Uusimmat viitteet

 • Bränditutkimus : Case Himos Juhannus 

  Kahilainen, Erika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen toimeksiantaja on Suomen suurin festivaalijärjestäjä Nelonen Media Live. Tutkimuksen kohteena on Nelonen Media Liven vanhin festivaali, Himos Juhannus, joka järjestetään vuosittain juhannuksena Himoksella, ...
 • Ahvenanmaan itsehallinnon uudistaminen 

  Jokelainen, Tytti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Ahvenanmaan itsehallinnon uudistushanketta ja näin selvittää, mitä muutoksia uusi itsehallintolaki sisältää. Työssä tutkittiin myös, miten uusi itsehallintolaki tulee käytännön tasolla ...
 • Henkilöstön kokemukset talous- ja henkilöstöhallinnon keskittämistoimenpiteistä : Case: Vanhan Vaasan sairaala 

  Salo, Jasmin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tukitoimien ulkoistaminen on lisääntynyt yrityksissä ja muissa organisaatioissa niiden keskittyessä ydinosaamiseensa. Tutkimuksessa kartoitetaan Vanhan Vaasan sairaalan talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön kokemuksia ...
 • Törkeä huumausainerikollisuus Etelä-Pohjanmaan alueella vuosina 2010-2015 

  Kellokoski, Miia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkia huumausainerikosten kehittymistä Etelä-Pohjanmaan alueella vuosina 2010-2015. Tavoitteenani on selvittää, millaisia rikoksia Etelä-Pohjanmaan alueella on tehty, mitä oheisrikoksia niihin ...
 • Tilitoimistoalan houkuttelevuus ja sen lisääminen 

  Hakala, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tilitoimistoala on muutoksen alla ja tämän myötä ala tarvitsee jatkuvasti lisää osaavaa työvoimaa. Ala kärsii kuitenkin houkuttelevuusongelmasta, jonka myötä alan kiinnostavuus nuorten keskuudessa vähenee. Tämän opinnäyteyön ...
 • Alaikäisen asema perinnönjaossa 

  Lehmus, Heli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee lapsen asemaa perinnönjaossa ja sitä, kuinka prosessi muuttuu, kun mukana on alaikäisiä pesänosakkaita. Tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään perinnönjakoprosessi alusta loppuun yleisesti sekä ...
 • Asiakkaiden odotukset pankin puhelinpalvelusta ja niihin vastaaminen : Case: Nordea 24/7 Vaasa 

  Marttila, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nordean henkilöpuolen puhelinpalvelukeskus Vaasassa. Nordean siirtyminen kohti digipankkia on luonut muutoksia Nordean arvomaailmaan sekä sisäisiin toimintamalleihin. Tavoitteena ...
 • How to Gain Reviews in Amazon FBA for a New Private Label Product in 2018 : Hanbook: How to Gain Reviews for a New Private Label Product in 2018 - for Amazon FBA sellers 

  Merta, Milja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim was to study this subject because there was not a lot of information available that is updated and accurate. My aim is to start selling my own private label products on Amazon FBA so I needed to find out updated ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus ja kehitysehdotukset : Case Simodeus Oy 

  Nikkilä, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Kokkolassa sijaitsevan ohjelmatoimisto Simodeus Oy:n asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asiakastyytyväisyyttä asiakaspalvelusta ja palvelun laadusta. Tavoitteena oli ...
 • MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN : Case: Primaq Group Oy 

  Virrankoski, Paula (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona pr- ja markkinointitoimisto Primaq Group Oy:lle. Sen tavoitteena on selvittää toimeksiantajayrityksen nykyisiltä asiakkailta, miten ja mistä he hankkivat tietoa markkinointipalveluja ...
 • Kiinteistönvälittäjän vastuu ja velvollisuus kiinteistökaupassa 

  Kostamo, Elli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kiinteistönvälittäjän vastuuta ja velvollisuutta kiinteistökaupassa. Työssä tutkittiin oikeuskirjallisuuden sekä oikeustapausten avulla välittäjän vastuita sekä niitä seikkoja, jotka ...
 • Työn imu monikulttuurisessa työympäristössä : Case yritys x 

  Isotalo, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kokevatko kansainvälisen konsernin palveluyksikön työntekijät työn imua. Työn imu terminä käsittelee sitä, että kokeeko työntekijä itsensä tarmokkaaksi työssään, onko hän ...
 • Mobiiliasioinnin yleistyminen pankkialalla 

  Koivisto, Jutta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio on valtaamassa yhä enemmän finanssialaa ja tuonut mukanaan uusia ja erilaisia toimintatapoja sekä mahdollisuuksia. Muutospaine lisääntyy pankeilla, sillä digitalisaatio muokkaa pankkiasiointia sekä asiakkaiden ...
 • Ulkoistetun taloushallinnon palvelunhallinta : Tutkimus taloushallinnon ulkoistaneisiin pk-yrityksiin 

  Vainio, Enni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisissa pk- yrityksissä hallitaan ulkoistettua taloushallinnon palvelua ja miten hoidetaan ulkoistusprosessi palveluntarjoajan kanssa. Tutkimuksen tehtävänä oli ...
 • PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN : Case 1.Accounting 

  Perälä, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen aiheena on perehdytysprosessin kehittäminen 1.Accountingilla. Aihe sai alkunsa toimeksiantajan pyynnöstä, sillä perehdytys ei ole ollut kovin systemaattista. Epäselvää on, mikä perehdytyksessä on kenenkin ...

Näytä lisää