Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Oman tyylin etsiminen 101:n kuosin kautta 

  Paavola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on oman tyylin etsiminen kuosisuunnittelussa. Tavoitteena on selvittää omaa tyyliä, kehittää ammattitaitoa ja luoda samalla kuosipankki myöhempää käyttöä varten. Opinnäytetyön käytännön osuutena ...
 • Suomen Ratsastajainliiton merkkijärjestelmän uudistaminen 

  Porthan, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Ratsastajainliiton merkkijärjestelmän uudistamisen välineeksi. Työn tarkoituksena oli kerätä kokoon sellaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää merkkijärjestelmän uudistamisessa ja ...
 • Lastentarhanopettajien näkemyksiä 3-5-vuotiaiden lasten liikuntakasvatuksesta 

  Lehtomaa, Moona; Helminen, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikunta on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Varhaiskasvatuksessa toteutettavalla liikuntakasvatuksella on suuri merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta, sillä liikunnallinen elämäntapa saa alkunsa jo varhaislapsuudessa. ...
 • Maanrakennusalan yritystietokanta : www.infrApp.fi 

  Wallenius, Ville; (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia infra-alalle puhelinsovellus tai in-ternetsivut, joiden avulla työvoiman löytäminen helpottuisi. Tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö uudenlaisella tavalla yhteistyössä toisen ...
 • Jätehuollon perusmaksu Kiertokapulan toiminta-alueelle 

  Kangassalo, Sasmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tilaaja, Kiertokapula Oy on 12 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö, jonka pääasiallisena tavoitteena on järjestää yhdyskunta- ja biojätteen jätehuolto toimintaalueellansa. Kiertokapula perii toiminnan kattamiseksi jätemaksua, ...
 • New opportunities of nutrient recycling in water services 

  KC, Prabesh (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The KEHÄ project is funded by the European Regional Development Fund and this report is one part of the project invested into the research of new cutting-edge technologies for nutrient recycling in the water services. The ...
 • Erilaiset eläinten käsittelyjärjestelmät emolehmätiloilla 

  Toivanen, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää emolehmätiloilla käytössä olevien käsittelyjärjestelmien tilanne ja selvittää minkälaisia käsittelyjärjestelmiä tiloilla kaivataan, jotta käsittelyjärjestelmien ja toimeksiantajan ...
 • Asiakasohjauksien tekeminen henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusyksikköön 

  Nieminen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustana on vakuutusliiketoiminnan tuloksen parantaminen OP Etelä-Hämeessä lisääntyvän henkilöasiakkaiden vahinkovakuutus-myynnin avulla. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan myös muiden kuin vain vahinkovakuutuksen ...
 • Tietotekniikan vaikutus terveyteen : Uni, istuminen ja ajattelu 

  Tuulensuu, Henrik (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnollistaa ja tutkia kuinka tietotekniikka on vaikuttanut ja vaikuttaa ihmisten terveyteen ja mielentilaan. Tekstissä käydään läpi tietotekniikan suurimpia haittoja ja hyötyjä terveyteen ...
 • Digitalisaatio ja kestävä kehitys päivittäistavarakaupassa 

  Läykki-Pellikka, Lotta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka digitalisaatio on vaikuttanut päivittäistavarakauppojen toimintaan, mitä vaikutuksia sillä on hävikinhallinnan kannalta, ja mitä uusia palveluita se mahdollistaa. ...
 • B2B- asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos – Miten sisältömarkkinoinnilla saadaan tehoa yrityksen kasvuun? Case Yritys X 

  Ikonen, Sirkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on toimintatutkimus ja opinnäytetyöni tavoitteena on tarkastella asiakasnäkökulmasta digitalisaatiota ja sen vaikutusta toimintaympäristön muutokseen, sekä teollisen internetin (IoT) ilmiötä. Mitkä ovat ...
 • Palo-osastointidetaljit Pohjolan Design-Talo Oy:ssä 

  Mella-Aho, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite on tuottaa rakennedetaljit pientalorakentamisessa usein vastaan tuleviin, palo-osastointia vaativiin tilanteisiin. Työssä käydään läpi myös yleiset rakentamista ohjaavat palomääräykset sekä joitakin ...
 • Muovifilmin tuottaminen automatisoidulla ekstruusioprosessilla ja laadunvalvonta konenäön avulla 

  Haikonen, Manu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin periaatesuunnitelma, jossa on selvitetty, mikä olisi paras tapa toteuttaa automaattinen laadunvalvontajärjestelmä, jolla tuotantotilanteessa valvoa ekstruusiopäällystyksessä käytettävää sulaa ...
 • Vahvuudet työhyvinvoinnin tukena muutoksessa : Case: LAMK, Muotoiluinstituutti 

  Turja-Ilola, Maarit (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota organisaation merkittävissä muutostilanteissa. Tällöin olisi hyvä pyrkiä löytämään työyhteisön vahvuudet ja luoda käytäntöjä, joihin henkilöstö voi tukeutua muutosten ...
 • ''Pidetäänkö jo se tunnetuokio?'' : Tunnetyöskentelyä taidelähtöisin menetelmin lastensuojelulaitoksessa 

  Jääskeläinen, Rebekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kokemuksia taidelähtöisten menetelmien käytöstä tunnetyöskentelyssä lastenkodissa. Opinnäytetyössä selvitettiin tutkimuksessa toteutettavien tunnetyöskentelytuokioiden hyötyä ...

Näytä lisää