Uusimmat viitteet

 • Toimivan liikeidean rakentaminen matkailu- ja majoitusalalla : Case: Maria's 

  Naumanen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva liikeideasuunitelma toimeksiantajan käyttöön. Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Liikeidealla halutaan siis vastata kysy-mykseen ...
 • Case Kespro asiakaskokemuksen kehittäminen 

  Wilska, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin asiakaskokemuksen kehittämistä Kespro Kuopio noutotukussa. Tutkittava asiakasryhmä oli pääasiassa D-asiakkaat, joiden ostot vuositasolla olivat noin 50000-100000 € vuodessa, ja jotka ostivat ...
 • Ympäristövastuuviestintä matkailualan yrityksissä 

  Lassila, Kaisla Kerttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää Kuopion alueen matkailualan yritysten ympäristövastuuviestinnän nykytilaa. Ympäristövastuuviestinnän nykytila saadaan selville tutkimalla yritysten viestimistä, sen motiiveja ja ...
 • Perehdytyskansio 

  Hukkanen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda käyttökelpoinen ja toimiva perehdytyskansio Alkon Kuopion Matkuksen myymälän henkilökunnan perehdytyksen avuksi. Opinnäytetyössä kuvattiin perehdytyksen yleistä teoriaa ...
 • Nuorten ruokailutottumusten kartoittaminen- ruokapäiväkirja 7-luokkalaisilla 

  Virrankari, Kaija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla nuorten ruokailutottumuksia. Ruokailutottumuksista kuvailtiin ateriarytmiä, aterioiden ja välipalojen päivittäisiä lukumääriä, ruokavalintoja, annoskokoja ja ravinnon ...
 • Muikkuvestivaalien vaikuttavuus : Alueen yritykset ja kävijät 

  Korhonen, Hanna-Kaisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Muikkuvestivaalit ry:n toimeksiannosta ja sen tarkoitus oli selvittää Pielaveden Muikkuvestivaalien vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä tehtiin kaksi eri tutkimusta, toinen paikallisille yrityksille ja ...
 • Kotimaisen kokousmatkailun tulovaikutus Kuopion alueella 

  Puharinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kotimaisen kokousmatkailun tulovaikutusta Kuopion alueella. Tutkimuksessa selvitetään myös asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyössä on käytetty kvantitatiivista ...
 • Kuopion kauppatorin kehittäminen asiakasnäkökulmasta : Kuopion tori 200 vuotta 

  Mustonen, Sini-Tuulia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kauppatori täyttää vuonna 2018 200 vuotta. Tässä opinnäytetyössä selvitetään mitä kuopiolaiset ja ulko-paikkakuntalaiset, torin asiakkaat haluaisivat torille, kuinka tyytyväisiä he ovat torin palveluihin ja kuntoon. ...
 • Matkailualan opettajan työn muutos ammatillisen koulutuksen reformissa 

  Nykyri, Kaisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen reformi on toteutumassa, ja uusia ammatilliseen koulutukseen vaikuttavia lakeja ja asetuksia astuu voimaan 1.1.2018 alkaen. Kaikkien alojen tutkintojen perusteet uusiutuvat ja alojen ammatillisten ...
 • Kokouspalveluiden kehittäminen : Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna 

  Sallinen, Eeva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää Savonlinnan Original Sokos Hotel Seurahuoneen kokouspalveluita. Tavoitteena on löytää kehitysideoita asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita selvittämällä sekä tulevaisuuden ...
 • Haaveena yrittäjyys : liiketoimintasuunnitelma tutuksi 

  Heimonen, Viivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on ollut tutustua liiketoimintasuunnitelmaan itse suunnitellun yrityksen avulla. Työllä ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa, vaan se perustui kirjoittajan omiin haaveisiin yrittäjyydestä. Yritys ...
 • Lounasruoan asiakastyytyväisyys : Ravintola Sulo 

  Torvinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys ravintola Sulon lounaaseen. Lisäksi haluttiin tietää, mitkä tekijät vaikuttavat lounaspaikan valintaan ja mitä ravintola Sulon asiakkaat haluavat lounaalta. ...
 • Vaihtoehtoiset majoitusmuodot Suomessa ja maailmalla 

  Manne, Reija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä jakamistalouteen ja sitä kautta vaihtoehtoisiin majoitusmuotoihin (Couchsurfing ja Airbnb), tuoda esiin sosiologista näkökulmaa aiheeseen, sekä tutkia kyselyn kautta mitä majoitusmuotoja ...
 • Elämyksiä avotulilta 

  Laatikainen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruokamatkailu Suomessa kasvaa jatkuvasti. Ruokapalveluja tarjoavien yritysten tavoitteena on tuottaa kiinnostavia ja erottuvia palveluja, jotka ovat ainutlaatuisia ja mieleenpainuvia elämyskokonaisuuksia. Tämän toiminnallisen ...
 • Maiseman Monet Merkitykset -kotiseutulautapeli : lautapeli Nilsiän kylästä 

  Komulainen, Monika; Korhonen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona, jonka toimeksiantajana toimi Seija Nerg, Luontopelit Nature Games. Opinnäytetyön aiheena on Nilsiän kylään pohjautuva lautapeli. Peli on osa itsenäisen Suomen juhlavuoden Suomi 100 ...

Näytä lisää