Uusimmat viitteet

 • Asuntorakentamisen toteuttaminen ja kehittäminen kokonaisurakointimallilla 

  Arve, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kokonaisurakointina työskentelemistä ja sen kehittämistä. Tavoitteena oli löytää ongelmakohtia ja luoda kehitysmahdollisuuksia sekä parannuksia asiaan liittyen, myös urakointimallia pyrittiin ...
 • Omatalo Oy:n Valmistalojen Määrälaskennan Kehittäminen 

  Heiskanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe muotoutui yhteisen mietinnän tuloksena Omatalo Oy:n toimitusjohtajan ja ostopäällikön kanssa. Opinnäytetyö oli merkityksellinen Omatalo Oy:lle, johtuen valmistalojen kysynnän lisääntymisestä ja tarpeesta ...
 • SUUNNITTELUTOIMISTON LAATUJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN BIM-NÄKÖKULMASTA 

  Matilainen, Kai (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ja kehittää nykyistä laatujärjestelmää BIM-näkökulmasta. Tavoitteisiin kuului lisäksi Revitin aloituspohjan päivittäminen, johon lisättiin perusnäkymiä ja muita valmisasetuksia. ...
 • Lempyyn koulun kuntoarvio 

  Karjalainen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perustuu Suonenjoen kaupungille kesällä 2015 tehtyyn Lempyyn koulun kunto- ja korjauskustannusarvioon. Kuntoarvion tarkoituksena oli antaa Suonenjoen kaupungille tarkempaa tietoa Lempyyn koulun kunnosta ...
 • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

  Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
 • Korkean massiivipuukerrostalon R120 liitoksen suunnittelu ja palosuojaus 

  Mustonen, Emma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomi on tunnettu tuhansista järvistä ja metsäisistä erämaista. Metsä on pitkään ollut varallisuutemme perusta. Paperi on tunnetuin puusta jalostettu tuote. Puuteollisuuden rakennemuutos on pakottanut miettimään puulle ...
 • Tehdasalueen maanalaisten putkistojen kunnossapitosuunnitelma 

  Tölli, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia kunnossapitosuunnitelma Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehdasalueen maanalaisille vesi- ja viemärijohtoverkostoille. Työn taustalla oli tehdasalueen vesi- ja viemärijohtoverkostojen ...
 • Puukerrostalot Suomessa 

  Pitkänen, German (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena kertoa puukerrostalojen historiaa sekä puukerrostalon kehitysvaiheita Suomessa näihin päiviin asti. Aineistosta selviää mitä rakennusmateriaaleja puukerrostaloissa käytetään; tällaisia ovat ...
 • As Oy Huuhankatu 10 kerrostalon purkamisen syyt ja seuraukset 

  Vatanen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  As Oy Huuhankatu 10 sijaitsee Kuopiossa Niiralan kaupunginosassa. Kyseessä oli vuonna 1960 rakennettu betonipe-rustainen, mutta muuten puurakenteinen 3–kerroksinen kerrostalo. Tämä tarkoittaa sitä, että kantavat rakenteet ...
 • Toimistorakennuksen sisäilman laadun parantaminen tiivistyskorjauksilla 

  Passi, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Jyväskylässä sijaitsevan Gummerus-talon toimistotilojen sisäilman laadun parantaminen tiivistyskorjauksilla. Tiivistyskorjaukset tehtiin mittausten ja tutkimusten pohjalta. Opinnäytetyössä ...
 • Yleisimmät laatupoikkeaman syyt rakennusurakassa 

  Mara, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa rakennusurakan yleisimmät laatupoikkeamat. Opinnäytetyössä tarkasteltiin seikkoja, joihin perehtymällä voidaan estää laatupoikkeamien syntyminen jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi ...
 • Maatalouden varastorakennuksen suunnittelu 

  Kervola, Eero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella maatalouden varastorakennus. Suunnitteluun kuului rakennussuunnittelu sekä rakennesuunnittelu. Rakennussuunnitteluun kuului rakennuspiirustusten laatiminen tilaajan antamien ...
 • VÄRIBETONIN VALMISTUKSEN HAASTEET. TÄYDENNYS OPINNÄYTETYÖHÖN: (VÄRILLISTEN ROUHEKIVIAINESTEN TESTAUS 2010) 

  Savinainen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2010 julkaistu opinnäytetyö käsitti värillisten rouhekiviainesten testauksen Lujabetoni Oy.n laboratoriossa. Tutkielman tavoitteena oli täydentää vuonna 2010 julkaistua opinnäytetyötä julkisivubetonielementin ...
 • Puukerrostalon jäykistäminen 

  Mäklin, Reetta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli koostaa teoriakokonaisuus puukerrostaloista sekä esittää käytännön laskuesimerkkejä puukerrostalon jäykistämisestä. Puukerrostaloja on rakennettu Suomessa 1990-luvulta alkaen vasta 52 kappaletta ...
 • EVRY JYDACOMIN OHJELMISTON HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSHANKKEEN ERI VAIHEISSA 

  Kirjavainen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Evry Jydacomin ohjelmiston hyödyntäminen rakennushankkeen eri vaiheissa. Työn tavoitteena oli tutustua toiminnanohjausjärjestelmään ja sen käyttöön urakkalaskennan ja tuotannon näkökulmasta. ...

Näytä lisää