• Talven vaikutus rakentamiskustannuksiin 

   Poikolainen, Jari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä on tutkittu talven vaikutusta rakentamiskustannuksiin ja mistä ne syntyvät. Työssä on kuvailtu talven vaikutusta rakentamiseen ja mitä vaikeuksia se tuo tullessaan.
  • Talonrakennustyömaan työturvallisuussunnitelma, aluesuunnitelma ja putoamissuojaussuuunnitelma 

   Haimakainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työturvallisuussuunnitelma, aluesuunnitelma ja putoamissuojaussuunnitelma. Tehtyjä suunnitelmia käytettiin Rakennustoimisto K Tervo Oy:n työmaalla Karsikontorni Oy Hiiliruukinkatu ...
  • Matin ja Liisan Aseman laajennuksen kustannusarvio ja yleisaikataulu 

   Heiskanen, Jorma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Matin ja Liisan Asema on liikenneasema Lapinlahden eteläpuolella valtatie 5:n varrella. Se tarjoaa palveluinaan kahvio- ja ruokaravintolapalveluja, hieman päivittäistavaramyyntiä sekä polttoainejakelua raskaalle- ja ...
  • Uudistuneet työturvallisuusmääräykset, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät ja niiden käytäntöön saattaminen Lemminkäinen Talossa 

   Pieviläinen, Jonne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Valtioneuvoston asetus 205/ 2009 rakennustyön turvallisuudesta astui voimaan 1.6.2009. Lemminkäinen Talo Oy otti työterveys-, työturvallisuus-ympäristöjärjestelmän käyttöön vuoden 2009 aikana. Vielä tänäkään päivänä kaikilla ...
  • Saneerausrivitalon salaojitus, sadevesiojitus ja routaeristys 

   Karppinen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Joensuun Karsikossa sijaitsevaan saneerausrivitaloon uudet salaojat, sadevesiojat ja routaeristeet vanhojen tilalle. Vanhat salaojaputket ja sadevesiputket olivat tukossa sekä vanhat ...
  • Elementtiasentamisen työnjohtaminen rakennustyömaalla 

   Turunen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö pitää sisällään elementtirakentamisen työnjohdon eri tehtäviä ja tarpeita. Opinnäytetyössä kerrotaan kattavasti, mitä elementtiasennuksesta vastaavan työnjohtajan tulee tietää ja osata. Työssä on otettu huomioon ...
  • 70-LUVULLA RAKENNETUN RIVITALONPERUSKORJAUS JA SUOJAAMINEN ULKOISELTA KOSTEUSRASITUKSELTA 

   Berg, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 70-luvulla rakennetun rivitalokiinteistön peruskorjausta. Peruskorjauksessa paneudutaan erityisesti ulkoisen kosteuden ongelmakohtiin, ja niiden rakennusteknisiin ratkaisuihin. Hyvä ...
  • Toiminnan suunnittelu ja työn johtaminen tiilikattosaneeraustyömaalla 

   Kahelin, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa työmaapäällikön tehtäviä; mitä suunnitelmia, määräyksiä ja ohjeistuksia vedeneristysalan työnjohtajan täytyy ottaa huomioon toteuttaessaan kattosaneeraustyömaata. Näitä työmaita hänellä on aina ...
  • Maanvaraisen Betonilaatan Alustäyttötyöt 

   Ohtonen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tutkitaan maanvaraisen betonilaatan alustäyttötöiden tekoa. Työssä keskitytään vertailemaan kahden eri täyttötyötavan hyötyjä ja haittoja. Työssä ei käsitellä maapohjan kuivatusta, ...
  • Pientalon laajennus : Suunnittelu ja toteutus 

   Ahtonen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittää pientalon laajennuksen suunnittelun, rakennusluvan hakemisen, kustannus-arviolaskennan, aikataulutuksen, vastaavan työnjohtajan toimen, rakentamisen ja jälkilaskennan. Alkuperäisessä laajennuksessa, ...
  • Projektinhallintaohjelma Planet+ hirsitalotoimittajan organisaation käytössä 

   Teittinen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella projektinhallintaohjelma PlaNet+ käyttöä Rantasalmi Oy:n koko organisaation käytössä. Tutkimuksessa oli mukana hallinto- ja tuotantohenkilökuntaa sekä rakentamisesta vastaavat. ...
  • Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma 

   Pelli, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kattava ja yhtenäinen, valtioneuvoston asetuksen (rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 10 §) mukainen työturvallisuussuunnitelma. Työturvallisuussuunnitelma sisältää voimassa ...
  • Pientalon pohjarakenteet 

   Räsänen, Asa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli seurata Muurametalot Oy:n toimittaman, ryömintätilaisella alapohjalla toteutetun valmistalon perustuksen rakentamista, työvaiheita, liittymien ja tarvikkeiden hankintaa sekä kustannuksia. Työ ...
  • Sisäkattomateriaalien määrälaskin 

   Huttunen, Tapio (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena oli tehdä tietokoneessa toimiva sisäkattomateriaalien määrälaskin, jolla saadaan sisäkattomateriaalit määrälaskennasta saatujen tietojen avulla. Tavoitteena oli saada tarkempi ja nopeampi laskentatapa ...
  • Villakaton asennustyön toteuttaminen teollisuuskiinteistötyömaan kattourakoinnissa 

   Ahlholm, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa villakaton asennustyön toteuttamista kattourakoinnissa ja mitä kaikkea siihen työsuorituksena sisältyy. Opinnäytetyö etenee urakan aloituksesta villakaton valmistumiseen saakka. Opinnäytetyössä ...
  • Rivitalotyömaan alue- ja turvallisuussuunnitelma 

   Hassinen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä turvallisuussuunnitelma ja aluesuunnitelma. Tehdyt suunnitelmat kohdistettiin rakennusliike Soimu Oy:n rivitalotyömaalle. Lisäksi työllä pyritään tuomaan esille ...
  • Pelastussuunnitelma : Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sirkkalan yksikkö 

   Hämäläinen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän lopputyön aiheena oli kehittää pelastussuunnitelma Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Sirkkala-talolle. Sirkkala-talossa opiskelee n.800 opiskelijaa ja töissä siellä on noin viisikymmentä henkilöä. Sirkkalan yksikössä ...
  • Väliseinien toteutus työmaalla 

   Raitakivi, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tällä työllä on tarkoitus osoittaa, mitä asioita työnjohto joutuu huomioimaan sisä- ja väliseinä vaiheessa. Tässä työssä ei pääosassa ole työntekninen suoritus vaan tuotannon johdon suoritus. Pyrin tässä työssä näyttämään, ...
  • Rakennusliikkeen hankintatoimen kartoitus 

   Kallio, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hankintatoimiprosessia käytännönläheisesti sekä pohtia hankinnassa esiintyviä ongelmia yleisesti sekä paikallistasolla. Toimeksiantajana toimii NCC Rakennus Oy, Joensuun ...
  • Ohjeita maatalouden tuotantorakennusten paloturvallisesta rakentamisesta 

   Ruskonmäki, Seppo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Maatalouden tuotantorakennusten paloturvalliseen rakentamiseen ohjaavia lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä on sijoitettu useisiin kaikkea rakentamista koskeviin isoihin kokonaisuuksiin. Määräyksissä ja ohjeissa on ...