Uusimmat viitteet

 • Kenttälaitteiden kunnonvalvontaohjelmiston käyttöönotto 

  Pehkonen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kenttälaitteiden kunnonvalvontajärjestelmää Valmet DNA-automaatiojärjestelmässä HART-kommunikointia käyttäen. Tavoitteena oli suorittaa käyttöönotto Valmet DNA:n omalle Field Device Condition ...
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan keskijännitejakeluverkon periaate- ja reittisuunnittelu 

  Tolvanen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä uusi keskijänniteverkon reittisuunnitelma Kuopion yliopistolliselle sairaalalle. Suunnitelman oli toteutettava asiakkaan vaatimat tavoitteet, joita olivat selektiivisyyden parantaminen, ...
 • Jakelumuuntamon suunnittelutyö 

  Nikkinen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yara Suomi Oy, Siilinjärvi laajentaa lähivuosina avolouhostaan. Jotta suunniteltu louhoslaajennus voidaan toteuttaa louhoksen pohjoispäähän, täytyy alueen kohdalla sijaitseva prosessivesiallas tyhjentää. Allas tyhjennetään ...
 • Pakkausrobotin ohjelmiston ja käyttöliittymän modernisointi 

  Koskinen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli modernisoida Multi paperi Finland Oy yrityksen wc-paperipakkausten pakkaustyötä varten olevan pakkausrobotin ohjaus ja käyttöliittymä. Työn toimeksiantaja toimi Pronor Engineering Oy, jonka asiakkaalla ...
 • Kenttälaitteiden kunnonvalvonnan hyödyntäminen 

  Rikkonen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Valmetin automaatiojärjestelmän kunnonvalvontasovelluksien hyötyjä Yara Siilinjärven Kaivoksella. Kenttälaitteiden kunnonvalvonta oli olemassa automaatiojärjestelmässä, mutta sitä ei ...
 • Kuopion Sähköverkon tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet ja vaikutukset 

  Vähäsaari, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin Kuopion Sähköverkko Oy:lle tehotariffirakenteita aikasiirron asiakasryhmälle ja tutkittiin nykyisiä tariffeja sekä niiden määräytymisperusteena olevia kustannuksia. Samalla tarkasteltiin miten ...
 • Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät 

  Aho, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda Mittaustek Oy:n käyttöön uusi voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien mittauspalvelu. Palvelun oli tarkoitus sisältää mittauksen suunniteluvaihe, käytännön mittaus ja mittaustulosten ...
 • Optinen tietoliikenneverkko : Runkoverkon kartoitus ja suunnittelu 

  Alho, Juha-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli optinen tietoliikenneverkko, tarkemmin runkoverkon kartoitus ja suunnittelu. Työn tavoitteena oli tuottaa Kuopion Energian voimalaitoksen alueelle toimiva ja muunneltava optinen tietoliikennever ...
 • Pienpolttosimulaattorin tiedonkeruujärjestelmän suunnittelu, rakennus ja käyttöönottotestaus 

  Miettinen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin tiedonkeruujärjestelmä Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteiseen pienpolttosimulaattori-hankkeeseen (SIMO). Pienpolttosimulaattorissa on kaksi ...
 • Kiinteistön automaatiosaneeraus 

  Miettinen, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä toteutettiin rakennusautomaatiosaneeraus kokonaisuudessaan automaatiosuunnitelmien pohjalta. Saneeraus toteutettiin vanhaan Kievarinkulman liiketilakiinteistöön jo olemassaolevien automaatiojärjestelmien ...
 • SÄHKÖVERKON RAKENTAMISPROSESSIN KEHITTÄMINEN JA TOIMINTAOHJEEN LUOMINEN 

  Vauhkonen, Sampsa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Mestar:n sähköverkon rakentamisprosessia ja luoda toimintaohje prosessista. Työssä käydään läpi rakentamisprosessin pää- ja osaprosessit, sekä niiden ...
 • EMC-laboratorion saattaminen määräysten mukaiseksi 

  Soininen, Tarko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinäytetyön tavoitteena oli uudistaa Savonian EC-laboratorion sähkö- ja työturvallisuus vaatimuksien mukaiseksi, jotka oli havaittu määräaikaistarkastuksessa sekä katselmointiraportissa. Suunnitelmaan ...
 • Käyttäjähallinnan automatisointi : Käyttäjähallinnan automatisointi Istekki Oy:ssä 

  Kurola, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli käyttäjähallinnan toistuvien ja rutiininomaisten työtehtävien automatisoinnin suunnittelu. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko käyttäjähallinnan työtehtävistä suurin osa automatisoida ...
 • TEOLLISUUSKIINTEISTÖN LÄMMITYKSEN JA VALAISTUKSEN MITOITTAMINEN 

  Haverinen, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä esisuunnitelma lämmityksen ja valaistuksen uudistamiseksi. Opinnäytetyö tehtiin SLO Oy:n Kuopion toimipisteelle. Tavoitteena oli laatia alustavia laskelmia sekä suunnitelmia, joilla ...
 • Huipputehon arviointi 

  Loponen, Lasse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkentaa kuluttajan huipputehon arviointia. Työssä tutkittiin huipputehon jakaumassa esiintyvää vinoutta ja sen vaikutuksia huipputehon arviointiin. Työ tehtiin yhteistyönä Savonia-am ...

Näytä lisää