Uusimmat viitteet

 • DRONE-KUVAUSKOPTERIT JA DJI PHANTOM 4 PRO+:N KÄYTTÖÖNOTTO 

  Iivari, Tapio (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raportin tarkoituksena on selittää mahdollisimman tarkasti ja laajasti, miten itse laitteen DJI Phantom 4 Pro +:an käyttöönotto tapahtuu sekä miten kyseistä laitetta lennätetään. Lisäksi raportissa kerrotaan, mitä eri ...
 • Mediastudio 

  Kivi, Rosa; Kukka, Melina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Media oppimisen työkaluna on koko ajan suositumpaa. Se näkyy opiskelussa esimerkiksi verkkokursseissa. Tämän vuoksi koulussa on alettu tekemään videoita opetuksen tueksi. Tämä opinnäytetyö käsittelee Vaasan ammattikorkeakoululle ...
 • 360-degree video : Case Technobothnia 

  Gustafsson, Richard (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to study different types of 360-video cameras, virtual-reality glasses, 360-video platforms and the production of 360-videos. The study examined 360-video cameras and 360-video production from a ...
 • Verkkosovellusten tietoturva 

  Nevala, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kirja- sekä verkkolähteitä apuna käyttäen tietoa yleisimmistä haavoittuvuuksia PHP-pohjaisissa verkkosivuissa, ja kehittää tiedon pohjalta tietoturvalliset verkkosivut. Työllä ei ole ...
 • Verkkosivuston toteutus ja asennus käyttäen WordPress-julkaisujärjestelmää 

  Alajukuri, Christian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli WordPress-julkaisujärjestelmän asennus ja käyttöönotto Ubuntu 16.04 -palvelimelle. Työn teoriaosuudessa käydään läpi, kuinka Linux, Apache, PHP ja MySQL muodostavat palvelinympäristön, joka ...
 • Sähköisen kyselytutkimuksen menetelmät : Case Seppälän Valokuvaamo 

  Pääkkönen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä vertaillaan ja tutkitaan sähköisen kyselytutkimuksen menetelmiä. Työn tarkoituksena on löytää toimeksiantajayritykselle sopiva keino kerätä asiakaspalautetta verkossa ja käyttää kyseistä menetelmää ...
 • JavaScript-koodin modernisointi : Case Visma InCommunity Oy 

  Eskelinen, Oskari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vanhan JavaScript-koodikirjaston modernisointia. Työn teoriaosassa tutkitaan, miten vanhaa JavaScript-koodia voidaan modernisoida ja mitä hyötyjä modernisoinnista saadaan. Työn toimeksiantajana ...
 • Linux-pohjaiset yhteiskäyttöiset tietokoneet 

  Haapala, Anssi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten hyvin Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät soveltuvat julkisiin tietokoneisiin, joihin kenellä tahansa on pääsy. Erityisesti kiinnitetään huomiota, miten Linux saadaan suojattua julkisiin ...
 • IoT Datalogger Case Avalus Oy 

  Joensuu, Antero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monissa vapaa-ajan asunnoissa vietetään hyvin vähän aikaa talven aikana, jolloin riski eri vahingoille on suurimmillaan. Jos vapaa-ajan asunnon lämpötila pääsee laskemaan liian alas lämmitysjärjestelmään tulevan vian vuoksi, ...
 • VR-pelinkehitys ja Panoraamatekniikan hyödyntäminen : Case West Coast Startup 

  Hänninen, Joni; Harju, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja erilaiset lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) pelit ja ohjelmistot ovat alkaneet nostamaan päätään viimeisten vuosien aikana, ja ne tulevat yleistymään lähitulevaisuudessa ...
 • Ideasta peliksi - Mobiilipeliohjelmoinnin oppiminen Unity3D-ympäristössä 

  Siltakorpi, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee mobiilipelikehityksen oppimista mobiilipelin toteuttamisen yhteydessä Unity3D-ympäristössä. Työn tarkoituksena on selvittää, miten Unity3D tukee C# ohjelmointikielen oppimista pelikehityksen ...
 • Verkkopankkien käyttöliittymien käytettävyys senioreiden näkökulmasta : Case Datero Ry 

  Vähätalo, Jens (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri verkkopankkien käyttöliittymien käytettävyyttä senioreiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin eri toimenpiteet onnistuvat senioreilta verkkopankissa ...
 • Laajakaistatilauksen perumisenautomatisointi 

  Ojala, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää laajakaistatoimituksen hallintajärjestelmässä olevaa laajakaistatilauksen perumisen automatisointitoimintoa. Toiminnallinen osuus koostui kaavioiden sekä sanallisten käyttötapausten ...
 • 3D-mallinnuksen oppimistehtävät 

  Lepistö, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena on selvittää miten luodaan selkeitä ja yksinkertaisia tehtäviä 3D-mallinnuksen opiskeluun. Näiden asioiden perusteella tehdään kolme erilaista oppimistehtävää 3D-mallinnuksen opiskeluun. Taustana on oma ...
 • Responsiiviset WordPress-verkkosivut 

  Mäkelä, Timi-Artturi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on WordPress-teemakehitys ja responsiivinensuun-nittelu. Teoriaosuudessa käydään läpi WordPressin tiedostorakennetta teemakehityksen sekä yleisen WordPress-kehityksen kannalta. Lisäksi käydään ...

Näytä lisää