Uusimmat viitteet

 • IoT-palvelun luominen ThingWorx-alustalla 

  Niemelä, Niina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada peruskäsitys esineiden internetistä sekä Big datasta. Tavoitteena oli myös toteuttaa pienimuotoinen IoT-palvelu projektimuodossa, joka hyödyntää ThingWorx-alustaa sekä Raspberry Pi 3 ...
 • SIVUSTON LUOMINEN WEBFLOW- SOVELLUSKEHITTIMELLÄ 

  Tiilikainen, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on oppia käyttämään WebFlow- sovelluskehittimen ilmaisversiota ja luoda oma, uniikki web- sivusto ilman koodausta. Työn tehtävänä on toimia ohjeena sovelluskehittimen käytölle ja ominaisuuksille. Työn ...
 • Käyttöohje suoratoisto-ohjelmalle 

  Pekkarinen, Sonja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vaasan ammattikorkeakoulu järjestää henkilöstön tiedotustilaisuuksia säännöllisin väliajoin. Tiedotustilaisuudet pidetään kyseisen ammattikorkeakoulun tiloissa, mutta tilaisuutta voi seurata myös internetin välityksellä. ...
 • Järjestelmän suunnittelu 

  Liimakka, Leeni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalisuutta voidaan käyttää hyväksi tuomaan ihmisiä lähemmäksi luontoa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä suunnitelmat sovellukselle tai järjestelmälle, joka näyttää käyttäjälle lähimpien ...
 • DRONE-KUVAUSKOPTERIT JA DJI PHANTOM 4 PRO+:N KÄYTTÖÖNOTTO 

  Iivari, Tapio (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raportin tarkoituksena on selittää mahdollisimman tarkasti ja laajasti, miten itse laitteen DJI Phantom 4 Pro +:an käyttöönotto tapahtuu sekä miten kyseistä laitetta lennätetään. Lisäksi raportissa kerrotaan, mitä eri ...
 • Mediastudio 

  Kivi, Rosa; Kukka, Melina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Media oppimisen työkaluna on koko ajan suositumpaa. Se näkyy opiskelussa esimerkiksi verkkokursseissa. Tämän vuoksi koulussa on alettu tekemään videoita opetuksen tueksi. Tämä opinnäytetyö käsittelee Vaasan ammattikorkeakoululle ...
 • 360-degree video : Case Technobothnia 

  Gustafsson, Richard (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this thesis was to study different types of 360-video cameras, virtual-reality glasses, 360-video platforms and the production of 360-videos. The study examined 360-video cameras and 360-video production from a ...
 • Verkkosovellusten tietoturva 

  Nevala, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kirja- sekä verkkolähteitä apuna käyttäen tietoa yleisimmistä haavoittuvuuksia PHP-pohjaisissa verkkosivuissa, ja kehittää tiedon pohjalta tietoturvalliset verkkosivut. Työllä ei ole ...
 • Verkkosivuston toteutus ja asennus käyttäen WordPress-julkaisujärjestelmää 

  Alajukuri, Christian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli WordPress-julkaisujärjestelmän asennus ja käyttöönotto Ubuntu 16.04 -palvelimelle. Työn teoriaosuudessa käydään läpi, kuinka Linux, Apache, PHP ja MySQL muodostavat palvelinympäristön, joka ...
 • Sähköisen kyselytutkimuksen menetelmät : Case Seppälän Valokuvaamo 

  Pääkkönen, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä vertaillaan ja tutkitaan sähköisen kyselytutkimuksen menetelmiä. Työn tarkoituksena on löytää toimeksiantajayritykselle sopiva keino kerätä asiakaspalautetta verkossa ja käyttää kyseistä menetelmää ...
 • JavaScript-koodin modernisointi : Case Visma InCommunity Oy 

  Eskelinen, Oskari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vanhan JavaScript-koodikirjaston modernisointia. Työn teoriaosassa tutkitaan, miten vanhaa JavaScript-koodia voidaan modernisoida ja mitä hyötyjä modernisoinnista saadaan. Työn toimeksiantajana ...
 • Linux-pohjaiset yhteiskäyttöiset tietokoneet 

  Haapala, Anssi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten hyvin Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät soveltuvat julkisiin tietokoneisiin, joihin kenellä tahansa on pääsy. Erityisesti kiinnitetään huomiota, miten Linux saadaan suojattua julkisiin ...
 • IoT Datalogger Case Avalus Oy 

  Joensuu, Antero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monissa vapaa-ajan asunnoissa vietetään hyvin vähän aikaa talven aikana, jolloin riski eri vahingoille on suurimmillaan. Jos vapaa-ajan asunnon lämpötila pääsee laskemaan liian alas lämmitysjärjestelmään tulevan vian vuoksi, ...
 • VR-pelinkehitys ja Panoraamatekniikan hyödyntäminen : Case West Coast Startup 

  Hänninen, Joni; Harju, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) ja erilaiset lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) pelit ja ohjelmistot ovat alkaneet nostamaan päätään viimeisten vuosien aikana, ja ne tulevat yleistymään lähitulevaisuudessa ...
 • Ideasta peliksi - Mobiilipeliohjelmoinnin oppiminen Unity3D-ympäristössä 

  Siltakorpi, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee mobiilipelikehityksen oppimista mobiilipelin toteuttamisen yhteydessä Unity3D-ympäristössä. Työn tarkoituksena on selvittää, miten Unity3D tukee C# ohjelmointikielen oppimista pelikehityksen ...

Näytä lisää