Uusimmat viitteet

 • Alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristö 

  Laajalahti, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kyberjärjestelmät kehittyvät yksittäisistä erillisistä kohti verkottunut järjestelmien ekosysteemiä. Tässä työssä kuvataan alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristön kehittämistä ja siihen liittyviä teknisiä ...
 • Big data päätöksenteon apuvälineenä kasvinviljelytilalla 

  Riikonen, Aila (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Big Data ja IoT (internet of things) -teknologian hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia kasvinviljelytilan prosessien arvioimiseen ja tilan johtamiseen. Big Data on termi tiedostoille, jotka ovat niin isoja tai ...
 • Kestävä kehitys hevosalan ammatillisessa oppilaitoksessa : Case: Kpedu Kaustisen toimipaikka 

  Olkinuora, Reetta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kestävä kehitys on tunnettu terminä vain reilu kaksikymmentä vuotta, mutta sen juuret menevät syvemmälle hevostalouden perinteisiin. Kestävään kehitykseen yhdistetään ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kult-tuurinen ...
 • Täydentävien ehtojen valvontojen yhdistäminen 

  Toropainen, Leeni; Nuutinen, Arja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monet valvontaviranomaiset valvovat maatilojen toimintaa. Esimerkiksi täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tekevät ELY-keskuksen tarkastajat, kun taas eläinten hyvinvoinnin valvontaa tekevät ...
 • Asiantuntijatyö ja avainasiakastoiminta ProAgria Pohjois-Savossa 

  Antikainen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Asiantuntijoita työskentelee yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, myös maataloudessa. Asiantuntijuuteen kuuluu keskeisenä osana oman alan tiedon soveltaminen ja ongelman ratkaisu. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä vähenee ...
 • Ravihevostenhoitajan näyttöjen kehittäminen ja yksilölliset opintopolut 

  Kettunen, Kirsi-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hevostalouden ammatillinen koulutus on ollut melkoisen muutoksen edessä vuodesta 2015 lähtien. Ammatillisessa opetuksessa on siirrytty opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen ja opiskelijalähtöiseen opetukseen. ...
 • Vasikkakuolleisuuden hallinta lypsykarjatilalla tilakoon kasvaessa - Case Lampela 

  Sirviö, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lehmävasikat ovat maidontuottajan aarteita. Niiden varassa lepää tilan tuotannon tulevaisuus. Vasikan elämän alkutaival on täynnä vaaroja, joiden eliminointi on hoitajan tärkein tehtävä. Onnistunut alku antaa vasikalle ...
 • Mikä motivoi? : Tutkimus alan ammatillisista tapahtumista maatalousyrittäjille 

  Nieminen, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aihe on lähtöisin työelämän tarpeesta tutkia maatalousyrittäjien motivaatiota osallistua heille tarjottaviin alan ammatillisiin tapahtumiin. Tutkimuksen tilaajana oli Pyhäjärven kaupungin maaseututoimi. ...
 • Tuotantoeläinten hoidon opetuksen kehittäminen : Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi 

  Virtanen, Johanna; Kallionpää, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ammatillinen koulutus on murrosvaiheessa ja opetus on siirtymässä yhä enemmän opiskelijalähtöiseksi lähelle työ-elämää. Koulutuksen järjestäjän tulee mahdollistaa erilaiset suoritustavat ja varmistaa jokaisen yksilöllinen ...
 • Limousin -rotuisen uudistushiehon valintaprosessin kehittäminen 

  Hööpakka, Ulla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Emolehmätuotannossa yksi tärkeimmistä asioista on tuottava karja. Oikein suunnitellun ja toteutetun ruokinnan sekä hoidon lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa eläinaineksen laatu. Hyvään eläinainekseen pyrkiminen on pitkäaikainen ...
 • Koneiden käyttöasteen vaikutus säilörehun tuotantokustannukseen 

  Piippo, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa on runsaasti tutkittu muuttuvien kustannusten ja satotason vaikutusta säilörehun tuotantokustannukseen. Vähäisemmällä tutkinnalla sen sijaan on ollut mikä on konekustannusten osuus tuotantokustannukseen ja kuinka ...
 • HEVOSKASVATUKSEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN 

  Vornanen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö lähti liikkeelle kasvattajan tarpeesta saada varsojaan nopeammin ja paremmalla hinnalla kaupaksi, koska niistä saatava hinta ei aina vastannut kustannuksia. Syynä tähän oletettiin olevan että maatalousyhtymä ...
 • Budjetointipalvelupakettien kehittäminen ProAgria Pohjois-Savossa 

  Pitkälä, Joakim; Rönkkö, Nina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tuottajahintojen lasku on vaikeuttanut monen maatilan arkea viime aikoina. Kustannukset ja tuotantopanosten hinnat eivät ole laskeneet samassa suhteessa kuin tuotteille maksettava hinta. Kun tuottajahintojen lasku ja ...
 • Ammatillisen koulutuksen digiloikka : Case: Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunniemi 

  Huttunen, Tuovi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on murrostilanteessa ja koulutuksen järjestäjien on pystyttävä tarjoamaan entistä ketterämmin ja kustannustehokkaasti yksilöllisempiä opintopolkuja. Koulutuksen saatavuutta parantaa ...
 • ”Maailma männee mänöjään perässä ov vuan pysyttävä” : Maatilojen palvelutarpeet ja yhteistyö Etelä-Savossa 

  Raatikainen, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa eteläsavolaisten maatilojen palvelutarpeita ja yhteistyömuotoja. Työssä tutkit-tiin eri tilojen kokemuksia tilojen tekemästä yhteistyöstä, urakoinnista ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä. ...

Näytä lisää