Uusimmat viitteet

 • Yrityksen tietoliikenneratkaisu operaattorin näkökulmasta 

  Rinne, Petja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni esitellään nykyaikainen, kustannustehokas ja toimintavarma tietoliikenneratkaisu pienten- ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Työssä kuvataan täydellinen tietoliikenneprojekti aloituspalaverista ...
 • Linux-pohjaiset yhteiskäyttöiset tietokoneet 

  Haapala, Anssi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten hyvin Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät soveltuvat julkisiin tietokoneisiin, joihin kenellä tahansa on pääsy. Erityisesti kiinnitetään huomiota, miten Linux saadaan suojattua julkisiin ...
 • IoT Datalogger Case Avalus Oy 

  Joensuu, Antero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monissa vapaa-ajan asunnoissa vietetään hyvin vähän aikaa talven aikana, jolloin riski eri vahingoille on suurimmillaan. Jos vapaa-ajan asunnon lämpötila pääsee laskemaan liian alas lämmitysjärjestelmään tulevan vian vuoksi, ...
 • VR-pelinkehitys ja Panoraamatekniikan hyödyntäminen : Case West Coast Startup 

  Hänninen, Joni; Harju, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja erilaiset lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) pelit ja ohjelmistot ovat alkaneet nostamaan päätään viimeisten vuosien aikana, ja ne tulevat yleistymään lähitulevaisuudessa ...
 • Ideasta peliksi - Mobiilipeliohjelmoinnin oppiminen Unity3D-ympäristössä 

  Siltakorpi, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee mobiilipelikehityksen oppimista mobiilipelin toteuttamisen yhteydessä Unity3D-ympäristössä. Työn tarkoituksena on selvittää, miten Unity3D tukee C# ohjelmointikielen oppimista pelikehityksen ...
 • Verkkopankkien käyttöliittymien käytettävyys senioreiden näkökulmasta : Case Datero Ry 

  Vähätalo, Jens (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri verkkopankkien käyttöliittymien käytettävyyttä senioreiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin eri toimenpiteet onnistuvat senioreilta verkkopankissa ...
 • Laajakaistatilauksen perumisenautomatisointi 

  Ojala, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää laajakaistatoimituksen hallintajärjestelmässä olevaa laajakaistatilauksen perumisen automatisointitoimintoa. Toiminnallinen osuus koostui kaavioiden sekä sanallisten käyttötapausten ...
 • 3D-mallinnuksen oppimistehtävät 

  Lepistö, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena on selvittää miten luodaan selkeitä ja yksinkertaisia tehtäviä 3D-mallinnuksen opiskeluun. Näiden asioiden perusteella tehdään kolme erilaista oppimistehtävää 3D-mallinnuksen opiskeluun. Taustana on oma ...
 • Responsiiviset WordPress-verkkosivut 

  Mäkelä, Timi-Artturi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on WordPress-teemakehitys ja responsiivinensuun-nittelu. Teoriaosuudessa käydään läpi WordPressin tiedostorakennetta teemakehityksen sekä yleisen WordPress-kehityksen kannalta. Lisäksi käydään ...
 • Helpdesk-käyttöliittymän rakentaminen : Case Lemonsoft Oy 

  Moisio, Joel; Salo, Miro (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee helpdesk-käyttöliittymäratkaisua nykyaikaisilla teknologioilla toteutettuna. Työn tavoitteena oli rakentaa uusi käyttöliittymä helpdesk- järjestelmälle. Työn toimeksiantaja oli Lemonsoft ...
 • Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tulevaisuuden tarpeitten kartoittaminen 

  Leppänen, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkielma lähtee liikkeelle siitä, että tietojenkäsittelyn opintosuunnitelmaa ollaan uudistamassa ja halutaan etenkin kysyä mitä yritykset odottavat tulevilta ammattilaisilta. Tavoitteena oli kehittää tutkintoa tulevaisuutta ...
 • Web-sivuston kehittäminen : Case Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys 

  Rocco, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Vaasan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen web-sivuston ulkonäköä ja sisältöä WordPressillä. Sivuston ulkoasua ei ollut päivitetty pitkään aikaan ja sisältö kaipasi muutosta. Tein ...
 • VIDEOPROJEKTI ALUSTA LOPPUUN : Case: Vaasa-Ajo 

  Rajala, Anssi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Vanhoja moottoriajoneuvoja harrastava Vaasan Veteraaniautoseura – Vasa Veteranbilsällskap ry järjesti kesällä 2015 Vaasa-Ajo -tapahtuman. Tapahtumassa ajettiin vanhoilla moottoriajoneuvoilla Vaasan ja naapurikuntien ...
 • Windows 7 ja Windows 8 – käyttöjärjestelmien vertailu käytettävyyden ja tietoturvan kannalta 

  Mamuzai, Elaha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää eroavaisuudet Windows 7 ja Windows 8 käyttöjärjestelmien välillä. Työssä tutkitaan, miten käyttöjärjestelmät eroavat toisistaan käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta ja kumpi ...
 • OpenVPN-etäyhteys 

  Raatikainen, Sakari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoitus on havainnollistaa kuinka OpenVPN-etäyhteys luodaan ja kuinka sitä käytetään. Työssä käydään läpi teoriaa sekä käytännön asennuksia. Teoriaosuus kertoo tarkemmin työn tärkeistä asioista ja ...

Näytä lisää