Uusimmat viitteet

 • Vesihuoltoverkoston rakentamisen laadunvarmistus 

  Pehkonen, jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli perehtyä vesihuoltoverkoston rakentamiseen liittyviin vaatimuksiin ja erityisesti rakentamisen laadun seurantamenetelmiin. Vesihuollon rakentamista Suomessa ohjaa infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset ...
 • Sääsuojan edut ja haitat työnjohdon näkökulmasta 

  Räsänen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli rakennuksen sääsuoja ja siihen liittyvät keskeiset ja huomioon otettavat asiat, kuten työturvallisuus, sääsuojan pystytyksen oikea-aikaisuus ja sääsuojan rungon käyttäminen esim. ...
 • Metroaseman lippuhallin palotekninen toteutus 

  Miettinen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli metroaseman lippuhallin palotekninen toteutus. Kohteena toimi Helsingissä sijaitseva Ha-kaniemen metroaseman lippuhalli. Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa, kuinka kohteen palotekninen toteutus ...
 • Rantasaunan ja talousrakennuksen lupapiirustukset 

  Muona, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa rantasaunan ja talousrakennuksen pääpiirustukset yksityishenkilöille rakennusluvan hakemista varten. Kohteen rakennuspaikkana on Nilsiän Tiirinlahdessa ...
 • AUTOSUOJAN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN OMAKOTITALOTONTILLE 

  Kauppinen, Helli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, millaisia eri vaihtoehtoja on olemassa autosuojan rakentamiseksi tilaajien omakotitalotontille, huomioiden asemakaava, rakennusmääräykset ja paloturvallisuusmääräykset. Kohde on ...
 • 8 ja 9 litteran määrittely, suunnittelu ja seuranta 

  Olli, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Varte Oy:lle laskuri työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille, jossa käsitellään laskentavaihe erikseen sekä työmalla tapahtuva seuranta erikseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Kuivaketju10 rakennusprosessissa 

  Leskinen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tutkielma liittyen Kuivaketju10 menetelmän käytöstä rakennusprosessissa. Kuivaketju10 on koko rakennusprosessin kattava kosteudenhallintamenetelmä, jonka käyttäminen varmennetaan ...
 • Kiinteistökehitys Ratakatu 8 Joensuu 

  Lappalainen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan hallinnoiman Ratakatu 8 osoitteessa sijaitsevan kiinteistön uudelleenkäyttömahdollisuutta. Kiinteistö sijaitsee yhdellä vanhimmista omakotialueista Joensuussa ja ...
 • Erityistilajärjestelyjen ja materiaalivalintojen vaikutus sisäilmakokemukseen 

  Sten, Nea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Senaatti-kiinteistöjen Sensi-tilojen käyttäjäkokemuksia. Toinen tutkimuskohde oli sisäilmantekijöistä herkistyneiden henkilöiden valtakunnallinen ryhmä. Opinnäytetyö suoritettiin tekemällä ...
 • Kompaktin pientalon suunnittelu ja rungon kustannusvertailu 

  Luostarinen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoiteena oli suunnittella tehokas, kompakti ja taloudellinen pientalo ja selvittää runko-vaihtoehdon vaikutusta pientalon rakentamiskustannuksiin. Keskeisenä osana opinnäytetyötä oli yksinkertaisen ...
 • Rakennustyömaan logistiikka 

  Simunaniemi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli rakennustyömaan logistiikka ja tilaajana toimi Ramirent Finland Oy. Työn tarkoituksena oli esitellä työmaalogistiikan toimintaa Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaustyömaalla ja miettiä ...
 • Rintamamiestalon ulkopuolen saneeraus 

  Voutilainen, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyöni käsittelee 1952 vuonna rakennetun rintamamiestalon ulkopuolisen saneerauksen suunnittelua. Kohde sijaitsee Leppävirran kunnassa Sorsakosken kylällä. Pihapiiriin päärakennuksen lisäksi kuuluu ...
 • Toimistokerroksen muutos koulukäyttöön 

  Karjalainen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toimistokerroksen muutos koulukäyttöön. Kohteena oli Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Oy Hedengrenin toimistotalo. Tavoitteenani oli selvittää, mitä muutoksia ja vaatimuksia muutos vaati sekä ...
 • Työturvallisuuskansio omaan yritykseen 

  Berg, Raimo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työturvallisuuskansio omaan yritykseen, joka suuntautuu erityisesti korjausra-kentamiseen. Yrityksen toiminta alkoi keväällä 2014, ja kohteet ovat olleet enimmäkseen korjaurakennustyömaita. ...
 • Rakenteiden kapselointi 

  Juvonen, Jonne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Haitta-ainekapseloinnin avulla voidaan estää haitta-aineiden ja muiden epäpuhtauksien siirtyminen rakenteesta sisäilmaan. Tällä siis voidaan parantaa sisäilman laatua huomattavastikin purkamatta tai uusimatta rakenteita. ...

Näytä lisää