Uusimmat viitteet

 • Huumenäytteiden manipulointiyritykset ja niiden estäminen näytteenottajan työssä 

  Peltonen, Pauliina; Rissanen, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyisin huumeiden käytöllä on aiempaa huomattavasti vahvempi asema. Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleistynyt merkittävästi etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, mikä on johtanut mielipiteiden ja asenteiden lieventymiseen ...
 • Neurografiamittausten työohje Cadwell Sierra® Summit™ -laitteelle 

  Ahonen, Noora; Virtanen, Nelli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hermojen normaali toiminta voi häiriintyä erilaisten vaurioiden seurauksena. Hermovaurio voi esiintyä paikallisesti tai laaja-alaisesti sekä kohdistua motorisiin ja sensorisiin aksoneihin. Usein häiriön aiheuttajana on ...
 • Työohjeiden laadinta vierilaitteille 

  Atorina, Ekaterina; Basboga, Özge; Denisova, Polina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö laadittiin Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön bioanalytiikan koulutusohjelman toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia hyvät, selkeät ja helppokäyttöiset ...
 • Yleisimmät keuhkosairaudet kliinisen fysiologian näkökulmasta : perehdytysmateriaali 

  Johansson, Maria; Jokihaara, Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kliininen fysiologia on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja mittaa elimistön toimintoja sekä niiden häiriöitä hyödyntäen uusinta lääketieteellistä teknologiaa. Tutkittavia kohteita ovat esimerkiksi sydän- ja ...
 • Perehdytysopas Beckman Coulter AQUIOS CL -virtaussytometrille 

  Mäkinen, Jemina; Niemistö, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtaussytometria on menetelmä, jonka avulla yksittäisistä soluista pystytään analysoimaan useita ominaisuuksia lyhyessä ajassa. Sen avulla pystytään esimerkiksi immunofenotyypittämään soluja, eli selvittämään solujen ...
 • Varmistukseen lähetettyjen huumausaineseulontojen tulokset - onko vääriä positiivisia? 

  Leinonen, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveydenhuollossa käytettävä huumetestaus tehdään tavallisesti kaksivaiheisena; ensivaiheen huumeseulontatestin positiiviset tulokset lähetetään varmistettavaksi luotettavalla varmistusanalyysillä. Vaikka ensivaiheen testi ...
 • Hermosto ja herätepotentiaalit : Työohje Cadwell Cascade Sierra® Summit-laitteelle 

  Airaksinen, Jenni; Kuusisalo, Annika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Herätevastetutkimukset ovat osa kliinisen neurofysiologian tieteenalaa. Herätevastetutkimuksissa mitataan keskushermoston hermoratojen toimintaa antamalla tunto-, näkö- tai kuuloärsykkeitä. Ärsykkeet aiheuttavat hetkellisen ...
 • Laadukasta vierianalytiikkaa Taitokeskukseen : CoaguChek® XS System, HemoCue® WBC DIFF, MIX-rate ESR Analyzer 

  Mäkelä, Laura; Aarnimetsä, Helena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vierianalytiikan tarkoituksena on tuottaa nopeasti ja luotettavasti tietoa potilaan sen hetkisestä terveydentilasta. Vieritutkimuksia suorittavat myös muutkin kuin laboratorioalan ammattilaiset. Tämän vuoksi hyvät työohjeet, ...
 • HbA1c-vieritestilaitteiden testaus ja vertailu referenssilaboratorion menetelmään 

  Rajaniemi, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyaikaisessa lääketieteessä laboratoriotulosten tarkkuus ja luotettavuus korostuvat diagnosoinnissa. Aikataulujen kiristyessä ja laboratoriopalvelujen keskittyessä vieri-analytiikan osuus päätöksenteossa kasvaa jatkuvasti, ...
 • Laerdal Virtual Phlebotomy : Käyttöoppaan laatiminen 

  Taskinen, Jonna; Venäläinen, Leila (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Simulaatiolla tarkoitetaan todellisuuden jäljittelemistä, jolla pyritään saavuttamaan tietty päämäärä. Terveydenhuoltoalalla simulaatiota käytetään monella eri tasolla yksittäisten taitojen harjoittelusta aina täysimittaiseen ...
 • Asiakaspyörtymiset laskimoverinäytteenotossa : Laboratoriohoitajien ja bioanalyytikoiden kokemuksia 

  Peltoniemi, Ilmari; Tolonen, Emma (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asiakkaan pyörtyminen on yksi yleisimmistä laskimoverinäytteenoton komplikaatioista. Pyörtyminen johtuu todennäköisimmin vasovagaalisesta reaktiosta, jonka pelko tai jännittäminen laukaisee ja joka aiheuttaa verenpaineen ...
 • Näytteenotto-ohjeistus valtimo- ja laskimoverikaasunäytteille 

  Rastas, Taina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verikaasuanalyysit ovat tärkeä näytemuoto, etenkin hoidettaessa vaikeasti loukkaantuneita, keuhkosairauksia sairastavia ja tehohoitoa vaativia potilaita. Verikaasuanalysaattorit antavat nopeasti vastaukset potilaan ...
 • EKG-rekisteröinti : Perehdytysmateriaali ja yleisimmät löydökset 

  Rantala, Satu-Maria; Vuorimaa, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  EKG eli elektrokardiografia on yksi yleisimmistä potilaille tehtävistä tutkimuksista. Tutkimuksen menetelmä perustuu sydämen sähköiseen toimintaan ja sen vaihteluun. Sydänlihaksen aktivoitumiseen ja lepotilaan palautumiseen ...
 • BD Vacutainer® Barricor™ -plasmaputken verifiointi kliinisen kemian laboratoriossa 

  Purtonen, Tiina; Silvennoinen, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kliinisen kemian tutkimuksissa käytetään usein näytteenä veriplasmaa, jota saadaan erottelemalla kokoverestä verisolut sentrifugoimalla. Verinäyte otetaan tavallisesti geeliä sisältävään näyteputkeen, jolloin sentrifugoinnissa ...
 • Laadunohjaus kliinisen kemian opetuslaboratoriossa 

  Ala-Hiiro, Anni; Haukiranta, Riina; Saavalainen, Tiia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallinen opinnäytetyö laadunvalvonnasta tehtiin kliinisen kemian opetuslaboratorioon Tampereen ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutukselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kliinisen kemian opetuslaboratorion ...

Näytä lisää