Uusimmat viitteet

 • Ilmanvaihdon kuntotutkimus 

  Tähtinen, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ilmanvaihdon kuntotutkimuksen tekeminen Someron kaupungin omistamaan monitoimihalliin. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, missä kunnossa ilmanvaihtojärjestelmä on ja vaatiiko se huolto- tai ...
 • Laadunhallinta rakennusliikkeessä - työmaan laatusuunnitelman päivittäminen 

  Annala, Timi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentaminen ja rakentamisen laatu ovat jatkuvasti nykypäivänä esillä olevia aiheita. Varsinkin mediassa aiheen ympärillä otsikot pyörivät jatkuvasti. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua rakentamisen laatuun ...
 • Pientalon kuntotutkimus, kustannusarvio ja vaihtoehdot 

  Waziri, Yama (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää omakotitalon vesivahingon syy ja laskea korjauskustannusta kuntotutkimuksen avulla. Opinnäytetyö on nelivaiheinen. Aluksi olen käynyt läpi yksityiskohtaisesti tärkeimmät ...
 • LVI-suunnittelijan tehtävät rakentamisen aikana 

  Salminen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lvi-suunnittelijan tehtäviä, velvoitteita ja vastuita rakentamisen aikana. Työssä keskitytään erityisesti vastaanottotarkastukseen ja toimintakokeisiin. Opinnäytetyö koostuu ...
 • 1970-luvun omakotitalon peruskorjaus 

  Kangas, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia kattava peruskorjaussuunnitelma tyypilliseen 1970-luvun tasakattoiseen omakotitaloon sekä tuottaa tarvittavat piirustukset lupien hakemista varten. Talo on pitkälti alkuperäisessä kunnossaan, ...
 • Asunto-osakkeen saneerauksen taloudellinen kannattavuus 

  Lehtikangas, Topi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia taloudellisesta näkökulmasta vanhan osakkeen remontoinnin kannattavuutta ja kertoa miten projektin kustannukset rakentuvat. Opinnäytetyön kirjoittaja omistaa kohteen asunnon ja ...
 • SAMK UUDEN KAMPUKSEN LÄMPÖLABORATORIO 

  Koski, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella SAMK:in uuden kampuksen lämpölaboratorio ja antaa ehdotus siihen sisältyvistä laitteista. Lämpölaboratorioon oli tarkoitus suunnitella keskitetty varaaja, johon liitettäisiin ...
 • Elementtiasennuksen työturvallisuus ja ajanhallinta 

  Ramstedt, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on elementtiasennuksen työturvallisuus ja ajanhallinta. Opinnäytetyön tavoitteena on toimiminen ohjeena rakennusalalla toimiville runkovaiheen suhteen kokemattomimmille nuorille työnjohtajille. ...
 • Elementtisuunnittelun toteuttaminen Cads House -ohjelmistolla rakennesuunnittelutoimistossa 

  Leppänen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön on tilannut A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia CADS House -ohjelmistolla tapahtuvaa elementtisuunnittelua A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sisällä. Tämä työ on jatkoa aiemmille ...
 • Kuntoarvio Nakkilan kunnan rakennusosasto 

  Kukkula, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheenani oli kuntoarvion tekeminen Nakkilan kunnan rakennusosaston rakennukseen sekä PTS-suunnitelman laatiminen 10 vuoden tarkastelujaksolle. Työ suoritettiin Nakkilan kunnan rakennusosastoon. Tavoitteeni ...
 • Valimon työntekijöiden sosiaalitilojen rakennustekninen saneeraus 

  Erkkilä, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Luvata Pori Oy:lle. Opinnäytetyössä tarkoituksena oli parantaa laatua ja käytännöllistää nykyisiä sosiaalitiloja Luvata Pori Oy:n seosvalimossa. Haastatteluiden, toiveiden ja käyttäjien lukumäärän ...
 • Perehdytyskansio Niepar Oy:lle 

  Sakari, Turo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perehdytyskansio satakuntalaiselle rakennusliikkeelle Niepar Oy:lle. Niepar Oy on keskisuuri rakennusliike, joka on toiminut vuodesta 1989. Tavoitteena oli koota yritykselle helposti ...
 • Tiedonantovelvollisuuteen liittyvän kulunvalvonnan dokumentoinnin kehittäminen rakennusyrityksessä 

  Kallio, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Rakennusliike Astora-Rakennus Oy:n kulunvalvontaa sekä itseilmoittamisvelvollisuuden dokumentointiprosesseja. Aikaisemmin on ollut ongelmana, että nykyinen kulunvalvontajärjestelmä ei ...
 • Lyhytaikaisen kaivannon stabiliteetin kokeellinen tutkimus 

  Heiskanen, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, voidaanko Porin Sunniemen alueelle tehdä kaivantoja, jotka pysyvät riittävän ajan sortumatta. Nämä kaivannot liittyvät Harjunpäänjoen alaosan järjestelyihin. Järjestelyt kuuluvat Porin ...
 • Ardex-sisäilmakorjausjärjestelmän vaikutus VOC-pitoisuuksiin kapselointikorjauksissa 

  Kuusijoensuu, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kapselointikorjauksessa käytettävän lattiarakenteen toimivuutta. Kapselointikorjauksen rakenteessa tasoite jää kahden tiiviin kerroksen väliin, minkä seurauksena tasoitteen kosteus ei pääse ...

Näytä lisää