Uusimmat viitteet

 • Design of a Coffee Powder Dispenser : with Muova 

  Liu, Xueyun (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The subject of the thesis was to design an electronic coffee powder dispenser in co-operation with Muova. The dispenser always gives one portion of coffee pow-der on one press upon the button. Coffee powder is usually ...
 • Metallia materiaalina käyttävän AM-laitteen hankinta 

  Latva, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää metallia materiaalina käyttävän, AM-laitteenhankintaan liittyviä seikkoja. Opinnäytetyö aiheen toimeksiantaja oli Vaa-san ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli löytää VAMK:in käyttöön ...
 • Lisäävän valmistuksen hyödyntäminen sähkömoottorituotannossa 

  Tuomaala, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lisäävä valmistus on nopeasti kehittyvä sekä yleistyvä tuotantotekniikka, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuotteen suunnittelussa sekä valmistuksessa. Opinnäytetyön aiheena on tarkastella lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia ...
 • Etäohjelmointiympäristön luominen 

  Puharinen, Tony (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää etäohjelmointiympäristö, joka jäljit-telee Technobothniassa sijaitsevaa robottisolua. Etäohjelmointiympäristöjä käyt-tämällä tarpeettomat liikkeet, läheltä piti -tilanteet ja ...
 • Design Handbook for Layout Designer 

  Laukkanen, Eero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tehokas suunnittelukäsikirja Citecin Layout-tiimiin. Tavoitteena oli, että ohjeiden perusteella uusi työntekijä osaisi suunnitella voimalaitosten layouteja. Työssä koostettiin jo olemassa ...
 • Biomass as a Source of Energy for Kwame Nkrumah University of Sciences and Technology Ghana 

  Fialeseshie, Emmanuel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Renewable energy has become an interesting and viable option and solution to promote sustainable development in the energy sector. The availability of biomass in a location provides the potential for institutions to use ...
 • Varastointistrategia : Varaston optimointi 

  Tiensuu, Jarmo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee paikallisen konepajayrityksen varastointiin liittyviä prosesseja ja ongelmia. Yrityksen varastointijärjestelmänä käytetään SAP WM-moduulia ja paikallisesti käytetään Aprison MES-järjestelmää ...
 • Heilahdusiskulujuuslaite : Toimintakuntoon saattaminen ja ohjeistus 

  Kivikangas, Ari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Technobotnian laboratoriolle. Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella yleisesti aineenkoetusta ja saattaa toimintakuntoon Vaasan ammatti-korkeakoululle ABB: n lahjoittama heilahdusiskulujuuslaite. O ...
 • Lean tuotannon kehittämisessä : Case Pekan Puu Oy 

  Heinonen, Seppo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe tulee henkilökohtaisesta kiinnostuksesta sekä kokemuksista ja havainnoista Leanin ymmärtämisestä ja soveltamisesta pienissä sekä keskisuurissa yrityksissä. Tehtailla ja verstailla, joissa tuotteen arvoa ...
 • Modulaarisen purkainpohjan suunnittelu 

  Ylihärsilä, Jami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on suunnitella Veljekset Ala-Talkkari OY:lle jousipurkaintyyppinen syöttölaite, jota voidaan käyttää hakkeen, pelletin, turpeen sekä muiden kiinteiden polttoaineiden syöttämiseen polttoainevarastosta ...
 • Kokoonpanon automatisointi 

  Mahla, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokoonpanon automatisointia Suomessa toimivalle yritykselle nimeltä Nordic Lights. Tavoite oli automatisoida 5-osaisen LED-valaisimen kokoonpano robottia käyttäen. Työn kuvaan kuului ...
 • FMEA:n KÄYTTÄMINEN LOHKOKONEISTUKSESSA 

  Lehtonen, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuosina 2014-2015 Wärtsilässä määriteltiin kahdeksalle kriittisimmälle komponentille laatu- ja tarkastusvaatimukset uusiksi. Näistä komponenteista neljää valmistetaan Wärtsilän Delivery Centre Vaasassa (DCV), jotka ovat ...
 • Waste to energy project in Calabar 

  Edem, Archibong (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Waste disposal has been a challenge to developing countries mostly in Africa which has caused problems to the inhabitants and the environment they live in. But with the impact of technology various methods to combat waste ...
 • Tuotantorobotin suunnittelu : Case Petec Engineering 

  Pulkkis, Ari-Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan yksinkertainen tuotantorobotti PeTec Engineeringille. Robotin on tarkoitus koneistaa yrityksen prototyyppituotetta, jonka työstämiseen yrityksellä ei vielä ole toimivaa ratkaisua. Lähtökohtina ...
 • Data Analysis on Marine Agreements 

  Vataja, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to collect and to analyse data about the costs of con-tract managers and research the scope and prices of service agreements service for Wärtsilä Finland Oy Marine Agreements. The theory part ...

Näytä lisää