Uusimmat viitteet

 • Monitaajuusadmittanssipohjaisen maasulkusuojan toisiokoestus 

  Harbi, Danial (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää ABB Medium Voltage Productsyksiölle, miten uusi monitaajuusadmittanssipohjainen maasulkusuojaus koestetaan käyttäen Omicron-koestuslaitetta. Työn tavoitteena oli kehittää ...
 • Simulointityökalujen soveltaminen logiikkaohjelmoinnin apuna 

  Ikola, Riku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan ammattikorkeakoululle, Technobothnialle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kokeilla eri mahdollisuuksia hyödyntää simulointia logiikkaohjelmoinnissa sekä pohtia, miten simulointityökalut ...
 • Muuntajan nosto- ja puristusruuvien mekaaninen lujuus ja mitoitus 

  Varonen, Ville-Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin ABB:n Vaasan muuntajatehtaan tuotekehitysprojektina vuonna 2017. Työssä käytettiin ulkopuolisia palveluja valtion teknologian tutkimuskeskukselta VTT:ltä. Työn tavoitteena oli tutkia koestamalla ...
 • ABB suojareleiden tiedonsiirto koestustietokantaan 

  Niemi, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ tehtiin osana tavoitetta kehittää koestustyökalu, joka pystyy siirtämään tietoa ABB suojareleeltä koestustietokantaan ilman projektityökalua. Usein määräaikaiskoestustilanteessa asiakaskohtaista projektia ei ole ...
 • Sähkösuunnittelun CAD-tietomallinnusohje sairaalaympäristöön 

  Laaja, Jimmie (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli tuottaa sähkösuunnittelun CAD-tietomallinnusohje Granlund Pohjanmaa Oy:n sairaalasuunnitteluryhmälle ja Vaasan keskussairaalan tekniselle yksikölle. Opinnäytetyön aihe valikoitui sekä työn ...
 • Prosessiautomaatiojärjestelmän modernisointi 

  Saarela, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa olemassa olevan Siemens S7-300 PLC-ohjausjärjestelmän päivittäminen Siemens S7-1500 PLC-ohjausjärjestelmään ja TIA-Portal-ohjelmointialustaan. S7-300- ja Step 7-ohjelmointi ...
 • Kiinteistö Oy Hovikruunu Vyöhykesäätöjärjestelmä 

  Närvä, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli olla osana tiimiä, joka toteuttaa Schneiderin kiinteistöhallintajärjestelmän eri osien asennuksen ja dokumentoinnin. Projektin luonteen vuoksi (Saneeraus) sekä tämänkaltaisen kokeiluluontoisen ...
 • Hyötysuhdepoikkeamien ratkaisumenetelmät 

  Värs, Harald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa hyötysuhdepoikkeamien selvittämiseksi ratkaisumenetelmäkaavio sähkömoottoreita valmistavaan yritykseen. Kaavion on määrä palvella laatu-, lopputestaus- ja suunnittelutehtävissä ...
 • Voimalaitosmallin kehitystyö Technobothniassa 

  Kinnunen, Jon (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päättötyön tarkoituksena on tehdä suunnitelma Technobotnian LEP 1 -sähkölaboratorion voimalaitosmallin modernisoimiseksi. Työ tehdään Vaasan ammattikorkeakoululle ja Technobothnialle. Nykyisessä tilassa oleva voimalaitosmalli ...
 • Mitoitustyökalu kaapeleiden mitoitukseen 

  Wargh, Sebastian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Excel-pohjainen mitoitustyökalu sähköliittymän laskentaan asuntorakentamisessa. Mitoitustyökalu tuli ajankohtaiseksi, kun haluttiin saada suunniteltaviin kohteisiin mitoitusta ...
 • Planning of an Emergency Stop System for a Testing Facility : Wärtsilä Vaskiluoto Engine Laboratory 

  Kilpiö, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to study different possibilities of emergency stop systems to Wärtsilä Marine Solutions engine laboratory. The engine laboratory is located in Vaasa, Vaskiluoto. The current system has been ...
 • Led-valaisimen kehitysprojekti 

  Mäenpää, Markus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aihe oli kehittää Ketonen oy:n puistovalaisin Albatrossiin Led-muunnos-sarja, joka toimisi vaihtoehtona tuotannossa olevalle monimetallipolttimo-valaisimelle, samoilla valaistusominaisuuksilla, samaan valaisinrunkoon. ...
 • Katkaisijan kunnonvalvonnan mahdollisuudet 

  Enberg, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sähkönjakelun suojauksessa ja valvonnassa käytettyjen laitteiden kunnonvalvontaan liittyvien toimintojen hyödyntämistä ja mahdollisuuksia. Työ tehtiin ABB:n Process Industries-yksikön ...
 • Johdatus painevaluun automaation näkökulmasta 

  Palo, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Alteams Groupin Laihian yksikköön. Alteams Group on alumiinivalimokonserni, joka on yksi Euroopan suurimpia valettujen alumiinikomponenttien valmistajia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selkeyttää ...
 • Tehomuuntajan käämikytkinhuollon prosessin kehittäminen 

  Sjöblom, Johannes (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Vaasan ABB Oy:lle. Työn tarkoituksena oli kehittää erityisesti käämikytkinhuollon raportointia, sekä tehdä eri mallien huolto-ohjeista tiivis-tetyt versiot. Työssä selvitettiin vanhoja huoltoraportteja ...

Näytä lisää