Uusimmat viitteet

 • Salad & sandwich -baarin kehittämissuunnitelma – Case Coffee House Jumbo 

  Humalajoki, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Coffee House Jumbon salad & sandwich -baaria voisi kehittää kahvilan asiakkaiden toiveiden mukaan. Tarkoituksena oli myös ottaa selvää millaisia ovat salaattibaarin ...
 • Päivätoiminnan asiakaskokemus Mäntyharjun Savosetissa 

  Kokkonen, Tuija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää päivätoimintaan osallistuvien kehitysvammaisten asiakaskokemusta Mäntyharjun Savosetissa. Vastaavaa tutkimusta ei ole ennen Mäntyharjun Savosetissa tehty. Tutkimustuloksista ...
 • Kannattavuuslaskelmat matkailu- ja ravitsemisalalla : case Kuopio Wine Festival 

  Rantsi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Osuuskauppa PeeÄssän järjestämän Kuopio Wine Festivalin ruokakadun kannattavuus. Toisena tutkimuskohteena oli lauantai-iltapäivinä järjestettyjen ilmaisaukioloaikojen kannattavuus. ...
 • Lounaslistan kehittäminen ja markkinointi : Ravintola Huviretki Kuopio 

  Mehtonen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  ”Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin ja yhteisöllisyyteen pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti toimien.” ...
 • Matkailijarakenteen ja kehitystarpeiden tutkiminen : case Hailuoto 

  Seppänen, Pirta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren kävijöiden rakennetta, ajanviettotapoja, mielikuvia, ostokäyttäytymistä ja kehittämisideoita. Tutkimuksen tarkoitus oli saada kattavaa tietoa ...
 • Digitalisaation taso kuntasektorilla : case Varkauden kaupunki 

  Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
 • Mikä ihmeen elämys? : käsitteen kehittyminen & sen toteutuminen erilaisissa matkailupalvelutuotteissa 

  Hakanen, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään millainen on elämyskäsitteen historia, miten se on kehittynyt, mikä on nykypäivän tulkinta ja millainen tulevaisuus elämyksellä on. Opinnäytetyö toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena ...
 • Liiketoiminnan kehittäminen strategian avulla : strategiaprosessin suunnittelu 

  Lyytinen, Tuija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on strategian ja strategiatyökalujen avulla pohtia liiketoiminnan kehittämisen prosessimallia. Kohdeyrityksenä työssäni käytän olemassa olevaa yritystä, joka etsii jatkajaa liiketoiminnalleen. ...
 • Perehdytysopas uudelle toimistotyöntekijälle : case: Kuopion Roll Risteilyt/Lakeland Lines Oy 

  Saarelainen, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on perehdyttäminen. Tavoitteena oli tehdä perehdytysopas Kuopion Roll Risteilyjen toimistotyöhön auttamaan ja tukemaan uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Perehdytysoppaan tarkoitus oli antaa ...
 • Kuopion imago konferenssimatkailijan silmin 

  Kekäläinen, Anne-Maria; Pulkkanen, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkittiin Kuopion imagoa kokousmatkailijan näkökulmasta. Millaisena Kuopio näyttäytyy kongressimatkailijan silmin? Lisäksi tavoitteena oli rakentaa ehdotuksia, miten Kuopiota voitaisiin ...
 • Facebook markkinoinnin merkitys yritykselle 

  Jauhiainen, Heidi; Hiltunen, Henriikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Sport & Spa Hotel Vesileppis. Opinnäytetyössä tehtävän kampanjan tavoitteena oli sähköisen markkinoinnin avulla lisätä hotellin hiljaisten kuukausien myyntiä. Työssä keskityttiin ...
 • Vastuullinen matkailu sosiaalisessa mediassa 

  Huttunen, Elisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako sosiaalinen media ihmisten käsityksiin vastuullisesta matkailusta. Ilmiötä tutkittiin teettämällä kysely suomalaisille matkanjärjestäjille eli aihetta lähestyttiin ...
 • Matkailutuotteen suunnittelu : case Lieksa 

  Niskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö muodostuu kahdesta osuudesta, teoreettisesta ja käytännöllisestä, eli opinnäytetyö on toiminnallinen. Toimeksiantajana toimii Lieksassa toimiva matkailualan yrittäjä Eero Kortelainen. Eero omistaa ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma uudelle yritykselle : case Charmante Home Decor Oy 

  Lahtinen, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa markkinointiviestinnän toimenpidesuunnitelma keväällä 2016 avatulle Charmante Home Decor -sisustusliikkeelle vuodelle 2017. Toimenpidesuunnitelman tarkoituksena on tarjota ...
 • Omavalvontasuunnitelma : case JP-Kalamatkat 

  Soininen, Arja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työni tarkoitus on omavalvontasuunnitelman laatiminen kalastusmatkailu yritykselle. Tässä opinnäytetyössä kehitetään yrityksen laadunvalvontaa. Tämän opinnäytetyön toiminnallisena tehtävänä on perehdyttää matkailu- ja ...

Näytä lisää