Uusimmat viitteet

 • Parametrisen mallinnuksen kehittäminen sähkömoottoreiden suunnittelussa 

  Lind, Tony (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähkömoottoreihin suunnitellaan jatkuvasti uusia komponentteja, tai muokataan olemassa olevia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Opinnäytetyön aiheena oli para-metrisen mallinnuksen kehittäminen sähkömoottoreiden suunnittelussa. ...
 • Yhteistyörobotin käyttöönotto testaussolussa 

  Haapala, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa UR10-yhteistyörobotti tes-taussolussa Suomessa toimivalle Ampner Oy yritykselle. Tavoitteena oli automati-soida piirilevyn asennus ja sen poistaminen testauslaitteelta ...
 • YuMi-Sovellus Teollisessa Tuotannossa 

  Latvala, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa ABB Distribution Solutionsille suojarelekoteloiden kokoonpanosolun automatisointi teollisuusrobotin avulla. Työ sisältää solulle tarvittavan materiaaliohjauksen, kokoonpanosovelluksen ...
 • W32/34- ja W31-kiertokangen vaihtoehtoisten kiristysratkaisujen tutkiminen 

  Androshchuk, Artem (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Wärtsilä Finland Oy:n Vaasan toimitusyksikön kiertokankiverstaalle. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, onko työvaihe mahdollista automatisoida ja jos on, niin minkälaisella menetelmällä ja työkalulla. ...
 • W31-moottorituoteperheen nestekierron tyhjennettävyyden tarkastelu 

  Hämäläinen, Jere (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee W31-moottorituoteperheen tyhjennettävyyttä. Opinnäytetyön toimeksianto saatiin Wärtsilältä. Tavoitteena oli laatia tarkka kuvaus nestekierrosta ja tutkia kuinka hyvin jäähdytysvesi- ja ...
 • Teollisuusrobotin etäympäristön kehitys Visual Components 4.0 -ohjelmalla 

  Rinta-Jaskari, Petri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Visual Components 4.0 -robottiohjelman ominaisuuksia ja kehittää etäohjelmointiympäristö Vaasan ammattikorkeakoulun konela-boratorion valmiista teollisuusrobottisolusta. Tehtävänä oli luoda ...
 • Keskijännitekojeiston kokoonpanon animointi 

  Vuorenmaa, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn lähtökohtana oli kehittää animoidut kokoonpano-ohjeet VEO Oy:n keskijännitekojeistolle. Ideana oli luoda uudenlaisia, helposti luettavia ja videon muodossa olevia ohjeita, kokoonpanopiirustusten tueksi helpottamaan ...
 • Jäysteenpoistotyökalu robotisoituun jäysteenpoistoon : Selvitys, suunnitelma ja sovellus 

  Heikinheimo, Juuso (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin T-Drill-nimiselle putkityökaluja valmistavalle yritykselle. Projektissa sekä tutkimukselle, että suunnittelulle asetettiin tavoitteita. Tutkimusosuuden tavoitteena oli kyetä määrittämään yrityksen ...
 • Maxi-MOST-työnmääritysjärjestelmän käyttöönotto 

  Saari, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä Maxi-MOST-työnmääritysjärjestelmän käyttöön Ylistaron Terästakomo Oy:llä. Maxi-MOST:n tarkoituksena on mitata työn tekemiseen menevää aikaa, ottaen huomioon myös valmistukseen ...
 • Liiketoimintasuunnitelma aloittavalle yritykselle 

  Västi, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan yrityksen perustamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä sekä tehdään liiketoimintasuunnitelma aloittavalle konsultointialan yritykselle. Yrityksen perustajalla ei ole aikaisempaa kokemusta ...
 • Kaasuviimeistelyn maalaustilan päivityssuunnitelma 

  Vahtera, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin Wärtsilä Finlandin Delivery Center Vaasan kaasuviimeistelyosastolle. Aiheena oli kaasuviimeistelyn maalaustilan päivitys uusia moottorimalleja silmällä pitäen. Uusien moottorityyppien sekä niiden mukana ...
 • Energy Political Prospects of Biogas : Study on Selected Countries for Wärtsilä Energy Solutions 

  Niemi-Hukkala, Valtteri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The bachelor thesis studies the possibilities of biogas from an energy political per-spective in selected European and Asian countries. The thesis was assigned by Wärtsilä Energy Solutions. Wärtsilä is interested in finding ...
 • Kannettavan käsivalaisimen suunnittelu 

  Peltola, Tino (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käsivalaisimia on monenlaisia ja niitä löytyy moneen eri käyttötarkoitukseen. Jotkut valaisimet ovat monikäyttöisempiä, kuin toiset, sillä jotkut valaisimet ovat varustettu säädettävällä valokeilalla, jolla voi säätää ...
 • Syöttölaitteen käyttöönotto : Case Omron Adept Anyfeeder SX240 

  Kaataja, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin erilaisten kappaleiden esikäsittelyyn soveltuvaa Omron Adept Anyfeeder SX240 -syöttölaitetta, sen toimintaa sekä käyttöönottoa. Työssä perehdyttiin myös automaattiselle kokoonpanolinjalle ...
 • Ketjukolakuljettimen suunnittelu 

  Välimäki, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ketjukolakuljetin JL Metals Oy:lle. Ketju-kolakuljetin tulee osaksi JL Metals Oy:n lämpölaitoksen tuhkanpoistojärjestel-mää. Tuhka-astiat sijaitsevat lämpölaitoksen sisällä. Astioiden ...

Näytä lisää