Uusimmat viitteet

 • TAUVASTRUCT MITOITUSOHJELMA 

  Arokoski, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ohjelman päätarkoitus oli mitoittaa sauvoja käyttäjän syöttämillä arvoilla ja asetuksilla. Ohjelmalla voidaan mitoittaa esimerkiksi palkkia tai pilaria. Pilari tai palkki voi olla moniaukkoinen ja käyttäjä pystyy itse ...
 • Autotallirakennuksen suunnittelu vanhan rakennuksen tilalle 

  Leinonen, Henrik (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella autotallirakennus, piirtää rakennuslupakuvat rakennuksesta ja laskea rakennusmateriaalien määrät ja hinnat. Työn kohteen rakennuspaikka sijaitsee Nivalan Karvoskylällä. ...
 • Soratien kulutuskerroksen hienoainespitoisuuden vaikututus pintakelirikkoon 

  Tuominen, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkasteltiin pintakelirikon aiheuttamia ongelmia ja onko tien kulutuskerroksen hienoainespitoisuudella vai-kutusta siihen. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko hienoainespitoisuuden liisäminen kulutusker ...
 • Koneohjaus tasausjyrsinnässä 

  Väätäinen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa Skanska Industrial Solutions Oy:tä koneohjatun tasausjyrsinnän käyttöönotossa selvittämällä sen käytön vaatimia edellytyksiä. Skanska koki selvityksen teon tarpeelliseksi, sillä ...
 • LVL -rakenteisen puukerrostalon jäykistäminen ja liitoskokeet 

  Miettinen, Sini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kuormituskokeita uudentyyppiselle liitokselle LVL -rakenteisten puukerrostalojen jäykistämistä varten. Tavoitteena oli saada tutkittua tietoa LVL:n ja teräslevyn välisen ruuviliitoksen ...
 • Huoltokirja asuinkerrostaloissa 

  Hakala, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli luoda Lujatalo Oy:lle ajantasainen sekä helppokäyttöinen huoltokirjapohja, jolla saadaan aika- ja kustannussäästöjä. Lujatalo Oy:n aiemmin käyttämä asuinkerrostalojen huoltokirjapohja perustui vuosituhannen ...
 • Laatujärjestelmän kehittäminen : PS-Tasotyö Oy 

  Korhonen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsiteltiin PS-Tasotyö Oy:n laatujärjestelmän kehittämistä vuositarkastuslomakkeiden pohjalta. Työssä tarkasteltiin mahdollisia reklamaatioon johtavia virheitä ja sitä kautta lähdettiin parantamaan yrityksen toimintaa. ...
 • Rakennusyrityksen viestinnän kehittäminen- Hankkeen raportointi 

  Silvast, Hanna-Kaisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Rakennusliike R. Lempinen Oy:n sisäistä ja ulkoista viestintää. Opinnäy-tetyön tarkoituksena oli saada yritykselle selville yrityksen toimihenkilöiden käsityksiä sisäisestä ...
 • Elementtien asentamisen perehdytysmateriaali ja työmaaohjeet 

  Kraft, Visa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ohjeet Lehto Group Oy:llä hyvinvointitilarakentamisessa käytettävien elementtien asentamisen vaiheisiin. Asennusohjeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on uusien työntekijöiden ...
 • Märkätilojen kevyiden väliseinien kustannusvertailu 

  Oravainen, Panu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kustannus- ja aikatauluvertailu märkätilojen seinien toteutusta varten ja saada selville paras vaihtoehto työn tilaajalle Rakennusliike Lapti Oy:lle. Vertailussa oli mukana ...
 • Tuentamallien vaikutus kattoristikkosuunnittelussa 

  Mikkonen, Anssi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja pohdittiin naulalevyristikoissa käytettävien välituentojen ja tuentamallien vaikutuksia ristikkorakenteessa ja sen valmistusprosessissa kokonaisuutena. Työssä tarkasteltiin NR-kattoristikon ...
 • Rivitalohankkeen aikataulu- ja kustannussuunnittelu 

  Partanen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kustannusarvio ja tavoitearvio omaperusteiseen rivitalokohteeseen Parha Oy:lle. Tavoitteena oli myös muodostaa yleisaikataulu ja rakentamisvaiheaikataulu perustus- ja runkotyövaiheelle ...
 • Johtotietojen konvertointi Keypron KeyAqua ohjelmaan 

  Myllyniemi, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kauhajoen Vesihuolto Oy. Työn tavoitteena oli konvertoida paperisessa muodossa olevat venttiilitiedot sähköiseksi KeyAqua-ohjelmaan ja tarkistaa tietojen oikeellisuus. Ohjelmaan ...
 • Infrakunnossapidon ja talonrakentamisen yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen maarakentamisessa 

  Åkerman, Janita (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kahden eri YIT Rakennus Oy:n yksikön välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Yksiköt ovat Talonrakennus Jyväskylä ja Infrakunnossapito. Yhteistyön ideana on, että Infrakunnossapito ...
 • Itselleluovutuksen ja laadunvarmistuksen kehittäminen 

  Markkanen, Miikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää SRV Infra Oy:n itselleluovutusprosessia. Itselleluovutus tehdään yleisesti ennen rakennuskohteen luovutusta tilaajalle, tai seuraaville työvaiheille. Itselleluovutusta varten ...

Näytä lisää