Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median strategia : Case Mondex 

  Männistö, Hannamari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö, jonka aihe on sosiaalisen median strategia, toteutettiin toimeksiantona suomalaiselle kiuasbrändille Mondexille (c/o Premec Oy). Opinnäytetyön tavoite oli perehtyä syvällisesti sosiaaliseen mediaan ja ...
 • Suomalainen yrittäjä matkalla maailmalle - kohteena Indonesia 

  Haimivaara, Tytti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkia kuinka suomalainen yrittäjä tai yrittäjäksi haluava voi aloittaa liiketoiminnan Indonesiassa ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa maahan. Vaikka työn ...
 • Yhdistysten taloushallinto : Case: Ohjeistus Rotaract-yhdistyksille 

  Matilainen, Taru; Sikanen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli taloushallinto Rotaract-yhdistyksissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan jäsenyhdistysten osaamista yhdistysten taloushallinnon hoitamisesta. Tavoitteena oli luoda ohjeistusta ...
 • Kupion päivittäistavarakaupan vetovoimatekijät : Case: Osuuskauppa PeeÄssä, Prisma Kuopio 

  Asikainen, Henriikka; Penttinen, Wilhelmina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Kuopion päivittäistavarakauppojen vetovoimatekijät. Työn toimeksiantajana toimi Prisma Kuopion johtaja Jouni Ruotsalainen. Toimeksiantaja valikoitui muun muassa sen perusteella, että toinen ...
 • Asunto-osakeyhtiön tilintarkastusprosessi 

  Pellikka, Tony (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on asunto-osakeyhtiön tilintarkastusprosessi. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaiheita tilintarkastuksen käytännön tekeminen pitää sisällään ja verrata käytäntöä aiheeseen liittyvään tietoperustaan. ...
 • Palvelukokemus case X 

  Hietamies, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakasuskollisuus ja suosittelun kautta hankitut asiakkaat ovat monella toimialalla elintärkeitä. Onnistunut palvelu- ja asiakaskokemuksen johtaminen tuottaa asiakasuskollisuutta ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. ...
 • Paistopisteen kannattavuuslaskenta : case: Osuuskauppa PeeÄssä 

  Tauriainen, Reetta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia paistopisteen kannattavuutta kolmessa Osuuskauppa PeeÄssän myymälässä. Tarkoituksena oli selvittää, mitä kustannuksia paistopisteeseen kohdistuu ja mitkä toiminnot kuluttavat ...
 • Kansallinen tulorekisteri ja sen vaikutukset palkanlaskennassa 

  Heikinmaa, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palkanlaskennan käytännöt ovat muuttumassa, kun käyttöön otetaan kansallinen tulorekisteri vuoden 2019 alusta. Käyttöä laajennetaan vielä useammille käyttäjille vuonna 2020. Tämä rekisteri tulee muuttamaan kaikki ...
 • Palkitsemisen osallistava kehittäminen : Innostuminen ja onnistuminen työssä 

  Petäsnoro, Mervi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda käsitys siitä, millaisilla keinoilla ja periaatteilla toteutettuna palkitseminen motivoi ja kuinka sen positiiviset vaikutukset saadaan aikaan sekä työntekijän että työnantajan ...
 • Maksuvalmiuden hallinta päivittäistavarakaupan toimialalla 

  Rissanen, Tanja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyö on K-Market Neulamuikun tilaama katsaus yrityksen maksuvalmiuden hallintaan. Opinnäytetyön tarkoitus on löytää kehityskohteita K-Market Neulamuikun maksuvalmiuden hallinnasta ja luoda ohjeet ...
 • Tilitoimiston perustaminen 

  Piironen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli tutkimus tilitoimiston perustamisen eri vaiheista. Tutkimusongelmana oli, mitä eri vaiheita tilitoimiston perustaminen sisälsi, mitä asioita perustamisvaiheessa tuli ottaa huomion ja mitkä olivat lain ...
 • Yhtyeen liiketoiminta musiikkialalla 

  Saravuoma, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihepiiri liittyi musiikkialaan, sopimuksiin sekä yhtiömuotoihin. Tavoitteena oli selvittää yhtyeen toimin-taa musiikkialalla yhtiönä sekä avata musiikkialalla sovittavia sopimuksia. Erityisesti halusin tutkia, ...
 • Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

  Turunen, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa. Työn tavoitteena oli selvittää brändin rakennuksen kulmakivet ja miten rakennetaan vahva brändi. Lisäksi tavoitteena oli selvittää millaisen alustan ...
 • Tilinpäätösanalyysi : Viitasaaren Väri ja Tarvike Oy 

  Salojärvi, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tilinpäätösanalyysi, joka on laadittu Viitasaaren Väri ja Tarvike Oy:lle. Viitasaaren Väri ja Tarvike Oy on pieni sisustuksen pintamateriaaleihin erikoistunut yritys, joka kuuluu alan johtavaan ...
 • Artisti maksaa : Kannattavuustekijöitä musiikkibisneksessä 

  Pentikäinen, Ismo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selviteltiin artistitoimintaan liittyvän hinnoittelun perusteita ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi työssä käsiteltiin sitä, kuinka artistitoimintaa voidaan järjestää. Materiaalina käytettiin ...

Näytä lisää