Uusimmat viitteet

 • Kohdennettua turvallisuusviestintää AMK-opiskelijoille 

  Hurula, Oskari; Hakomäki, Santeri; Salo, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pelastuslain 379/2011 28 §, 2 mom, kohta 2:ssa kerrotaan, että turvallisuusviestintä on yksi pelastustoimen lakisääteisistä tehtävistä. Pelastuslaitosten tulee tehdä alueellaan tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ...
 • Pelastajakoulutuksen antama ensihoito-osaaminen 

  Nissilä, Josefina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen ensihoitojärjestälmä on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana runsaasti ja kehitystä on odotettavissa myös tulevaisuudessa. Ensihoitopalvelu on muuttunut näiden muutoksien myötä ja tämä on vaikuttanut myös ...
 • LED-POISTUMISOPASTEIDEN IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUS VALOTEHOON SEKÄ LED-VALAISTUKSEN VAIKUTUS JÄLKIVALAISEVIEN TURVAKILPIEN LATAUTUMISEEN 

  Reinola, Topi-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  On havaittu, että led-poistumisvalot ovat vikaantuneet ja himmenneet nopeasti. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin poistumisopasteiden ja turvakilpien teknisiä vaatimuksia sekä sitä miten poistumisopasteiden kuntoa voidaan ...
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan muodostelman johtamisen erityispiirteet ja haasteet 

  Kaihola, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan antamalla asiantuntija-, pelastusmuodostelma- ja materiaaliapua. Suomen muodostelmaan kuuluvat rauniopelastusjoukkue sekä teknisen tuen ryhmä. Suomi voi pyynnöstä tarjota ...
 • Turvallisuuskalenteri Kuopion kaupungille 2019 

  Saarela, Tuomas; Markkanen, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa yhteistyössä Kuopion monialaisen turvallisuustyöryhmän kanssa turvallisuuskalenteri Kuopion kaupungille vuodelle 2019. Turvallisuuskalenterin tavoitteena on toimia turvallisu ...
 • RPAS-laitteiden käyttömahdollisuudet pelastustoiminnassa 

  Pudas, Eerik; Laitinen, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia RPAS-laitteiden (Remotely Piloted Aircraft Systems) käyttömahdollisuuksia pelastustoiminnassa ja pelastustoiminnan johtamisen työkaluna. Opinnäytetyössä tutkittiin RPAS-laitteiden ...
 • Erheellisten paloilmoitusten väheneminen Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella 

  Rantamäki, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet erheellisten paloilmoitusten vähenemiseen Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella. Lisäksi työssä haluttiin selvittää, ovatko myös aiheelliset ...
 • Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät 

  Kuikka, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät -opinnäytetyö on sekä tarkoitettu perinteisten sammutusmenetelmien tueksi tilanteisiin, joissa pelastusryhmän tehokasta pelastustoimintaa ei voida aloittaa ...
 • Kuorma-autojen ja kuorma-auton perävaunujen palot Suomessa 

  Korteniemi, Valtteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa syttyy vuosittain satoja kuorma-autojen ja niiden perävaunujen tulipaloja. Aihetta ei ole kuitenkaan Suomessa aiemmin tutkittu. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vastata tutkimustarpeeseen tuottamalla yhteenveto ...
 • Tuulivoimalat pelastustoimen ja viranomaisyhteistyön näkökulmasta 

  Valtakari, Jannice (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa rakennetaan tällä hetkellä runsaasti tuulivoimaloita, joiden turvallisuustaso sekä haitallisuus on puhuttanut kansaa paljon. Tuulivoimaloissa on sattunut suhteellisen vähän onnettomuuksia kahden vuosikymmen ajan, ...
 • Perusteet pelastustyökurssin uudistamiselle 

  Virolainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Suomen pelastusalan keskusjärjestölle. SPEK tuottaa pelastustoi-mintaan osallistuvan sopimushenkilöstön koulutusmateriaalia. SPEK on toteuttanut palokuntakoulutuksen uudistusta, jonka seurauksena ...
 • Suojaväistösuunnitelman laadinta Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle 

  Pohjolainen, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pelastuslain (379/2011) 36§ mukaan tulipalon sammuttamiseksi ja sen leviämisen estämiseksi, muun onnettomuuden torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi sekä vaaran välttämiseksi alueen pelastusviranomaisella on oikeus ...
 • Pelastuslaitosten sosiaalisen median viestintä häiriötilanteiden ulkopuolella 

  Nesterinen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pelastuslaitosten sosiaalisen median viestintää häiriötilanteiden ulkopuolella. Tavoitteena oli selvittää, millaisena pelastuslaitosten häiriötilanteiden ulkopuolella tapahtuva ...
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (Riveria) palo- ja poistumisturvallisuuskoulutuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen 

  Härkönen, Jari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (Riveria) turvallisuuskoulutusta. Ammatillinen koulutus uudistui Pohjois-Karjalassa vuoden 2018 alussa, kun useasta eri oppilaitoksesta ...
 • Pelastuslaitoksen suojautuminen sotilaallisissa poikkeusoloissa 

  Koitto, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa siitä, miten hyökkääjän käyttämät kineettisen vaikuttamisen keinot vaikuttavat pelastuslaitoksen toimintaan sotilaallisten poikkeusolojen aikana. Varsinainen pääpaino on ...

Näytä lisää