Uusimmat viitteet

 • Ammattimainen kiinteistösijoittaminen hoivakiinteistöissä 

  Hartikainen, Jade (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on ammattimainen kiinteistösijoittaminen hoivakiinteistöissä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalainen pk-yritys, joka harjoittaa ammattimaista kiinteistösijoittamista hoivakiinteistöihin ...
 • Sähköisen taloushallinto-ohjelmiston valinta tilitoimistolle 

  Väisänen, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tilitoimistoala on tällä hetkellä suuressa murroksessa, sillä sähköinen taloushallinto kehittyy huimaa vauhtia. Digitalisaatio on ottanut suuren askeleen eteenpäin ja kehittyy jatkuvasti. Digitalisaatio on jo tätä päivää, ...
 • Älylaitteiden käyttö OP Ryhmän nuorten asiakkaiden talouden hallinnassa 

  Tikka, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Pohjois-Savon Osuuspankki. Työn tarkoituksena on selvittää OP Ryhmän nuorten asiakkaiden älylaitteiden käyttöä heidän talouden hallinnassa. Digitalisaation myötä pankkiasiat on kätevä ...
 • Sosiaalinen media osana rekrytointiprosessia : Case Yritys X 

  Teittinen, Marjut; Niskanen, Outi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa osana rekrytointiprosessia. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä yrityksen kanssa, jonka toiminta on erikoistunut laadukkaisiin rekrytointi- ...
 • Palveluiden tuottamistavat Iisalmen verrokkikunnissa 

  Kärkkäinen, Roosa; Korhonen, Verna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme toimeksiantajana oli Iisalmen kaupunki, jossa oli keväällä 2017 meneillään kaupunkistrategian päivittäminen ja siihen liittyvä erillinen palvelustrategian päivitystyö. Palvelustrategian päivittämiseen ...
 • Jaksosuunnittelu tilitoimiston lisäarvopalveluna : case Tilipalvelu SER Oy 

  Hakala, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisoituminen ja kirjanpidon rutiinitoimintojen automatisointi ovat tuoneet mukanaan muutoksia tilitoimistoalalle. Rutiinitoimintojen automatisoituessa tilitoimistoilla vapautuu lisää aikaa myös muuhun työhön. Monet ...
 • Yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät 

  Hiltunen, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä yrittäjäjärjestö Savon Yrittäjien kanssa, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä. Opinnäytetyön tavoite ...
 • KET-seurantajärjestelmän kehittäminen 

  Hirvonen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli keskeneräisen tuotannon (KET) seurannan parantaminen toimeksiantajayrityksessä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi KP-ServicePartner Oy, joka toimii teollisuuden kunnossapidon ja nosturiliiketoiminnan ...
 • Tuotteistamisen työkalut ja tapahtumatuotannon vaiheet : Case: Hyvinvointitapahtuma Bene Statera! - Hyvän olon tasapaino! 

  Airaksinen, Iina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihepiirinä on hyvinvointitapahtuman tuotteistus Bene Statera! - Hyvän Olon Tasapaino -tapahtumassa, ja tapahtumatuotannon vaiheisiin syventyminen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kattava opas ...
 • Asiakaspalvelun vaikutus asiakkaan ostopäätöksessä 

  Venäläinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun merkitystä asiakkaan ostopäätökseen. Toimeksiantajana tälle työlle toimi Kuopion keskustan Intersport, joka on vapaa-ajan erikoisliike ja yksi Suomen tunnetuimpia ...
 • Palvelujen myynnin tehostaminen : Tuplajäät Oy 

  Mertanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tuplajäät Oy on Siilinjärvellä toimiva jäähalli, joka tarjoaa erinomaiset puitteet jää- ja kuntosaliliikuntaan. Tuplajäät Oy tarjoaa asiakkailleen liikuntapalvelujen lisäksi myös sauna- ja kokoustiloja. Tämän opinnäytetyön ...
 • Ulkoistaminen Suomesta Puolaan 

  Pitkäkangas, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnytetyössä tutkitaan ulkoistamista Suomesta Puolaan. Työssä selvitetään teoriaan pohjautuen erilaisia tapoja toteuttaa ulkoistaminen ja milloin ulkoistaminen kannattaa. Tutkimuksen loppupuolella käydään läpin ...
 • Tilitoimistojen kilpailuttaminen osana taloushallinnon ulkoistusprosessia 

  Pettinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millä tavalla tilitoimistojen kilpailuttaminen voidaan tehdä ja millaisia valintaperusteita yritys voi käyttää valintaa tehdessään. Työ on tehty pienten ja keskisuurten yritysten ...
 • Asuntosijoittaminen aloittavan sijoittajan näkökulmasta 

  Nokela, Mia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli asuntosijoittaminen aloittavan sijoittajan näkökulmasta. Asuntosijoittamisessa sijoitusasunto ostetaan tarkoituksena saada asunnolle tuottoa vuokratuloilla tai arvonnousulla. Tällä hetkellä ...
 • Myyjästä huippumyyjäksi 

  Nissinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on myyjästä huippumyyjäksi. Tavoitteena oli pyrkiä käsittelemään nimenomaan sitä, mikä on kaikkein oleellisinta myyntiprosessissa ja sen kehittämisessä. Teoriaosuudessa käsitellään teoriaa ...

Näytä lisää