Uusimmat viitteet

 • Kiinteistökehitys Ratakatu 8 Joensuu 

  Lappalainen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan hallinnoiman Ratakatu 8 osoitteessa sijaitsevan kiinteistön uudelleenkäyttömahdollisuutta. Kiinteistö sijaitsee yhdellä vanhimmista omakotialueista Joensuussa ja ...
 • Erityistilajärjestelyjen ja materiaalivalintojen vaikutus sisäilmakokemukseen 

  Sten, Nea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Senaatti-kiinteistöjen Sensi-tilojen käyttäjäkokemuksia. Toinen tutkimuskohde oli sisäilmantekijöistä herkistyneiden henkilöiden valtakunnallinen ryhmä. Opinnäytetyö suoritettiin tekemällä ...
 • Kompaktin pientalon suunnittelu ja rungon kustannusvertailu 

  Luostarinen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoiteena oli suunnittella tehokas, kompakti ja taloudellinen pientalo ja selvittää runko-vaihtoehdon vaikutusta pientalon rakentamiskustannuksiin. Keskeisenä osana opinnäytetyötä oli yksinkertaisen ...
 • Rakennustyömaan logistiikka 

  Simunaniemi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli rakennustyömaan logistiikka ja tilaajana toimi Ramirent Finland Oy. Työn tarkoituksena oli esitellä työmaalogistiikan toimintaa Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaustyömaalla ja miettiä ...
 • Rintamamiestalon ulkopuolen saneeraus 

  Voutilainen, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyöni käsittelee 1952 vuonna rakennetun rintamamiestalon ulkopuolisen saneerauksen suunnittelua. Kohde sijaitsee Leppävirran kunnassa Sorsakosken kylällä. Pihapiiriin päärakennuksen lisäksi kuuluu ...
 • Toimistokerroksen muutos koulukäyttöön 

  Karjalainen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toimistokerroksen muutos koulukäyttöön. Kohteena oli Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Oy Hedengrenin toimistotalo. Tavoitteenani oli selvittää, mitä muutoksia ja vaatimuksia muutos vaati sekä ...
 • Työturvallisuuskansio omaan yritykseen 

  Berg, Raimo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työturvallisuuskansio omaan yritykseen, joka suuntautuu erityisesti korjausra-kentamiseen. Yrityksen toiminta alkoi keväällä 2014, ja kohteet ovat olleet enimmäkseen korjaurakennustyömaita. ...
 • Rakenteiden kapselointi 

  Juvonen, Jonne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Haitta-ainekapseloinnin avulla voidaan estää haitta-aineiden ja muiden epäpuhtauksien siirtyminen rakenteesta sisäilmaan. Tällä siis voidaan parantaa sisäilman laatua huomattavastikin purkamatta tai uusimatta rakenteita. ...
 • Uuden hirsiasennusryhmän perehdytysmateriaali/asentajan opas 

  Musakka, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli koota olemassa olevasta aineistosta uuden asennusryhmän perehdytysmateriaali. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä materiaalia, käytännön kokemuksia sekä uusia ideoita hirsiasennuksen ...
 • Autotallin muutostyö autokatokseksi 

  Ojanen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tilaajalle autotallin muutostyö autokatokseksi. Kohde sijaitsee Joensuussa Rantakylän kaupunginosassa. Tavoitteena oli tehdä rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirrusukset, ...
 • Rakennustyömaan Paloturvallisuus 

  Hassinen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa Rakennusliike Lapti Oy:lle toimiva toimintaohje tulipalon varalle ja painottaa ennakoivien toimintojen ja suunnitelmien tärkeyttä hankkeeseen ryhdyttäessä ja sitä ...
 • Märkätilojen vedeneristys ja vesikynnys : Vedeneristyksen ja laatoituksen työohje ja tarkastuslista 

  Karhunen, Toni; Stranius, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee märkätilarakentamista, erityisesti vedeneristystä, ja vesikynnyksen tekemistä. Rakennuspalvelu Stranius Oy halusi käyttöönsä vedeneristyksen ja laatoituksen työohjeen sekä märkätilarakentamisen ...
 • Työmaan työsuunnitelmat 

  Pitkänen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työsuunnitelmat Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneeraustyömaalle. Työn tilaajana oli Betola Oy, joka toimi kohteessa pääurakoitsijana. Työ alkoi työselostukseen perehtymisellä ja ...
 • Märkätilojen väliseinävaihtoehdot asuinkerrostalossa 

  Kolari, Erkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kustannusvertailu asuinkerrostalon erilaisten märkätilojen väliseinävaihtoehtojen välillä ja selvittää edullisin vaihtoehto. Työssä vertailtiin kolmea eri väliseinävaihtoehtoa, ...
 • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

  Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...

Näytä lisää