Uusimmat viitteet

 • Perusteet pelastustyökurssin uudistamiselle 

  Virolainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Suomen pelastusalan keskusjärjestölle. SPEK tuottaa pelastustoi-mintaan osallistuvan sopimushenkilöstön koulutusmateriaalia. SPEK on toteuttanut palokuntakoulutuksen uudistusta, jonka seurauksena ...
 • Suojaväistösuunnitelman laadinta Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle 

  Pohjolainen, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pelastuslain (379/2011) 36§ mukaan tulipalon sammuttamiseksi ja sen leviämisen estämiseksi, muun onnettomuuden torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi sekä vaaran välttämiseksi alueen pelastusviranomaisella on oikeus ...
 • Pelastuslaitosten sosiaalisen median viestintä häiriötilanteiden ulkopuolella 

  Nesterinen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pelastuslaitosten sosiaalisen median viestintää häiriötilanteiden ulkopuolella. Tavoitteena oli selvittää, millaisena pelastuslaitosten häiriötilanteiden ulkopuolella tapahtuva ...
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (Riveria) palo- ja poistumisturvallisuuskoulutuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen 

  Härkönen, Jari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (Riveria) turvallisuuskoulutusta. Ammatillinen koulutus uudistui Pohjois-Karjalassa vuoden 2018 alussa, kun useasta eri oppilaitoksesta ...
 • Pelastuslaitoksen suojautuminen sotilaallisissa poikkeusoloissa 

  Koitto, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa siitä, miten hyökkääjän käyttämät kineettisen vaikuttamisen keinot vaikuttavat pelastuslaitoksen toimintaan sotilaallisten poikkeusolojen aikana. Varsinainen pääpaino on ...
 • Lapin matkailurakentamisen viranomaisvalvonnan tulkintojen yhdenmukaistaminen 

  Siivola, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää yhtenäisiä ratkaisuja ja toimintamalleja Lapin matkailurakentamisen viranomaisvalvontaan. Opinnäytetyössä oli tarkoitus päivittää aikaisempi opinnäytetyö, joka on tehty Rovaniemen ...
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen pelastustoimessa : Case:Asema 

  Wickström, Niclas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö keskittyi pelastustoimen sosiaalisen median hyödyntämiseen. Tarkastelun kohteeksi valikoitui työn tilaaja, sosiaalisen median kanava Asema, joka julkaisee pelastus- ja ensihoitoalaan liittyvää materiaalia. ...
 • Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus 

  Salo, Outi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suuret ikäluokat eläköityvät, ja tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat kotona mahdollisimman pitkään. Tämän vuoksi ikäihmisten kotona asumisen turvallisuuteen tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota. Pelastuslaitokset ...
 • Tehdasturvallisuus, riskienhallinnan kehittäminen ja infrarakenteet 

  Sisso, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsä Group Oy:ssä havahduttiin infrarakenteiden osalta tilanteeseen, että niiden huomioiminen turvallisuustyössä oli jäänyt taka-alalle, ja tähän haluttiin nyt puuttua. Yhteistyössä toimintojen vakuuttajan ja Risk Survey ...
 • Tulevaisuuden turvallinen kauppakeskus pelastustoimen näkökulmasta 

  Kuosmanen, Emilia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Oulun Ideapark käynnisti keväällä 2017 ”Tulevaisuuden turvallinen kauppakeskus” -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen tulevaisuuden turvallinen kauppakeskus voi olla. Hankkeessa on mukana opinnäytetyöntekijät ...
 • Työturvallisuuden parantaminen ja pelastustoiminnan johtamisen tehostaminen turvetuotantoalueiden paloissa 

  Iskanius, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten työturvallisuutta voitaisiin parantaa ja miten pelastustoiminnan johtamista voitaisiin tehostaa turvetuotantoalueiden paloissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota ...
 • Visuaalisen tilannekuvan hyvät käytännöt ja mallit 

  Pikkarainen, Jorma; Huovinen, Anton (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka muodostetaan hyvä visuaalinen tilannekuva pelastustoiminnan johtajan johtamisen työkaluksi pelastusjoukkueen ja -komppanian tasoisiin, yleisimpiin pelastustehtäviin. Opinnäytetyössä ...
 • Automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuus 

  Latsa, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on ollut tutkia automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä tehdyssä tutkimuksessa verrataan vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana sattuneita rakennuspaloja ...
 • Kymenlaakson pelastuslaitoksen merialueen saaristoasukkaiden omatoimisen sammutusvalmiuden kehittäminen 

  Markkanen, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten Kymen saariston asukkaiden omatoimisen onnettomuuksiin varautumisen valmiuksia voidaan parantaa. Toisena päätarkoituksena oli selvittää, miten palovajojen kalustoa ja käyttöä ...
 • AEGL-raja-arvojen vaikutus TOKEVA vaara-alueisiin 

  Matilainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ oli osa Tokeva 2020 -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää vaara-alueet uudistuneen OVA-ohjeiden mukaisiksi. Vuosien 1992–2003 OVA-ohjeiden vaara-alueet ovat laskettu huomattavasti PAC-arvoista ...

Näytä lisää