Uusimmat viitteet

 • Myyntiprosessin kehittäminen: aktiivisemman myyntimallin mahdollistaminen 

  Ylönen, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena on kehittää toimeksiantajani myyntiprosessia. Tavoitteena on näin ollen kehittää myyntityön järjestelmät ja toimintamallit tukemaan aktiivisempaa myyntityötä. Toisena tavoitteena on havainnoida ja ...
 • Budjettien laadinta aloittavalle verkkokaupalle 

  Reznikova, Julia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli budjettien laatiminen aloittelevalle yritykselle. Toimeksiantajana toimii tänä vuonna perustettu kotimainen urheilutarvikkeiden verkkokauppa. Opinnäytetyö on produktityyppinen ja sen ...
 • KANSAINVÄLINEN OPISKELIJALIIKKUVUUS ASIAKASLÄHTÖISEN STRATEGIAN OSANA : Case: Pietari Suuren Pietarin Polyteknisen yliopiston Kansainvälisten suhteiden laitos 

  Lagoyko, Anastasia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö aihe on Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus asiakaslähtöisen strategian osana. Case: Pietari Suuren Pietarin Polyteknisen yliopiston Kansainvälisten suhteiden laitos. Opinnäytetyön teoreettinen osasto ...
 • Lisätty todellisuus lisäarvon tuottajana : Case: Martela Oyj 

  Marttila, Lauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä tutkimustyö on ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkinto-ohjelmaan kuuluva opinnäytetyö, joka on toteutettu osana liiketalouden kehittämisen koulutusohjelmaa. Opinnäytetyön aiheena on lisätty todellisuus lisäarvon ...
 • Yrityskiinnitys yrityksen rahoituksen vakuutena 

  Pekkarinen, Amalia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityskiinnityksen käytettävyyttä yritysrahoituksen vakuusmuotona. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yrityskiinnityksen vakuusarvostusta, yrityskiinnityksen käytön yleisyyttä ...
 • Koulutusmarkkinoinnin kehittäminen : CASE: Savonia-ammattikorkeakoulu 

  Antikainen, Tiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli koulutusmarkkinoinnin kehittäminen Savonia-ammattikorkeakoulussa. Työn tilaajana toimi Savonian viestintä- ja korkeakoulupalvelut. Työn tavoitteena oli ikäänkuin nostaa Savonian koulutusmarkkinointi ...
 • Kiinteistöihin sijoittavan yhtiön investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä : Pisteytysmalli päätöksenteon tueksi 

  Korhonen, Jyrki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Kiinteistösijoittaminen on liiketoimintaa, jonka kannattavuus riippuu monista osatekijöistä. Kiinteistöihin sijoittavan yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen voittoa ja lisätä yrityksen kasvuedellytyksiä. ...
 • Vanhusten palvelutalo liiketoimintana : Perustamisen arviointi talouden näkökulmasta 

  Mustonen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden avulla, onko taloudellisia edellytyksiä perustaa yritystä, joka toimii vanhusten palvelutalona. Työssä tutkitaan yrityksen ...
 • Tutkimus suosittelevasta myyntityöstä Case Fazer Food Services 

  Aliklaavu, Meri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työn toimeksiantajan Fazer Food Servicesin ravintoloissa tapahtuvaa suosittelevaa myyntityötä. Opinnäytetyössä perehdytään suosittelevaan myyntityöhön ja asiakaspalveluun teorioiden ...
 • Kannattavuuden parantaminen hinnoittelun keinoilla kauneudenhoitoalan yrityksessä x 

  Komu, Janika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on kannattavuuden parantaminen hinnoittelun keinoilla. Toimeksiantajana työssä on pieni kauneudenhoitoalan yritys, jonka kannattavuuden seurantaan ja kehittämiseen ei ole yrityksen neljän ensimmäisen ...
 • Myyntiprosessi elämystuotteelle 

  Sipponen, Kimi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus rakentaa myyntiprosessi Savon Lasituote Oy:n uudelle elämystuotteelle. Tuote lanseerataan vuoden 2018 loppupuolella. Koska tuote on uusi, niin tuotteella ei ole vielä myyntiprosessia. ...
 • Luottamuksen saavuttaminen ja ylläpitäminen tilitoimiston asiakassuhteissa 

  Makkonen, Emilia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat tilitoimiston ja asiakkaan välisen luottamuksen syntymineen sekä kuinka luottamusta ylläpidetään ja syvennetään niin, että asiakkaasta tulee ...
 • Asiakastutkimus teollisuusyrityksen elinkaariliiketoiminnan kehittämiseksi : Energent Oy 

  Korhonen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaiset elinkaaripalvelut toisivat Energent Oy:n asiakkaille lisäarvoa ja millaisia piirteitä asiakkaat arvostavat palvelussa eniten. Työssä käytettiin kvalitatiivista, ...
 • Snapchat markkinoinnin työkaluna 

  Möttönen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Snapchat on tunnettu viestintäsovellus ympäri maailmaa etenkin nuoremman väestön kommunikaation välineenä. Kanava on yksi 2010-luvun suosituimmista sosiaalisen median kanavista. Snapchatin omistaa kamerayritys nimeltään ...
 • Kiinteistön vuokraustoiminnan verotus 

  Karhunen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään kiinteistön vuokrauksesta saatujen vuokratulojen verotusta. Verotusta tarkastellaan yksityishenkilöiden, osakeyhtiön sekä henkilöyhtiöiden näkökulmasta. Harjoitetun toiminnan luonne ...

Näytä lisää