Uusimmat viitteet

 • Etäohjelmointiympäristön luominen 

  Puharinen, Tony (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää etäohjelmointiympäristö, joka jäljit-telee Technobothniassa sijaitsevaa robottisolua. Etäohjelmointiympäristöjä käyt-tämällä tarpeettomat liikkeet, läheltä piti -tilanteet ja ...
 • Design Handbook for Layout Designer 

  Laukkanen, Eero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tehokas suunnittelukäsikirja Citecin Layout-tiimiin. Tavoitteena oli, että ohjeiden perusteella uusi työntekijä osaisi suunnitella voimalaitosten layouteja. Työssä koostettiin jo olemassa ...
 • Biomass as a Source of Energy for Kwame Nkrumah University of Sciences and Technology Ghana 

  Fialeseshie, Emmanuel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Renewable energy has become an interesting and viable option and solution to promote sustainable development in the energy sector. The availability of biomass in a location provides the potential for institutions to use ...
 • Varastointistrategia : Varaston optimointi 

  Tiensuu, Jarmo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee paikallisen konepajayrityksen varastointiin liittyviä prosesseja ja ongelmia. Yrityksen varastointijärjestelmänä käytetään SAP WM-moduulia ja paikallisesti käytetään Aprison MES-järjestelmää ...
 • Heilahdusiskulujuuslaite : Toimintakuntoon saattaminen ja ohjeistus 

  Kivikangas, Ari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Technobotnian laboratoriolle. Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella yleisesti aineenkoetusta ja saattaa toimintakuntoon Vaasan ammatti-korkeakoululle ABB: n lahjoittama heilahdusiskulujuuslaite. O ...
 • Lean tuotannon kehittämisessä : Case Pekan Puu Oy 

  Heinonen, Seppo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe tulee henkilökohtaisesta kiinnostuksesta sekä kokemuksista ja havainnoista Leanin ymmärtämisestä ja soveltamisesta pienissä sekä keskisuurissa yrityksissä. Tehtailla ja verstailla, joissa tuotteen arvoa ...
 • Modulaarisen purkainpohjan suunnittelu 

  Ylihärsilä, Jami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena on suunnitella Veljekset Ala-Talkkari OY:lle jousipurkaintyyppinen syöttölaite, jota voidaan käyttää hakkeen, pelletin, turpeen sekä muiden kiinteiden polttoaineiden syöttämiseen polttoainevarastosta ...
 • Kokoonpanon automatisointi 

  Mahla, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kokoonpanon automatisointia Suomessa toimivalle yritykselle nimeltä Nordic Lights. Tavoite oli automatisoida 5-osaisen LED-valaisimen kokoonpano robottia käyttäen. Työn kuvaan kuului ...
 • FMEA:n KÄYTTÄMINEN LOHKOKONEISTUKSESSA 

  Lehtonen, Mikael (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuosina 2014-2015 Wärtsilässä määriteltiin kahdeksalle kriittisimmälle komponentille laatu- ja tarkastusvaatimukset uusiksi. Näistä komponenteista neljää valmistetaan Wärtsilän Delivery Centre Vaasassa (DCV), jotka ovat ...
 • Waste to energy project in Calabar 

  Edem, Archibong (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Waste disposal has been a challenge to developing countries mostly in Africa which has caused problems to the inhabitants and the environment they live in. But with the impact of technology various methods to combat waste ...
 • Tuotantorobotin suunnittelu : Case Petec Engineering 

  Pulkkis, Ari-Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan yksinkertainen tuotantorobotti PeTec Engineeringille. Robotin on tarkoitus koneistaa yrityksen prototyyppituotetta, jonka työstämiseen yrityksellä ei vielä ole toimivaa ratkaisua. Lähtökohtina ...
 • Data Analysis on Marine Agreements 

  Vataja, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to collect and to analyse data about the costs of con-tract managers and research the scope and prices of service agreements service for Wärtsilä Finland Oy Marine Agreements. The theory part ...
 • W20V31SG-voimalaitosmoottorin ja apulaitemoduulin välisen putkiston optimointi 

  Malmi, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilän W31-moottorisuunnitteluun. Työn aiheena oli optimoida nykyinen putkipääty 20-sylinteriseen W31-voimalaitoskaasumoottoriin. Tällä hetkellä käytössä oleva putkipääty on suunniteltu eri ...
 • W31-moottorin sylinterikansien suojaluukkujen ongelmien määrittäminen ja parannellun rakenteen kehittäminen 

  Hulkki, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Wärtsilän Vaasan tehtaalla R&D (Research and Development) osastolla 2017. Opinnäytetyön aiheena oli Wärtsilän W31-moottorin sylinterikansien suojaluukkujen ongelmakohtien määrittäminen ja parannellun ...
 • Prototyyppipajan suunnittelu 

  Korpelainen, Sergey (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella ja suunnitella Vaasan ammattikorkeakoululle prototyyppipaja I-KT-N/V nuorille ja aikuisille opiskelijoille. Nuoret ja aikuiset insinöö-riopiskelijat toimivat samassa tilassa Vaasan opetus- ...

Näytä lisää