Uusimmat viitteet

 • Elementtisuunnittelun toteuttaminen Cads House -ohjelmistolla rakennesuunnittelutoimistossa 

  Leppänen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön on tilannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia CADS House -ohjelmistolla tapahtuvaa elementtisuunnittelua A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sisällä. Tämä työ on jatkoa aiemmille ...
 • Kuntoarvio Nakkilan kunnan rakennusosasto 

  Kukkula, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheenani oli kuntoarvion tekeminen Nakkilan kunnan rakennusosaston rakennukseen sekä PTS-suunnitelman laatiminen 10 vuoden tarkastelujaksolle. Työ suoritettiin Nakkilan kunnan rakennusosastoon. Tavoitteeni ...
 • Valimon työntekijöiden sosiaalitilojen rakennustekninen saneeraus 

  Erkkilä, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Luvata Pori Oy:lle. Opinnäytetyössä tarkoituksena oli parantaa laatua ja käytännöllistää nykyisiä sosiaalitiloja Luvata Pori Oy:n seosvalimossa. Haastatteluiden, toiveiden ja käyttäjien lukumäärän ...
 • Perehdytyskansio Niepar Oy:lle 

  Sakari, Turo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perehdytyskansio satakuntalaiselle rakennusliikkeelle Niepar Oy:lle. Niepar Oy on keskisuuri rakennusliike, joka on toiminut vuodesta 1989. Tavoitteena oli koota yritykselle helposti ...
 • Tiedonantovelvollisuuteen liittyvän kulunvalvonnan dokumentoinnin kehittäminen rakennusyrityksessä 

  Kallio, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Rakennusliike Astora-Rakennus Oy:n kulunvalvontaa sekä itseilmoittamisvelvollisuuden dokumentointiprosesseja. Aikaisemmin on ollut ongelmana, että nykyinen kulunvalvontajärjestelmä ei ...
 • Lyhytaikaisen kaivannon stabiliteetin kokeellinen tutkimus 

  Heiskanen, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, voidaanko Porin Sunniemen alueelle tehdä kaivantoja, jotka pysyvät riittävän ajan sortumatta. Nämä kaivannot liittyvät Harjunpäänjoen alaosan järjestelyihin. Järjestelyt kuuluvat Porin ...
 • Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmän vaikutus VOC-pitoisuuksiin kapselointikorjauksissa 

  Kuusijoensuu, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kapselointikorjauksessa käytettävän lattiarakenteen toimivuutta. Kapselointikorjauksen rakenteessa tasoite jää kahden tiiviin kerroksen väliin, minkä seurauksena tasoitteen kosteus ei pääse ...
 • Selvitys kerrostaloyhtiön lämmöntuotantomuodon uudistuksesta 

  Vilpas, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tietopaketti aurinkolämpö-, aurinkosähkö- ja poistoilmalämpöpumpputekniikasta kerrostaloyhtiön osakkaille. Työssä tarkasteltiin järjestelmien asennusmahdollisuuksia kiinteistössä ja ...
 • Urakoitsijan ja suunnittelijan välinen yhteistyö ja sen kehitystarpeet 

  Blom, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin urakoitsijan ja suunnittelijan välistä yhteistyötä, sen ongelmakohtia sekä mahdollisia kehitysmahdollisuuksia erilaisissa rakennushankkeissa. Työssä keskityttiin suureksi osaksi talotekniikkaan, ...
 • MagiCAD-sertifiointitestien luonti 

  Ojala, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luotiin sertifiointitestit MagiCADin Ventilation- ja Piping-sovelluksiin sekä AutoCAD- että Revit-alustoille. Työn tilaajana toimi Progman Oy. Sertifiointitestien ensisijainen käyttötarkoitus on ...
 • Monitoimihallin energiatehokkuuden parantaminen 

  Kalliola, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia tekijöitä, joilla saataisiin parannettua Sauvossa sijaitsevan monitoimihallin energiatehokkuutta. Työssä keskitytään energiasäästökohteisiin ilmanvaihtojärjestelmässä. Tavoitteena on ...
 • Kiinteistöpalveluyrityksen toiminnan kehittäminen 

  Jussila, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa monialaisen yhtiön sisäisen yhteistyön nykytila sekä ongelmakohdat tulevaisuuden kehitystä ajatellen. Työn tavoitteena oli luoda ohjeellinen raportti parannusehdotuksineen eri ...
 • Pientalon suunnittelu ja aikataulutus 

  Sengström, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Porin Klasipruukin alueelle toteutettavaa omakotitalohanketta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään hankesuunnittelua, rakennussuunnittelua, rakennuslupakuvien sisältöä ja rakennushankkeen ...
 • Uuden kampuksen LVI-laboratorion suunnitelmat 

  Koski, Kristian (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on käydä läpi eri laboratoriotöissä käytettävien laitteitten suunnittelua ja miksi juuri niin suunnitellaan. Laboratoriotyöt ovat tärkeä osa insinöörin oppimisprosessia, joten ne tulee suunnitella ...
 • Työmaa-aikainen betonin kosteudenseuranta 

  Rantala, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ja seurattiin betonin työmaa-aikaista kosteutta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Porin kaupunki ja kohde on 1950-luvulla valmistuneen päiväkotirakennuksen peruskorjaus. Päiväkodin kellari- ja ...

Näytä lisää