• 8 ja 9 litteran määrittely, suunnittelu ja seuranta 

   Olli, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Varte Oy:lle laskuri työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille, jossa käsitellään laskentavaihe erikseen sekä työmalla tapahtuva seuranta erikseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Kuivaketju10 rakennusprosessissa 

   Leskinen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tutkielma liittyen Kuivaketju10 menetelmän käytöstä rakennusprosessissa. Kuivaketju10 on koko rakennusprosessin kattava kosteudenhallintamenetelmä, jonka käyttäminen varmennetaan ...
  • Kiinteistökehitys Ratakatu 8 Joensuu 

   Lappalainen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajan hallinnoiman Ratakatu 8 osoitteessa sijaitsevan kiinteistön uudelleenkäyttömahdollisuutta. Kiinteistö sijaitsee yhdellä vanhimmista omakotialueista Joensuussa ja ...
  • Erityistilajärjestelyjen ja materiaalivalintojen vaikutus sisäilmakokemukseen 

   Sten, Nea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Senaatti-kiinteistöjen Sensi-tilojen käyttäjäkokemuksia. Toinen tutkimuskohde oli sisäilmantekijöistä herkistyneiden henkilöiden valtakunnallinen ryhmä. Opinnäytetyö suoritettiin tekemällä ...
  • Kompaktin pientalon suunnittelu ja rungon kustannusvertailu 

   Luostarinen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoiteena oli suunnittella tehokas, kompakti ja taloudellinen pientalo ja selvittää runko-vaihtoehdon vaikutusta pientalon rakentamiskustannuksiin. Keskeisenä osana opinnäytetyötä oli yksinkertaisen ...
  • Rakennustyömaan logistiikka 

   Simunaniemi, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli rakennustyömaan logistiikka ja tilaajana toimi Ramirent Finland Oy. Työn tarkoituksena oli esitellä työmaalogistiikan toimintaa Kuopion yliopistollisen sairaalan peruskorjaustyömaalla ja miettiä ...
  • Rintamamiestalon ulkopuolen saneeraus 

   Voutilainen, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni käsittelee 1952 vuonna rakennetun rintamamiestalon ulkopuolisen saneerauksen suunnittelua. Kohde sijaitsee Leppävirran kunnassa Sorsakosken kylällä. Pihapiiriin päärakennuksen lisäksi kuuluu ...
  • Toimistokerroksen muutos koulukäyttöön 

   Karjalainen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli toimistokerroksen muutos koulukäyttöön. Kohteena oli Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Oy Hedengrenin toimistotalo. Tavoitteenani oli selvittää, mitä muutoksia ja vaatimuksia muutos vaati sekä ...
  • Työturvallisuuskansio omaan yritykseen 

   Berg, Raimo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työturvallisuuskansio omaan yritykseen, joka suuntautuu erityisesti korjausra-kentamiseen. Yrityksen toiminta alkoi keväällä 2014, ja kohteet ovat olleet enimmäkseen korjaurakennustyömaita. ...
  • Rakenteiden kapselointi 

   Juvonen, Jonne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Haitta-ainekapseloinnin avulla voidaan estää haitta-aineiden ja muiden epäpuhtauksien siirtyminen rakenteesta sisäilmaan. Tällä siis voidaan parantaa sisäilman laatua huomattavastikin purkamatta tai uusimatta rakenteita. ...
  • Uuden hirsiasennusryhmän perehdytysmateriaali/asentajan opas 

   Musakka, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli koota olemassa olevasta aineistosta uuden asennusryhmän perehdytysmateriaali. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä materiaalia, käytännön kokemuksia sekä uusia ideoita hirsiasennuksen ...
  • Autotallin muutostyö autokatokseksi 

   Ojanen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tilaajalle autotallin muutostyö autokatokseksi. Kohde sijaitsee Joensuussa Rantakylän kaupunginosassa. Tavoitteena oli tehdä rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirrusukset, ...
  • Rakennustyömaan Paloturvallisuus 

   Hassinen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa Rakennusliike Lapti Oy:lle toimiva toimintaohje tulipalon varalle ja painottaa ennakoivien toimintojen ja suunnitelmien tärkeyttä hankkeeseen ryhdyttäessä ja sitä ...
  • Märkätilojen vedeneristys ja vesikynnys : Vedeneristyksen ja laatoituksen työohje ja tarkastuslista 

   Karhunen, Toni; Stranius, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee märkätilarakentamista, erityisesti vedeneristystä, ja vesikynnyksen tekemistä. Rakennuspalvelu Stranius Oy halusi käyttöönsä vedeneristyksen ja laatoituksen työohjeen sekä märkätilarakentamisen ...
  • Työmaan työsuunnitelmat 

   Pitkänen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työsuunnitelmat Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneeraustyömaalle. Työn tilaajana oli Betola Oy, joka toimi kohteessa pääurakoitsijana. Työ alkoi työselostukseen perehtymisellä ja ...
  • Märkätilojen väliseinävaihtoehdot asuinkerrostalossa 

   Kolari, Erkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kustannusvertailu asuinkerrostalon erilaisten märkätilojen väliseinävaihtoehtojen välillä ja selvittää edullisin vaihtoehto. Työssä vertailtiin kolmea eri väliseinävaihtoehtoa, ...
  • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

   Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...
  • Kesämökin kustannusarvio 

   Hassi, Sakari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kesämökin kustannusarvio, joka sisältää määräluettelon, kustannuslaskelman ja tavoitearvion. Näiden suunnitelmien tarkoituksena oli antaa tilaajalle realistinen käsitys hankkeen ...
  • Riskien kartoitus päätyövaiheittain : Opinnäytetyö työmaan työturvallisuuden parantamisesta 

   Kontkanen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Lapti Oy:lle yhtenevä riskienkartoituslomake, joka käydään läpi aloituspalaverissa. Lomakkeet tehtiin tutkimalla jokaisen työvaiheen työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja niihin ...
  • 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi 

   Hämäläinen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi. Talon kellaria ja asuinkerrosta on lisälämmöneristetty 1990-luvulla. Tavoitteena oli tutkia ja verrata alkuperäisten ja lisälämmöneristettyjen ...