Uusimmat viitteet

 • Pölykuljettimen modernisointi 

  Tynkkynen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella pölykuljettimen vetopään modernisointi. Työn toimeksiantaja oli Yara Suomi Oy. Nykyisen kuljettimen mekaniikka oli kulunut jatkuvan käytön seurauksena ja tämän vuoksi modernisointi ...
 • YARA SUOMEN TUOTANNON RUMPUJEN KUNNONVALVONTA 

  Turunen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Yara Suomen tuotantolaitoksille ja pääsääntöisesti Siilinjärven toimipaikalle. Opinnäytteessä keskityttiin tuotantorumpujen kantopyörien ja niiden laakereiden vikaantumisten oikea-aikaiseen ...
 • Automatisoidun sorvaussolun toimintavarmuuden kehittäminen 

  Huttunen, Ilmari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Debomix Oy:n käytössä olevan automatisoidun sorvaussolun nykytila ja pohtia, mitkä tekijät vaikuttavat solun toimintaan. Tavoitteena on löytää keinot, joilla varmistetaan ...
 • Työkalupitimen merkitys koneistusprosessissa 

  Tuhkanen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus puolueettomasti tutkia, miten erilaiset työkalupitimet vaikuttavat jyrsinnässä itse koneistusprosessiin, jyrsityn pinnan yleiseen laatuun ja mittatarkkuuteen. Eroja tutkittiin tekemällä ...
 • Orbitaalihitsaus tulistimien valmistuksessa 

  Kari, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää orbitaalihitsauslaitteiston mahdollista käyttö tulistimien valmistukses-sa. Orbitaalihitsauslaitteiston käyttöönotolla yritys pyrkisi parantamaan tuottavuutta ja seurattavuutta ...
 • PC(POLYCARBONATE) VALOJOHTEEN VALMISTUSPROSESSIN OPTIMOINTI 

  Pitkänen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Nanocomp Oy Ltd:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli tutkia PC-valojohteen valmistusprosessin eri vaiheita, sekä tehdä Excel-taulukko, jossa pystyttiin viikkovalmistusmäärien kautta optimoimaan ...
 • Tuotekehitysprosessin alkupään kehitysehdotus : Case: Meriteollisuuden tuotetoimittaja 

  Ruuskanen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin erään meriteollisuuden tuotetoimijan tuotekehitysprosessin alkupään tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotekehitysprosessin alkupää on ensimmäinen vaihe innovaatioprosessia, johon kuuluu ...
 • Uusien autojen myyntivarusteluprosessin kehittäminen 

  Hiltunen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yksinkertainen toimintaohjeistus Autotalo Hartikaisen Kuopion toimipisteen automyynnin sekä jälkimarkkinointiosaston välille. Aiemmin toimintaa on harjoitettu tavoin, joista kaikki ...
 • Konepajan sisäisen logistiikan kehittäminen : Var-Met Oy 

  Koponen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Var-Met Oy:lle, joka on kuopiolainen konepaja. Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt yhteistyössä Var-Met Oy:n kanssa HitWerk-hankkeessa hitsauksen laatukäsikirjan kartoitustyön. Hankkeessa saaduilla ...
 • Projektinhallintaohjelmiston valinta yritykselle : MaNiTek Oy 

  Pylkkänen, Kalle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin kuopiolaiselle MaNiTek Oy:lle. Opinnäytetyön tavoite oli löytää yritykselle sopiva projek-tinhallintaohjelmisto, jonka avulla yritys voisi hallita asiakasprojektejaan ja niihin liittyviä yksityiskohtia. ...
 • Hitsausportaalin kappaleenkääntölaitteen suunnittelu : Var-Met Oy 

  Salomäki, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kappaleenkääntölaite hitsausportaalin yhteyteen Var-Met Oy:n käyttöön. Kääntölaitteessa hitsattava kappale on pitkä palkin kaltainen paalutuskoneen osa. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Tuotannon apuvälineiden dokumentointi 

  Koskinen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Vieremäläiselle Ratesteel Oy:lle ja sen aiheena on tuotannon apuvälineiden dokumentointi. Dokumentointi keskittyy pääsääntöisesti tuotannon työntekijöiden valmistamiin hitsaustyössä tarvittaviin ...
 • Sahakoneen runkolohkon soveltuvuus robottihitsaukseen 

  Leppänen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Veisto Oy:n R200 A.1 -sahakoneen runkolohkon soveltuvuutta robotisoituun hitsaukseen. Työssä selvitettiin tarvittavat muutokset lohkon rakenteeseen robottihitsattavuuden parantamiseksi, ...
 • Robottihitsattavat tuotteet alihankintakonepajassa : Kospirt Oy 

  Petäjämäki, Miro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyö tehtiin Haukivuorella sijaitsevalle tilauskonepaja Kospirt Oy:lle. Yritys on pohtinut keinoja tehostamaan tuotannon läpimenoaikoja ja laatua. Tähän tavoitteeseen etsittiin ratkaisua nykyaikaistamalla ...
 • Alustadynamometrin kehittäminen 

  Laitinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa ensisijaisesti henkilöautojen suorituskyvyn mittaukseen soveltuva alustadynamometri, joka kertoo moottorin suorituskykyarvot graafisessa muodossa kierrosnopeuden ...

Näytä lisää