Uusimmat viitteet

 • Mainostenhallintajärjestelmä 

  Heikkinen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää mainostenhallintajärjestelmä kuopionkirppari.fi Internet-sivuston ylläpitäjän työkaluihin. Mainostenhallintajärjestelmän tarkoitus on helpottaa sivuston ylläpitäjän työtehtäviä ja tarjota ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön analysointi ja siitä johdettava BI asiakasyrityksen johdolle 

  Horto, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä ja kehittää tutkimuksen pohjalta yhteenvetosovellus toimeksiantajan asiakkaiden käyttöön. Yhteenvetosovelluksen on tarkoitus toimia ...
 • Varkauden Kampuksen Tietoverkon Päivitys 

  Töyrylä, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen tietoverkon päivittäminen. Tarkoituksena oli tutustua Varkauden kampuksen tietoverkkoon, löytää kohtia mitä parantaa, sekä suunnitella ratkaisu. Työn ...
 • Wlan-verkon kartoittaminen 

  Soini, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuuluvuuskartoitus Opistotien kampuksen WLAN-verkosta ja tutkia sen toimivuutta. Kartoitus suoritettiin siihen tarkoitetulla ohjelmistolla, johon syötettiin Opistotien kampuksen ...
 • Autentikointimenetelmien soveltaminen 

  Tanskanen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia erilaisia autentikointi- ja autorisointimenetelmiä eli tapoja käyttäjän identiteetin ja oikeuksien varmistamiseen NettiTieto Oy:lle. Aihepiiriin kuului myös vahvan sähköisen tunnistamisen ...
 • Monialustainen Pilvipohjainen Mobiilisovellus 

  Ojala, Leevi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda monialustainen ja pilvipohjainen mobiilisovellus ja tutkia samalla käyttämieni teknologioiden käytettävyyttä, sekä sovelluksen käyttöönoton haastavuutta. Ajatus on luoda tyhjästä sekä ...
 • Android-sovellus (Kotlin) kuukausimaksujen seurantaan käyttäen PSD2 Open Banking rajapintoja 

  Wikman, Riku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda demosovellus olemassa olevasta yritysideasta. Yritysidea itsessään syntyi Savonia-ammattikorkeakoulun tarjoamalla yPolku-kurssilla, jossa tarkoituksena on kehittää yritysidea alusta ...
 • Microsoft Intune for Education työasemien hallinta 

  Kinnunen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja testata Microsoft Intune for Education -ohjelmiston hyödyntämistä Siilinjärven kunnan opetusverkon työasemien hallintatyökaluna. Työssä tutustuttiin Microsoft Intune for ...
 • VoIP-toimintojen toteutus 

  Kettunen, Riku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantajana toimiva NettiTieto Oy halusi laajentaa heidän soittojärjestelmäänsä lisäämällä VoIP-puhelutoiminnallisuudet heidän valmiina olevien GSM-puhelutoiminnallisuuksien rinnalle. Opinnäytetyön tarkoitukse-na ...
 • Puhti 2.0 valmentajan web sovellus 

  Niiranen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa PhysioBit Oy:n aiemmin luoman AirCrew Physio projektin kehitysversioon valmentajan käyttöliittymä ja palvelimen rajapinnat. Valmentajan sovellus on tarkoitettu konsulteille, ...
 • Työasemien järjestelmänhallintatuotteen kuvaus Valtorin asiakasvirastossa : Julkinen versio 

  Herranen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Valtorin asiakasviraston Maanmittauslaitoksen nykyisin käytössä olevaa työasemien järjestelmänhallintatuotetta, sen teknistä arkkitehtuuria ja käyttöskenaarioita. Koska kyseessä on ...
 • Puhti : Android- sovellus 

  Snellman, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda Android- sovellus konsultointi käyttöön. Sovelluksen päätarkoituksena on ladata opiskelumateriaalia ja tehtäviä laitteeseen. Sovellusta testattiin materiaalilla, joka on tarkoitettu ...
 • Pistepilvidatan visualisointi virtuaalitodellisuusympäristössä osana teollisuuden suunnittelusovellusta 

  Pärnänen, Pentti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli tutkia mahdollisuuksia suoran pistepilvidatan visualisoinnin lisäämiseksi toimeksiantajayrityksessä kehitteillä olevaan virtuaalitodellisuuspohjaiseen teollisuuden suunnittelusovellukseen. ...
 • InWorks-tuotteen automaatiotestaus : Dataa vertaileva ohjelmistokehys ja sovellutus Inpulsen laskutukseen 

  Juntunen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ratkaisu inWorks-tuotteen laskutuksen automaatio testaukseen. Työn toimeksiantajana aloitti InPulse Works Oy ja kesäkuussa 2017 työn oikeudet siirtyivät Solteq Oyj:lle. Työn ...
 • AUDIT TRAIL -JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA KEHITYS ENTITY FRAMEWORKISSÄ 

  Heiskanen, Tuukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja kehitettiin järjestelmää, joka tallentaa kaikki tietokantaan tehdyt muutokset. Toiselta nimeltään tätä voisi kutsua Audit Trail (AT) -järjestelmäksi. Asiakkaana toimi energiatoimialan ...

Näytä lisää