Uusimmat viitteet

 • Betonirunkoinen kerrostalo 

  Pesonen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli betonirunkoinen kerrostalo ja vertailukohteena oli paikallavalu ja elementtirakentaminen. Opinnäytetyössä tarkasteltiin erityisesti näiden kahden aikataulutusta, kustannuksia sekä ...
 • Asunnon ostoprosessitutkimus myynnin prosessin kehittämisen tueksi 

  Pätynen, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia JL-Rakentajat Oy:n omaperusteisten asuinrakennuskohteiden asiakkaiden ostoprosessia myyntiprosessin kehittämisen tueksi. Tavoitteena oli selvittää yrityksen asuntotuotantoa ...
 • Yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimet 

  Tuominen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yksittäisten tehtävien laadunvarmistustoimia. Tarkoitus oli löytää tutkimusten avulla laadunvarmistustoimien päällekkäisyyksiä sekä selvittää, miten laadunvarmistustoimia voisi saada ...
 • Soratien runkokelirikkokorjauskohteiden kunto 

  Salmi, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sorateiden runkokelirikkokorjausten kuntoa Oriveden kunnossapitourakan alueella. Kunnossapitourakkaan kuuluu Oriveden yleisien teiden lisäksi teitä Juupajoelta, Mänttä-Vilppulasta, ...
 • Vesitiiviinbetonin valutekniikka 

  Seppänen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia vesitiiviin betonin valutekniikkaa, siihen vaikuttavia ilmiöitä ja seurauksia. Tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella Lapra Oy voi kehittää toimintaansa vesitiiveissä betonivaluissa ...
 • Laatukäsikirja Rakennuspalvelu Soiniselle 

  Savolainen, Joel (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä laatukäsikirja Rakennuspalvelu Soiniselle. Laatukäsikirjan avulla yritys pystyisi tulevaisuudessa hakemaan RALA-pätevyyden toiminnalleen. Yritys halusi, että heille tehtäisiin ...
 • Tehtäväsuunnitelmapohjien luominen 

  Heikkinen, Jose (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle Excel-tiedostopohjia tehtäväsuunnittelun työkaluksi. Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on kartoittaa kaikki valittuun työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat ja suunniteltavat ...
 • Tehtäväsuunnittelun kehittäminen : Omaperusteinen asuntotuotanto 

  Kirmanen, Pertti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tehtäväsuunnittelua YIT-Rakennus Oy:n Talonrakennus Jyväskylän (TJY) yksikössä. Tavoitteena oli selvittää tehtäväsuunnitteluun liittyviä ongelmia ja löytää keinot näiden ongelmien ...
 • Pientalotyömaan työturvallisuus hirsikohteessa 

  Korhonen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia koostettu opas pientalotyömaan työturvallisuusasioista, rakennus-hankkeen osapuolten turvallisuustehtävistä hankkeen eri vaiheissa sekä työmaan turvallisen toiminnan malleista. ...
 • Heinjoen moottoriradan aluemallintaminen ja sen hyödyntäminen ajosimulaattorissa 

  Manninen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli aluemallintaa Kuopiossa sijaitseva Heinjoen 900 metrin pituinen asfalttinen moottorirata ja sen lähiympäristö. Lopuksi kun aluemallintaminen oli valmistunut se käännettiin vielä tietokonepohjaisen ...
 • Sisäilmakorjausten onnistumisten arviointi 

  Lumpo, Niklas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida Siilinjärven kunnalla sijaitsevien kolmen koulurakennuksen sisäilmakorjausten onnistumista. Tarkastellut koulut olivat Ahmon koulun B-osa, Päivärinteen koulu ja Siilinlahden koulu. ...
 • Pumpputasoitelattiatöiden suunnittelu työmaalla ja kustannuslaskennassa 

  Hänninen, Petro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää lattioiden pumpputasoitus-työvaiheeseen kuluva aika, kustannukset sekä selostaa työvaiheet ja laadulliset kriteerit. Tavoitteena oli myös selvittää työvaiheen työturvallisuuteen ...
 • Asuntorakentamisen toteuttaminen ja kehittäminen kokonaisurakointimallilla 

  Arve, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kokonaisurakointina työskentelemistä ja sen kehittämistä. Tavoitteena oli löytää ongelmakohtia ja luoda kehitysmahdollisuuksia sekä parannuksia asiaan liittyen, myös urakointimallia pyrittiin ...
 • Omatalo Oy:n Valmistalojen Määrälaskennan Kehittäminen 

  Heiskanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe muotoutui yhteisen mietinnän tuloksena Omatalo Oy:n toimitusjohtajan ja ostopäällikön kanssa. Opinnäytetyö oli merkityksellinen Omatalo Oy:lle, johtuen valmistalojen kysynnän lisääntymisestä ja tarpeesta ...
 • SUUNNITTELUTOIMISTON LAATUJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN BIM-NÄKÖKULMASTA 

  Matilainen, Kai (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ja kehittää nykyistä laatujärjestelmää BIM-näkökulmasta. Tavoitteisiin kuului lisäksi Revitin aloituspohjan päivittäminen, johon lisättiin perusnäkymiä ja muita valmisasetuksia. ...

Näytä lisää