• Rakenteiden kapselointi 

   Juvonen, Jonne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Haitta-ainekapseloinnin avulla voidaan estää haitta-aineiden ja muiden epäpuhtauksien siirtyminen rakenteesta sisäilmaan. Tällä siis voidaan parantaa sisäilman laatua huomattavastikin purkamatta tai uusimatta rakenteita. ...
  • Uuden hirsiasennusryhmän perehdytysmateriaali/asentajan opas 

   Musakka, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli koota olemassa olevasta aineistosta uuden asennusryhmän perehdytysmateriaali. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä materiaalia, käytännön kokemuksia sekä uusia ideoita hirsiasennuksen ...
  • Autotallin muutostyö autokatokseksi 

   Ojanen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tilaajalle autotallin muutostyö autokatokseksi. Kohde sijaitsee Joensuussa Rantakylän kaupunginosassa. Tavoitteena oli tehdä rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirrusukset, ...
  • Rakennustyömaan Paloturvallisuus 

   Hassinen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa Rakennusliike Lapti Oy:lle toimiva toimintaohje tulipalon varalle ja painottaa ennakoivien toimintojen ja suunnitelmien tärkeyttä hankkeeseen ryhdyttäessä ja sitä ...
  • Märkätilojen vedeneristys ja vesikynnys : Vedeneristyksen ja laatoituksen työohje ja tarkastuslista 

   Karhunen, Toni; Stranius, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee märkätilarakentamista, erityisesti vedeneristystä, ja vesikynnyksen tekemistä. Rakennuspalvelu Stranius Oy halusi käyttöönsä vedeneristyksen ja laatoituksen työohjeen sekä märkätilarakentamisen ...
  • Työmaan työsuunnitelmat 

   Pitkänen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työsuunnitelmat Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneeraustyömaalle. Työn tilaajana oli Betola Oy, joka toimi kohteessa pääurakoitsijana. Työ alkoi työselostukseen perehtymisellä ja ...
  • Märkätilojen väliseinävaihtoehdot asuinkerrostalossa 

   Kolari, Erkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kustannusvertailu asuinkerrostalon erilaisten märkätilojen väliseinävaihtoehtojen välillä ja selvittää edullisin vaihtoehto. Työssä vertailtiin kolmea eri väliseinävaihtoehtoa, ...
  • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

   Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...
  • Kesämökin kustannusarvio 

   Hassi, Sakari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kesämökin kustannusarvio, joka sisältää määräluettelon, kustannuslaskelman ja tavoitearvion. Näiden suunnitelmien tarkoituksena oli antaa tilaajalle realistinen käsitys hankkeen ...
  • Riskien kartoitus päätyövaiheittain : Opinnäytetyö työmaan työturvallisuuden parantamisesta 

   Kontkanen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Lapti Oy:lle yhtenevä riskienkartoituslomake, joka käydään läpi aloituspalaverissa. Lomakkeet tehtiin tutkimalla jokaisen työvaiheen työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja niihin ...
  • 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi 

   Hämäläinen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi. Talon kellaria ja asuinkerrosta on lisälämmöneristetty 1990-luvulla. Tavoitteena oli tutkia ja verrata alkuperäisten ja lisälämmöneristettyjen ...
  • Vesivahinkoprosessinkuvaus 

   Sainio, Kai-Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vesivahinkoprosessiin kuuluvia eri vaiheita. Tavoitteena oli seurata, mi-ten vesivahinkoprosessi etenee ja selvittää onko prosessissa jotain kehitettävää. Lisäksi tavoitteena oli ...
  • OMAKOTITALON RUNKORAKENTEIDEN JA MATERIAALIEN VERTAILU 

   Martikainen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoite oli omakotitalon suunnittelu ja kustannusarvion laskeminen käyttämällä vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja ja ottamalla huomioon oman työn osuus. Vaihtoehdoiksi valittiin harkkorakenteinen ...
  • Asiakaspalvelu linjasaneerauksessa - Haasteet, tiedotus ja palautejärjestelmän kehittäminen 

   Korolainen, Henriikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ja tutkia rakennusalan asiakaspalvelua erityisesti linjasaneeraushankkeen aikana sekä kehittää työn toimeksiantajan, KUMONI Oy:n, asiakaspalautejärjestelmää. KUMONI Oy on ...
  • Vesikattojen korjausrakentaminen : Pientalot 

   Jokinen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä tavoitteena oli kertoa, miten kahden 1980-luvun pientalon vesikatto uusitaan. Lisäksi tavoitteena oli laatia aineistoa tulevan oman yrityksen käyttöön. Opinnäytetyössä tarkasteltiin aluksi ...
  • Suunnitellun yleisaikataulun vertailu toteutuneeseen aikatauluun 

   Ylinen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli verrata suunniteltua yleisaikataulua toteutuneeseen rakennusvaiheaikatauluun. Työn tilaajana toimi YIT-Talonrakennus Oy, joka oli pääurakoitsijana kerrostalohankkeessa. Kerrostalohanke ...
  • 20-luvun talon kuntoarvio 

   Eerola, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäyteyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio vuonna 1925 rakennettuun, hirsirakennukseen, jota on laajennettu rankarunkoisena 1940–1950-luvulla sekä vuonna 1973. Kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Etelä-Kymenlaaksossa ...
  • Rintamamiestalon peruskorjaus, uuden talon rakentaminen vai talopaketti? 

   Ruotsalainen, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilaajan päätösten tueksi kuntoarvio 1950-luvulla rakennettuun rinta-mamiestaloon sekä tutkia korjausmahdollisuuksia ja -kustannuksia. Lisäksi tässä työssä oli tavoitteena ...
  • Asfaltoinnin pienpaikkatilaukset Kuopion kaupunkialueella 

   Kosunen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliitoslaitos Mestar. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää Kuopion kaupunkialueella tehtävien asfaltoinnin pienpaikkausten tilausilmoituksia ...
  • Kerrostalon runkovaiheen työsuunnitelma 

   Ovaskainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma kerrostalon runkotyövaiheesta. Työn tilaajana toimi Rakennuspalvelu J. Hiltunen Oy, joka toimi pääurakoitsija Rakennustyö Salminen Oy:n runkotyön aliurakoitsijana As. Oy Aria ...