Uusimmat viitteet

 • EKOKOMPASSIN VALTAKUNNALLISEN AUDITOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN 

  Paukkonen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaus oli Suomen Luonnonsuojeluliiton tarve auditointijärjestelmän kehittämistyölle, sillä PK-yrityksille tarkoitettu ISO 14001:2015 standardista kevennetty ympäristöjärjestelmä Ekokompassin koordinointivastuu ...
 • Aktiivihiilipilotin rakentaminen ja testaus orgaanisen aineen poistoon 

  Heikkinen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion Vesi Liikelaitoksen vedentuotanto-yksikölle, joka vastaa toimialueellaan hyvälaatuisen veden toimittamisesta asiakkailleen. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa hiekkasuodatuksen periaatetta ...
 • Kierrätysmateriaalien testaaminen täytekappalekolonnireaktoriteknologian kasvualustana 

  Kettunen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opetus- ja tutkimuslaboratoriossa For-tum-apurahatutkimusprojektille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, voidaanko biokaasun tuotannossa käyttää ...
 • Rakennusautomaation etäseuranta energiatehokkuuden työkaluna 

  Jäntti, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusten lämmitykseen kuluu 40 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta. Kiinteistöhuollolla on rajallinen aika ja ymmärrys LVI- ja RAU-prosesseista sekä toimenpiteiden vaikutuksista olosuhteisiin ja energiankulutukseen. ...
 • Kiviainestuotannon laadunvalvonnan dokumentointi palveluksi 

  Matero, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia mallipohjat pienten- ja keskisuurten kiviainestuottajien sisäiseen laadunvalvontaan tarvittavia dokumentteja varten. Lisäksi tavoitteena oli selvittää puhelinhaastattelun avulla, onko ...
 • Rakennustiiviysmittalaitteiston kalibrointimenettely 

  Hyvönen, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusten energiatehokkuus on osa tämän päivän rakentamista ja tiiviysmittaus on yksi tärkeä osa energiatehokkuuden todentamista. Rakennusmääräyksissä vaaditaan nykyään energiatodistus, jota tehtäessä tulee olla selvillä ...
 • Suomen kaivostoiminnan kiviainesten testaustarpeiden selvitys 

  Hottola, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopiossa toimivalle Savonia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratoriolle, joka tarjoaa betonin ja kiven testauspalveluita, sekä tekee rakennusfysikaalisia mittauksia. Opinnäytetyön ...
 • Suomen kaivostoiminnan kaivosvesien testaustarpeiden selvitys 

  Luostarinen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön tilauksesta. Työn tarkoituksena oli selvittää ja raportoida suomalaisten kaivosyritysten tutkimus- ja vedenkäsittelytarpeita. ...
 • Peruskorjattavan liikekiinteistön energiatarkastelu 

  Mäkinen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä peruskorjattavan liikekiinteistön energiatarkastelu. Tarkastelussa selvitettiin LVI-peruskorjauksen tarpeessa olevan liikekiinteistön energiansäästötoimenpiteiden vaikutusta ...
 • Iin vesiliikelaitoksen toiminta-alueen määrittäminen ja maastomittaussuunnitelma 

  Rytkönen, Aku-Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2017 alussa Kuivaniemen Vesi Oy:n toiminnot liitettiin Iin vesiliikelaitokseen, ja vanha toiminta-aluekartta täytyi päivittää. Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluekartan ...
 • Sikopuron altaan muutostöiden laadunvarmistus ja työmaavalvonta 

  Stranius, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suoritettiin laadunvarmistusta ja työmaan valvontaa Sikopuron altaan muutostöissä. Muutostöiden tarkoituksena oli parantaa käsiteltävien vesien virtaamista altaiden sisällä ja parantaa vesien purkureittiä. ...
 • Adsorption of Phosphorus from Aquatic Environment onto Wood-Based Fly Ash 

  Chen, Wanqing (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lake eutrophication is a water pollution phenomenon caused by the excessive content of nitrogen and phosphorus and is a serious environmental problem, both in Finland and China. Therefore, fundamental aspects related to ...
 • Treatment of phosphorus-rich water by fly-ash material 

  Zhang, Wenqi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The excessive amount of nutrients – nitrogen and phosphorus, in the aquatic environment can lead to the rapid growth of plants and algae. As a consequence, the eutrophication of the water body can occur, which is an ageing ...
 • Phosphorus Removal From Water Using Aluminum Based Water Treatment Residual Material 

  Wang, Xinyue (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The problem of lake eutrophication is a phenomenon observed around the World. A large number of nutrients enter water body due to both natural environmental factors and human activities, and gradually changing water lakes ...
 • Methane Potential of Municipal Sludge in Anaerobic Co- Digestion Process Boosted With Glycerol 

  Fan, Qiuwang (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  As a renewable resource, the production of biogas is increasingly valued by various countries in the world. The goal of this thesis was to study the methane potential of municipal sludge in the anaerobic co-digestion process ...

Näytä lisää