Uusimmat viitteet

 • Kehittämisen polku painin arvokisoissa : Case Junioreiden Maailmanmestaruuskilpailut 

  Vehviläinen, Lassi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia miten Suomen Painiliitto voi kehittyä, painin kansainvälisten arvokilpailuiden järjestäjänä. Tutkimuksen kohteena oli Tampereella vuonna 2017 järjestetyt painin junioreiden ...
 • A Marketing Plan for a Language School : Case: Euroace 

  Kykkänen, Satu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to create a marketing plan for a private language school called Euroace. The company’s headquarters are located in Valencia, Spain. In addition to its Spanish courses, academic programs and ...
 • Uuden isyyslain toimivuus viranomaisten näkökulmasta 

  Ahola, Sanna-Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyö käsittelee uuden isyyslain keskisimpiä muutoksia ja niiden vaikutuksia Pohjanmaalla toimivien viranomaisten toimintaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka vuonna 2016 voimaan astunut isyyslaki ...
 • Ottelutapahtuman kehittäminen : Case Valkeakosken Haka 

  Haataja, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantajana on Valkeakosken Haka, joka on Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, Ykkösessä, pelaava jalkapalloseura. Haka tunnetaan eräänä Suomen perinteikkäimmistä sekä menestyneimmistä jalkapalloseuroista. ...
 • Virkamiehen lahjonta Suomessa : Hyvä hallinto ja viranomaisen epäeettinen toiminta 

  Risla, Nora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Epäeettinen korruptoitunut toimintamalli kuten lahjonta vahingoittaa yhteiskuntaan murentamalla muun muassa luottamusta hallintoon. Suomi on kuitenkin maailman vähiten korruptoituneita maita ja lahjonta on täällä kriminalisoitu ...
 • Huoneiston hallintaanotto asunto-osakeyhtiön pakkokeinona asunto-osakeyhtiölain mukaisesti 

  Perälä, Anniina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee huoneiston hallintaanottoa asunto-osakeyhtiössä. Hallintaanotto on asunto-osakeyhtiön oikeussuojakeino, jolla luodaan suojaa yhtiölle, osakkeenomistajille sekä muille asukkaille. Hallintaanoton ...
 • Rekisteröidyn oikeudet uudistuvassa Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa 

  Mäkisalo, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää lukijalle uudistuvan EU:n tietosuoja-asetuksen toteutumista käytännön tasolla. Uusi asetus (EU 2016/679) on yhteinen koko EU:n alueella ja sen käyttöönoton toivotaan yhtenäistävän ...
 • Perintälain muutosten vaikutus oikeudellisen perinnän yleisyyteen ja maksuhäiriömerkintöjen määrään 

  Samelin, Salla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lakia saatavien perinnästä muutettiin edellisen kerran 16.3.2013 voimaan tulleella uudistuksella. Muutossäädösten tarkoituksena oli parantaa velallisen oikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Hallituksen ...
 • Anonyymi rekrytointi julkisella sektorilla 

  Yli-Kivistö, Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii anonyymin rekrytointiprosessin käyttöä ja niistä saatuja kokemuksia Suomen 20 suurimmassa kaupungissa. Anonyymissa työnhaussa työhakemuksesta on poistettu kaikki henkilöön viittaava tieto, jonka ...
 • SAP In-House Cash -virtuaalipankin implementointi konsernin maksuprosessissa 

  Haapaniemi, Lari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Viime vuosina konsernit ovat ottaneet käyttöön perinteisten pankkien rinnalle erinäisiä sisäisiä virtuaalipankkeja. Yksi esimerkki tällaisesta on maailman johtavan toiminnanohjausjärjestelmä SAP:in tarjoama In-House Cash ...
 • Siirtohinnoittelumenetelmän valinta : Dokumentaatio kohdeyritykselle 

  Parviainen, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan siirtohinnoitteludokumentointia ja siirtohinnoittelumenetelmiä. Työ on toteutettu toimeksiantona kohdeyritykselle, joka halusi opinnäytetyön myötä päivittää siirtohinnoitteludokumentaatiotaan. ...
 • Pohjanmaan käräjäoikeuden ja Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden yhdistyminen 2019 osana käräjäoikeusuudistusta 

  Hietamäki, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on tuleva Pohjanmaan käräjäoikeuden ja Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden yhdistyminen vuonna 2019. Työssä tarkastellaan kahden käräjäoikeuden yhdistymistä osana käräjäoikeusuudistusta. Työssä selvitetään ...
 • Suomalaisyrityksen etabloituminen Viroon : Case: Yritys X 

  Rintamäki, Janika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli etabloituminen Viroon. Työn tarkoituksena oli tutkia, mitä tulee ottaa huomioon etabloituessa kyseiseen liiketoimintaympäristöön. Lisäksi tutkittiin, millaisia haasteita yritys voi kohdata ...
 • KATSAUS LAINSÄÄDÄNTÖÖN ALOITTAVALLE SIKOJEN PITÄJÄLLE 

  Joutsi, Taru (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sikojen pitäminen kotitarvetuotannossa tai lemmikkieläiminä on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Koska tuotantopainotteinen sikatalous kuitenkin muodostaa suuren osan Suomen maataloustuotannosta, sikojen pitoon liittyy ...
 • Palveluyrityksen imagon tutkiminen : Case Hankkijan puutarha 

  Dahlbacka, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja on Hankkija Oy, mikä on Suomen johtava maatalouskauppaketju. Maataloustuotteiden ja palveluiden ohella Hankkija tarjoaa muun muassa kattavan tuotevalikoiman piha- ja puutarhatuotteita. Tutkimuksella ...

Näytä lisää