• Rintamamiestalon peruskorjaus, uuden talon rakentaminen vai talopaketti? 

   Ruotsalainen, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilaajan päätösten tueksi kuntoarvio 1950-luvulla rakennettuun rinta-mamiestaloon sekä tutkia korjausmahdollisuuksia ja -kustannuksia. Lisäksi tässä työssä oli tavoitteena ...
  • Asfaltoinnin pienpaikkatilaukset Kuopion kaupunkialueella 

   Kosunen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliitoslaitos Mestar. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää Kuopion kaupunkialueella tehtävien asfaltoinnin pienpaikkausten tilausilmoituksia ...
  • Kerrostalon runkovaiheen työsuunnitelma 

   Ovaskainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma kerrostalon runkotyövaiheesta. Työn tilaajana toimi Rakennuspalvelu J. Hiltunen Oy, joka toimi pääurakoitsija Rakennustyö Salminen Oy:n runkotyön aliurakoitsijana As. Oy Aria ...
  • Työturvallisuuskansio 

   Taskinen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakennustyömailla pyritään koko ajan parantamaan työn turvallista tekemistä sekä työturvallisuuden valvontaa. Tä-män opinnäytyön tavoitteena oli laatia työturvallisuuskansio, jossa tarkastellaan mitä tulee ottaa huomioon ...
  • Kylpyhuoneremontin toteutus ja laatoitusten kiinnitysongelmat 

   Hanhinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kylpyhuoneremontilla tarkoitetaan kylpyhuoneen pintojen tai varusteiden muutos- tai uusimistöitä. Kylpyhuonere-montin töihin voi sisältyä pientä pintojen parantelua saumauskorjauksista aina kokonaisiin kylpyhuoneremontteihin, ...
  • Deltapalkin kosteudenhallinta 

   Turunen, Pyry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja syventyä tilaajan Lemminkäinen Talo Oy:n pyynnöstä Deltapalkkien kosteudenhallintaan ja mahdollisiin haasteisiin. Tavoitteena oli selvittää palkkien käytöstä johtuvien kosteuskuormien ...
  • Kesämökin suunnittelu 

   Saukko, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli kesämökin suunnittelu ja kustannuslaskenta. Työssä käsiteltiin tarveselvitystä, hankesuunnittelua, tarvittavia lupia ja piirustuksia, mökin suunnittelua ja kustannuslaskentaa. Työn tavoitteena oli ...
  • Puhtaudenhallinta sairaalatyömaalla 

   Lappeteläinen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on empiirinen tutkimus- ja kehitystyö, joka ohjeistaa parempaan pölynhallintaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa nykypäivän pölynhallinnasta rakennustyömaalla, etenkin sairaalatyömaalla. Työn ...
  • Rakennusjätteiden kierrätysperiaatteet 

   Rantanen, Salla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakentamisen toimialalla syntyy jätettä 18,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Työmaalla lajitteluun ja kierrättämiseen pitäisi panostaa paljon enemmän. Rakentamisen lainsäändäntö on asettanut valtakunnallisen tavoitteen, jonka ...
  • Korjaustarpeiden kartoitus kuopiolaisessa kerrostalolähiössä 

   Komulainen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli tehdä Saarijärven alueen korjaustarvekartoitus Jokiväri oy:lle. Teoriaosuudessa perehdyttiin 1960-luvun ja 1970-luvun betonielementtikerrostalon korjaustarpeisiin tarkastelemalla mitkä ovat tyypillisimmät ...
  • Projektijohto Märkätilarakentamisessa : Valvonta 

   Valtanen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli märkätilatyö korjausrakentamisessa projektijohtona valvojan näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteena oli tarkastella valvojan tehtävien ajoitusta sekä työnkuvan laajuutta taloyhtiön toimiessa ...
  • Vapaa-ajan asunnon kuntoarvio 

   Koponen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio vanhaan vapaa-ajan asuntoon, joka on rungoltaan sekä hirsinen että rankarunkoinen. Kuntoarvion perusteella oli tarkoitus tehdä korjausehdotuksia vahingoittuneisiin ja ...
  • Vesikatteen elinkaaren kustannukset 

   Röntynen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä kuntokartoitus Rautaharjun mökit ay:n kohteeseen. Kohde on valmistunut vuonna 1980. Tarkoituksena oli saada käsitys missä kunnossa kohteen vesikatto on ja millainen ...
  • AKO-kevytsorabetonisen seinäelementin käyttö asuntokohteessa 

   Pantsu, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tarkastella AKO-kevytsorabetonisen seinäelementin asennustyötä tehdystä sopimuksesta elementtien asennuksen loppuun saakka. Tuotannossa on aiemmissa kohteissa havaittu pieniä epäkohtia niin ...
  • Päällystystyömaan seuranta ja työntekijöiden perehdyttäminen 

   Ukkola, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uusi ja kattavempi perehdyttämisopas työmaalla työskenteleville työntekijöille, sekä seuranta-asiakirja, jonka avulla voidaan seurata työmaan etenemistä. Työn taustalla oli Asfalttikallio ...
  • Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen rakennustyömaalla 

   Parviainen, Raija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja parantamista rakennustyömaalla. Työn toimeksiantaja oli Lujatalo Oy, joka on Luja-yhtiöihin kuuluva valtakunnallinen rakentaja. Tutkimusta varten ...
  • Ulkosaunan suunnittelu 

   Körkkö, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yksityiselle henkilölle ulkosaunarakennus vapaa-ajan käyttöön. Kohteen rakennuspaikkana on Leppävirran Paukarlahdessa sijaitseva omakotitalotontti, joka on vuokrattu kunnalta. ...
  • Mikrobivaurioituneen lattian ja seinien alaosan korjaus 

   Korhonen, Teuvo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Rakennuskannan kosteusvauriot ovat Suomessa hyvin laaja ongelma. Vaurioituneet rakennukset aiheuttavat taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia. Korjausvelka on kasvanut suureksi ja työtä korjauksen parissa ...
  • Pientalohanke 

   Auvinen, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli pientalohankeen suunnitteleminen, kustannus- ja määrälaskeminen. Opinnäy-tetyössä käsiteltiin hanketta tarveselvityksen, hankasuunnittelun, rakennesuunnittelun, kustannuslaskennan, ai-kataulun ...
  • Lemminkäinen Talo Oy:n koulutusrastin rakentaminen Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueelle 

   Kaikkonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa työn tilaajan Lemminkäinen Talo Oy:n työturvallisuusharjoittelun koulutusrasti Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueelle. Koulutusrastien tavoitteena on toimia ...