• 4K-teknik och 4K-kamerateknik 

   Strandberg, Pontus; Westerlund, Anton (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ett slutarbete om 4K och 4K kamerateknik.
  • Ajax – Introduktion och implementering i praktiken 

   Öst, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta lärdomsprov behandlar utvecklandet av en webbtjänst åt Vasa stad senior-nätet. Lärdomsprovet börjar med att beskriva teknikerna som webbtjänsten är ba-serad på och speciellt AJAX principen. Planeringsstadiet för ...
  • Analys och design av faktureringssystem 

   Granbäck, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med detta arbete har varit att planera och programmera ett faktureringsprogram till ett mindre företag. Efter att det gåtts igenom med företaget vilka funktioner som behövdes framkom det att programmet skulle göras ...
  • Analyzing the Requirements of a Reporting Tool with Cognos BI 8 

   Hautamäki, Björn (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Detta slutarbete är gjort åt Wärtsilä Corporation Information Management avdelningen. Huvudmålet var att utforska användningsfall och data till ett rapport verktyg for uppföljning av inköpsfakturor i SAP ERP system. Den ...
  • Boatcenters Marknadsföringsvideo 

   Carlson, Robin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Det finländska företaget Hydrolink Oy/Ab är i behov av en marknadsföringsvideo som skall presentera deras produkter och tjänster inom branschen för båtar. Det är tänkt att videon skall användas på företagets hemsida samt ...
  • Fildelning och upphovsrätten i Finland 

   Pesola, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov är gjort för att ge en bild av hur fildelningen och upphovsrätten ser ut i Finland idag. I teoridelen går jag in på hur EU påverkar Finland med nya direktiv och metoder för att kämpa mot piratism. Jag ...
  • Filhanterare i Qt/C++ 

   Metsäranta, Robert (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med lärdomsprovet var att skriva en filhanterare med hjälp av det grafiska ramverket Qt. Eftersom filhanteraren är skriven i Qt borde den gå att användas i alla operativsystem som Qt stöder, detta betyder att den ...
  • Företag i sociala medier 

   Lieskoski, Johan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   I detta lärdomsprov gås igenom varför företag använder sig av sociala medier, och vilken nytta de har av det, samt varför flera företag inte har så stor nytta av det. I teoridelen kommer jag mest att beskriva de olika ...
  • IBRUKTAGANDE AV INTRANÄT VID KORSHOLMS KOMMUN 

   Lahti, Johnny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   År 2005 startades ett projekt att ta i bruk ett intranät i Korsholms kommun. Korsholms kommun har idag ca 1500 anställda och ca 70 olika verksamhetspunkter som finns utspridda från Oravais i norr till Kristinestad i söder. ...
  • Internetbedrägerier – en undersökning om kunskap och erfarenheter 

   Gunell, Joachim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Syftet med detta arbete var att göra en undersökning om internetbedrägerier och kunskap samt erfarenheter om dessa för en viss målgrupp. Beroende på tolkningen och resultatet av de svar som har fåtts har en slutledning ...
  • Internetmarknadsföring för företag : Case Dynamo - marknadsföringsvideo 

   Stenbäck, Sandra; Nyberg, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vårt lärdomsprov skrivs på uppdrag av företagshuset Dynamo i Närpes som vill ha en marknadsföringsvideo. Denna video kommer att publiceras på deras hemsida och skall presentera en del av företagets tjänster. Syftet är att ...
  • IPTV - CASE ANVIA 

   Nylund, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   I detta arbete vill jag undersöka Anvia IPTV-tjänst Watson. Vad är tjänsten, hur fungerar den, finns det några problem hur avviker sig tjänsten från några av de övriga Internetleverantörernas tjänster. Med hjälp av ...
  • En jämförelse gällande användbarheten mellan mobila och stationära enheter 

   Martens, Lisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   I dagens läge har de flesta företag en webbsida och det blir mer känt att det är viktigt att man måste satsa på användbarheten för att användarna skall få en positiv upplevelse av webbsidan. Eftersom konkurrensen är stor ...
  • Kalenderutveckling med Flash : Case: Graphitime/Kirjapaino Välikangas Oy 

   Marttila, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Arbetet redogör för man kan bygga upp en kalenderapplikation med hjälp av Adobe Flash. Uppdragsgivaren är Kirjapaino Välikangas oy och Graphitime oy, var jag utförde min praktik på sommaren 2014. Namnsdagskalendern gjordes ...
  • En kartläggning av stereoskopisk 3D 

   Holmström, Benny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Det här lärdomsprovet är en genomgång av ett av den moderna tidens största modeord: stereoskopisk 3D och syskontermen autostereoskopisk 3D. Kort sagt de tekniker som går ut på att leverera en bild till vardera av människans ...
  • Kvalitet inom IT-Tjänster 

   Hautaoja, Alexander (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Avsikten med det här lärdomsprovet är att hitta tillvägagångssätt och metoder som kan förbättra kvaliteten både före, under och efter ett IT projekt. Kvalitet inom IT-tjänster har blivit allt viktigare inom IT-branschen, ...
  • LunchApp 

   Nykvist, Christoffer (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Avsikten med detta lärdomsprov är att skapa en prototyp av en mobil applikation. Med hjälp av applikationen skall det vara lättare för matgäster att välja lunchställe i Vasa. Casenamnet för lärdomsprovet är LunchApp, men ...
  • M-Files dokumenthanteringssystem : Utvärdering av ibruktagande 

   Svanbäck, Patrik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   OK Indrivning Ab tog i december 2011 i bruk ett dokumenthanteringssystem, som ersatte det tidigare systemet, vilket baserade sig på att dokument sparades i mappar, antingen lokalt på den egna arbetsstationen eller i för ...
  • Marknadsföring inom sociala medier 

   Molander, Philip (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Syftet med arbetet är att redogöra hur marknadsföringen har förändrats i och med Internet och de sociala medierna. I arbetet ingår också hur utvecklingen av marknadsföringen har skett och vad företag bör fokusera på för ...
  • Open source som helhetslösning i skolmiljö 

   Forsman, Jean (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Mitt lärdomsprov handlar om hur man med hjälp av avgiftsfria open source program kan bygga upp en komplett IT miljö för skolor. I detta lärdomsprov förklarar jag hur jag gått till väga för att introducera programlösningar ...