Uusimmat viitteet

 • Asiakkaiden odotukset pankin puhelinpalvelusta ja niihin vastaaminen : Case: Nordea 24/7 Vaasa 

  Marttila, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nordean henkilöpuolen puhelinpalvelukeskus Vaasassa. Nordean siirtyminen kohti digipankkia on luonut muutoksia Nordean arvomaailmaan sekä sisäisiin toimintamalleihin. Tavoitteena ...
 • How to Gain Reviews in Amazon FBA for a New Private Label Product in 2018 : Hanbook: How to Gain Reviews for a New Private Label Product in 2018 - for Amazon FBA sellers 

  Merta, Milja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim was to study this subject because there was not a lot of information available that is updated and accurate. My aim is to start selling my own private label products on Amazon FBA so I needed to find out updated ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus ja kehitysehdotukset : Case Simodeus Oy 

  Nikkilä, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Kokkolassa sijaitsevan ohjelmatoimisto Simodeus Oy:n asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asiakastyytyväisyyttä asiakaspalvelusta ja palvelun laadusta. Tavoitteena oli ...
 • MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN : Case: Primaq Group Oy 

  Virrankoski, Paula (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona pr- ja markkinointitoimisto Primaq Group Oy:lle. Sen tavoitteena on selvittää toimeksiantajayrityksen nykyisiltä asiakkailta, miten ja mistä he hankkivat tietoa markkinointipalveluja ...
 • Kiinteistönvälittäjän vastuu ja velvollisuus kiinteistökaupassa 

  Kostamo, Elli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kiinteistönvälittäjän vastuuta ja velvollisuutta kiinteistökaupassa. Työssä tutkittiin oikeuskirjallisuuden sekä oikeustapausten avulla välittäjän vastuita sekä niitä seikkoja, jotka ...
 • Työn imu monikulttuurisessa työympäristössä : Case yritys x 

  Isotalo, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kokevatko kansainvälisen konsernin palveluyksikön työntekijät työn imua. Työn imu terminä käsittelee sitä, että kokeeko työntekijä itsensä tarmokkaaksi työssään, onko hän ...
 • Mobiiliasioinnin yleistyminen pankkialalla 

  Koivisto, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio on valtaamassa yhä enemmän finanssialaa ja tuonut mukanaan uusia ja erilaisia toimintatapoja sekä mahdollisuuksia. Muutospaine lisääntyy pankeilla, sillä digitalisaatio muokkaa pankkiasiointia sekä asiakkaiden ...
 • Ulkoistetun taloushallinnon palvelunhallinta : Tutkimus taloushallinnon ulkoistaneisiin pk-yrityksiin 

  Vainio, Enni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisissa pk- yrityksissä hallitaan ulkoistettua taloushallinnon palvelua ja miten hoidetaan ulkoistusprosessi palveluntarjoajan kanssa. Tutkimuksen tehtävänä oli ...
 • PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN : Case 1.Accounting 

  Perälä, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen aiheena on perehdytysprosessin kehittäminen 1.Accountingilla. Aihe sai alkunsa toimeksiantajan pyynnöstä, sillä perehdytys ei ole ollut kovin systemaattista. Epäselvää on, mikä perehdytyksessä on kenenkin ...
 • Tummasuklaatuotteiden vienti Suomesta Kiinaan : Case Suklaaparatiisi Oy 

  Haapamäki, Anniina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä yrityksen tulee ottaa huomioon vietäessä Suomesta tummasuklaatuotteita Kiinaan. Työ tehtiin toimeksiantona Suklaaparatiisi Oy:lle, joka on vaasalainen erilaisia suklaasta tehtyjä ...
 • 360°-arviointi kehittämisen tukena : Case Yritys X 

  Toivonen, Kaija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisessä länsimaalaisessa yhteiskunnassa jatkuva kehittyminen, uuden oppiminen ja sen soveltaminen ovat elinehtoja menestymiselle. Työpaikoilla osaamista kehitetään useasti monenlaisin keinoin ja välinein. Yksi osaamisen ...
 • Mobiilimaksamisen tulevaisuus Suomessa 

  Pesonen, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mobiilimaksamisen palvelut kehittyvät ja yleistyvät kasvavalla vauhdilla myös Suomessa. Puuttuvien maksutekniikoiden ja -sovellusten vuoksi uusi maksamisen muoto on vielä alkutekijöissään. Tässä tutkimuksessa lähdettiin ...
 • Taloushallinto-ohjelmiston hankinta ja valinta : Case Hirvijärven kunnostusyhdistys 

  Koskinen, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköisen taloushallinnon kehitys on kiihtynyt yhteiskunnassamme. Yhdistykset haluavat olla muutoksessa mukana. Monet yhdistykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia ohjelmistoja. Ohjelmistot helpottavat kirjanpitovelvollisen ...
 • Lean accounting 

  Sand, Fanni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena on tutkia kuinka Lean accounting vaikuttaa yrityksen Lean-toimintaan ja mikä on sen soveltamisesta koettu hyöty. Perehdyn aiheessani Lean-ajatteluun, keskeisiin käsitteisiin, Lean accounting eroihin ...
 • Hyvän välitystavan vaikutus käytetyn asunnonkauppaan 

  Aro, Sanna-Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssäni tutkin kuluttajien välisen sekä välittäjän avulla tehdyn asuntokaupan säädäntöä. Pohdin, millaisia poikkeavuuksia tilanteissa on. Asuntokauppa on nykyään jo hyvin laajasti säädeltyä, mutta edelleen yksilölliset ...

Näytä lisää