Uusimmat viitteet

 • Ohjelmointikäytännöt ja dokumentointi 

  Onatsu, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ohjelmointi- ja dokumentointikäytäntö Delfin Technologies Oy:n tuotekehitysosastolle. Työn aloitettiin tutustumalla ohjelmiston laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Pääasiallisesti ...
 • Automaatiojärjestelmän tasot ja kyberturvallisuus 

  Pitkänen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli avata IEC 62443-standardia ja tehdä selkokielinen selitys siitä, miksi automaatiojärjestelmän rakenteeseen tehdään tietyt tasot sekä mikä kunkin tason tehtävä on. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Piirikaavio-ohjelmiston käyttöönotto 

  Kainulainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli valita Fantasia Works Oy:lle sähkösuunnitteluohjelma. Valinta tapahtui vertailemalla ohjelmia joiden käyttötarkoitus vastasi yrityksen tämänhetkisiä tarpeita. Tavoitteena oli saada yritykselle ...
 • Energian ja sähkönlaadun mittauksien toteutus DIN-kiskoliitäntäisillä mittalaitteilla 

  Räsänen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää DIN-kiskoon asennettavien mittalaitteiden soveltuvuus energian ja sähkönlaadun mittaukseen sekä toteuttaa etäluettava ja tallentava pilotointiympäristö laitteistokartoituksen ...
 • Automaation esittelylaitteiston : Suunnittelu ja toteutus 

  Väisänen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Weidmüller Finland Oy. Esittelylaitteiston suunnittelu ja toteuttaminen oli aikataulutettu vuoden 2018 keväälle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaatiokeskus, ...
 • Sähköaseman relesaneeraus 

  Naukkarinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Punkasalmen 110/20 kV sähköaseman nykytila ja saneeraustarve toisiolaiteta-solla, keskittyen sähköverkon suojareleisiin ja johtolähtöjen suojaukseen. Työn tilaaja on Parikkalan Valo ...
 • Y63A KULUTUSMITTAUSTEN TARKASTUKSET 

  Raunisto, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyössä tehtiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle epäsuorien etäluettavien mittalaitteiden tarkastus-kierron määritys. Määritystä tehtäessä otettiin käsittelyyn koko Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n Y63A epä-suora ...
 • Puun pinnoitteiden kiihdytetyn ilmastorasituksen testauslaite 

  Ikonen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kiihdytetyn ilmastorasitustestaukseen soveltuva laitteisto puupinnoitteille. Laitteisto tulee käyttöön Savonia Ammattikorkeakoulun materiaalitestauksen ...
 • Lääkintätilastandardien soveltaminen sähkösuunnittelussa 

  Mykkänen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin lääkintätilastandardeja, ja tehtiin niistä selkeät ja käytännönläheiset suunnitteluohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on helpottaa esimerkiksi vastavalmistuneen sähkösuunnittelijan työtä, sillä ...
 • Sähköliittymien ylläpidon selvitys 

  Tirkkonen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Savon Voiman jakeluverkossa esiintyviä ylläpitoliittymiä. Työssä käydään läpi ylläpitoliittymien merkitystä sähköverkossa ja niiden vaikutusta verkostosaneerauksiin. Opinnäytetyössä ...
 • KNX-järjestelmän hyödyntäminen kiinteistön ylläpidossa 

  Mantsinen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka KNX-järjestelmää voidaan hyödyntää kiinteistön ylläpidossa. Senaatti-kiinteistöllä on KNX-järjestelmiä käytössä ympäri Suomea monenlaisissa eri ...
 • TomTom Matka-aikapalvelu 

  Järvenpää, Roope (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja ohjelmoida tiedonvälityspalvelu käyttäen hyväksi hyvän ohjelmisto-kehityksen periaatteita. Kehityksen keskiössä on Jenkins, versionhallinta, automaatiotestit ja REST-rajapinnan ...
 • Kaivosalueen jakeluverkon maadoitusmittaukset 

  Kemppainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä toteutettiin keskijännitejakeluverkon maadoitusmittauksia käännepistemenetelmällä. Maadoitusmittaukset tehtiin Terrafame Oy:n sähkönjakeluverkossa, jota käytetään maasta erotettuna ja nimellisjännite on ...
 • SÄHKÖLAITTEIDEN ITSESTÄÄN PALAUTUVIEN KAAPELIKELOJEN TESTAUKSEN AUTOMATISOINTI : Testauslaitteen kehittäminen 

  Vartiainen, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitelty aihe tehtiin projektina osana harjoittelua TÜV Rheinland Japan ltd:n Sähköturvalli-suuslaboratoriossa Japanin Osakassa. Projektin aiheena oli laite, jonka tarkoitus oli automatisoida ...
 • Aurinkosähköjärjestelmät Kuopion Tilakeskuksen kiinteistöissä 

  Vaskonen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion kaupungin Tilakeskukselle tiedot rakennuksista, joihin tulevaisuudes-sa on järkevää budjetoida ja rakentaa aurinkosähköjärjestelmä. Tämän lisäksi yhteen potentiaaliseen ...

Näytä lisää