Uusimmat viitteet

 • Henkilöstöjohtaminen osana esimiestyötä : Case: Yritys X: Esimiesten henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kartoitus 

  Salminen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on henkilöstöjohtaminen osana esimiestaitoja: Yritys X:n esimiesten henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kartoitus, joka on laadittu toimeksiantajayritykselle. Yritys on erikoistunut toimisto- ...
 • Kiertotalouden käytännöt ja mahdollisuudet - Case: Kuopion yliopistollinen sairaala 

  Bolodin, Salla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kuvattiin kiertotaloutta menetelmänä sekä arvioitiin Kuopion ylipistollisen sairaalan toimintaa kiertotalouden näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota Kuopion yliopistollinen sairaala ...
 • Kekäle Oy:n sisäinen työnantajakuva 

  Ryhänen, Anniina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tutkii Kekäle Oy:n sisäistä työnantajakuvaa. Työni tavoitteena on selvittää, mitä mieltä yrityksen oma henkilöstö on yrityksestä työnantajana ja kuinka työnantajakuvaa voitaisiin ryhtyä kehittämään. Teorian ...
 • Taloushallinnon sähköistymisen vaikutukset pienissä taloushallinnon yrityksissä Pohjois-Savon alueella 

  Manninen, Satu; Hyytiäinen, Oona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon sähköistymisen vaikutuksia pienissä taloushallinnon yrityksissä Pohjois-Savon talousalueella. Työn tarkoituksena on myös selvittää taloushallintoalan tulevaisuuden ...
 • Asiakaskokemus pieneläinvastaanotolla 

  Jääskeläinen, Mia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään, millainen Lupsakka pieneläinvastaanoton asiakaskokemus on sekä mistä eri osatekijöistä asiakaskokemus muodostuu. Tämän lisäksi tarkastellaan asiakkaan roolia yrityksen markkinoijana, myyjänä ...
 • Asiakkuudenhallinta ja uusi tietosuoja-asetus. Case Kerisalon vesiosuukunnan CRM-järjestelmä 

  Hyvönen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee EU:n uutta tietosuoja-asetusta, asiakkuudenhallintaa ja miten voidaan luoda itse asiakkuuksien hallintajärjestelmä. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kerisalon vesiosuuskunta, joka toimittaa ...
 • Urheilijana korkeakoulussa 

  Tuovinen, Ella (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaksoisuran tukeminen on suomalaisen huippu-urheilun valinta. Urheilu-uran ja korkeakouluopiskelun yhdistämisen tavoitteena on mahdollistaa urheilijalle sellainen toimintaympäristö ja olosuhteet, jotka mahdollistavat ...
 • Myyntiprosessin kehittäminen sosiaalisen median avulla 

  Olenius, Rasmus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on myyntiprosessin kehittäminen sosiaalisen median avulla. Työssä tutkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä myyntiprosessissa käyttämällä tutkimusmenetelmänä teoreettista tutkimusta, koska sosiaalinen ...
 • Pankkitoiminnan sähköistyminen 

  Kärki, Sini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii pankkitoiminnan sähköistymisestä. Nykyisin melkein jokainen yritys on siirtänyt toimintaansa internetiin ja myös pankit ovat tehneet samoin. Tutkimus on kohdistettu nuorempaan sukupolveen, 15 – ...
 • Sorkanhoitotelineeseen investoiminen ja sen rahoitus: Case Yritys X 

  Savonlahti, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli investoinnin kannattavuus ja sen rahoitus. Työn toimeksiantaja toimii kotieläintaloutta palvelevalla alalla ja on investoimassa modernimpaan sorkanhoitotelineeseen, mikä mahdollistaa säännöllisemmät ...
 • Luotonvalvonta työtehtävänä : Opas luotonvalvonnan perusteista 

  Kuvaja, Hanna-Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on luotonvalvonta työtehtävänä; tarkoituksena on perehtyä luotonvalvojan toimenkuvaan sekä selvittää, kuinka oikeanlaisella asiakasvalinnalla voidaan ennaltaehkäistä luottotappioita. Tutkimuksessa ...
 • Tasapainotettu tuloskortti pienyrityksen strategisen ohjauksen viitekehyksenä : Case yritys X Oy 

  Lehtinen, Kia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten strategiatyön keskeinen ongelma on, ettei laadittu strategia ja operatiivinen toiminta kohtaa toisiaan. Yrityksellä on olemassa erilaisia keinoja strategioiden konkretisointiin ja seurantaan. Yksi tunnetuimmista ...
 • Kassanhallinta - case Yritys X 

  Mäklin, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyöni analysoi Yritys X:n kassanhallintaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yrityksen maksuvalmiuteen yleisesti ja yrityksen maksuvalmiuden tunnuslukujen kautta. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, ...
 • Käyttötavaraosaston muutos oman työn ja johtamisen näkökulmasta : Case, Prisma Kuopio 

  Korhonen, Rasmu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuinka käyttätavaraosastolla tapahtuvat organisaatio muutok-set vaikuttava henkilöstön omaan työhön ja johtamiseen muutostilanteessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kuopion ...
 • Case: pk-yrityksen verosuunnittelu 

  Soininen, Niko; Larikka, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on Pohjois-Savolaisen konepajateollisuutta ja metallitöitä harjoittavan PK-yrityksen verosuunnittelu. Yrityksestä käytetään työssä nimeä Case Yritys Oy. PK-yrityksen verosuunnittelu on aihepiiriltään ...

Näytä lisää