Uusimmat viitteet

 • Symmetrinen tiedon salaus 

  Niemi, Miska (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni sukellan kryptografian maailmaan ja keskityn symmetriseen tiedon salaamiseen. Käsittelen millä tavoin voidaan toteuttaa viestin salaus ja mitä siinä täytyy ottaa huomioon. Työn alussa pohjustan lukijaa ...
 • Tietotekniikkaa seniorikylän asukkaille 

  Viljanen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opas, joka kehittää Päivikinpuiston senioreiden tietotekniikkaosaamista. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Ikäkodit Oy. Ikäkodit Oy rakennuttaa Porin Harmaalinnaan senioreille ...
 • Attribuutit BGP-reitityksessä 

  Vuorinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsitteli attribuuttien käyttöä BGP-reitityksessä. Tarkoituksenani oli tutkia ja havainnollistaa miten attribuutteja muokkaamalla voidaan vaikuttaa reitityspäätöksiin käyttäen BGP-reititysprotokollaa. Työni ...
 • Fysioterapeuttinen kehonkuntoutussovellus 

  Mäntylä, Jyri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan sovelluksen kehitysprojektia, jossa määriteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin fysioterapeuttinen sovellus, joka huoltaa toimistotyötä tekevien ihmisten fysiologisia ongelmia. Oman työni ...
 • Yrityksen käyttäjähallinta ja tietoturva pilvipalveluna 

  Kärkkäinen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö suoritettiin Nuventur Oy:n toimeksiantona. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pienille ja keskisuurille yrityksille sopivaa käyttäjähallintaa ja sen tekniseen ympäristöön liittyvää tietoturvaa ...
 • Kyyti likel -sovelluksen tekninen toteutus 

  Kulmala, Erno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Kyyti likel –sovelluksen kehittäminen. Kyyti likel –sovellus on Porin Linjoille kehitetty sovellus, jolla voidaan ostaa matkalippuja busseihin sekä nähdä aikataulut ja reaaliaikaisesti ...
 • Kofax TotalAgility –ohjelmiston soveltuvuuden arviointi sähköisten lomakkeiden käyttöön 

  Seppä, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus on Kofax TotalAgilityn kannattavuuden mittaaminen muihin ratkaisutapoihin nähden. Tällä hetkellä toimeksiantajani Medbit Oy:n käytössä olevat menetelmät ja muita toteutettavissa olevia ratkaisuvaihtoehdoja ...
 • Pienyrityksen palvelinympäristön migraatio uudelle toimialueelle 

  Harteela, Ilari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönäni oli tarkoitus suunnitella ja toteuttaa työskentelemäni yrityksen asiakkaan palvelinympäristön migraatio uudelle toimialueelle ja palvelimelle. Uusi toimialue toimii uudella palvelinraudalla, jonka yrityksemme ...
 • Comodo One MSP -ohjelmiston esittely ja käyttöönotto 

  Öhman, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä yhdysvaltalaisen Comodo Groupin kehittämää ja ylläpitämää Comodo One -ohjelmistoa, joka on suunniteltu IT-palveluntarjoajille ja sen tarkoituksena on keskittää kaikki mahdolliset ...
 • Kyselytutkimus yrityksen intranetin tarpeiden määrittelyyn: Case Polarteknik 

  Hämäläinen, Ella (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on Polarteknik Oy:n tilaama kyselytutkimus. Tavoitteena oli ratkaista, miten yrityksen intranet-palvelua on tarve kehittää valmiiksi tuodusta vanhasta alustasta. Nykyinen intranet on valmiiksi tuotu pohja, ...
 • EXAM-tenttijärjestelmä ja kioskikone 

  Järvenkallas, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  EXAM on sähköinen tenttijärjestelmä, joka on tenttimiseen tarkoitettu työkalu. Järjestelmällä mahdollistetaan normaalin tentin tekeminen sähköisesti silloin, kun opiskelijalle sopii. EXAM-järjestelmä käytetään selaimen ...
 • Tietoturvasuunnitelma mikroyritykselle 

  Rintakorpi, Jali (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on tutkia mikroyritysten mahdollisia puutteita ja tuoda käytettävää hyötyä tietoturvan parantamiseksi. Tässä työssä ei yritetty saavuttaa täydellisyyttä, vaan sen on tarkoitus toimia pohjana pienemmille ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu mobiilihenkilörekisteri-sovellukselle 

  Rinne, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on suunnitella uusi käyttöliittymä mobiilihenkilörekisteri sovellukselle. Mobiilihenkilörekisteri sovelluksella tarkoitetaan tässä työssä henkilön terveystietoja sisältävää mobiilisovellusta, joka ...
 • FarView : Järjestelmä automaatiologiikan tietojen tallennukseen ja etälukuun 

  Jarakivi, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda Raumaster Paper Oy:lle ohjelma joka auttaa heitä paperitehtaan toiminnan seuraamisessa ja mahdollisten virhetilanteiden diagnosoinnissa. Toteuttamani ohjelma mahdollistaa halutun datan ...
 • Verkkolaskujen lähetys ulkomaalaiselle asiakkaalle. Case: Yritys X 

  Lähteenmäki, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä asiakasyritykselle verkkolaskutukseen liittyen aineistomuunnin. Aineistomuunnin luotiin xslt-kielellä ja sen tarkoitus on nimensä mukaisesti muuntaa xml-aineisto toiseen muotoon. Tämän ...

Näytä lisää