Uusimmat viitteet

 • Comodo One MSP -ohjelmiston esittely ja käyttöönotto 

  Öhman, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä yhdysvaltalaisen Comodo Groupin kehittämää ja ylläpitämää Comodo One -ohjelmistoa, joka on suunniteltu IT-palveluntarjoajille ja sen tarkoituksena on keskittää kaikki mahdolliset ...
 • Kyselytutkimus yrityksen intranetin tarpeiden määrittelyyn: Case Polarteknik 

  Hämäläinen, Ella (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on Polarteknik Oy:n tilaama kyselytutkimus. Tavoitteena oli ratkaista, miten yrityksen intranet-palvelua on tarve kehittää valmiiksi tuodusta vanhasta alustasta. Nykyinen intranet on valmiiksi tuotu pohja, ...
 • EXAM-tenttijärjestelmä ja kioskikone 

  Järvenkallas, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  EXAM on sähköinen tenttijärjestelmä, joka on tenttimiseen tarkoitettu työkalu. Järjestelmällä mahdollistetaan normaalin tentin tekeminen sähköisesti silloin, kun opiskelijalle sopii. EXAM-järjestelmä käytetään selaimen ...
 • Tietoturvasuunnitelma mikroyritykselle 

  Rintakorpi, Jali (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on tutkia mikroyritysten mahdollisia puutteita ja tuoda käytettävää hyötyä tietoturvan parantamiseksi. Tässä työssä ei yritetty saavuttaa täydellisyyttä, vaan sen on tarkoitus toimia pohjana pienemmille ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu mobiilihenkilörekisteri-sovellukselle 

  Rinne, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on suunnitella uusi käyttöliittymä mobiilihenkilörekisteri sovellukselle. Mobiilihenkilörekisteri sovelluksella tarkoitetaan tässä työssä henkilön terveystietoja sisältävää mobiilisovellusta, joka ...
 • FarView : Järjestelmä automaatiologiikan tietojen tallennukseen ja etälukuun 

  Jarakivi, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda Raumaster Paper Oy:lle ohjelma joka auttaa heitä paperitehtaan toiminnan seuraamisessa ja mahdollisten virhetilanteiden diagnosoinnissa. Toteuttamani ohjelma mahdollistaa halutun datan ...
 • Verkkolaskujen lähetys ulkomaalaiselle asiakkaalle. Case: Yritys X 

  Lähteenmäki, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä asiakasyritykselle verkkolaskutukseen liittyen aineistomuunnin. Aineistomuunnin luotiin xslt-kielellä ja sen tarkoitus on nimensä mukaisesti muuntaa xml-aineisto toiseen muotoon. Tämän ...
 • Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä : Yrityksille ja yhteisöille 

  Laine, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsitteli sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä. Tarkoituksenani oli tutkia, miten sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti. Tutkimukseni sisältää näkemyksen, kuinka ...
 • OSX Server ympäristön perustaminen yritykselle Serbus 

  Jokela, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn lähtökohtana oli saavuttaa yritykselle mahdollisimman paras hyöty kustannustehokkuudessa sekä ajanhallinnassa. Työssä tarkasteltiin lyhyesti erilaisia pilvipalveluita sekä verrattiin niiden hinnoittelua ...
 • Asiakkaan datan mallinnus ja sen analysointi Business Intelligence -järjestelmässä 

  Porkka, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa asiakkaalle Business Intelligence -järjestelmää käyttäen ympäristö kyselytutkimuksella kerätyn datan analysointia varten. Asiakkaan analyyseille asettamien vaatimusten vuoksi aiemmin ...
 • Tietojen varmistaminen 

  Koskinen, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa käsitellään eri varmistusratkaisuja ja varmistusmenetelmiä. Varmistuspolitiikan luominen on osa liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa. Tutkimuksessa käydään läpi liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa varmistuksien ...
 • Android-sovelluksen toteutus opiskelijajärjestölle 

  Niemi, Iiro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Android Studio on tällä hetkellä ainoa työkalu Android-sovellusten kehittämiseen. Tässä opinnäytetyössä perehdyn Android Studio -ohjelmointiympäristön toiminnallisuuksiin, työkaluihin ja itse ohjelmointiin. Android Studio ...
 • Sähköisen ilmoittautumisen sekä live-seurannan luominen speedway-kilpailuihin 

  Hirsimäki, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyönäni oli tarkoitus luoda Porin Moottorikerho Ry:lle speedway kilpailuihin sähköinen ilmoittautuminen, sekä internetissä toimiva live-seuranta. Aiemmin vastaaviin kilpailuihin ilmoittautuminen on suoritettu ...
 • Sovellus kiinteistöhuollon huoltojen hallintaan 

  Tukiainen, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selainpohjaisen huoltosovelluksen toteuttaminen Ruskatalojen palveluyhdistyksen kiinteistöhuollolle. Sovellus koostuu käyttöliittymästä selaimessa, tietokannasta sekä palvelinpuolen ...
 • Rust n’ Rage-yhtyeen verkkoratkaisu 

  Rimpiläinen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää helposti hallinnoitava ja tyylikäs verkkosivusto porilaiselle vuonna 2010 perustetulle Rust n’ Rage -nimiselle rock-yhtyeelle. Yhtye oli ollut pitkään verkkosivuston tarpeessa, ...

Näytä lisää