Uusimmat viitteet

 • ABB suojareleiden tiedonsiirto koestustietokantaan 

  Niemi, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ tehtiin osana tavoitetta kehittää koestustyökalu, joka pystyy siirtämään tietoa ABB suojareleeltä koestustietokantaan ilman projektityökalua. Usein määräaikaiskoestustilanteessa asiakaskohtaista projektia ei ole ...
 • Sähkösuunnittelun CAD-tietomallinnusohje sairaalaympäristöön 

  Laaja, Jimmie (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tuottaa sähkösuunnittelun CAD-tietomallinnusohje Granlund Pohjanmaa Oy:n sairaalasuunnitteluryhmälle ja Vaasan keskussairaalan tekniselle yksikölle. Opinnäytetyön aihe valikoitui sekä työn ...
 • Prosessiautomaatiojärjestelmän modernisointi 

  Saarela, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa olemassa olevan Siemens S7-300 PLC-ohjausjärjestelmän päivittäminen Siemens S7-1500 PLC-ohjausjärjestelmään ja TIA-Portal-ohjelmointialustaan. S7-300- ja Step 7-ohjelmointi ...
 • Kiinteistö Oy Hovikruunu Vyöhykesäätöjärjestelmä 

  Närvä, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli olla osana tiimiä, joka toteuttaa Schneiderin kiinteistöhallintajärjestelmän eri osien asennuksen ja dokumentoinnin. Projektin luonteen vuoksi (Saneeraus) sekä tämänkaltaisen kokeiluluontoisen ...
 • Hyötysuhdepoikkeamien ratkaisumenetelmät 

  Värs, Harald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa hyötysuhdepoikkeamien selvittämiseksi ratkaisumenetelmäkaavio sähkömoottoreita valmistavaan yritykseen. Kaavion on määrä palvella laatu-, lopputestaus- ja suunnittelutehtävissä ...
 • Voimalaitosmallin kehitystyö Technobothniassa 

  Kinnunen, Jon (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päättötyön tarkoituksena on tehdä suunnitelma Technobotnian LEP 1 -sähkölaboratorion voimalaitosmallin modernisoimiseksi. Työ tehdään Vaasan ammattikorkeakoululle ja Technobothnialle. Nykyisessä tilassa oleva voimalaitosmalli ...
 • Mitoitustyökalu kaapeleiden mitoitukseen 

  Wargh, Sebastian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Excel-pohjainen mitoitustyökalu sähköliittymän laskentaan asuntorakentamisessa. Mitoitustyökalu tuli ajankohtaiseksi, kun haluttiin saada suunniteltaviin kohteisiin mitoitusta ...
 • Planning of an Emergency Stop System for a Testing Facility : Wärtsilä Vaskiluoto Engine Laboratory 

  Kilpiö, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to study different possibilities of emergency stop systems to Wärtsilä Marine Solutions engine laboratory. The engine laboratory is located in Vaasa, Vaskiluoto. The current system has been ...
 • Led-valaisimen kehitysprojekti 

  Mäenpää, Markus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aihe oli kehittää Ketonen oy:n puistovalaisin Albatrossiin Led-muunnos-sarja, joka toimisi vaihtoehtona tuotannossa olevalle monimetallipolttimo-valaisimelle, samoilla valaistusominaisuuksilla, samaan valaisinrunkoon. ...
 • Katkaisijan kunnonvalvonnan mahdollisuudet 

  Enberg, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sähkönjakelun suojauksessa ja valvonnassa käytettyjen laitteiden kunnonvalvontaan liittyvien toimintojen hyödyntämistä ja mahdollisuuksia. Työ tehtiin ABB:n Process Industries-yksikön ...
 • Johdatus painevaluun automaation näkökulmasta 

  Palo, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Alteams Groupin Laihian yksikköön. Alteams Group on alumiinivalimokonserni, joka on yksi Euroopan suurimpia valettujen alumiinikomponenttien valmistajia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selkeyttää ...
 • Tehomuuntajan käämikytkinhuollon prosessin kehittäminen 

  Sjöblom, Johannes (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Vaasan ABB Oy:lle. Työn tarkoituksena oli kehittää erityisesti käämikytkinhuollon raportointia, sekä tehdä eri mallien huolto-ohjeista tiivis-tetyt versiot. Työssä selvitettiin vanhoja huoltoraportteja ...
 • Teknisen asiakasdokumentaation kehittäminen 

  Kujala, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ABB Oy:n Moottorit ja Generaattorit Vaasan yksikölle. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita asiakas useimmiten kysyy ABB Moottorit ja Generaattorit -yksikön asiakastuelta tilauksen jälkeen ...
 • Laatujärjestelmän luominen 

  Kujala, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäyteyön tarkoituksena oli päivittää olemassa oleva laatukäsikirja vastaamaan nykytilannetta ja ISO 9001:2015-standardia, sekä läpäisemään laatujärjestelmän sertifiointi. Toimeksiantajana oli Co-Automation ...
 • Kuivaussiilojen ohjauskeskukset logiikalla toteutettuna 

  Hautamäki, Antti-Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa Ilmajoen Sähkökoje Oy:lle logiikalla toteutettu myyntivalmis kuivaussiilojen ohjauskeskuskokonaisuus kustannustehokkaasti. Kokonaisuuden suunnitteluun ja tarkasteluun sisältyy ohjatun prosessin ...

Näytä lisää