• Analyzing the Requirements of a Reporting Tool with Cognos BI 8 

   Hautamäki, Björn (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Detta slutarbete är gjort åt Wärtsilä Corporation Information Management avdelningen. Huvudmålet var att utforska användningsfall och data till ett rapport verktyg for uppföljning av inköpsfakturor i SAP ERP system. Den ...
  • Planering och integrering av kassaregister och övervakningssystem 

   Känsälä, Markus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Syftet med detta arbete har varit att planera och integrera ett kassa- och övervakningssystem i en bybutik. Alla aktiviteter har utförts inom ramarna för ett projekt som haft som slutmål att skapa en obemannad bybutik. ...
  • Ajax – Introduktion och implementering i praktiken 

   Öst, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta lärdomsprov behandlar utvecklandet av en webbtjänst åt Vasa stad senior-nätet. Lärdomsprovet börjar med att beskriva teknikerna som webbtjänsten är ba-serad på och speciellt AJAX principen. Planeringsstadiet för ...
  • Revisionshantering och generisk funktionalitet - ett .NET-projekt 

   Polviander, Peter (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta arbete är en beställning gjord av en stor tillverkare av diesel-maskiner och dess behov att ett nytt system för lagring och hantering av data för maskiners konfigurationer med deras prestandadata. Projektet börjar ...
  • Marknadsföring inom sociala medier 

   Molander, Philip (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med arbetet är att redogöra hur marknadsföringen har förändrats i och med Internet och de sociala medierna. I arbetet ingår också hur utvecklingen av marknadsföringen har skett och vad företag bör fokusera på för ...
  • Open source som helhetslösning i skolmiljö 

   Forsman, Jean (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Mitt lärdomsprov handlar om hur man med hjälp av avgiftsfria open source program kan bygga upp en komplett IT miljö för skolor. I detta lärdomsprov förklarar jag hur jag gått till väga för att introducera programlösningar ...
  • Analys och design av faktureringssystem 

   Granbäck, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med detta arbete har varit att planera och programmera ett faktureringsprogram till ett mindre företag. Efter att det gåtts igenom med företaget vilka funktioner som behövdes framkom det att programmet skulle göras ...
  • SLI och CrossFire - En studie i grafisk hårdvara 

   Pensar, Fredrik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med den här studien är att ge en bred bild av vad dessa två tekniker är och hur de fungerar samt hur man kan använda dem på bästa sätt. Jag utreder också om dessa tekniker är ett bra alternativ till standard ...
  • En webbsidas designprocess och användbarhet 

   Salo, Johan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med detta arbete var att skapa en ny webbdesign åt en kampsportsförening i Karleby, MMA Kokkola, och ge idéer och riktlinjer för nya och erfarna webbdesigners projekt. Webbsidors utseende och funktionalitet har allt ...
  • Orderbokföring och resursöversikt som webbtjänst 

   Renlund, Mathias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta lärdomsprov behandlar utvecklingen av ett webbaserat system för hantering av orderbokningar och resurser åt företaget Jetta Talo Oy. Lärdomsprovet består av en teoretisk och en praktisk del. Som teoretisk del av ...
  • Spelutveckling i Flash As3 

   Rintanen, Sampo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Detta lärdomsprov behandlar spelutveckling i Flash med hjälp av språket ActionScript 3.0 och genomförandet av spelprojektet Stundars tidsresa, ett lärorikt spel ämnat för barn beställt av Stundars museum. Lärdomsprovet ...
  • En kartläggning av stereoskopisk 3D 

   Holmström, Benny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Det här lärdomsprovet är en genomgång av ett av den moderna tidens största modeord: stereoskopisk 3D och syskontermen autostereoskopisk 3D. Kort sagt de tekniker som går ut på att leverera en bild till vardera av människans ...
  • En jämförelse gällande användbarheten mellan mobila och stationära enheter 

   Martens, Lisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   I dagens läge har de flesta företag en webbsida och det blir mer känt att det är viktigt att man måste satsa på användbarheten för att användarna skall få en positiv upplevelse av webbsidan. Eftersom konkurrensen är stor ...
  • Reserveringssystem för sittplatser som webbtjänst 

   Carlsson, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Detta lärdomsprov behandlar uppbyggnaden av ett internetbaserat reserveringssystem för sittplatserna i Lumivaaras kyrka. Tanken med lärdomsprovet är att ge en inblick i uppbyggnaden av systemet. Det skall ske genom att ...
  • Projektledarskap - en studie om enskilt och delat ledarskap 

   Rosenback, Carola (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Det här lärdomsprovet är en undersökning om projektledarskap med fokus på hur ett delat ledarskap kan bli framgångsrikt och vad som krävs av den enskilda ledaren för att bli en bra ledare inom företagsekonomi,- och ...
  • Utvärdering av användbarhet i musikprogram 

   Haataja, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Syftet med detta arbete var att undersöka och jämföra användargränssnitt, användbarhet och funktioner i tre musikprogram för att sedan kunna se hurudana fel och brister dessa program har med tanke på användbarheten. Detta ...
  • Startpaket för småföretag baserat på open source 

   Torp, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Målet med detta arbete har varit att försöka få småföretagare att förstå nyttan med att använda sig av mera öppna program och samtidigt kunna spara pengar på IT kostnader. Arbetet är upplagt i tre delar. Den första delen ...
  • VOIP INOM FÖRETAGET : IP-telefonins för- och nackdelar 

   Siirilä, Carina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Huvudorsaken för en övergång till IP telefoni varierar från företag till företag. Då företaget har den rätta infrastrukturella och tekniska förutsättningen samt rätt kunskap och medvetenhet om VoIP systemet, kan företaget ...
  • Internetbedrägerier – en undersökning om kunskap och erfarenheter 

   Gunell, Joachim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Syftet med detta arbete var att göra en undersökning om internetbedrägerier och kunskap samt erfarenheter om dessa för en viss målgrupp. Beroende på tolkningen och resultatet av de svar som har fåtts har en slutledning ...
  • Vikten av datoromsorg och systemkvalitet i sjukhusmiljö 

   Mattsson, Steve (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   I sammanfattningen av detta ämne, avrundas och sammanfattas de tre viktiga huvudkapitlen i detta ämne som utgör kärnan i detta ämne och som kan ses i innehållsförteckningen: IT-teknik i sjukhusmiljö – systemkvalitet, exempel ...