Uusimmat viitteet

 • Y63A KULUTUSMITTAUSTEN TARKASTUKSET 

  Raunisto, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyössä tehtiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle epäsuorien etäluettavien mittalaitteiden tarkastus-kierron määritys. Määritystä tehtäessä otettiin käsittelyyn koko Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n Y63A epä-suora ...
 • Puun pinnoitteiden kiihdytetyn ilmastorasituksen testauslaite 

  Ikonen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kiihdytetyn ilmastorasitustestaukseen soveltuva laitteisto puupinnoitteille. Laitteisto tulee käyttöön Savonia Ammattikorkeakoulun materiaalitestauksen ...
 • Lääkintätilastandardien soveltaminen sähkösuunnittelussa 

  Mykkänen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin lääkintätilastandardeja, ja tehtiin niistä selkeät ja käytännönläheiset suunnitteluohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on helpottaa esimerkiksi vastavalmistuneen sähkösuunnittelijan työtä, sillä ...
 • Sähköliittymien ylläpidon selvitys 

  Tirkkonen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Savon Voiman jakeluverkossa esiintyviä ylläpitoliittymiä. Työssä käydään läpi ylläpitoliittymien merkitystä sähköverkossa ja niiden vaikutusta verkostosaneerauksiin. Opinnäytetyössä ...
 • KNX-järjestelmän hyödyntäminen kiinteistön ylläpidossa 

  Mantsinen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka KNX-järjestelmää voidaan hyödyntää kiinteistön ylläpidossa. Senaatti-kiinteistöllä on KNX-järjestelmiä käytössä ympäri Suomea monenlaisissa eri ...
 • TomTom Matka-aikapalvelu 

  Järvenpää, Roope (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja ohjelmoida tiedonvälityspalvelu käyttäen hyväksi hyvän ohjelmisto-kehityksen periaatteita. Kehityksen keskiössä on Jenkins, versionhallinta, automaatiotestit ja REST-rajapinnan ...
 • Kaivosalueen jakeluverkon maadoitusmittaukset 

  Kemppainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä toteutettiin keskijännitejakeluverkon maadoitusmittauksia käännepistemenetelmällä. Maadoitusmittaukset tehtiin Terrafame Oy:n sähkönjakeluverkossa, jota käytetään maasta erotettuna ja nimellisjännite on ...
 • SÄHKÖLAITTEIDEN ITSESTÄÄN PALAUTUVIEN KAAPELIKELOJEN TESTAUKSEN AUTOMATISOINTI : Testauslaitteen kehittäminen 

  Vartiainen, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitelty aihe tehtiin projektina osana harjoittelua TÜV Rheinland Japan ltd:n Sähköturvalli-suuslaboratoriossa Japanin Osakassa. Projektin aiheena oli laite, jonka tarkoitus oli automatisoida ...
 • Aurinkosähköjärjestelmät Kuopion Tilakeskuksen kiinteistöissä 

  Vaskonen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion kaupungin Tilakeskukselle tiedot rakennuksista, joihin tulevaisuudes-sa on järkevää budjetoida ja rakentaa aurinkosähköjärjestelmä. Tämän lisäksi yhteen potentiaaliseen ...
 • Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien mittauspalvelun toteutus 

  Soininen, Lauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja ottaa käyttöön pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien mittauspalvelu Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratoriolle. Palvelussa käytäisiin mittaamassa asiakkaan tiloissa ...
 • Developing an e-cigarette tray-based production system during a student exchange program 

  Autio, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The subject of the thesis was to develop a design for an e-cigarette tray-based production system during a student exchange program. 13 students from the Technical Department of Windesheim University of Applied Sciences ...
 • TEMZ 5232 -liuskajohdon käyttöönotto 

  Halonen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saattaa Savonian EMC-laboratoriolle aiemmin hankittu liuskajohto-niminen laite toimintakuntoon sekä suorittaa laitteelle käyttöönottomittaukset. Lisäksi työstä tuli laatia EMC-laboratorion ...
 • Kiinteistön ylijännitesuojauksen malli 

  Harjunen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ja tuottaa oppilaitokselle laboratoriotyöksi soveltuva ratkaisu ylijännitesuojien testaukseen. Sen avulla tulevat opiskelijat kykenevät havaitsemaan, mitä ylijännitesuojissa tapahtuu, ...
 • Tietojärjestelmän suorituskyvyn valvonta 

  Karjalainen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli CHA System Performance Monitoring Dashboard-työkalun kehittäminen. Kyseinen työkalu on GE Healthcaren tarjoama ratkaisu sairaalaverkon sisällä toimivien tietojärjestelmien suorituskyvyn valvontaan. ...
 • Kiinteistön luovutusvaihe 

  Sainio, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suorittaa kiinteistön luovutusvaiheeseen liittyvät toimenpiteet. Opinnäytetyö tehtiin Nuotek Oy:n kanssa yhteistyössä kevään 2018 aikana. Opinnäytetyön lähtökohtana oli kohdetyömaa, jossa ...

Näytä lisää