Uusimmat viitteet

 • Mobiilipelin kehittäminen Androidille 

  Laaksonen, Aro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toiminnallisena osana kehitettiin mobiilipeli Androidille. Pelissä lentoalus lentää läpi kaupungin, ja pelaajan tarkoituksena on muuttaa aluksen väriä eteen ilmestyviä esteitä vastaaviksi päästäkseen ...
 • Interaktiivinen kartta : suunnittelu ja kehittäminen 

  Lahtiranta, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käydään läpi interaktiivisen kartan sovelluskehitystä. Suunnittelussa katsotaan mitä työkaluja sovelluksen tuottamiseen käytetään, vaatimusmäärittelyä, mitä hyvän sovelluksen luominen vaatii sekä tämän sovelluksen ...
 • IOT yksityiskäytössä 

  Lehtonen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä Internet of Thingsin toimintaa kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Työn alussa käyn käsitettä läpi yleisellä tasolla. Internet of Thingsin toiminta on jaettu kahteen osaan, ...
 • Ohjelmistotyön tehostaminen automaatioympäristössä. Case: Jenkins 

  Rostedt, Jarno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Codecontrol Oy:lle avoimeen lähdekoodiin perustuvan web-pohjaisen Jenkins-palvelinsovelluksen asentaminen toimintakuntoon fyysiselle palvelimelle ja jakaa se usealle ...
 • AVOIMEN LÄHDEKOODIN DIGITAL ASSET MANAGEMENT – CASE: PORIN KAUPUNKI 

  Rasinkangas, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli DAM – järjestelmän tarvemäärittely ja järjes-telmätestauksen toteutus Porin Kaupungille. Tarkoitus oli löytää potentiaalinen avoi-men lähdekoodin DAM – järjestelmä käyttöönottoon. Testaukseen ...
 • Symmetrinen tiedon salaus 

  Niemi, Miska (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni sukellan kryptografian maailmaan ja keskityn symmetriseen tiedon salaamiseen. Käsittelen millä tavoin voidaan toteuttaa viestin salaus ja mitä siinä täytyy ottaa huomioon. Työn alussa pohjustan lukijaa ...
 • Tietotekniikkaa seniorikylän asukkaille 

  Viljanen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opas, joka kehittää Päivikinpuiston senioreiden tietotekniikkaosaamista. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Ikäkodit Oy. Ikäkodit Oy rakennuttaa Porin Harmaalinnaan senioreille ...
 • Attribuutit BGP-reitityksessä 

  Vuorinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsitteli attribuuttien käyttöä BGP-reitityksessä. Tarkoituksenani oli tutkia ja havainnollistaa miten attribuutteja muokkaamalla voidaan vaikuttaa reitityspäätöksiin käyttäen BGP-reititysprotokollaa. Työni ...
 • Fysioterapeuttinen kehonkuntoutussovellus 

  Mäntylä, Jyri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan sovelluksen kehitysprojektia, jossa määriteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin fysioterapeuttinen sovellus, joka huoltaa toimistotyötä tekevien ihmisten fysiologisia ongelmia. Oman työni ...
 • Yrityksen käyttäjähallinta ja tietoturva pilvipalveluna 

  Kärkkäinen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö suoritettiin Nuventur Oy:n toimeksiantona. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pienille ja keskisuurille yrityksille sopivaa käyttäjähallintaa ja sen tekniseen ympäristöön liittyvää tietoturvaa ...
 • Kyyti likel -sovelluksen tekninen toteutus 

  Kulmala, Erno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Kyyti likel –sovelluksen kehittäminen. Kyyti likel –sovellus on Porin Linjoille kehitetty sovellus, jolla voidaan ostaa matkalippuja busseihin sekä nähdä aikataulut ja reaaliaikaisesti ...
 • Kofax TotalAgility –ohjelmiston soveltuvuuden arviointi sähköisten lomakkeiden käyttöön 

  Seppä, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus on Kofax TotalAgilityn kannattavuuden mittaaminen muihin ratkaisutapoihin nähden. Tällä hetkellä toimeksiantajani Medbit Oy:n käytössä olevat menetelmät ja muita toteutettavissa olevia ratkaisuvaihtoehdoja ...
 • Pienyrityksen palvelinympäristön migraatio uudelle toimialueelle 

  Harteela, Ilari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönäni oli tarkoitus suunnitella ja toteuttaa työskentelemäni yrityksen asiakkaan palvelinympäristön migraatio uudelle toimialueelle ja palvelimelle. Uusi toimialue toimii uudella palvelinraudalla, jonka yrityksemme ...
 • Comodo One MSP -ohjelmiston esittely ja käyttöönotto 

  Öhman, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä yhdysvaltalaisen Comodo Groupin kehittämää ja ylläpitämää Comodo One -ohjelmistoa, joka on suunniteltu IT-palveluntarjoajille ja sen tarkoituksena on keskittää kaikki mahdolliset ...
 • Kyselytutkimus yrityksen intranetin tarpeiden määrittelyyn: Case Polarteknik 

  Hämäläinen, Ella (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on Polarteknik Oy:n tilaama kyselytutkimus. Tavoitteena oli ratkaista, miten yrityksen intranet-palvelua on tarve kehittää valmiiksi tuodusta vanhasta alustasta. Nykyinen intranet on valmiiksi tuotu pohja, ...

Näytä lisää