Uusimmat viitteet

 • Selvitys Rauman paperitehtaan tahtimoottoreiden kunnonvalvonnan kehittämisestä 

  Rinta-Hoiska, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää tahtimoottoreiden kunnonvalvontakeinoja, joita olisi mahdollista ottaa osaksi kunnonvalvontaohjelmaa Rauman paperitehtaalla. Raporttiosuudessa käsitellään erilaisia kunnonvalvontamittauksia ...
 • PLC-ohjelman laadunvarmistus PLC Checker-ohjelman avulla 

  Mertala, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tietokonepohjaisen ohjelmoitavien logiikkaohjelmien analysointityökalun PLC Checkerin käytettävyyttä PLC-ohjelmien laadunvarmistamiseen. Työhön sisältyi PLC Checker-ohjelmaan ...
 • Harjakoneinvestointi 

  Heinonen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Luvata Pori Oy:n Vetämö tuotantoyksikköön investoituun kupariprofiilien harjauskoneeseen. Italiasta tilatun koneen tarkoituksena oli lopettaa roottoreiden käämeihin käytettävien napakäämien ...
 • Tilaelementtien asennus-, huolto- ja purkuohjeistus 

  Valli, Ville-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Käsittelen työssäni tilaelementtien asennus, huoltoon ja purkuun liittyviä asioita. Työn tavoitteena on tehdä opastus elementtien sähköistyksen käsittelyyn liittyvistä asioista. Niin että kuka tahansa sähköalan ammattilainen ...
 • Energiatehokkuuden kehittäminen case-kohteessa 

  Suntila, Kimi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitilojen energian-kulutusta. Työn aikana suoritettiin mittauksia toimitilan kuormituksista eri aikoina. Tavoitteena oli saada selville vallitsevan pohjakuorman ...
 • Lääkintatilojen kunnossapitotarkastuksien toimintaohje 

  Lamminpää, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin SFS 6000-7-710-standardin velvoittavia lääkintätiloissa suoritettavia kunnossapitotarkastuksia. Työn tilasi Suomen Sähkökunnossapito Oy. Työssä tutkittiin kunnossapitotarkastusten suorittamista yleisellä ...
 • Leikkauskoneen imupöydän ohjauksen modernisointi 

  Rajaniemi, Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn aiheena oli suunnitella ja toteuttaa uusi imupöydän ohjauslogiikka, koska nykyisin käytössä oleva ohjainlogiikka poistui markkinoilta. Työn toimeksiantajana toimi Airwell Oy. Työssä perehdyttiin syihin miksi ...
 • Sähkölaboratorion moottorikäyttöjen kehittäminen 

  Kela, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin sähkölaboratorion moottorikäyttöjen kehittämistä. Hankituille uusille sähkömoottoreille kehitettiin uusia ohjauslaitteita. Tämä kehittämissuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset selvennykset ...
 • ROS mobiilissa robotissa 

  Nylund, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua ROS, Robot Operating System, avoimen lähdekoodin järjestelmään ja kehittää tämän avulla ominaisuuksia mobiiliin robottiin. Työn lähtökohtana toiminut kehitysrobotti Samkbot yhdistettiin ...
 • Keskijänniteverkon ylijännitesuojaus 

  Turto, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on saada ymmärrys ukkosen ja salamoiden synnystä Suomessa ja siitä miten nämä synnyttävät ylijännitteitä keskijänniteverkkoon. Lisäksi perehdytään miten erilaisia ylijännitteitä syntyy, sekä ...
 • Sähkön ostohinnastovertailu saneerauskohteeseen 

  Pirttimäki, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää koulurakennuksen saneerauksen yhteydessä edukkain sähkön ostohinnastovaihtoehto tulevaa toimintaa varten. Työn tilaaja oli Kiinteistö Oy SAMK. Työssä vertailtiin paikallisen verkkoyhtiön ...
 • Sähköurakointi ja projektitoiminta Ruotsissa 

  Ainasoja, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Ruotsin sähköurakointilupien hakuprosessiin tarvittavat asiakirjat ja se, miten lupien haku tapahtui. Opinnäytetyön esimerkkikohteena oli Guttsta Källa AB:n virvoitusjuomatehtaan ...
 • Biokaasulaitoksen kaasunpaineistusjärjestelmän laajennus 

  Juhala, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa biokaasulaitoksen kaasunpaineistusjärjestelmän laajennuksen sähköistys. Tähän asti biokaasulaitoksella oli vain yksi kaasukompressori. Sen huoltokatkoja oli ...
 • Lähiverkon suunnittelu SAMKin energialaboratorioon 

  Viitasalo, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on lähiverkkosuunnittelu, Porin keskustaan valmistuvalle uudelle Satakunnan Ammattikorkeakoululle ja tarkemmin siellä sijaitsevalle energialaboratoriolle. Työn tarkoitus oli suunnitella lähiverkko ...
 • Yhteiskäyttöautoilu osana yrityksen matkustuskäytäntöä 

  Nieminen, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön on tilannut Satakunnan ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli tutkia yhteiskäyttöautoilua ja löytää Satakunnan ammattikorkeakoululle yhteiskäyttöautoilusta taloudellisesta kannattava sekä ympäristöä ...

Näytä lisää