Uusimmat viitteet

 • Poikimakierron tasaisuuden merkitys automaattilypsytilalla 

  Rönkkö, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Automaattilypsy on Suomessa varsin uusi ja vasta yleistymässä oleva lypsymenetelmä. Vuonna 2016 Suomessa oli 997 automaattilypsytilaa. Automaattilypsyn yleistyessä Suomessa myös siihen liittyvät ongelmat ...
 • Yksi, kaksi, aja : C-ajolupakurssin opetusmateriaalin kehittäminen 

  Luoma, Marjut; Reinikainen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osallistuminen ravikilpailuihin ohjastajana edellyttää vähintään voimassa olevaa C-ajolupaa. Raviradat ja hevosjalostusliitot järjestävät C-ajolupakursseja vuosittain. C-ajolupakursseilla opetellaan ravikilpailusääntöjen ...
 • Nupoutusajankohdan vaikutus vasikan käyttäytymiseen : Käyttäytymistutkimus vasikkakasvattamossa 

  Miettinen, Krista (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa syntyy vuosittain noin 300 000 vasikkaa. Nupoutus on Suomessa yleinen tapa estää vasikoiden sarvien kasvu. Nupoutus tehdään muiden eläinten ja eläimiä hoitavien ihmisten turvallisuuden parantamiseksi. Nupoutus on ...
 • Pässillä katras paremmaksi : Pässihuutokaupan järjestäminen ja kehittäminen Juvalla 

  Repo, Sanna; Turunen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ja kehittää pässihuutokauppatapahtumaa ja siltä osin suomalaista lammastaloutta. Menetelminä käytettiin kyselyitä, haastatteluita ja havainnointia. Pässihuutokauppa pidettiin Juvan ...
 • Kuluttaja ruokaketjussa : Elintarvikehankintaa koskeva survey-tutkimus kuluttajille 

  Kauppila, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus oli selvittää kuluttajan toimintaa elintarvikekaupassa ja siihen liittyviä valintoja. Työn tavoitteena oli tutkia, miten kotimaisen elintarvikkeen arvostusta ja kysyntää saataisiin kasvatettua. Tutkimuksen ...
 • Lypsykarjatilan työtehokkuuden parantaminen : Lean-toimintastrategia apuna työajan hallinnassa 

  Vidgren, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tekemiseen innoitti Minna Tiitisen opinnäytetyö ”Työnkäytöltään tehokas ja toimiva lypsykarjatila – Työntutkimus kahdella suomalaisella lypsykarjatilalla”. Toimeksiantajana työssä oli yläsavolainen ...
 • Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen - superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus 

  Kukkonen, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä raportoidun tutkimuksen tavoitteena oli kehittää naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyohjelmaa ja tuorealkioiden viileäkuljetusta. Tutkimuksessa selvitettiin, poikkeaako nykyisin käytössä olevan ...
 • Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin 

  Ruuskanen, Hanna-Kaisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Talviaikaisen jaloittelun avulla voitaisiin tukea lypsylehmien hyvinvointia. Erityisesti parsinavetoiden eläinten hyvinvointi kohentuisi, kun eläinten ei tarvitsisi seisoa koko talvea paikallaan parressa. Kun lehmät voivat ...
 • Maidontuotannon kehittäminen : Case Heittola 

  Hautala, Anssi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa maidontuotanto on merkittävimpiä maatalouden tuotannon aloja. Kuten muiden kotieläintilojen, myös maidontuotantotilojen rakennemuutos on ollut nopeaa. Maidontuotannosta luopuvien tilojen määrä on kiihtynyt viime ...
 • KIIESÄRKÄN TILAN KEHITYSSUUNNITELMA 

  Karjalainen, Lauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pohjois-Karjalassa sijaitseva Kiiesärkän kasvinviljelytila. Tilan nykyinen isäntä ja omistaja on jo 68-vuotias joten eläkkeelle jäänti ja sukupolvenvaihdos alkavat olla tilalla ajankohtaisia ...
 • LAMPOLAN TOIMINNALLISUUDEN KEHITTÄMINEN JA OPAS 

  Virkberg, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen lammastuotannosta on kehittymässä ammattimaisempaa ja katraskoot ovat kasvussa. Lammastilojen työmäärä lisääntyy kasvavan eläinmäärän myötä. Lammastiloilla tehdään vielä paljon käsin lampaiden päivittäisiä hoitotöitä. ...
 • Hyvinvoiva vasikka : Sähköinen havainnointiopas 

  Raerinne, Tarja; Sorjonen, Karoliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eläimen hyvinvoinnin yleisin määritelmä on, kuinka eläin kokee oman fyysisen ja psyykkisen olotilansa. Eläinten hyvinvointiin vaikuttavat lukuisat eri tekijät, joita ovat muun muassa kunnolliset olosuhteet, oikeanlainen ...
 • Ylämaankarjatilojen yhteistyön kehittäminen Pohjois-Savossa 

  Kettunen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pohjoissavolaisten ylämaankarjatilallisten yhteistyöhalukkuutta kyselytut-kimuksen avulla, jonka myötä tilayhteistyö voitaisiin edesauttaa. Työn toimeksiantajana toimii Virtala ...
 • Maidon seleenipitoisuus itäsuomalaisilla maitotiloilla 

  Hyvönen, Taina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Seleenin puute voi ilmetä naudoilla monella tavalla. Vasikka ei välttämättä ole syntyessään virkeä ja elinvoimainen, vaan se saattaa olla heikko, jopa kuollut. Syntymän jälkeenkin se saattaa heiketä, olla haluton juomaan, ...
 • TEHOKKUUTTA MAATILAN TYÖHÖN : Opas tehokkuuden ja tuloksen parantamiseen ennakoinnin ja järjestyksen menetelmillä 

  Kivimäki, Kai (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä laadittiin opas maatilojen töiden ennakointiin, siisteyteen, järjestykseen ja työturvallisuuteen. Opas on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa tuotantosuunnissa. Maatiloille ...

Näytä lisää