Uusimmat viitteet

 • Rintamamiestalon peruskorjaus, uuden talon rakentaminen vai talopaketti? 

  Ruotsalainen, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilaajan päätösten tueksi kuntoarvio 1950-luvulla rakennettuun rinta-mamiestaloon sekä tutkia korjausmahdollisuuksia ja -kustannuksia. Lisäksi tässä työssä oli tavoitteena ...
 • Asfaltoinnin pienpaikkatilaukset Kuopion kaupunkialueella 

  Kosunen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliitoslaitos Mestar. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää Kuopion kaupunkialueella tehtävien asfaltoinnin pienpaikkausten tilausilmoituksia ...
 • Kerrostalon runkovaiheen työsuunnitelma 

  Ovaskainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma kerrostalon runkotyövaiheesta. Työn tilaajana toimi Rakennuspalvelu J. Hiltunen Oy, joka toimi pääurakoitsija Rakennustyö Salminen Oy:n runkotyön aliurakoitsijana As. Oy Aria ...
 • Työturvallisuuskansio 

  Taskinen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennustyömailla pyritään koko ajan parantamaan työn turvallista tekemistä sekä työturvallisuuden valvontaa. Tä-män opinnäytyön tavoitteena oli laatia työturvallisuuskansio, jossa tarkastellaan mitä tulee ottaa huomioon ...
 • Kylpyhuoneremontin toteutus ja laatoitusten kiinnitysongelmat 

  Hanhinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kylpyhuoneremontilla tarkoitetaan kylpyhuoneen pintojen tai varusteiden muutos- tai uusimistöitä. Kylpyhuonere-montin töihin voi sisältyä pientä pintojen parantelua saumauskorjauksista aina kokonaisiin kylpyhuoneremontteihin, ...
 • Deltapalkin kosteudenhallinta 

  Turunen, Pyry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja syventyä tilaajan Lemminkäinen Talo Oy:n pyynnöstä Deltapalkkien kosteudenhallintaan ja mahdollisiin haasteisiin. Tavoitteena oli selvittää palkkien käytöstä johtuvien kosteuskuormien ...
 • Kesämökin suunnittelu 

  Saukko, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kesämökin suunnittelu ja kustannuslaskenta. Työssä käsiteltiin tarveselvitystä, hankesuunnittelua, tarvittavia lupia ja piirustuksia, mökin suunnittelua ja kustannuslaskentaa. Työn tavoitteena oli ...
 • Puhtaudenhallinta sairaalatyömaalla 

  Lappeteläinen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on empiirinen tutkimus- ja kehitystyö, joka ohjeistaa parempaan pölynhallintaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa nykypäivän pölynhallinnasta rakennustyömaalla, etenkin sairaalatyömaalla. Työn ...
 • Rakennusjätteiden kierrätysperiaatteet 

  Rantanen, Salla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakentamisen toimialalla syntyy jätettä 18,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Työmaalla lajitteluun ja kierrättämiseen pitäisi panostaa paljon enemmän. Rakentamisen lainsäändäntö on asettanut valtakunnallisen tavoitteen, jonka ...
 • Korjaustarpeiden kartoitus kuopiolaisessa kerrostalolähiössä 

  Komulainen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tehdä Saarijärven alueen korjaustarvekartoitus Jokiväri oy:lle. Teoriaosuudessa perehdyttiin 1960-luvun ja 1970-luvun betonielementtikerrostalon korjaustarpeisiin tarkastelemalla mitkä ovat tyypillisimmät ...
 • Projektijohto Märkätilarakentamisessa : Valvonta 

  Valtanen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli märkätilatyö korjausrakentamisessa projektijohtona valvojan näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteena oli tarkastella valvojan tehtävien ajoitusta sekä työnkuvan laajuutta taloyhtiön toimiessa ...
 • Vapaa-ajan asunnon kuntoarvio 

  Koponen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio vanhaan vapaa-ajan asuntoon, joka on rungoltaan sekä hirsinen että rankarunkoinen. Kuntoarvion perusteella oli tarkoitus tehdä korjausehdotuksia vahingoittuneisiin ja ...
 • Vesikatteen elinkaaren kustannukset 

  Röntynen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä kuntokartoitus Rautaharjun mökit ay:n kohteeseen. Kohde on valmistunut vuonna 1980. Tarkoituksena oli saada käsitys missä kunnossa kohteen vesikatto on ja millainen ...
 • AKO-kevytsorabetonisen seinäelementin käyttö asuntokohteessa 

  Pantsu, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella AKO-kevytsorabetonisen seinäelementin asennustyötä tehdystä sopimuksesta elementtien asennuksen loppuun saakka. Tuotannossa on aiemmissa kohteissa havaittu pieniä epäkohtia niin ...
 • Päällystystyömaan seuranta ja työntekijöiden perehdyttäminen 

  Ukkola, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uusi ja kattavempi perehdyttämisopas työmaalla työskenteleville työntekijöille, sekä seuranta-asiakirja, jonka avulla voidaan seurata työmaan etenemistä. Työn taustalla oli Asfalttikallio ...

Näytä lisää