Uusimmat viitteet

 • ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA KEHITYSTUTKIMUS : Case Cotton-Club 

  Olmari, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda asiakastyytyväisyystutkimus opiskelijaravintola Cotton-Clubille. Kyseinen aihe on valittu puhuttuani Cotton-Clubin omistajan kanssa ja ilmeni että heille ei ole vielä toteutettu asiakastyyt ...
 • Tehokas markkinointiviestintä : Case: Kyreka 

  Mäki, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen markkinointiviestintä tavoittaa vaasalaiset. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää mitä Vaasan alueelta puuttuu tai minkälaisia tuotteita/palveluita halutaan erikoiskalusteita ...
 • Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä : Case Visit Vaasa 

  Jussila, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimus käsittelee viestintää sosiaalisessa mediassa toimeksiantajayrityksen Vaasan seudun Matkailu Oy:n näkökulmasta. Tutkimusongelma sisältää kolme kysymystä: 1) Yrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa 2) ...
 • Laitteistojen ja järjestelmien standardointi : Case: Vaasan hammashuolto 

  Ström, Christian; Tammenmaa, Jari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee projektia, jossa Vaasan kaupungin hammashoidon laitteistot päivitettiin leasing-laitteisiin. Opinnäytetyössä kuvataan laitteistojen standardointia yleisellä tasolla. Opinnäytetyössä käydään ...
 • Koulutusmateriaali terminaalihenkilökunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksesta Vaasan ja Uumajan välillä : Case: Wasaline 

  Mattsson, Nora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona NLC Ferry Oy Ab:lle. NLC Ferry on laivavarustamo joka liikennöi Vaasan ja Uumajan välillä. Tutkimusongelmana on selvittää, miten NLC Ferryn (Wasalinen) henkilökunta valmistelee ...
 • Vientivalvonnan merkitys ja käytännön toteutus : Case Yritys X 

  Korpi, Topi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona kansainväliselle teollisuuskonsernille. Työn tarkoituksena on kartoittaa Suomessa toimivat yksikön henkilöstön vientivalvontatietoisuutta sekä selvittää, miten yksikössä valvotaan ...
 • SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIESTYÖSSÄ : Case: ABB Motors and Generators Vaasa 

  Niskanen, Saija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi esimiestyössä. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii ABB Motors and Generators Vaasan yksikkö. ...
 • Supply Chain Overview 

  Saari, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The target company had a need to conduct a research. The company operates in the paper laminating and printing industry. The company is one of the leading operators in the market. They have factories all over Europe and ...
 • Tuotevalikoiman laajuus kotimaisessa rautakaupassa: Case: Mirka Oy 

  Pitkänen, Jorma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa tutkittiin, miten nykyinen tuotevalikoima palvelee kotimaisia rautakauppoja Mirka Oy:n näkökulmasta. Samalla käsiteltiin informaation kulkua ja yleisesti yhteistyön toimivuutta rautakauppojen ja Mirkan välillä. ...
 • EAKR-RAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 

  Loukiainen-Nygård, Sirpa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Alueiden kehittämisessä yksi tärkeä rooli on Euroopan unionilla. Euroopan unionin rahoituksella voidaan tukea ja kehittää aluetta. Tässä tutkimuksessa avattiin erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja ...
 • Yritysten hiilijalanjäljen pienentäminen Postin logistiikan avulla 

  Ala-Penttilä, Soili (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää, pystyykö Postin logistiikka aut-tamaan yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään ja mitä hiilijalanjäljen pienentämi-nen merkitsee yrityksille, niiden kilpailukyvylle sekä ...
 • Changes in the Revised ISO 9001 Standard and their Effects on Audits 

  Ruostekoski, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The topic of this thesis was given by an employee, a company, where audits, standards and quality management are considered on daily bases. The research focuses on the new version of ISO 9001 quality management standard ...
 • Pienyrityksen maahantuonti ja sen haasteet : Case: Markkinointi Suomela Oy 

  Niinisalo, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan pienyrityksen maahantuontia sekä maahantuonti-prosessissa havaittuja haasteita. Työ on toteutettu toimeksiantona kohdeyritykselle, joka saa katsauksen aiheen teoriaan sekä voimassa oleviin ...
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 

  Koski, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni koskee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Mielenkiintoni aiheeseen tulee työni kautta. Tutkimuksessani perehdyn lakipykäliin, tilastoihin, oikeustapauksiin sekä pohdin erilaisia uusia tapoja, ...
 • Tuotekustannuksien ja -kannattavuuksien selvittäminen toimintolaskennan avulla : case hautakivialan yritys 

  Suokko, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa hautakivialan yritykselle toimintolaskentamalli, jolla saatiin selvitettyä eri tuotteiden kustannukset ja kannattavuudet. Mallin rakentaminen oli yksi tutkimusongelma. Toisena ...

Näytä lisää