Uusimmat viitteet

 • Rakentamisvaiheen kosteudenhallinnan kehittäminen työmaalla 

  Taipale, Esa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen pohjoisen sijainnin vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja sateiden lisääntymiset ovat haastaneet tämän päivän uudisrakentamisen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä rakentamisvaiheen kosteudenhallinnan kehittämistä ...
 • Detaljisuunnittelun yleiset periaatteet Ruukki Construction Oy:ssä 

  Piiroinen, Julia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Detaljisuunnittelu on tärkeä osa suunnittelutyötä, sillä rakenteet sisältävät useita detaljeja, joiden suunnittelu vaikuttaa tuotantoon ja asennukseen. Opinnäytetyön tilaajalla Ruukki Construction Oy:llä ei ollut ajan ...
 • Omakotitalon kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 

  Alatalo, Arttu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä 1960-luvulla rakennetun omakotitalon kuntotutkimus sekä korjaussuunnitelma mahdollista tarjouslaskentaa varten. Työssäni käydään läpi tuon aikakauden rakennus normien ongelmia ...
 • Viilupuun kosteus- ja kuivumisominaisuudet 

  Laakso, Niko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia rakennusten runkorakenteena käytettävän viilupuun kosteuskäyttäytymisen ja kosteuden mittaamisen erityispiirteitä. Tulosten perusteella esitetään viilupuurakentamisessa huomioon ...
 • Pururakenteisen pientalon energiaremontti : Hinta ja riskit 

  Erholtz, Toni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitin vaihtoehdot purupientalon energiaremonttiin, jonka pääaiheena on purueristeiden vaihtaminen U-arvoltaan parempiin. Työn tarkoitus oli ottaa kantaa ekologiseen, kustannustehokkaaseen ja ...
 • IV-konehuoneiden teräsrakenteiden suunnittelu, betonilaatan kestävyyden tutkinta sekä julkisivupiirustusten päivitys 

  Koskenranta, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Laihialla sijaitsevan terveyskeskus-vanhainkodin katolla olevien viiden IV-konehuoneen teräsrakenteet sekä laskettiin kuinka alapuolinen betonilaatta kestää lisättyjen IV-konehuoneiden ...
 • MITTAUSRADAN RAKENTAMINEN JA SEN HYÖDYNTÄMINEN 

  Laitalainen, Ari-Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on olla tukena Seinäjoen ammattikorkeakoulun mittaustekniikan ja rakennusmittaukset-kurssin opetuksessa. Allekirjoittanut on toiminut tuntiopettajana sekä Vaasan että Seinäjoen ammattikorkeakouluissa ...
 • Puusta rakentaen 

  Lauri, Aki-Petteri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni tutkin puurakentamisen erilaisia mahdollisuuksia niin rakennejärjestelmien kuin myös puun teknisten ominaisuuksien osalta. Tarkoituksenani oli etsiä puurakentamisen mahdollisia ongelmia. Sekä selvittää, ...
 • Telineiden ja henkilönostinten käyttö 

  Ala-Jokimäki, Jere (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Telineillä työskentely aiheuttaa merkittävän osan rakennustyömailla sattuvista tapaturmista. Tapaturmia sattuu eniten työtasolla työskenneltäessä sekä telineen kasauksen ja purun aikana. Työntekijän putoaminen on yleisin ...
 • Omakotitalon kuntotutkimus 

  Rahikka, Eetu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suorittaa omakotitalolle kuntotarkastus sekä ar-viossa havaituille riskirakenteille tarkemmat tutkimukset. Rakennus, jolle tutki-mukset suoritettiin rakennettiin vuonna 1990. Rakennukselle ...
 • Kaukolämpösaneerauskohteen työmaasuunnittelu : Koivuhaka, Kokkola 

  Hollanti, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työn tilaajalle, Kokkolan Energialle, työohje kaukolämmön saneerauskohteiden toteuttamista varten. Työohjeen tavoitteena on saada kaukolämpötyömaan vastaavalle työnjohtajalle kattava ...
 • Ulkoseinärakenteiden kosteudenhallinta ja laadunvarmistus : Peab Oy 

  Sainio, Vesa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen pohjoisen sijainnin vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja poikkeusolosuhteiden lisääntyminen ilmastonmuutoksesta ovat rakentamisen suhteen erittäin haastavat, johtuen ympärivuotisesta rakentamiskulttuurista. Opinnäytetyön ...
 • Rakennusliikkeen ja torninosturitoimittajan välinen yhteistyö ja sen kehittäminen 

  Leivonen, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Peab Oy:n ja Peab-konsernin torninosturitoimittajan Nosturiasennus Virtasen välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä. Peab-konserni on ruotsalainen rakennusyhtiö, joka työllistää ...
 • Mitoitus ja puurakennekuvat : Puurakennesuunnittelu Sievitalo Oy:lle 

  Humalajoki, Eerik (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä puuttuvat mitoitukset ja puurakenneku-vat erääseen Sievitalon talomalliin. Sain opinnäytetyöni aiheen Sievitalo Oy:ltä. Opinnäytetyö toteutettiin pienimuotoisena projektina. Projektille ...
 • Linjasaneeraushankkeen työvaiheiden suunnittelun tehostaminen 60- ja 70-lukujen kerrostaloissa 

  Kangasniemi, Iiris (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Rakennus Numera Oy, joka on linjasaneerauksiin erikoistunut rakennusliike pääkaupunkiseudulla. Työn tarkoituksena on tehdä ohjekortit työvaiheista 60- ja 70- lukujen kerrostalojen perinteisessä ...

Näytä lisää