Uusimmat viitteet

 • Rakennusliikkeen sisäisen viestinnän kehittäminen 

  Kuosmanen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Rakennustyö Salminen Oy:n toimeksiannosta. Tilaaja on keskisuuri rakennusalan yritys ja sen päätoimialueena on Pohjois-Savo. Yrityksen toiminta on keskittynyt korjausrakentamiseen, mutta se ...
 • Tietomallipohjaisen tuotannon laadunvarmistus : Perehdytysmateriaalia koneenkuljettajille 

  Kolari, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä on kerrottu tietomallipohjaisen tuotannon yleisluonne, koneohjauksen merkitys tuotantoon, tietomallien merkitys koneohjaukselle ja käytännön toteutukselle, sekä yleisimpiä kompastuskiviä, joita koneohjauslaitteiden ...
 • Infra-alan houkuttelevuuden parantaminen 

  Paananen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten infra-alasta voisi saada vetovoimaisemman ja mitkä asiat vaikuttavat alan valintaan rakennustekniikan opiskelijoiden tehdessä suuntautumisvalintoja. ...
 • Vanhan vapaa-ajan asunnon peruskorjaussuunnitelma 

  Tuiremo, Ilpo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää vanhan, kevytrakenteisen vapaa-ajan asunnon rakenteiden kunto, peruskorjattavuus ja tilamuunneltavuus sekä laatia sille peruskorjaussuunnitelmaa. Lähtökohtana oli hyödyntää mahdollisimman ...
 • Omakotitalosuunnitelma ja energiatehokkuuden tutkiminen 

  Kärkkäinen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella omakotitalo tai paritalo Kuopion Hiltulanlahteen. Aiheeseen päädyttiin, kun olin keskustellut tilaajan kanssa hänen omistamastaan tontista ja siitä miten tätä hyödynnettäisiin. Toiveena ...
 • Laatukäsikirjan laatiminen maanrakennus yritykselle 

  Kotilainen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia laatukäsikirja maarakennusyritys Järveläisen maansiirto Oy:lle sekä perehtyä laatuun ja laadunhallintajärjestelmään. Työ tehtiin, koska kohdeyrityksellä ei ole ollut aikai-semmin ...
 • Hulevesien kunnossapidon nykytilanne Kouvolan kaupungin alueiden hoidossa 

  Heinonen, Miki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa kattava näkemys hulevesirakenteiden kunnossapidosta Kouvolan kaupungin alueiden hoidossa. Ilmasto on muuttumassa ja myös sademäärät ja voimakkaat sateet lisääntyvät tulevaisuudessa. ...
 • Tehokkuuden parantaminen nopean aikataulun korjaustyökohteissa 

  Heiskanen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Tekla Structures -tietomallintamisen kehittäminen : Insinööritoimisto SRT Oy:lle 

  Karvonen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa ja löytää toimintatapoja Tekla Structures -tietomallintamiseen, jotka tukevat Insinööritoimisto SRT Oy:tä sekä muita rakennesuunnittelijoita jokapäiväisessä suunnittelutyössä. Opinnäytetyö ...
 • Tutkiva suunnittelu - uusi opiskelija-asuminen Itä-Suomessa 

  Hälikkä, Heta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia itä-suomalaisille korkeakouluopiskelijoille suunnatun kyselytutkimuksen avulla millaista on opiskelijoiden mielestä hyvä ja uusi opiskelija-asuminen. Kyselytutkimuksen tulosten pohjalta ...
 • Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu : Kuopion Konepaja Oy 

  Lipsanen, Panu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle työn tilaajalle tietoa asioista joita pitää huomioida, sekä ideoita rakennustyötä koskien. Opinnäytetyö oli yksi osa isompaa Savonialla tehtävää ...
 • Massiivipuinen CLT-elementti pientalotuotannossa 

  Tuhkanen, Hannu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Vuoden 2018 alusta astui voimaan Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistus massiivipuurakenteen energiatehokkuudesta. Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää, miten tämä vaatimus vaikuttaa tuotantoon. ...
 • Teräshallin alustava rakennesuunnittelu 

  Siivola, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli teräsrunkoisen konepajahallin alustava rakennesuunnittelu. Hallin leveys on 31 m, pituus 48,5 m ja vapaa korkeus 7 m. Kantava runko koostuu teräspilareista ja teräsprofiileista kootuista ...
 • Työmaan siisteyden ja turvallisuushavaintojen vaikutus työtapaturmiin 

  Kukkala, Hannu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä työmaan siisteyteen ja turvallisuushavaintoihin ja tutkia niiden vaikutuksia työtapaturmiin. Suomessa sattuu vuosittain noin 127 000 työtapaturmaa, mikä on iso kustannustekijä ...
 • Paikallavalulaatan mallinnus- ja piirustusohje Tekla Structures -ohjelmistoon 

  Tuura, Onni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli paikallavalulaatan mallinnus ja piirustusohjeen tuottaminen Tekla Structures -ohjelmistoon. Opinnäytetyöhön sisällytettiin kysely tilaajayrityksen työntekijöille, jolla kartoitettiin ...

Näytä lisää