Uusimmat viitteet

 • Ommellun haavan kotihoito-ohje : Potilasohje venäjänkieliselle potilaalle 

  Puolakka, Nina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tiivistelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdään erilaisia leikkauksia. Haavoja syntyy tarkoituksellisesti toimenpiteiden yhteydessä tai tapaturman seurauksena. Osa leikkauksista on pienempiä ja lyhytkestoisia, ...
 • ''Mä haluan antaa lapselleni savuttoman elämän'' : Kyselytutkimus raskaana olleille äideille 

  Pelo, Juuli; Pinoniemi, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Suomessa raskausaikana tupakoi vuonna 2017 12,5 % odottavista äideistä, Suomessa tupakoidaan eniten Pohjoismaissa. (Perinataalitilasto 2017). Suomessa jopa noin 10 % tupakoi läpi raskauden. Tupakoivista odottajista suurin ...
 • Sepelvaltimotautipotilaan omahoitokirja 

  Peltoniemi, Paula; Nuutinen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Sepelvaltimotauti on Suomessa ja Euroopassa yleisin kuolinsyy puhuttaessa sydän- ja verisuonitaudeista. Hoitotyössä sairaanhoitajalle tulee väistämättä vastaan sepelvaltimotautia sairastava potilas. ...
 • Kokemuksia narkolepsiasta raskauden aikana 

  Jurvanen, Julia; Ruotsalainen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Narkolepsia on krooninen unihäiriösairaus, jonka oireina ovat päivittäin ilmenevät pakonomaiset nukahtamistuokiot ja voimakkaisiin tunnetiloihin liittyvä äkillinen lihasjänteyden väheneminen eli katapleksia. Osalla ...
 • Miehen terveystottumukset ja hedelmällisyys : Opas parempaan hedelmällisyyteen 

  Pyykönen, Janne; Koski, Jani; Knuutinen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jonka tarkoitus oli tuottaa opas terveystottumusten vaikutuksesta miehen hedelmällisyyteen. Oppaan on tarkoitus olla apuna asiakasohjauksessa ja antaa erityisesti miesasiakkaille ...
 • Läheisten hoitoon osallistuminen Harjulan sairaalan akuuttiosastoilla : Opas potilaan läheisille 

  Ervamaa, Ella; Kytölä, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Läheiset toimivat tärkeänä tukiverkostona potilaalle, he tukevat potilaan positiivista mielialaa ja elämänhalua. Heidän antamallaan tuella on iso merkitys potilaalle sairaudesta toipumisessa. Läheisten hoitoon osallistumiseen ...
 • Kuopion Perheentalon rauhallinen tila ja opas lapsiperheille 

  Martikainen, Mira; Ikonen, Liisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aistitoimintojen kehittymiseksi ja säilyttämiseksi lapsen tulee saada erilaisia aistikokemuksia. Lapsen aivot kuitenkin kuormittuvat helposti. Aistikuormitusta lisäävät ympäristön äänet, valot ja ruutulaitteet. Rauhallinen ...
 • Säde-eristysopas radiojodihoitoon tuleville potilaille 

  Jääskeläinen, Ninni; Tukia, Jenna; Komulainen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin potilasopas, joka ohjeistaa ja tukee radiojodihoitoon tulevia potilaita hoitoon valmistautumisessa ja säde-eristyksessä toimimisessa. Tavoitteena oli potilasoppaalla selkeyttää, tehostaa ...
 • Hoitokokemuksesi on meille tärkeä : Potilastyytyväisyyskysely. Ensikäynti ajanvarauksetta, Ylä-Savon SOTE 

  Repo, Sanna; Tikkanen, Meri; Kurkinen, Inkariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Terveydenhuoltolaissa säädetään potilaan oikeuksista saada hoidon tarpeen arviointia terveydenhuollon ammattilaisen arvioimana. Kunnat ovat velvollisia järjestämään perusterveydenhuollossa palvelua, jonne potilaat voivat ...
 • Safewards-opas pakkotoimien vähentämiseksi psykiatrisen osaston hoitohenkilökunnalle 

  Nousiainen, Tuula; Häkkinen, Karita; Timonen, Rebecca (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pakkotoimia käytettäessä puututaan potilaan perusoikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen. Pakkotoimia käytetään vain tahdosta riippumattomassa hoidossa tilanteissa, joissa ihminen on vaarallinen itselleen tai muille. Pakon ...
 • Leikki-ikäisen ensiapuopas : Pikku Leijona päiväkotien henkilökunnalle 

  Nevalainen, Tiia; Nousiainen, Petra; Timonen, Roosa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Leikki-ikäisellä tarkoitetaan 1–6-vuotiasta lasta. Ympäristön monipuolistuessa ja karkeamotoriikan kehittyessä leikki-ikäinen koettelee rajojaan, eikä vielä osaa arvioida toimintansa riskejä. Suurin osa tapaturmista on ...
 • Rytmihäiriöiden tunnistaminen monitori-EKG:sta : Opiskelumateriaali hoitotyön koulutusohjelmaan 

  Ritanen, Oskari; Rauhala, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen/kehittämistyö, jonka tilaajana oli Savonia-ammattikorkeakoulu Oy. Opinnäyte-työssä oli tarkoitus tehdä helposti käytettävä opiskelumateriaali, jota tilaaja voi hyödyntää kouluttaessaan tule-via ...
 • Sosiaalinen media työvälineenä äitiys- ja lastenneuvoloissa Pohjois-Savon alueella 

  Yletyinen, Ninnu; Hassinen, Reija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa lähes jokainen alle 44-vuotias käyttää internetiä päivittäin. Tähän on myös sosiaalisen median käyttö vahvasti liitännäinen ja se on ilmiö, jonka suosio kasvaa koko ajan ...
 • Turvallisen lääkehoidon toteutuminen Harjulan sairaalan osastoilla 

  Julkunen, Nella; Voutilainen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lääkehoidossa tapahtuvat poikkeamat ovat suurin ja tärkein ryhmä terveydenhuollon poikkeamista ja näistä noin puolet olisi ehkäistävissä työyksikön toimintatapoja kehittämällä. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ja ...
 • Nuoren turvallinen arki - opas sijaishuollon perhetyöhön 

  Jalassalo, Anu; Pirhonen, Reetta; Voutilainen, Tarja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin mitä sijaishuollon perhetyö on, mitä arjenhallintaan liittyviä perhetyön työmenetelmiä ja -välineitä Suomessa käytetään sekä mistä nuoren turvallinen arki koostuu. Nuoren turvallisen arjen ...

Näytä lisää