Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintasuunnitelma catering-yritykselle 

  Tikkanen, Martta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli liiketoimintasuunnitelman laatiminen uudelle yritykselle. Yritys tarjoaisi catering-palveluita perinteikkäässä 1800-luvun maalaistalossa Suonenjoella. Valmiin liiketoimintasuunnitelman ehdotusten ...
 • Kiinalaiset matkailijat Kouvolassa – yritysten valmiudet, odotukset ja kehittämistarpeet 

  Kekäläinen, Helena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyöni ’Kiinalaiset matkailijat Kouvolassa – yritysten valmiudet, odotukset ja kehittämistarpeet’ on tutkimustyö, joka käsittelee Kouvolan alueen matkailutoimijoiden nykytilaa, valmiuksia ja halukkuutta ...
 • Venäläisten terveysmatkailijoiden asiakaskokemus ja sen kehittäminen Case: Kuopiolaiset terveysalan yritykset 

  Vainikainen, Julia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisen asiakaskokemuksen kuopiolaisten terveysalan yrityksiä tarjoavat venäläisille terveysmatkailijoille palvelupolun eri vaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös ...
 • Ravintolan esimiehen työnkuva ja haasteet 

  Keränen, Meeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Esimies työn haastavuus ja tärkeys lisääntyvät ravintola-alalla jatkuvasti. Tarve pätevistä esimiehistä on jatkuva. Jokainen alalla työskentelevä tietää, mitä ominaisuuksia toivoisi esimieheltä löytyvän. Näitä ...
 • Palvelukokonaisuuden ja laadunhallinnan kehittäminen ravintola Frans & Sophiessa 

  Valtonen, Tuuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakaspalvelun laatua ja kuinka se toteutuu ala carte- ravintolassa. Opinnäytetyön aiheena oli Kuopiolaisen Frans & Sophien ravintolan palvelun laadun tutkiminen ja sen kehittäminen. Opinnäytetyön ...
 • Viinitastingin tuotteistaminen ja toteutus 

  Hirvi, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa kokonaisuus viinitastingin toteuttamisesta ja tuotteistamisesta. Palvelun tuotteistaminen sisälsi suunnittelun, toteuttamisen, hinnoittelun ja arvioinnin. Opinnäytetyö ...
 • Asikaspalvelun ja -kokemuksen kehittäminen palvelupolun avulla : Wilhelmiinan konditoria Jyväskylä 

  Raati, Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakaskokemuksen kehittäminen asiakkaan tarpeita vastaavan palvelupolkumallin avulla. Palvelupolku koostuu palvelutuokioista ja niiden kosketuspisteistä. Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylässä ...
 • Matkailukeskuksen hiihtolomien ohjelman suunnittelu, toteutus ja koordinointi 

  Raatikainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään työn toimeksiantajan Laajis Oy:n hiihtolomien ohjelmien suunnittelu, toteutus ja koordinointi. Matkailukeskus Laajis Oy toimii laskettelukeskuksena, majoitus- ja ravintolapalveluiden sekä ...
 • Suklaaleivoksen tuotekehitys - Case: Lions Club Kuopio/Canth 

  Lipponen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suklaaleivoksen tuotekehitys asiakkaan toiveiden mukaisesti. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi palvelujärjestö Lions Clubin Kuopion yksikkö Canth. Lions Club Kuopio/Canth järjestää hyväntekev ...
 • BUSINESS PROSPECTS OF THE FIRST VEGAN PASTRY IN LUXEMBOURG : Market Research, Risk Analysis & Concept Creation 

  Goethals, Michèle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Since the interest of plant-based diets is growing in Luxembourg, food service need to expand by extending offers, capable of satisfying the raising demand. This study of the business prospects of the first vegan pastry ...
 • Yrittäjyys palkkatyön sivutulona 

  Lahdenvesi, Pauliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii yksilön mahdollisuuksia työllistää itsensä päätoimisen palkkatyön sivussa yrittäjänä. Opinnäytetyössä tarkastellaan sivutoimista yrittäjyyttä käyttäen kolmea näkökulmaa: Kevytyrittäjyyttä, yksityistä ...
 • Ravintola-ala Polvijärvellä 

  Merinen, Karoliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa Polvijärven kunnan ravintola-alan yrittäjien nykyinen tilanne ja asema kuluttajien keskuudessa. Opinnäytetyön tutkimus tuo esille kuinka kunnan alueella toimivia ravintolapalveluita ...
 • Osaamisen kehittäminen Sodexon työntekijöiden näkökulmasta : Suomen Sodexo 

  Kylmänen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tarkastelen toimeksiantajani Sodexon työntekijöiden näkökulmasta parhaita mahdollisia keinoja kehittää itseään työn ohessa, sekä millaisilla keinoilla jatkuva kehittyminen mahdollistetaan. Selvitän, kuinka ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa vaalien aikana 

  Kemppainen, Julia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sosiaalista mediaa ja sen vaikuttavuutta äänestyskäyttäytymiseen Eduskuntavaaleissa 2015. Opinnäytetyössä havainnoidaan sosiaalisen median kanavien vaikuttavuutta äänestyspäätökseen. ...
 • Vegaaninen Ruokakoju WeGeWish 

  Heikkinen, Sandra (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutustua oman yrityksen perustamiseen ja suunnitella tuotteet ja imago yritykselle. Otin selvää, mitä kaikkea oman yrityksen perustamiseen tarvitaan luvista lähtien. Suomen lait ovat ...

Näytä lisää