Uusimmat viitteet

 • Sorkanhoitotelineeseen investoiminen ja sen rahoitus: Case Yritys X 

  Savonlahti, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli investoinnin kannattavuus ja sen rahoitus. Työn toimeksiantaja toimii kotieläintaloutta palvelevalla alalla ja on investoimassa modernimpaan sorkanhoitotelineeseen, mikä mahdollistaa säännöllisemmät ...
 • Luotonvalvonta työtehtävänä : Opas luotonvalvonnan perusteista 

  Kuvaja, Hanna-Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on luotonvalvonta työtehtävänä; tarkoituksena on perehtyä luotonvalvojan toimenkuvaan sekä selvittää, kuinka oikeanlaisella asiakasvalinnalla voidaan ennaltaehkäistä luottotappioita. Tutkimuksessa ...
 • Tasapainotettu tuloskortti pienyrityksen strategisen ohjauksen viitekehyksenä : Case yritys X Oy 

  Lehtinen, Kia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten strategiatyön keskeinen ongelma on, ettei laadittu strategia ja operatiivinen toiminta kohtaa toisiaan. Yrityksellä on olemassa erilaisia keinoja strategioiden konkretisointiin ja seurantaan. Yksi tunnetuimmista ...
 • Kassanhallinta - case Yritys X 

  Mäklin, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyöni analysoi Yritys X:n kassanhallintaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yrityksen maksuvalmiuteen yleisesti ja yrityksen maksuvalmiuden tunnuslukujen kautta. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, ...
 • Käyttötavaraosaston muutos oman työn ja johtamisen näkökulmasta : Case, Prisma Kuopio 

  Korhonen, Rasmu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuinka käyttätavaraosastolla tapahtuvat organisaatio muutok-set vaikuttava henkilöstön omaan työhön ja johtamiseen muutostilanteessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kuopion ...
 • Case: pk-yrityksen verosuunnittelu 

  Soininen, Niko; Larikka, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on Pohjois-Savolaisen konepajateollisuutta ja metallitöitä harjoittavan PK-yrityksen verosuunnittelu. Yrityksestä käytetään työssä nimeä Case Yritys Oy. PK-yrityksen verosuunnittelu on aihepiiriltään ...
 • Palvelukeskuksen kuulutusohjeiden ja sisäisen viestinnän kehittäminen poikkeustilanteissa : Case Finavia Oyj, Kuopion lentoasema 

  Ojala, Piia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus kehittää Finavia Oyj Kuopion lentoaseman palvelukeskuksen sisäistä- ja ulkoista viestintää poikkeustilanteessa. Sisäinen viestintä käsittää tiedottamisen lentoasemalla ...
 • Visuaalinen myyntityö muotikaupassa 

  Sipinen, Annimari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on visuaalinen myyntityö. Tavoitteena opinnäytetyöllä on tutkia millaisia tehtäviä visuaalisella myyntityöllä on muotikaupassa sekä selventää esillelaittosuunnittelua. Työn tarkoituksena on antaa ...
 • Opas onnistuneisiin asuntokauppoihin 

  Näätänen, Krista (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä asunto-osake- sekä kiinteistökauppaan ostajan näkökulmasta. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Pohjois-Savon Osuuspankille. Opinnäytetyö toteutettiin asunto-osake ja ...
 • LEAN-JOHTAJUUDEN SOVELTAMINEN PALVELUALAN YRITYKSESSÄ : Case TAHKOcom Oy 

  Kuosmanen, Teo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Lean-johtajuuden soveltaminen palveluyrityksessä TAHKOcom Oy. Tarkemmin kehityksen kohteena on TAHKOcom Oy:n avaintenhallintaprosessi. TAHKOcom Oy on Tahkon alueella toimiva matkailupalveluiden ...
 • Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa : Case Martela Oyj 

  Kimonen, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa. Työssä selvitetään, kuinka sosiaalista mediaa voi hyödyntää osana asiakaspalvelua. Moni yritys käyttää nykyään sosiaalisen median kanavia, mutta har-vassa ...
 • Lohkoketju Digitalisaatio 

  Holopainen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää lohkoketjun vaikutuksia sähköiseen liiketoimintaan yrityksien, hallintoelimien ja yksityisten henkilöiden näkökulmasta. Lohkoketju tarkoittaa lyhyesti sanottuna ...
 • Metsänhoidon taloudellinen vaikutus 

  Heimonen, Saku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli tutkia metsänhoidon taloudellista vaikutusta erityisesti ensimmäisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tarkoituksena oli konkreettisesti numeromuodossa osoittaa, kuinka tärkeitä ensimmäiset vuodet ...
 • Yhteisiä hetkiä - Juhlavuoden asiakas- ja työntekijäkokemukset : Case Osuuskauppa Maakunta 100 v. 

  Rönkkö, Katariina; Makkonen, Karoliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Osuuskauppa Maakunnan 100-vuotisjuhlavuoden asiakas- ja työntekijäkokemuksia. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Osuuskauppa Maakunnalle tietoa juhlavuoden kokemuksista asiakkaiden ...
 • Saniteettilisävarusteiden osto- ja myyntiprosessit 

  Kilpeläinen, Mikko; Jäntti, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Franke Finland Oy. Pääyhtiössä Sveitsissä oli huomattu, että Suomessa yrityksellä olisi mahdollisuus tehostaa saniteettilisävarusteiden myyntiä. Opinnäytetyön pääaiheena oli ...

Näytä lisää