Uusimmat viitteet

 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : case : Puljonki Oy 

  Leivonen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Puljonki Oy:lle perehdytyskansio, jonka avulla uuden tuotannon työntekijän on helpompi hahmottaa uuden työpaikan toimintaa. Opinnäytetyössä selvitettiin perehdyttämisen ...
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ravintola-alalla työskentelevien näkökulmasta 

  Lindholm, Tiiamari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ravintola-alalla työskentelevien kokemuksia ja näkemyksiä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tilasta ravintola-alalla. Tavoitteena oli myös ottaa selvää kuinka eri osapuolet, ...
 • Tapahtuman järjestäminen : case: Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Avoimien ovien -päivä 

  Kontkanen, Jenna-Riina; Lampilehto, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme toteutettiin toiminnallisena, ja sen aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Future Food tutkimus- ja tuotekehitysyksikölle Avoimien ovien päivä – tapahtuma. Tapahtuma toteutettiin keskiviikkona 29.3.2017 kello ...
 • Á la carte -ruokailu ja sen kehittäminen kuntosaliharrastajan näkökulmasta 

  Laitinen, Juuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kyselyllä, mitä mieltä Kuopion kuntosaliharrastajat ovat ravintolaruokailusta ja millaisia toiveita tällä asiakaskunnalla on sen kehittämisen suhteen. Tutkimus pohjautuu hypoteesiin, että ...
 • Hotellin ympäristötoiminnan kehittäminen Green Key Original Sokos Hotel Puijonsarveen 

  Räsänen, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ympäristötyö matkailu- ja ravitsemisalla saa yhä suuremman merkityksen asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Aiempaa ympäristötietoisemmat asiakkaat valitsevat mielellään matkalleen majoituksen, joka toimii ...
 • Eräruokaa Repovedelle : case : KymiSun 

  Ursin, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayritykselle KymiSunille uusi eräruokamenu käytettäväksi yrityksen järjestämille luontoretkille. KymiSun on Kouvolan alueella toimiva luontomatkailuyritys, ...
 • Perehdytysopas uudelle oluen panijalle : case : Iso-Kallan Panimo 

  Rissanen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kuopiolainen panimo, Iso-Kallan Panimo Oy. Tarkoituksena oli luoda yritykselle perehdytysopas uusia työntekijöitä varten. Työ oli tarpeellinen, koska yrityksellä ...
 • Kuntosaliharrastajien mielikuvia superfoodeista 

  Isoniemi, Sanni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää kuntosaliharrastajien mielikuvia superfood-ruokatrendistä. Erityisesti halusin selvittää, kuinka tunnettu superfood on käsitteenä, minkälaisia ruokia ja raaka-aineita superfoodin ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : case: Jyväs Pakari Oy 

  Hautamäki, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen leipomo, Jyväs Pakari Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Jyväs Pakari Oy:n yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää ...
 • Ikääntyneiden ravitsemusohjaus : ohjausmateriaali sekä ruokaohjeet Kysterin sairaanhoitajien vastaanotoille 

  Wiik, Anni; Peltolehto, Petra (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on tuottaa ohjausmateriaali ravitsemuksesta iäkkäille sairaanhoitajien käyttöön. Työmme toimeksiantaja on Vesannon terveysasema, mutta tuottamamme materiaali menee ...
 • Työpaikkakiusaaminen ravintola-alalla 

  Oinonen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, kokevatko ravintola-alalla työskentelevät työpaikkakiusaamista, seksuaalista häirintää tai sukupuolista häirintää työyhteisönsä sisällä. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin ...
 • Kylpylöiden uusi aika : elämyksiä ja sisältömarkkinointia : case Break Sokos Hotel Bomba 

  Smura, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan uudistuvalle kylpylälle markkinointisuunnitelma. Toimeksiantaja on matkailu- ja ravitsemisalalla toimiva matkailukeskus Break Sokos Hotel Bomba. Opinnäytetyö on suoritettu toiminnallisena ...
 • Suomen naisbaarimestarit - ennen ja nyt 

  Karvinen, Jaana (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Naisia pidettiin paheellisina ja prostituoituina vielä 1900-luvun alun Suomessa, jos he työskentelivät ravintola-alalla. Baarimestarin työ oli miehiä varten ravintola-alan alkuajoista lähtien. Alkoholiliike jopa määräsi ...
 • Alkoholipolitiikka ja ravintola-ala 

  Turunen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomalainen alkoholipolitiikka on käsitteenä varsin nuori ja alkoholiin on suhtauduttu Suomessa eri tavoin vuosikymmenestä riippuen. Pääsääntöisesti maamme alkoholipolitiikalle on kuitenkin ollut ominaista alkoholin tiukahko ...
 • Ketjuhotellin internetmarkkinoinnin päivittäminen : case Break Sokos Hotel Tahko 

  Koistinen, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli päivittää Break Sokos Hotel Tahkon internetmarkkinointia ja sosiaalisen median käyttöä. Internetmarkkinointi ja sosiaalinen media ovat paljon esillä nykypäivänä ja yritykset ...

Näytä lisää