Uusimmat viitteet

 • Kultasepänliikkeen asiakassegmentointi & liiketoiminnan fokusoiminen 

  Möttönen, Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona vaasalaiselle kultasepänliikkeelle x. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan potentiaalisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymistä liiketoiminnan fokusoimiseksi. ...
 • Sähköisen palvelun seurannan kehittäminen 

  Emaus, Sarah (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aiheena opinnäytetyössä oli OmaVero-palvelun seurannan kehittäminen Verohallinnolle. Työ oli toimeksianto Verohallinnolta ja se oli toteutettu projektityöskentelynä. OmaVero-palvelulla ei ollut aikaisemmin systemaattista ...
 • Talouden lukutaito Vaasan ammattikorkeakoulussa 

  Uuttu, Adeliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden talouden lukutaitoa. Empiirinen osuus on kerätty E-lomakkeen avulla tehdyllä sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä kysyttiin korkoon, inflaatioon sekä sijoittamisen ...
 • Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulo 

  Tikkala, Eveliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten Vaasan ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat tulevat toimeen, käyttävät varojaan ja mitä mieltä he ovat omasta toimeentulostaan. Vuonna 2017 Suomessa otettiin korkeakouluissa ...
 • Digitaalisten pankkipalveluiden kehittyminen 

  Koivisto, Janina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Finanssialan digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja pakottaen pankit uudistumaan. Tulevaisuudessa uudet finanssiteknologian ratkaisut valtaavat alaa muuttaen sitä entisestään. Pankkien on pysyttävä ...
 • Suomalaisten apteekkien lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset 

  Majamaa, Hilla-Maaria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe on suomalaisten apteekkien lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset. Aiheen valinta pohjautuu pitkälti kiinnostuksesta lääketieteeseen ja lääketieteen hyvin säännösteltyyn maailmaan. Rajaus suomalaisiin ...
 • Yrityksen sisäisen markkinoinnin kehittäminen : Case: Yritys X 

  Mytty, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen toimeksiantajana toimii norjalaiseen energiakonserniin kuuluvan sähköyhtiön Vaasan toimipiste. Toimeksiantajayritys toimittaa uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä kaikille asiakasryhmille. Tutkimuksessa ...
 • Nuoret aikuiset sanomalehden kohderyhmänä : Case: sanomalehti Pohjalainen 

  Varpenius, Nina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus toteutettiin toimeksiantona I-Mediat Oy:lle ja erityisesti sen julkaisemalle sanomalehti Pohjalaiselle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka nuorten aikuisten määrää Pohjalaisen tilaajissa saataisiin ...
 • AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATON ASIAKASPALVELU : Case: Ylihärmän Säästöpankki 

  Hannu, Aliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus kertoo toimeksiantajayrityksen Ylihärmän Säästöpankin Ajasta ja paikasta riippumattomasta asiakaspalveluhankkeesta. Hankkeeseen kuuluu Säästöpankin verkkosivuilla toimiva chat-keskustelukanava, verkkoneuvottelu ...
 • Myymälän perustaminen Norjaan : Case Yritys X 

  Bertrand, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää myymälän perustamista varten tarvittavaa tietoa Norjasta. Työn toimeksiantaja on suomalainen vähittäiskaupan alan yritys, joka valmistaa ja myy laadukkaita kodin sisustustuotteita, ...
 • Investor Return numeerisena mittarina sidosryhmälle asiakkaat 

  Jönkkäri, Ristomatti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö sai alkunsa työskenneltyäni Helsinki Capital Partners – varainhoitoyhtiössä kesällä 2018. Yhtiön toimitusjohtaja totesi, että vastuullisen yhtiön tulee huolehtia kaikista sidosryhmistään, ja erityisesti ...
 • YRITYSMIELIKUVAN KEHITTÄMINEN : Case: Danfoss Drives Suomi 

  Majaharju, Jenna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa Danfoss Drives Suomelle tietoa siitä, millaisia mielikuvia yrityksestä on tällä hetkellä olemassa. Opinnäytetyö tarjoaa Danfossille tietoa myös siitä, millaisilla keinoilla ja ...
 • Henkilöasiakkaiden säästäminen ja sijoittaminen 

  Mård, Julia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitan henkilöasiakkaiden säästämis- ja sijoittamiskäyttäytymistä. Tutkimus on tehty yhteistyössä X pankin kanssa. Tutkimusongelmana on selvittää, millaisia säästäjiä asiakkaat ovat ja kartoittaa ...
 • Tuotantohallin investoinnin kannattavuus : Case yritys X 

  Koivula, Mira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin investoinnin toteuttamisen kannattavuutta kohdeyrityksessä. Tarkoituksena oli antaa yrityksen johdolle tietoa siitä, onko investointi taloudellisesti kannattavaa sekä siihen vaikuttavista ...
 • Big data -analytiikan käyttö tilintarkastusalalla 

  Aro, Eveliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sähköistyvän taloushallinnon sekä yritysten toiminnanohjausjärjestelmien ja muun teknologian kehityksen myötä perinteinen tilintarkastus on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana. Sähköistyminen on aiheuttanut olemassa ...

Näytä lisää