Uusimmat viitteet

 • Työmaan dokumentinhallinta iOS-alustalle 

  Sinokki, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa dokumentinhallintajärjestelmä iOS-alustalle. Dokumenteilla tarkoitetaan tässä tapauksessa erilaisia sähköisiä tiedostoja kuten Microsoft Word- ja Excel-ohjelmien ...
 • Moninpeli Unity-pelimoottorilla 

  Pirskanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toteutettiin Savonia-ammattikorkeakoululle ja aiheena oli moninpeli Unity-pelimoottorille. Tarkoituksena oli luoda peli, jossa pelaajien olisi vuorotellen pyrittävä torjumaan kohti ammuttavaa palloa. Pelin ...
 • MPLS - verkon QoS-jonojen mittaus ja tarkastelu 

  Lumpo, Kallepekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli Istekki Oy: n MPLS-runkoverkon QoS-jonojen monitorointikeinojen parantaminen. Tarkoituksena oli kehitellä menetelmä, jolla QoS-jonoja pystyttäisiin mittaamaan sekä seuraamaan Istekin tarpeiden mukaisesti. ...
 • Iisalmen kampuksen tietoverkon uudistaminen 

  Haapakoski, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli tutkia Iisalmen kampuksen tietoverkkoa, suunnitella muutosehdotuksia laitteisiin ja yhteyksiin, sekä rakentaa kytkinpino. Työn toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonian Iisalmen kampuksen ...
 • Langattoman verkon laadunvalvonta 

  Laakso, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin langattomien verkkojen laadunvalvontaa ja suunnittelua Istekin asiakkaalle. Teoriaosuudessa paneuduttiin langattomien verkkojen tekniikkaan, uhkiin ja hallitsemiseen. Kuuluvuus- ja ...
 • Reaaliaikainen paikallisliikenteen seurantajärjestelmä 

  Kuhmonen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteutettaa järjestelmä, jonka avulla asiakkaat voivat seurata paikallisliikenteen ja palveluliikenteen linja-autoja reaaliaikaisesti mobiilisovelluksesta ja paikantaa itsensä. ...
 • WEBSITE DEVELOPMENT 

  Graydi, Nir (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create a website for registration and activities handling for E-Elämysretket Tmi. This website is the first and only site where customers can register for activities. The company used to ...
 • PHP-ohjelmiston käyttöliittymä-, kuormitus- ja yksikkötestaus 

  Niemi, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn aiheena oli Finnish Net Solutions Oy:n ylläpitämän eläinlääkäriohjelmiston yksikkö-, kuormitus- ja käyttöliittymätestien automatisointi. Työn tarkoitus oli toteuttaa ohjelmalliset testit niiltä osin, kuin oli aikataulun ...
 • Palvelinverkon uudistaminen 

  Heiskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli uusia Savonia-ammattikorkeakoulun palvelintilojen palvelinkytkimet ja mahdollisuuksien mukaan muuttaa käytössä olevia topologioita. Osa käytössä olleista kytkimistä oli niin vanhoja, ettei ...
 • Savonian tietoverkon runkoyhteyksien uudistaminen 

  Pluta, Roni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoitus oli uudistaa Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkkojen runkoyhteyksiä. Työssä keskityttiin verkkoihin Opistotien kampuksella. Työn toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulun tietohallinto. Työ ...
 • Access Control System 

  Abuov, Timur (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this work was to review an access control system as a whole, to consider its advantages and to determine the reasons why it is relevant; to consider installation from the company IDmatik and find out which ...
 • Projektinseurantasovellus 

  Mononen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa Savonia-ammattikorkeakoululle projektinseurantatyökalu oppilasprojekteja varten. Opettajilla on ohjauksessa useita oppilasprojekteja yhtäaikaisesti, eikä Savonialla ole juuri tähän ...
 • Virtualisointialustojen vertailu 

  Sirviö, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä virtualisointialustojen vertailu toimeksiantona Itä-Suomen yliopistolle, Bioinformatiikan keskukselle. Vertailussa mitattiin suorituskykyeroja natiivin ja virtualisoidun käyttöjärjestel-män ...
 • Palvelinpohjainen pilvitallennuspalvelu : Server-based cloud storage service 

  Viertomanner, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä yritykselle omalla laitekokoonpanolla toimiva pilvitallennuspalvelu, koska useat valmiit ratkaisut tarjoavat rajoitetun tallennustilan tai muuten suppeat ominaisuudet. Työn tekeminen ...
 • Laiteliittymien hallintaportaali 

  Nuutinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää laiteliittymien relaatiotietokannan hallintaportaali Mastercom Oy:lle. Tietokanta koostuu liittymän tiedoista ja viittauksesta liittymään liitettyyn IoT laitteeseen. Portaalin käyttöliittymän ...

Näytä lisää