Uusimmat viitteet

 • Pakokaasujen analysointilaitteen asennus ja käyttöönotto 

  Hautakangas, Aapo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa Vaasan tehtaan moottorien testiajomahdollisuuksia ja automatisoida ne. Mittauslaitteiden käyttöönotto on helpompaa kuin edellisten, eikä tarvitse niin paljon työtä. Wärtsilässä on tarve ...
 • Lääkejätteiden käsittely apteekeissa 

  Marttila, Simo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa kotitalouksien tuottamien lääkejätteiden keräys on järjestetty apteekkien tehtäväksi. Vaarallisten jätteiden piiriin kuuluvien lääkejätteiden keräys on erityisen tärkeää mahdollisten ympäristövaikutusten vuoksi. ...
 • Mathematical Modelling of Metal-Air Battery 

  Uimonen, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to develop a mathematical model and simulation of magnesium-air battery. Together, they can provide insight into the performance of the battery with respect to the design parameters obtained from ...
 • Suorasähkölämmityksestä ilma-vesilämpöpumpulla vesikiertolämmitykseen 

  Ojakoski, Jaakko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia suora sähkölämmitteisen kiinteistön muuttamisen kannattavuutta vesikiertolämmitteiseen järjestelmään, ilmavesilämpöpumppua hyväksikäyttäen. Kannattavuutta tutkitaan pääsääntöisesti ...
 • Viability of hydrogen electricity storage 

  Youhana, Mina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  In these days the energy systems are still based on the use of fossil fuels and nonrenewable energy in a high percent of the world total energy needs. Non-renewable energy is considered to be unsustainable and liable to ...
 • Joukkorahoitettu aurinkovoimala : Case: Pohjanmaa 

  Hyyppä, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko Vaasan alueella potentiaalia toteuttaa aurinkosähkön tuotantolaitos kannattavasti joukkorahoituksella. Tämän kysymyk-sen tueksi tutkittiin minkälaiset tavoitteet ovat realistisia ...
 • Supply Chain Design for a Wind Power Plant in Ghana 

  Rahkala, Jonne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis work is to design a supply chain for a wind power plant in Nkwanta, Ghana. The decisions made regarding to the supply chain affects the performance of the supply chain, and also to the profitability ...
 • Riskienhallinta 

  Kuusisto, Heini (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitetään riskienhallinnan nykytila The Switchillä ja miten riskienhallintaa voisi yhtenäistää Vaasan ja Lappeenrannan tehtaiden välillä. Aikaisemmin riskienhallinta on toteutettu yksikkö- ja osastokohtaisesti, ...
 • ETJ+:n vaatimusten soveltaminen moottoritehtaalle : ABB Oy, Motors and Generators, Vaasa 

  Hakanen, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli soveltaa ETJ+-energianhallintajärjestelmän vaatimuksia ABB Oy:n Motors and Generators -yksikköön Vaasassa. Opinnäytteen tekeminen on osa järjestelmän sekä energiatehokkuuden jatkuvaa ...
 • Production and Feasibility of Biogas : Case Company: Osuuskauppa KPO 

  Helander, Heikki (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  It is becoming increasingly important for companies to pursue energy self-sufficiency from an economic, imaginative, and environmental point of view. Achieving energy self-sufficiency with renewable energy sources can give ...
 • Aurinkovoimaloiden toiminta : paneeli- ja CSP-voimalaitokset 

  Vikman, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on selvitys aurinkoenergian perusperiaatteista ja pääteknologioista. Tavoitteena on antaa käsitys käytössä olevista aurinkoenergian tuotantomuodoista sekä perehdyttää tulevan kehityksen lähtökohtiin. ...
 • Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden vaiheet : Ympäristökonsultin näkökulmasta 

  Joutsenlahti, Mikaela (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään pilaantuneiden maa-alueiden kunnostushankkeiden eri vaiheita, erityisesti ympäristökonsultin näkökulmasta rakennustyömaiden yhteydessä pääkaupunkiseudulla. Työn tavoitteena on kerätä tietoa ...
 • Aliurakoiden tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheen kehittäminen 

  Teppo, Santtu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää aliurakkasopimusprosessin (tarjouspyyntö-, urakkaneuvottelu- ja sopimuksentekovaiheet) ongelmia ja niiden alkulähteitä sekä löytää niihin toteutuskelpoisia ratkaisuja. Tutkimuksen ...
 • Maatilan energiaomavaraisuuden kehittämisselvitys : Case: Porren maatila 

  Porre, Johannes (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, mikä uusituvan energian ratkaisu sopisi parhai-ten Porren maatilan energiaomavaraisuuden kehittämiseen. Työssä käsiteltiin kolmea potentiaalisinta järjestelmää, jotka olivat kokoluokaltaan ...
 • Risk Management and Wind Power Project in Ghana 

  Nurminen, Riku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis studies the potential of the area of Amedzofe located in Ghana for wind power projects from aspects of technical and financial viability, and the risks concerning such a project. The objective was to create a ...

Näytä lisää