Uusimmat viitteet

 • Perehdytysopas ravintolasalin tehtäviin 

  Tolvanen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli työntekijöiden perehdyttäminen. Kehittämistehtävänä laadittiin Varkauden Hotel Oscarin ravintoloiden henkilökunnalle perehdytysopas. Toimeksiantajana toimi Primehotel Oy:n Varkauden yksikkö, Hotel ...
 • Asiakastyytyväisyys : Case Ukko 

  Hersio, Liisa; Jekunen, Annemari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona PNT Active Oy:lle ravintola Ukkoon Tahkolle. PNT Active Oy:llä on Tahkolla yhteensä neljä erilaista ravintolaa ja se tarjoaa myös useampia majoitusvaihtoehtoja. Työ toteutettiin ...
 • Work diversity in luxury hotels 

  Leisen, Kim (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nowadays we are living in a world in which we can travel and work all around the globe. Meeting new cultures and working with them gets very common, nevertheless intercultural issues accrue as not everyone is conscious ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : case : Puljonki Oy 

  Leivonen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Puljonki Oy:lle perehdytyskansio, jonka avulla uuden tuotannon työntekijän on helpompi hahmottaa uuden työpaikan toimintaa. Opinnäytetyössä selvitettiin perehdyttämisen ...
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ravintola-alalla työskentelevien näkökulmasta 

  Lindholm, Tiiamari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ravintola-alalla työskentelevien kokemuksia ja näkemyksiä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tilasta ravintola-alalla. Tavoitteena oli myös ottaa selvää kuinka eri osapuolet, ...
 • Tapahtuman järjestäminen : case: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Avoimien ovien -päivä 

  Kontkanen, Jenna-Riina; Lampilehto, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme toteutettiin toiminnallisena, ja sen aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikölle Avoimien ovien päivä – tapahtuma. Tapahtuma toteutettiin keskiviikkona 29.3.2017 kello ...
 • Á la carte -ruokailu ja sen kehittäminen kuntosaliharrastajan näkökulmasta 

  Laitinen, Juuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kyselyllä, mitä mieltä Kuopion kuntosaliharrastajat ovat ravintolaruokailusta ja millaisia toiveita tällä asiakaskunnalla on sen kehittämisen suhteen. Tutkimus pohjautuu hypoteesiin, että ...
 • Hotellin ympäristötoiminnan kehittäminen Green Key Original Sokos Hotel Puijonsarveen 

  Räsänen, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ympäristötyö matkailu- ja ravitsemisalla saa yhä suuremman merkityksen asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Aiempaa ympäristötietoisemmat asiakkaat valitsevat mielellään matkalleen majoituksen, joka toimii ...
 • Eräruokaa Repovedelle : case : KymiSun 

  Ursin, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayritykselle KymiSunille uusi eräruokamenu käytettäväksi yrityksen järjestämille luontoretkille. KymiSun on Kouvolan alueella toimiva luontomatkailuyritys, ...
 • Perehdytysopas uudelle oluen panijalle : case : Iso-Kallan Panimo 

  Rissanen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kuopiolainen panimo, Iso-Kallan Panimo Oy. Tarkoituksena oli luoda yritykselle perehdytysopas uusia työntekijöitä varten. Työ oli tarpeellinen, koska yrityksellä ...
 • Kuntosaliharrastajien mielikuvia superfoodeista 

  Isoniemi, Sanni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää kuntosaliharrastajien mielikuvia superfood-ruokatrendistä. Erityisesti halusin selvittää, kuinka tunnettu superfood on käsitteenä, minkälaisia ruokia ja raaka-aineita superfoodin ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : case: Jyväs Pakari Oy 

  Hautamäki, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen leipomo, Jyväs Pakari Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Jyväs Pakari Oy:n yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää ...
 • Ikääntyneiden ravitsemusohjaus : ohjausmateriaali sekä ruokaohjeet Kysterin sairaanhoitajien vastaanotoille 

  Wiik, Anni; Peltolehto, Petra (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on tuottaa ohjausmateriaali ravitsemuksesta iäkkäille sairaanhoitajien käyttöön. Työmme toimeksiantaja on Vesannon terveysasema, mutta tuottamamme materiaali menee ...
 • Työpaikkakiusaaminen ravintola-alalla 

  Oinonen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, kokevatko ravintola-alalla työskentelevät työpaikkakiusaamista, seksuaalista häirintää tai sukupuolista häirintää työyhteisönsä sisällä. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin ...
 • Kylpylöiden uusi aika : elämyksiä ja sisältömarkkinointia : case Break Sokos Hotel Bomba 

  Smura, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan uudistuvalle kylpylälle markkinointisuunnitelma. Toimeksiantaja on matkailu- ja ravitsemisalalla toimiva matkailukeskus Break Sokos Hotel Bomba. Opinnäytetyö on suoritettu toiminnallisena ...

Näytä lisää