Uusimmat viitteet

 • Ravintola-ala Polvijärvellä 

  Merinen, Karoliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa Polvijärven kunnan ravintola-alan yrittäjien nykyinen tilanne ja asema kuluttajien keskuudessa. Opinnäytetyön tutkimus tuo esille kuinka kunnan alueella toimivia ravintolapalveluita ...
 • Osaamisen kehittäminen Sodexon työntekijöiden näkökulmasta : Suomen Sodexo 

  Kylmänen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tarkastelen toimeksiantajani Sodexon työntekijöiden näkökulmasta parhaita mahdollisia keinoja kehittää itseään työn ohessa, sekä millaisilla keinoilla jatkuva kehittyminen mahdollistetaan. Selvitän, kuinka ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa vaalien aikana 

  Kemppainen, Julia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sosiaalista mediaa ja sen vaikuttavuutta äänestyskäyttäytymiseen Eduskuntavaaleissa 2015. Opinnäytetyössä havainnoidaan sosiaalisen median kanavien vaikuttavuutta äänestyspäätökseen. ...
 • Vegaaninen Ruokakoju WeGeWish 

  Heikkinen, Sandra (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutustua oman yrityksen perustamiseen ja suunnitella tuotteet ja imago yritykselle. Otin selvää, mitä kaikkea oman yrityksen perustamiseen tarvitaan luvista lähtien. Suomen lait ovat ...
 • Markkinatutkimus : Varkaus Ski Center 

  Boman, Tiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Työn toimeksiantaja on Savon Matkailupalvelut Oy, jonka aputoiminimi on Varkaus Ski Center Tutkimuksen ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely näytteilleasettajille : case: Kallavesj' 2017 - messut 

  Korkala, Krista (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimi Kuopion Pursiseura Ry. Työn tavoitteena oli selvittää näytteilleasettajien mielipiteitä ja näkemyksiä vuoden 2017 Kallavesj’-messuista. Aiempina vuosina asiakastyytyväisyyskysely oli ...
 • Sähköisen markkinoinnin vuosikello : case : B&B Nostalgia ja Elämyspalvelut Nostalgia 

  Rissanen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on yhdistää B&B Nostalgian ja Elämyspalvelut Nostalgian markkinointia, tekemällä yrityksille yhteinen sähköisen markkinoinnin vuosikello. Molemmat yritykset ovat melko nuoria ...
 • Ruoka-allergiat ravintolan arjessa : case Rosso Joensuu 

  Oinonen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran arvion mukaan neljällä prosentilla suomalaisista aikuisista ja jopa viidellätoista prosentilla lapsista esiintyy jokin ruoka-allergia. Yleisimmin allergiaa aiheuttavat maito, vilja ja ...
 • Luontoruokailu Kymijoen maisemissa : case KymiSun 

  Pentikäinen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää luontoruokailumenu KymiSun-nimiselle luontomatkailuyritykselle. Yritys on lähinnä omistaja-yrittäjän voimin toimiva ja tarjoaa luontoelämyksellisiä veneretkiä ...
 • Sata vuotta suomalaista ruokakulttuuria : case : Suomi 100-juhlamenun suunnittelu Savonia-ammattikorkeakoululle 

  Heiska, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomi100-juhlamenu Savonia-ammattikorkeakoululle toteutettavaksi kahdessa eri tilaisuudessa. Ensimmäinen ...
 • Perehdytysopas ravintolasalin tehtäviin : Hotel Oscar, Varkaus 

  Tolvanen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli työntekijöiden perehdyttäminen. Kehittämistehtävänä laadittiin Varkauden Hotel Oscarin ravintoloiden henkilökunnalle perehdytysopas. Toimeksiantajana toimi Primehotel Oy:n Varkauden yksikkö, Hotel ...
 • Asiakastyytyväisyys : case Ukko 

  Hersio, Liisa; Jekunen, Annemari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona PNT Active Oy:lle ravintola Ukkoon Tahkolle. PNT Active Oy:llä on Tahkolla yhteensä neljä erilaista ravintolaa ja se tarjoaa myös useampia majoitusvaihtoehtoja. Työ toteutettiin ...
 • Work diversity in luxury hotels 

  Leisen, Kim (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nowadays we are living in a world in which we can travel and work all around the globe. Meeting new cultures and working with them gets very common, nevertheless intercultural issues accrue as not everyone is conscious ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : case : Puljonki Oy 

  Leivonen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Puljonki Oy:lle perehdytyskansio, jonka avulla uuden tuotannon työntekijän on helpompi hahmottaa uuden työpaikan toimintaa. Opinnäytetyössä selvitettiin perehdyttämisen ...
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ravintola-alalla työskentelevien näkökulmasta 

  Lindholm, Tiiamari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ravintola-alalla työskentelevien kokemuksia ja näkemyksiä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tilasta ravintola-alalla. Tavoitteena oli myös ottaa selvää kuinka eri osapuolet, ...

Näytä lisää