Uusimmat viitteet

 • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

  Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...
 • Kesämökin kustannusarvio 

  Hassi, Sakari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kesämökin kustannusarvio, joka sisältää määräluettelon, kustannuslaskelman ja tavoitearvion. Näiden suunnitelmien tarkoituksena oli antaa tilaajalle realistinen käsitys hankkeen ...
 • Riskien kartoitus päätyövaiheittain : Opinnäytetyö työmaan työturvallisuuden parantamisesta 

  Kontkanen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Lapti Oy:lle yhtenevä riskienkartoituslomake, joka käydään läpi aloituspalaverissa. Lomakkeet tehtiin tutkimalla jokaisen työvaiheen työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja niihin ...
 • 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi 

  Hämäläinen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi. Talon kellaria ja asuinkerrosta on lisälämmöneristetty 1990-luvulla. Tavoitteena oli tutkia ja verrata alkuperäisten ja lisälämmöneristettyjen ...
 • Vesivahinkoprosessinkuvaus 

  Sainio, Kai-Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vesivahinkoprosessiin kuuluvia eri vaiheita. Tavoitteena oli seurata, mi-ten vesivahinkoprosessi etenee ja selvittää onko prosessissa jotain kehitettävää. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • OMAKOTITALON RUNKORAKENTEIDEN JA MATERIAALIEN VERTAILU 

  Martikainen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli omakotitalon suunnittelu ja kustannusarvion laskeminen käyttämällä vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja ja ottamalla huomioon oman työn osuus. Vaihtoehdoiksi valittiin harkkorakenteinen ...
 • Asiakaspalvelu linjasaneerauksessa - Haasteet, tiedotus ja palautejärjestelmän kehittäminen 

  Korolainen, Henriikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ja tutkia rakennusalan asiakaspalvelua erityisesti linjasaneeraushankkeen aikana sekä kehittää työn toimeksiantajan, KUMONI Oy:n, asiakaspalautejärjestelmää. KUMONI Oy on ...
 • Vesikattojen korjausrakentaminen : Pientalot 

  Jokinen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tavoitteena oli kertoa, miten kahden 1980-luvun pientalon vesikatto uusitaan. Lisäksi tavoitteena oli laatia aineistoa tulevan oman yrityksen käyttöön. Opinnäytetyössä tarkasteltiin aluksi ...
 • Suunnitellun yleisaikataulun vertailu toteutuneeseen aikatauluun 

  Ylinen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli verrata suunniteltua yleisaikataulua toteutuneeseen rakennusvaiheaikatauluun. Työn tilaajana toimi YIT-Talonrakennus Oy, joka oli pääurakoitsijana kerrostalohankkeessa. Kerrostalohanke ...
 • 20-luvun talon kuntoarvio 

  Eerola, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio vuonna 1925 rakennettuun, hirsirakennukseen, jota on laajennettu rankarunkoisena 1940–1950-luvulla sekä vuonna 1973. Kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Etelä-Kymenlaaksossa ...
 • Rintamamiestalon peruskorjaus, uuden talon rakentaminen vai talopaketti? 

  Ruotsalainen, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilaajan päätösten tueksi kuntoarvio 1950-luvulla rakennettuun rinta-mamiestaloon sekä tutkia korjausmahdollisuuksia ja -kustannuksia. Lisäksi tässä työssä oli tavoitteena ...
 • Asfaltoinnin pienpaikkatilaukset Kuopion kaupunkialueella 

  Kosunen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliitoslaitos Mestar. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää Kuopion kaupunkialueella tehtävien asfaltoinnin pienpaikkausten tilausilmoituksia ...
 • Kerrostalon runkovaiheen työsuunnitelma 

  Ovaskainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma kerrostalon runkotyövaiheesta. Työn tilaajana toimi Rakennuspalvelu J. Hiltunen Oy, joka toimi pääurakoitsija Rakennustyö Salminen Oy:n runkotyön aliurakoitsijana As. Oy Aria ...
 • Työturvallisuuskansio 

  Taskinen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennustyömailla pyritään koko ajan parantamaan työn turvallista tekemistä sekä työturvallisuuden valvontaa. Tä-män opinnäytyön tavoitteena oli laatia työturvallisuuskansio, jossa tarkastellaan mitä tulee ottaa huomioon ...
 • Kylpyhuoneremontin toteutus ja laatoitusten kiinnitysongelmat 

  Hanhinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kylpyhuoneremontilla tarkoitetaan kylpyhuoneen pintojen tai varusteiden muutos- tai uusimistöitä. Kylpyhuonere-montin töihin voi sisältyä pientä pintojen parantelua saumauskorjauksista aina kokonaisiin kylpyhuoneremontteihin, ...

Näytä lisää