Uusimmat viitteet

 • KATSAUS LAINSÄÄDÄNTÖÖN ALOITTAVALLE SIKOJEN PITÄJÄLLE 

  Joutsi, Taru (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sikojen pitäminen kotitarvetuotannossa tai lemmikkieläiminä on yleistynyt Suomessa viime vuosina. Koska tuotantopainotteinen sikatalous kuitenkin muodostaa suuren osan Suomen maataloustuotannosta, sikojen pitoon liittyy ...
 • Palveluyrityksen imagon tutkiminen : Case Hankkijan puutarha 

  Dahlbacka, Sofia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja on Hankkija Oy, mikä on Suomen johtava maatalouskauppaketju. Maataloustuotteiden ja palveluiden ohella Hankkija tarjoaa muun muassa kattavan tuotevalikoiman piha- ja puutarhatuotteita. Tutkimuksella ...
 • Saman toimialan osakkeiden välinen korrelaatio - Pairs trading osakesijoitusstrategiana 

  Mäkelä, Annu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maailmantalouden integraation sekä kehittyneen tiedonvälityksen seurauksena on viime vuosina ollut havaittavissa selvää integroitumista myös pääomamarkkinoilla. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi perinteisesti ...
 • GEOPOLITICAL RISKS IN A SUPPLY CHAIN 

  Mattila, Lotta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of the research was given by a wiring system producer. The study focused on risk management in sourcing and purchasing. Risk management becomes all the time more important to companies. As a result of globalization ...
 • TALOUSHALLINNON LISÄARVOPALVELUIDEN KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ : Case Yritys X 

  Räisälä, Juhana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ovatko yritykset kiinnostuneita ulkoistamaan tilitoimiston lisäarvopalveluiksi luettavia toimintoja ja minkälaiset yritykset ovat näistä palveluista kiinnostuneita. Tutkimus ...
 • EU:n Tietosuojauudistus 

  Öljymäki, Jari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Euroopan unionin tietosuojauudistus, jonka valmistelu aloitettiin jo vuonna 2010, tarkoituksena yhtenäistää ja päivittää henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojalainsäädäntö EU:n alueella ...
 • Juhlapalvelun perustamisen liiketoimintasuunnitelma 

  Brokvist, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ tarkastelee juhlapalvelun liiketoimintasuunnitelman laatimista osissa. Osassa yksi käsitellään liiketoimintasuunnitelman laatimisen teoriaa, mitä kaikkea aloittavan yrittäjän on otettava huomioon uutta yritystä ...
 • Sukupolvenvaihdos Yrityksessä X 

  Peurala, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sukupolvenvaihdosta verotuksen kannalta rakennusalalla toimivassa yrityksessä. Tavoitteena tutkimuksessa oli löytää jatkajan ja luopujan kannalta paras tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos ...
 • MAKSULIIKEPALVELUIDEN DIGITALISOITUMINEN YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA 

  Nyby, Johanna; Turpeinen, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on yritysten maksuliikepalveluiden digitalisoituminen yrityksen näkökulmasta. Internet ja digitalisaatio ovat tehneet suuren vaikutuksen yritysten kirjanpitoon sekä maksuliikenteeseen, joten halusimme ...
 • Digitaalinen taloushallinto : Edut ja haitat pk-yrittäjän kannalta 

  Järvinen, Pia-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia digitaalisen taloushallinnon käyttöä, etuja ja haittoja Seinäjoen talousalueen pk-yrityksissä. Teoriaosuudessa tutkitaan digitaalista taloushallintoa ja sen osa-alueita sekä digitaalisen ...
 • Verkkokauppapalveluiden vertailu ja valinta Case Sapira Oy 

  Hilden, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kauhavalaiselle sisustus- ja lahjatarvikkeita myyvälle yritykselle Sapira Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää, mikä verkkokauppapalveluista olisi yritykselle sopivin ja vastaisi sen ...
 • Taloushallinnon organisointi kansainvälisessä konsernissa 

  Pirttinen, Riina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona suomalaiselle teknisen alan yritykselle, joka tarjoaa insinööri- ja dokumentointipalveluita pääasiassa teollisuudelle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kehitysmahdollisuuksia ...
 • Lean startup menetelmän hyödyntäminen ohjelmistopalveluyrityksen tuotteen viennissä 

  Porvari, Olli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, miten ohjelmistopalveluyritys voisi hyödyntää nykyaikaista lean startup-menetelmää yrityksen tuotteen vientiprosessissa, kun kohdemaana on Ruotsi. Tutkimuksen tarkoitus oli ...
 • Festivaalimarkkinointi ja kuluttajakäyttäytyminen : Case Solar Sound, Aura Fest & Vaasa Festival 

  Mäki, Tommi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Nordic Live Productions OY:n järjestämän kolmen eri massatapahtuman kävijäprofiileja sekä mediakäyttäytymistä kävijäkyselyiden tuloksia ja yrityksen markkinoinnin suoritusta ...
 • Suomalaiset nuoret sijoittajina : Sijoittamisaktiivisuus vertailussa (Yliopisto / Ammattikorkeakoulu) 

  Huhtamäki, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aihe tutkimukselleni syntyi omasta kiinnostuksestani sijoittamiseen. Olen itse opiskellut sijoittamista vapaa-ajallani, sekä päässyt tutustumaan aihepiiriin onnekseni myös nykyisen työni kautta. Työni tutkimusongelma ...

Näytä lisää