Uusimmat viitteet

 • Tehtäväsuunnitelmapohjien luominen 

  Heikkinen, Jose (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle Excel-tiedostopohjia tehtäväsuunnittelun työkaluksi. Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on kartoittaa kaikki valittuun työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat ja suunniteltavat ...
 • Tehtäväsuunnittelun kehittäminen : Omaperusteinen asuntotuotanto 

  Kirmanen, Pertti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tehtäväsuunnittelua YIT-Rakennus Oy:n Talonrakennus Jyväskylän (TJY) yksikössä. Tavoitteena oli selvittää tehtäväsuunnitteluun liittyviä ongelmia ja löytää keinot näiden ongelmien ...
 • Pientalotyömaan työturvallisuus hirsikohteessa 

  Korhonen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia koostettu opas pientalotyömaan työturvallisuusasioista, rakennus-hankkeen osapuolten turvallisuustehtävistä hankkeen eri vaiheissa sekä työmaan turvallisen toiminnan malleista. ...
 • Heinjoen moottoriradan aluemallintaminen ja sen hyödyntäminen ajosimulaattorissa 

  Manninen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli aluemallintaa Kuopiossa sijaitseva Heinjoen 900 metrin pituinen asfalttinen moottorirata ja sen lähiympäristö. Lopuksi kun aluemallintaminen oli valmistunut se käännettiin vielä tietokonepohjaisen ...
 • Sisäilmakorjausten onnistumisten arviointi 

  Lumpo, Niklas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida Siilinjärven kunnalla sijaitsevien kolmen koulurakennuksen sisäilmakorjausten onnistumista. Tarkastellut koulut olivat Ahmon koulun B-osa, Päivärinteen koulu ja Siilinlahden koulu. ...
 • Pumpputasoitelattiatöiden suunnittelu työmaalla ja kustannuslaskennassa 

  Hänninen, Petro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää lattioiden pumpputasoitus-työvaiheeseen kuluva aika, kustannukset sekä selostaa työvaiheet ja laadulliset kriteerit. Tavoitteena oli myös selvittää työvaiheen työturvallisuuteen ...
 • Asuntorakentamisen toteuttaminen ja kehittäminen kokonaisurakointimallilla 

  Arve, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kokonaisurakointina työskentelemistä ja sen kehittämistä. Tavoitteena oli löytää ongelmakohtia ja luoda kehitysmahdollisuuksia sekä parannuksia asiaan liittyen, myös urakointimallia pyrittiin ...
 • Omatalo Oy:n Valmistalojen Määrälaskennan Kehittäminen 

  Heiskanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe muotoutui yhteisen mietinnän tuloksena Omatalo Oy:n toimitusjohtajan ja ostopäällikön kanssa. Opinnäytetyö oli merkityksellinen Omatalo Oy:lle, johtuen valmistalojen kysynnän lisääntymisestä ja tarpeesta ...
 • SUUNNITTELUTOIMISTON LAATUJÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN BIM-NÄKÖKULMASTA 

  Matilainen, Kai (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ja kehittää nykyistä laatujärjestelmää BIM-näkökulmasta. Tavoitteisiin kuului lisäksi Revitin aloituspohjan päivittäminen, johon lisättiin perusnäkymiä ja muita valmisasetuksia. ...
 • Lempyyn koulun kuntoarvio 

  Karjalainen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perustuu Suonenjoen kaupungille kesällä 2015 tehtyyn Lempyyn koulun kunto- ja korjauskustannusarvioon. Kuntoarvion tarkoituksena oli antaa Suonenjoen kaupungille tarkempaa tietoa Lempyyn koulun kunnosta ...
 • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

  Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
 • Korkean massiivipuukerrostalon R120 liitoksen suunnittelu ja palosuojaus 

  Mustonen, Emma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomi on tunnettu tuhansista järvistä ja metsäisistä erämaista. Metsä on pitkään ollut varallisuutemme perusta. Paperi on tunnetuin puusta jalostettu tuote. Puuteollisuuden rakennemuutos on pakottanut miettimään puulle ...
 • Tehdasalueen maanalaisten putkistojen kunnossapitosuunnitelma 

  Tölli, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia kunnossapitosuunnitelma Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehdasalueen maanalaisille vesi- ja viemärijohtoverkostoille. Työn taustalla oli tehdasalueen vesi- ja viemärijohtoverkostojen ...
 • Puukerrostalot Suomessa 

  Pitkänen, German (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä oli tavoitteena kertoa puukerrostalojen historiaa sekä puukerrostalon kehitysvaiheita Suomessa näihin päiviin asti. Aineistosta selviää mitä rakennusmateriaaleja puukerrostaloissa käytetään; tällaisia ovat ...
 • As Oy Huuhankatu 10 kerrostalon purkamisen syyt ja seuraukset 

  Vatanen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  As Oy Huuhankatu 10 sijaitsee Kuopiossa Niiralan kaupunginosassa. Kyseessä oli vuonna 1960 rakennettu betonipe-rustainen, mutta muuten puurakenteinen 3–kerroksinen kerrostalo. Tämä tarkoittaa sitä, että kantavat rakenteet ...

Näytä lisää