Uusimmat viitteet

 • Hautalanmäen maankäyttösuunnitelma 

  Patourina, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kolme luonnoksenomaista maankäyttösuunnitelmaa Hautalanmäen asuinalueelle. Kohde sijaitsee Muuramen kunnassa, noin kolmentoista kilometrin päässä Jyväskylän kaupungista. Hautalanmäki ...
 • Infra-alan houkuttelevuuden parantaminen 

  Paananen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten infra-alasta voisi saada vetovoimaisemman ja mitkä asiat vaikuttavat alan valintaan rakennustekniikan opiskelijoiden tehdessä suuntautumisvalintoja. ...
 • Melalahden uuden yhtenäiskoulun ja kirjaston luonnossuunnittelu 

  Laurikainen, Jasmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä luonnossuunnitelmat uudesta yhtenäiskoulusta Riistaveden Melalahteen. Työssä kartoitettiin vanhan alakoulun tontin mahdollisuuksia alueen peruskoulut yhdistävänä ratkaisuna. Toimeksiantajana ...
 • Vanhan vapaa-ajan asunnon peruskorjaussuunnitelma 

  Tuiremo, Ilpo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää vanhan, kevytrakenteisen vapaa-ajan asunnon rakenteiden kunto, peruskorjattavuus ja tilamuunneltavuus sekä laatia sille peruskorjaussuunnitelmaa. Lähtökohtana oli hyödyntää mahdollisimman ...
 • Revit-aloituspohjan kehittäminen ja suunnittelutoimiston laatujärjestelmän tietomallinnusohje 

  Tikkanen, Lasse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky:n tietomallinnusvalmiuksia muokkaamalla aloituspohjaan esiasetuksia toimistossa käytettyyn tietomallinnusohjelmaan, Autodesk ...
 • Sivuvirtabetonin hyötykäyttö ja lisäävä valmistus : Josafatinkallion sähköaseman tekniikkatilan sisäänkäynti 

  Lampinen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lisäävän valmistuksen hyödyntämistä rakennusalalla selvittämällä suunnittelun, mallintamisen, tiedonsiirron ja valmistuksen haasteita ja ongelmakohtia sekä mahdollisuuksia ja ...
 • Särkiniemen koulun ja päiväkodin suunnittelu 

  Turunen, Niklas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusi päiväkoti ja koulu nykyisen Särkiniemen koulun tilalle Kuopioon ja tuottaa materiaalia meneillään olevan kouluverkostoselvityksen tueksi. Ensisijaisen tärkeää oli keskittyä ...
 • Suunnittelu- ja kaavamuutoshanke Puijonlaaksoon kiinteistöille 20-2 ja 21-2 

  Mustonen, Maaret (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsitteli meneillään olevaa kaavamuutoshanketta Puijonlaaksoon ja sen toimeksiantajana oli Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy. Tavoitteena oli laatia esitys korttelialueiden käyttötarkoituksen muutoksesta. ...
 • Omakotitalosuunnitelma ja energiatehokkuuden tutkiminen 

  Kärkkäinen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella omakotitalo tai paritalo Kuopion Hiltulanlahteen. Aiheeseen päädyttiin, kun olin keskustellut tilaajan kanssa hänen omistamastaan tontista ja siitä miten tätä hyödynnettäisiin. Toiveena ...
 • Kuopion torin länsireunan korttelin kehittämissuunnitelma 

  Aalto, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Ry:lle. Kehittämisyhdistyksen tehtäviä ovat muun muassa kehittää keskustaa yhteistyössä eri osapuolten kanssa, ottaa kantaa ja tehdä aloitteita keskustan ...
 • Laatukäsikirjan laatiminen maanrakennus yritykselle 

  Kotilainen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia laatukäsikirja maarakennusyritys Järveläisen maansiirto Oy:lle sekä perehtyä laatuun ja laadunhallintajärjestelmään. Työ tehtiin, koska kohdeyrityksellä ei ole ollut aikai-semmin ...
 • Hulevesien kunnossapidon nykytilanne Kouvolan kaupungin alueiden hoidossa 

  Heinonen, Miki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa kattava näkemys hulevesirakenteiden kunnossapidosta Kouvolan kaupungin alueiden hoidossa. Ilmasto on muuttumassa ja myös sademäärät ja voimakkaat sateet lisääntyvät tulevaisuudessa. ...
 • Tehokkuuden parantaminen nopean aikataulun korjaustyökohteissa 

  Heiskanen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Päijät-Hämeen keskussairaalan uuden atriumtilan ja yhdyskäytävien arkkitehtisuunnittelu 

  Pöytäkivi, Aliisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisosaan atriumtila ja siihen liittyvät yhdyskäytävät. Työn tavoitteena oli luoda tilaajan tarpeita vastaavat arkkitehtisuunnitelmat, jotka ...
 • Puurtilan alueen maankäyttösuunnitelma ja asemakaavaluonnos 

  Kirsikka-aho, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on laatia maankäyttösuunnitelma ja asemakaavaluonnos Puurtilan alueelle, Varkauteen. Toimeksiantaja on Varkauden kaupunki ja yhteyshenkilönä toimii kaupunginarkkitehti Satu Reisko. Alueelle on ...

Näytä lisää