Uusimmat viitteet

 • Woima Ecosystem : Energy and Material Flows 

  Mäntylä, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Great amounts of waste are in produced in the world. Too often it will only be disposed to the landfill. The wastes contain a lot of valuable energy and it must be recovered. Wastes also contains valuable material, which ...
 • Ruoppaussedimenttien käyttö maa- ja infrarakentamisessa 

  Paalosmaa, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli selvittää ruoppaussedimenttien hyötykäyttömahdollisuudet eri maa- ja infrarakentamiskohteissa sekä mitä eri käsittelytekniikoita sedimenttien hyödyntäminen vaatii. Lisäksi ...
 • Kausittaiset lämpövarastot 

  Kekkonen, Konsta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin lämmön varastointimenetelmiin ja selvittää projekteja esimerkkinä käyttäen, minkälaisia teknologioita nykyään käytetään lämpöenergian varastoimiseen. Tutkimuksessa ...
 • Geomagneettiset myrskyt ja maanjäristykset 

  Leppikorpi, Juhani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, onko auringolla mahdollisesti vaikutusta suuriin, yli 7 magnitudin, maanjäristyksiin. Työssä käsiteltiin kokonaisuutena prosessi, joka kulkee auringosta maahan. Tilastollisessa osiossa ...
 • Absorption Cooling with Rendering Plant Waste Heat 

  Juoperi, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this theses is to study the feasibility of an absorption chiller with rendering plant waste heat. This thesis was done for Recomill Ltd. Animal rendering is a very energy intensive process. By-products from ...
 • Pienten pohjavesiesiintymien tilapäinen hyödyntäminen 

  Pirttiperä, Sasu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön oli tarkoitus vastata kolmen eri pohjavedenottamon tilapäistä käyttöönottoa koskeviin kysymyksiin. Opinnäytetyön tehtävä oli hahmottaa kyseisten vedenottamoiden rooli ja niiden käyttöönoton kannattavuus. ...
 • Pakokaasujen analysointilaitteen asennus ja käyttöönotto 

  Hautakangas, Aapo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa Vaasan tehtaan moottorien testiajomahdollisuuksia ja automatisoida ne. Mittauslaitteiden käyttöönotto on helpompaa kuin edellisten, eikä tarvitse niin paljon työtä. Wärtsilässä on tarve ...
 • Lääkejätteiden käsittely apteekeissa 

  Marttila, Simo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa kotitalouksien tuottamien lääkejätteiden keräys on järjestetty apteekkien tehtäväksi. Vaarallisten jätteiden piiriin kuuluvien lääkejätteiden keräys on erityisen tärkeää mahdollisten ympäristövaikutusten vuoksi. ...
 • Mathematical Modelling of Metal-Air Battery 

  Uimonen, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to develop a mathematical model and simulation of magnesium-air battery. Together, they can provide insight into the performance of the battery with respect to the design parameters obtained from ...
 • Suorasähkölämmityksestä ilma-vesilämpöpumpulla vesikiertolämmitykseen 

  Ojakoski, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia suora sähkölämmitteisen kiinteistön muuttamisen kannattavuutta vesikiertolämmitteiseen järjestelmään, ilmavesilämpöpumppua hyväksikäyttäen. Kannattavuutta tutkitaan pääsääntöisesti ...
 • Viability of hydrogen electricity storage 

  Youhana, Mina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  In these days the energy systems are still based on the use of fossil fuels and nonrenewable energy in a high percent of the world total energy needs. Non-renewable energy is considered to be unsustainable and liable to ...
 • Joukkorahoitettu aurinkovoimala : Case: Pohjanmaa 

  Hyyppä, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko Vaasan alueella potentiaalia toteuttaa aurinkosähkön tuotantolaitos kannattavasti joukkorahoituksella. Tämän kysymyk-sen tueksi tutkittiin minkälaiset tavoitteet ovat realistisia ...
 • Supply Chain Design for a Wind Power Plant in Ghana 

  Rahkala, Jonne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis work is to design a supply chain for a wind power plant in Nkwanta, Ghana. The decisions made regarding to the supply chain affects the performance of the supply chain, and also to the profitability ...
 • Riskienhallinta 

  Kuusisto, Heini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitetään riskienhallinnan nykytila The Switchillä ja miten riskienhallintaa voisi yhtenäistää Vaasan ja Lappeenrannan tehtaiden välillä. Aikaisemmin riskienhallinta on toteutettu yksikkö- ja osastokohtaisesti, ...
 • ETJ+:n vaatimusten soveltaminen moottoritehtaalle : ABB Oy, Motors and Generators, Vaasa 

  Hakanen, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli soveltaa ETJ+-energianhallintajärjestelmän vaatimuksia ABB Oy:n Motors and Generators -yksikköön Vaasassa. Opinnäytteen tekeminen on osa järjestelmän sekä energiatehokkuuden jatkuvaa ...

Näytä lisää