Uusimmat viitteet

 • Mikrobiologinen puhtaus kuvantamistoiminnassa ja sädehoidossa 

  Immonen, Ulla; Pekkarinen, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hoitoon liittyvät infektiot ovat maailmanlaajuinen ongelma sairaaloissa ja muissa terveyspalveluissa. Vaikka monet mikrobit voivat aiheuttaa hoitoon liittyvän infektion elimistöön sisään päästessään, esimerkiksi toimenpiteiden ...
 • Suomen biopankkitoiminta 

  Lahtinen, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä biopankkitoimintaan ja tarkastella aihetta erityisesti bioanalyytikon näkökulmasta. Työssä syvennytään tarkemmin Pirkanmaan biopankkitoimintaan Tampereen biopankkia painottaen. ...
 • Cellavision® Competency Software -ohjelmiston hyödyntäminen bioanalyytikkokoulutuksen hematologian solumorfologian opetuksessa 

  Kokko, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Veren soluista tallennettuja digitaalisia kuvia hyödyntävä Cellavision® Competency Software -laaduntarkkailuohjelmisto on Tampereen ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksen käytettävissä hematologian opetusta varten. ...
 • Valon vaikutus seerumin ja kokoveren folaattipitoisuuteen 

  Mäki-Pantti, Milla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Folaatti eli B9-vitamiini on tärkeä vitamiini, jota ihmisen elimistö ei pysty itse tuottamaan. Folaattia tarvitaan DNA-synteesiin ja sen puutos voi aiheuttaa DNA-synteesin häiriöitä. Folaattia analysoidaan kokoverestä sekä ...
 • Viiden ja kymmenen minuutin sentrifugoinnin vaikutus plasman trombosyyttipitoisuuteen 

  Lahtinen, Leena; Sippola, Pia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sentrifugointi on kliinisen kemian laboratorioissa oleellinen preanalyyttinen vaihe. Sentrifugoinnilla verinäytteistä erotellaan veren eri osat toisistaan ja tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman vähäsoluinen seerumi ...
 • Putkipostikuljetuksen vaikutus seerumin laktaattidehydrogenaasipitoisuuteen 

  Hannuksela, Elina; Yli-Karhu, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laktaattidehydrogenaasi (LD) on solujen sytoplasman entsyymi, joka toimii osana maitohappofermentaatiota. Tätä reaktiota tarvitaan, jotta glykolyysiä eli hiilihydraattien pilkkomista ja sitä kautta energian tuottoa voidaan ...
 • Ajan ja kuljetuksen vaikutus INR-näytteiden tuloksiin 

  Kangassalo, Raija; Ketola, Teija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten INR-näytteet pitäisi käsitellä ennen niiden kuljettamista maakunnan laboratorioista keskuslaboratorioon siten, että tulostaso säilyy luotettavana. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Posteri respiratoristen näytteiden PCR- tutkimuksesta 

  Ilkka, Sari; Saarimaa, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Respiratoriset infektiot eli hengitystieinfektiot ovat hyvin tavallisia sairauksia. Monet eri mikrobit voivat aiheuttaa niitä ja oireiden perusteella on mahdoton tunnistaa infektion aiheuttaja. Aiheuttajan tunnistaminen ...
 • VACUMED®-verinäyteputkien käytettävyystutkimus 

  Pilvi, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ensimmäisen vakuumiverinäyteputken patentoi Becton Dickinson and company Yhdysvalloissa vuonna 1949. Suomessa vakuumiverinäyteputkia on käytetty laboratorioissa 80-luvulta lähtien. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä ...
 • Seerumin ionisoituneen kalsiumpitoisuuden tutkiminen : Vajaan putken, avonäytteen ja säilytyksen vaikutus 

  Kauppi, Tuire; Kurki, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ionisoituneen kalsiumin määritystä käytetään mm. lisäkilpirauhaseen, luustoon, munuaisiin ja suolistoon liittyvien sairauksien diagnosoinnissa ja seurannassa. Veressä olevasta kalsiumista puolet on vapaana eli ns. ...
 • Opetusvideo ihopistonäytteenotosta ja HemoCue® WBC Diff -laitteen käytöstä 

  Kallioniemi, Sirpa; Takanen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo ihopistonäytteenotosta ja HemoCue® WBC Diff -laitteen käytöstä Tampereen ammattikorkeakoulun käyttöön. Ihopistonäytteenottoon kaivattiin selkeitä ohjeita bioanalyytikko- ...
 • Veren solujen morfologian kriteerit : lisämateriaali tunnistamisen avuksi 

  Nieminen, Jonne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sivelyvalmisteiden mikroskopointi on tärkeä osa erilaisten veritautien diagnostiikkaa ja hoitovasteiden seurantaa. Sivelyvalmisteista tutkitaan valko- ja punasolujen eri kypsyysasteita, morfologiaa ja inkluusiokappaleita ...
 • StaRRsed AutoCompactin ja manuaalisen varamenetelmän tulosvertailu Fimlab Laboratoriot Oy:llä 

  Laiho, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  C-reaktiivisen proteiinin, eli CRP:n, mittauksen yleistyttyä tulehduksien ensisijaisena indikaattorina, laskon on epäilty väistyvän käytöstä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Kliinisessä laboratoriossa työskentelevälle lasko ...
 • Huumenäytteiden manipulointiyritykset ja niiden estäminen näytteenottajan työssä 

  Peltonen, Pauliina; Rissanen, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyisin huumeiden käytöllä on aiempaa huomattavasti vahvempi asema. Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleistynyt merkittävästi etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, mikä on johtanut mielipiteiden ja asenteiden lieventymiseen ...
 • Neurografiamittausten työohje Cadwell Sierra® Summit™ -laitteelle 

  Ahonen, Noora; Virtanen, Nelli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hermojen normaali toiminta voi häiriintyä erilaisten vaurioiden seurauksena. Hermovaurio voi esiintyä paikallisesti tai laaja-alaisesti sekä kohdistua motorisiin ja sensorisiin aksoneihin. Usein häiriön aiheuttajana on ...

Näytä lisää