Uusimmat viitteet

 • Lyhytaikaisen kaivannon stabiliteetin kokeellinen tutkimus 

  Heiskanen, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, voidaanko Porin Sunniemen alueelle tehdä kaivantoja, jotka pysyvät riittävän ajan sortumatta. Nämä kaivannot liittyvät Harjunpäänjoen alaosan järjestelyihin. Järjestelyt kuuluvat Porin ...
 • Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmän vaikutus VOC-pitoisuuksiin kapselointikorjauksissa 

  Kuusijoensuu, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kapselointikorjauksessa käytettävän lattiarakenteen toimivuutta. Kapselointikorjauksen rakenteessa tasoite jää kahden tiiviin kerroksen väliin, minkä seurauksena tasoitteen kosteus ei pääse ...
 • Selvitys kerrostaloyhtiön lämmöntuotantomuodon uudistuksesta 

  Vilpas, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tietopaketti aurinkolämpö-, aurinkosähkö- ja poistoilmalämpöpumpputekniikasta kerrostaloyhtiön osakkaille. Työssä tarkasteltiin järjestelmien asennusmahdollisuuksia kiinteistössä ja ...
 • Urakoitsijan ja suunnittelijan välinen yhteistyö ja sen kehitystarpeet 

  Blom, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin urakoitsijan ja suunnittelijan välistä yhteistyötä, sen ongelmakohtia sekä mahdollisia kehitysmahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa. Työssä keskityttiin suureksi osaksi talotekniikkaan, ...
 • MagiCAD-sertifiointitestien luonti 

  Ojala, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luotiin sertifiointitestit MagiCADin Ventilation- ja Piping-sovelluksiin sekä AutoCAD- että Revit-alustoille. Työn tilaajana toimi Progman Oy. Sertifiointitestien ensisijainen käyttötarkoitus on ...
 • Monitoimihallin energiatehokkuuden parantaminen 

  Kalliola, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia tekijöitä, joilla saataisiin parannettua Sauvossa sijaitsevan monitoimihallin energiatehokkuutta. Työssä keskitytään energiasäästökohteisiin ilmanvaihtojärjestelmässä. Tavoitteena on ...
 • Kiinteistöpalveluyrityksen toiminnan kehittäminen 

  Jussila, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa monialaisen yhtiön sisäisen yhteistyön nykytila sekä ongelmakohdat tulevaisuuden kehitystä ajatellen. Työn tavoitteena oli luoda ohjeellinen raportti parannusehdotuksineen eri ...
 • Pientalon suunnittelu ja aikataulutus 

  Sengström, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Porin Klasipruukin alueelle toteutettavaa omakotitalohanketta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään hankesuunnittelua, rakennussuunnittelua, rakennuslupakuvien sisältöä ja rakennushankkeen ...
 • Uuden kampuksen LVI-laboratorion suunnitelmat 

  Koski, Kristian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on käydä läpi eri laboratoriotöissä käytettävien laitteitten suunnittelua ja miksi juuri niin suunnitellaan. Laboratoriotyöt ovat tärkeä osa insinöörin oppimisprosessia, joten ne tulee suunnitella ...
 • Työmaa-aikainen betonin kosteudenseuranta 

  Rantala, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ja seurattiin betonin työmaa-aikaista kosteutta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Porin kaupunki ja kohde on 1950-luvulla valmistuneen päiväkotirakennuksen peruskorjaus. Päiväkodin kellari- ja ...
 • Vesikiertoisen lattialämmityksen toteutus kerrostalotyömaalla 

  Nahkuri, Jonne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kahden kerrostalokohteen lämmitysratkaisuja. Opinnäytetyöllä haluttiin saada tietoa erityisesti lattialämmitysjärjestelmän asennusprosessin toteutumisesta rakennustyömaan näkökulmasta. YIT ...
 • Korjausrakennushankkeen työnsuunnittelu ja seuranta 

  Särkipaju, Harri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltävä kohde on 1950 luvulla valmistunut täystiilirakenteinen koulurakennus joka peruskorjataan rakenteellisesti ja taloteknisesti. Rakennuksen pinta-ala 3174 m² ja tilavuus 12057 m³. Rakennus on ...
 • Kiinteät kosteusmittausjärjestelmät ja niiden hyödyntäminen rakennuksen ylläpidossa 

  Väyrynen, Santra (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi Porin kaupungin kiinnostuksesta tutkia erilaisia kiinteitä kosteusmittausjärjestelmiä ja niiden pitkän tähtäimen hyötyjä kiinteistöjen ylläpidossa. Suomessa vastaavia kosteusmittausjärjestelmiä ...
 • Edellytysten luominen ja varmistaminen rakennustyömaalla eri työvaiheissa 

  Välimäki, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tuotannon edellytysten luomista ja varmistamista yleisellä tasolla. Opinnäytetyössä tutustuttiin Lean-rakentamiseen ja sen erilaisiin työkaluihin, joiden avulla saadaan kehitystä ...
 • Sähköisen määrälaskentaohjelmiston, JCAD MÄÄRÄT hyödyntäminen määrälaskennassa 

  Uusimäki, Eskomatti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköisen määrälaskentaohjelmiston hyödyntäminen yrityksen määrälaskennassa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, mitä hyötyjä voidaan saavuttaa sähköistä määrälaskentaohjelmaa käyttämällä ...

Näytä lisää