Uusimmat viitteet

 • Ohjauspaketti Muksuteekin ohjaajille aistikokemusten tuottamiseksi 

  Koskinen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli kaksiosainen. Työn tavoitteena oli avata aistijärjestelmän merkitystä lasten kasvun ja kehityksen näkökulmasta sekä tuottaa aistikokemuksia huomioiva ohjauspaketti Muksuteekin ohjaajien toiminnan tueksi. ...
 • Toimintamalli Moip! -hankkeen avoimiin ryhmiin 

  Halla, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Moip! -hankkeen avoimeen ryhmätoimintaan. Moip! -hanke on nuorille (16-29-vuotiaille) mielenterveys- ja päihdeomaisille ...
 • Aistiesteetön asuntomessukohde Talo Haltiatar: aistiesteettömät ratkaisut 

  Aslan, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa aistiesteettömistä ratkaisuista kertovat tekstit Porin asuntomessukävijöiden luettavaksi. Asuntomessut järjestettiin Porissa kesällä 2018, ja opinnäytetyön kohde oli yksi ...
 • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksen tiimityössä 

  Kuusisto, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan jaettua johtajuutta raumalaisessa varhaiskasvatusyksikössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yksikön jaetun johtajuuden tilaa vuorovaikutuksellisesti yksikön henkilöstön ja esimiehen kanssa. Lisäksi ...
 • Yhteisöllinen työyhteisö päiväkoti Pikkurepussa 

  Levola, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli yhteisöllisyys työyhteisössä. Tavoitteena oli lisätä päiväkoti Pikkurepun työyhteisön tietämystä yhteisöllisyydestä, sekä edistää päiväkoti Pikkurepun työyhteisön yhteisöllisyyttä. ...
 • Sähköisten palveluiden kehittäminen Nokian kaupungin perhetyössä 

  Lentolehto, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää sähköisiä palveluita Nokian kaupungin perhetyössä. Kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää onko tällaiselle palvelulle tarvetta asiakkaiden ja työntekijöiden mielestä, sekä millaisissa ...
 • Voimaa vertaistuesta! Kaksisuuntaisten vertaistukiryhmä Porin Hyvän Mielen Talolla 

  Harmaala, Kati Kristiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkittiin Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n eli Porin Hyvän Mielen Talon kaksisuuntaisten vertaistukiryhmää. Ryhmä kokoontui tutkimusta tehtäessä kerran viikossa maanantaisin kello 14-15 ja nykyisin joka ...
 • Raskaana olevien äitien varhaisen tuen ryhmätoiminnan käynnistäminen Hyvinkään perhepalveluissa 

  Virman, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli käynnistää Hyvinkään perhepalveluissa varhaisen tuen palveluna ryhmämuotoista tukea raskaana oleville äideille. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa suljettu ...
 • Työstä palautuminen lastensuojelulaitoksen työntekijöiden silmin 

  Suonpää, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin lastensuojelulaitoksessa työskentelevien työstä palautumista sekä palautumisen merkitystä työntekijöiden näkökulmasta. Työn tilaaja on yksityinen lastensuojelupalveluita tuottava porilainen ...
 • Aistiesteettömät lastensuojelun asumisyksiköt Toukola ja Jukola 

  Koskelainen, Karoliina; Niekka, Matleena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia ja kehittää aistiesteettömiä asumisratkaisuja. Opinnäytetyö toteutettiin projektityönä kahteen lastensuojelun asumisyksikköön osana Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyys ja ...
 • Kasvatuskumppanuus yksityisessä päiväkodissa 

  Viitala, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kartoittaa yksityisen päiväkodin toimintamallia, jolla vanhempien ja kasvattajien välistä yhteistyötä toteutetaan sekä kasvatuskumppanuus ajattelua. Opinnäytetyössäni kerään tietoa ...
 • Taideilmaisu asiakkaan tunnekanavana 

  Helenius, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Taiteen tekemisen avulla voi purkaa vaikeita asioita ja löytää itsestään uusia syvyyksiä. Taidetta on nähtävissä kaikkialla esimerkiksi kotona, mediassa ja kaduilla. Jokaisessa meissä on luovuutta. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Nuorten asiakkaiden ajatuksia ja odotuksia työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkuudesta 

  Lindfors, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhden luukun periaatteella toimiva TE-palveluiden, kuntien ja Kelan yhteinen toimintamalli. TYP palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita, jotka tarvitsevat ...
 • Vauvaryhmän toiminnan kehittäminen Rauman lastensuojelussa 

  Ojala, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyön tarkoituksena on teemahaastatteluiden avulla selvittää osallistuneiden äitien sekä ohjaajien kokemuksia ja kehittämisajatuksia vauvaryhmästä. Vastausten ...
 • Aikuissosiaalityön maahanmuutto- ja pakolaistyön käsikirja 

  Palonen, Jessiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Porin perusturvan aikuissosiaalityön maahanmuutto- ja pakolaistyön tiimille käsikirja. Maahanmuutto- ja pakolaistyön käsikirja sisälsi perusasiat aikuissosiaalityön toimistossa ...

Näytä lisää