Uusimmat viitteet

 • Optinen tietoliikenneverkko : Runkoverkon kartoitus ja suunnittelu 

  Alho, Juha-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli optinen tietoliikenneverkko, tarkemmin runkoverkon kartoitus ja suunnittelu. Työn tavoitteena oli tuottaa Kuopion Energian voimalaitoksen alueelle toimiva ja muunneltava optinen tietoliikennever ...
 • Pienpolttosimulaattorin tiedonkeruujärjestelmän suunnittelu, rakennus ja käyttöönottotestaus 

  Miettinen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin tiedonkeruujärjestelmä Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteiseen pienpolttosimulaattori-hankkeeseen (SIMO). Pienpolttosimulaattorissa on kaksi ...
 • Kiinteistön automaatiosaneeraus 

  Miettinen, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä toteutettiin rakennusautomaatiosaneeraus kokonaisuudessaan automaatiosuunnitelmien pohjalta. Saneeraus toteutettiin vanhaan Kievarinkulman liiketilakiinteistöön jo olemassaolevien automaatiojärjestelmien ...
 • SÄHKÖVERKON RAKENTAMISPROSESSIN KEHITTÄMINEN JA TOIMINTAOHJEEN LUOMINEN 

  Vauhkonen, Sampsa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Mestar:n sähköverkon rakentamisprosessia ja luoda toimintaohje prosessista. Työssä käydään läpi rakentamisprosessin pää- ja osaprosessit, sekä niiden ...
 • EMC-laboratorion saattaminen määräysten mukaiseksi 

  Soininen, Tarko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinäytetyön tavoitteena oli uudistaa Savonian EC-laboratorion sähkö- ja työturvallisuus vaatimuksien mukaiseksi, jotka oli havaittu määräaikaistarkastuksessa sekä katselmointiraportissa. Suunnitelmaan ...
 • Käyttäjähallinnan automatisointi : Käyttäjähallinnan automatisointi Istekki Oy:ssä 

  Kurola, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli käyttäjähallinnan toistuvien ja rutiininomaisten työtehtävien automatisoinnin suunnittelu. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voidaanko käyttäjähallinnan työtehtävistä suurin osa automatisoida ...
 • TEOLLISUUSKIINTEISTÖN LÄMMITYKSEN JA VALAISTUKSEN MITOITTAMINEN 

  Haverinen, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä esisuunnitelma lämmityksen ja valaistuksen uudistamiseksi. Opinnäytetyö tehtiin SLO Oy:n Kuopion toimipisteelle. Tavoitteena oli laatia alustavia laskelmia sekä suunnitelmia, joilla ...
 • Huipputehon arviointi 

  Loponen, Lasse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkentaa kuluttajan huipputehon arviointia. Työssä tutkittiin huipputehon jakaumassa esiintyvää vinoutta ja sen vaikutuksia huipputehon arviointiin. Työ tehtiin yhteistyönä Savonia-am ...
 • Android-sovellus spirometrialaitteelle 

  Kettunen, Juha-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Medikro Oy:lle. Työn tavoitteena oli sekä suunnitella että kehittää Android-sovellus spirometria laitteelle. Työssä tutkittiin myös uusimpien Bluetooth-standardien erot sekä selvitettiin uusimman ...
 • Bluetooth-varoitusjärjestelmä 

  Ruutinen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa tapahtuu vuosittain noin 750 trukkeihin liittyvää onnettomuutta. Yhtenä suurena riskitekijänä ovat olosuhteet, joissa varastojen ahtailla käytävillä työskentelevät trukkikuskit eivät välttämättä havaitse ajoissa ...
 • Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma : Kajaanin Romu Oy 

  Määttä, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelma Kajaanin Romu Oy:n metallinkierrätyslaitokselle. Työn toimeksiantaja oli Paikallis-Sähkö Oy, joka vastaa myös ...
 • Saha-alueen jakeluverkon suojausten tarkastelu 

  Moilanen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Kuhmo Oy:n saha-alueen sähkönjakeluverkkoon sen rakenteeseen, kom-ponentteihin ja verkossa mahdollisesti tapahtuviin vika- ja häiriötilanteisiin. Tavoitteena oli myös selvittää ...
 • UPS-laitteen määritys 

  Kedonperä, Santeri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa UPS-järjestelmä SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan tehtaalle elvyttämö 2 -valvomon tietokoneille ja prosessia ohjaaville elimille. Tarkoituksena oli tutkia ...
 • Siilinjärven jäteaseman sähkösuunnitelma 

  Ikonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Siilinjärven jäteaseman sähkösuunnitelma. Opinnäytetyö tehtiin tilauksena Sähköasennus Sähkömestarit Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Siilinjärven jäteasemalle sähkösuunnitelma, ...
 • SÄHKÖN LAADUN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 

  Vähäsarja, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe oli sähkön laatu, sen analysointi ja raportointi. Työn tavoitteena oli tuottaa AH-Talotekniikan käyttöön raportointipohjat, jotka luodaan Chauvin Arnoux’n sähkönlaatumittarin mukana tulevalla ohjelmistolla, ...

Näytä lisää