Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median hyödyntäminen pelastustoimessa : Case:Asema 

  Wickström, Niclas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö keskittyi pelastustoimen sosiaalisen median hyödyntämiseen. Tarkastelun kohteeksi valikoitui työn tilaaja, sosiaalisen median kanava Asema, joka julkaisee pelastus- ja ensihoitoalaan liittyvää materiaalia. ...
 • Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus 

  Salo, Outi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suuret ikäluokat eläköityvät, ja tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat kotona mahdollisimman pitkään. Tämän vuoksi ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuteen tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota. Pelastuslaitokset ...
 • Tehdasturvallisuus, riskienhallinnan kehittäminen ja infrarakenteet 

  Sisso, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsä Group Oy:ssä havahduttiin infrarakenteiden osalta tilanteeseen, että niiden huomioiminen turvallisuustyössä oli jäänyt taka-alalle, ja tähän haluttiin nyt puuttua. Yhteistyössä toimintojen vakuuttajan ja Risk Survey ...
 • Tulevaisuuden turvallinen kauppakeskus pelastustoimen näkökulmasta 

  Kuosmanen, Emilia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oulun Ideapark käynnisti keväällä 2017 ”Tulevaisuuden turvallinen kauppakeskus” -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen tulevaisuuden turvallinen kauppakeskus voi olla. Hankkeessa on mukana opinnäytetyöntekijät ...
 • Työturvallisuuden parantaminen ja pelastustoiminnan johtamisen tehostaminen turvetuotantoalueiden paloissa 

  Iskanius, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten työturvallisuutta voitaisiin parantaa ja miten pelastustoiminnan johtamista voitaisiin tehostaa turvetuotantoalueiden paloissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota ...
 • Visuaalisen tilannekuvan hyvät käytännöt ja mallit 

  Pikkarainen, Jorma; Huovinen, Anton (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka muodostetaan hyvä visuaalinen tilannekuva pelastustoiminnan johtajan johtamisen työkaluksi pelastusjoukkueen ja -komppanian tasoisiin, yleisimpiin pelastustehtäviin. Opinnäytetyössä ...
 • Automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuus 

  Latsa, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on ollut tutkia automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä tehdyssä tutkimuksessa verrataan vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana sattuneita rakennuspaloja ...
 • Kymenlaakson pelastuslaitoksen merialueen saaristoasukkaiden omatoimisen sammutusvalmiuden kehittäminen 

  Markkanen, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten Kymen saariston asukkaiden omatoimisen onnettomuuksiin varautumisen valmiuksia voidaan parantaa. Toisena päätarkoituksena oli selvittää, miten palovajojen kalustoa ja käyttöä ...
 • AEGL-raja-arvojen vaikutus TOKEVA vaara-alueisiin 

  Matilainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ oli osa Tokeva 2020 -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää vaara-alueet uudistuneen OVA-ohjeiden mukaisiksi. Vuosien 1992–2003 OVA-ohjeiden vaara-alueet ovat laskettu huomattavasti PAC-arvoista ...
 • Pelastusalan työhyvinvointikyselyiden kehittäminen 

  Jokila, Elias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten pelastusalalla Suomessa työskentelevät ihmiset kokevat alan nykyiset työhyvinvointikyselyt ja miten he toivoisivat niitä kehitettävän. Lisäksi selvitettiin mielipidettä ...
 • Paloturvallisuuden itsearviointi pienten yritys- ja laitoskohteiden valvonnassa 

  Isotalo, Aatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia nykyisen omavalvontamenetelmän kaltaisen paloturvallisuuden itsearvioinnin hyödyntämiseen pienissä yritys- ja laitoskohteissa. Omavalvonta on tällä hetkellä useissa ...
 • Paloturvallinen maatila : opas paloriskien ehkäisyyn 

  Visuri, Aatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa maatalousyrittäjille opas, jota hyödyntäen voidaan tehokkaasti ehkäistä tulipaloja maatila ympäristössä. Opas pitää sisällään maatiloilla yleisimmin ilmenevät paloriskit sekä tarjoaa ...
 • Palonvaarojen ja muiden onnettomuusriskien tunnistaminen osana asumisen turvallisuutta 

  Kylälammi, Lassi; Uurasmaa, Severi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelastuslain 379/2011 42 § käsittelee viranomaisten velvollisuutta ilmoittaa havaitsemistaan ilmeisistä palonvaaroista ja muista onnettomuusriskeistä alueen pelastusviranomaiselle. Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ...
 • Palo-osastoinnin luotettavuus 

  Minkkinen, Mikael (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palo-osastointi on tehokas rakenteellinen keino rajata palon leviämistä, vahinkoja ja henkilöturvallisuusriskiä sekä parantaa palokunnan toimintaedellytyksiä. Rakenteelliset tai rakennuksen käyttäjistä johtuvat virheet ...
 • Täydentävät sammutusmenetelmät huoneistopalossa 

  Kuoppamäki, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä käsiteltiin millaisia täydentäviä sammutusmenetelmiä voidaan käyttää huoneisto-paloissa Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintaympäristössä. Perinteisesti huoneisto-paloissa savusukeltajat tunkeutuvat palavaan ...

Näytä lisää