Uusimmat viitteet

 • Henkilöstötutkimuksen tulosten tutkinta ja analysointi, case Oras Oy - Osasto X 

  Torikka, Wilhelmiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja analysoida henkilöstötutkimuksen tuloksia Oras Oy:n yhdellä osastolla. Osaston tutkimustulokset olivat vuonna 2017 olleet hieman heikommat kuin muiden osastojen tulokset, joten opinnäytetyön ...
 • SOPIMUSLOGISTIIKAN LISÄARVOPALVELUIDEN MÄÄRITTELY- JA VASTUUKYSYMYKSET 

  Virtanen, Martti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää toimeksiantona kohdeyritykselle, kuinka tuotetaan kohdennettuja lisäarvopalveluita vastaten muuttuneisiin asiakastarpeisiin riskienhallinta huomioiden. Selvityksen laaja-alaisuus asetti ...
 • ISO/TR25108:2006(E) vaikutukset NDT-testaajien koulutusorganisaation toimintaan case Q-Test Oy 

  Numminen, Ari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin ja otettiin käyttöön ISO/TR25108:2006(E) ohjeistus Q-Test Oy:n ainetta rikkomattoman testaajien koulutusorganisaation toimintatavassa. Yritys on Inspecta henkilösertifioinnin hyväksymä koulutusten ...
 • Varaosavaraston layoutin suunnittelu 

  Uusitupa, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella varaston layout Kulamaan Auton varastoinnin parantamista varten. Tehtävä aloitettiin tutustumalla varastotilaan ja sen mahdollisuuksiin. Suunnitelman alussa mietittiin myös ...
 • Hyvinvointialan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

  Ristilä, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli hyvinvointialan yrityksen liiketoimintasuunnitelman rakentaminen. Tavoitteena oli liiketoimintasuunnitelmaa kokoamalla herätellä aloittavan yrittäjän ajatuksia ja pohtia yhdessä ...
 • POIKKEAMAKÄSITTELYPROSESSIN KEHITTÄMINEN SIIVOUSVÄLINEITÄ VALMISTAVALLE YRITYKSELLE 

  Sattilainen, Sampo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toimeksiantona tehdyn insinöörityön tarkoituksena oli luoda ISO 9001 –laatustandardin vaatimusten mukainen poikkeamakäsittelyprosessi Sinituote Oy:lle. Poikkeamakäsittelyn suunnittelu oli osa laajempaa laadunhallin ...
 • Lajinvaihtopesujen standardointi päällystyskoneella 

  Viljanen, Miikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia lajinvaihtostandardi päällystyskoneelle. Työ tehtiin lämpöherkkää paperia valmistavalle Jujo Thermal Oy:n toiselle päällystyskoneelle, joka otettiin käyttöön vuonna 2006. Tämä opinnäytetyö ...
 • Yrityksen henkilöstöresurssien hallinoinnin kehittäminen alkoholialan yrityksessä 

  Sippola, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli optimoida Altian Rajamäen tehtaan ulko-maanviennissä jo käytössä olevia henkilöresursseja kustannustehokkaasti ja mitoittaa ne oikeiksi suhteessa ulkomaanviennin työn määrään. Työssä ...
 • Koordinaattimittauskoneiden mittadatan siirtäminen laadunhallintaohjelmaan 

  Harju, Jaani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka koordinaattimittauskoneiden tuottama mittausdata saadaan siirretyksi laadunhallintaohjelmaan Oras Groupissa. Laadunhallintaohjelma, Babtec.Q, otettiin konsernissa käyttöön ...
 • Tuotannon tietojärjestelmän tarvemäärittely 

  Heino, Konsta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietojärjestelmän kehittäminen sisältää neljä päävaihetta: valmistelu, valinta, valvonta ja viimeistely. Jokaisen vaiheen tulee olla huolellisesti läpikäyty, jotta tietojärjestelmähankinta on onnistunut. Opinnäytetyössä ...
 • Laatukäsikirja autokorjaamolle 

  Gröhn, Kim (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektin tavoitteena on tehdä yritykselle oma, mutta Autoalan keskusliiton laatustandardeja mukaileva laatukäsikirja, jossa on kuvattu kaikki toimintaan liittyvät prosessit. Valmiista laatukäsikirjasta pystytään tarkkailemaan, ...
 • Liiketoiminnan aloittaminen toisessa EU-maassa 

  Lehtinen, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä tulee tietää liiketoiminnan aloittamisesta toisessa EU-maassa. Työ kirjoitettiin mahdollisimman johdonmukaiseksi ja helppolukuiseksi ohjeeksi kansainvälistymisestä kiinnostuneille ...
 • VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN MERKITYS YRITYKSEN TOIMINNASSA 

  Ellonen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli valmentavan esimiestyön merkitys yrityksen toiminnassa. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten valmentavalla esimiestyöllä voidaan vaikuttaa yrityksessä eri osa-alueisiin. Työn tavoitteena ...
 • KOULUTUSTELINEEN SUUNNITTELU POTKURIAKSELIN TIIVISTEELLE 

  Nummi, Daniel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli koulutustelineen suunnittelu potkuriakselin tiivis-teelle Rolls-Royce Oy Ab:n koulutuskeskukseen. Telineen suunnittelun tarkoituksena oli mahdollistaa asennus- ja huoltotöiden käytännön ...
 • 5S-MENETELMÄN TOTEUTTAMINEN KIINTOKALUSTETEHTAASSA 

  Tolmunen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Puustelli Group Oy. Työssä pilotoitiin 5S menetelmä puuovitehtaan heloitus- ja pakkaussoluun ja sen jälkeen se implementoitiin muihin työpisteisiin. 5S -menetelmä on kehitetty työpaikkojen ...

Näytä lisää