Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Maanrakennuskoneiden 3D-koneohjausjärjestelmät : Case Rehakka 

  Suhonen, Ossi; Halme, Matias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee 3D-koneohjausjärjestelmän käyttöä maanrakennuskoneissa. Idea aiheesta syntyi molempien töiden kautta, sillä molempien työpaikoilla 3D-koneohjausjärjestelmien käyttö on jo arkipäivää. Keskitymme ...
 • Mielikuvamarkkinointia hevosalalle 

  Väntsi, Heli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ toteutettiin, jotta saataisiin selvitettyä millaisia mielikuvia hevosala herättää ja miten näitä mielikuvia voitaisiin hyödyntää alan toimissa ja markkinoinnissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Uudistuva ...
 • Työstökoneiden sopimushuollot : Sopimushuoltojen ohjauksen kehittäminen 

  Aatsinki, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työstökoneiden sopimushuoltojen ohjauksen kehittämistä. Tilaajana toimii Wihurin Teknisen Kaupan Työstökoneet liike-toiminta-alue, jonka päätoimialana on Yamazaki Mazak CNC-metallintyöstökoneiden ...
 • SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMIEN EROT, EDUT JA VALITSEMINEN 

  Lankinen, Iikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkin opinnäytetyössäni sopivaa alustaa web-laskurille. Laskuriin pääsyä pitäisi pystyä rajoittamaan tunnuksilla, ja sivulle pitäisi pystyä lisäämään yleinen esittely, ohjeita ja blogi. Asiakasyrityksen toiveissa oli ...
 • Urbaani STOMPER: Step Up -mallisto : Tuotekehitys ja reflektointi 

  Salminen, Heta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on urbaaniin vapaa-aikaan keskittyvän jalkinemalliston suunnittelu. Työllä on kaksi päätavoitetta: suunnitella urbaani vapaa-ajan jalkinemallisto tuotekehityksen periaattein sekä opinnäytetyön tekijän ...
 • Valkohäntäpeuran metsästys jousi- ja ruutiaseella 

  Syrjätie, Santeri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin valkohäntäpeuran metsästyksen eroja metsästysjousen ja kiväärin välillä. Työn tavoitteena oli selvittää, miten valkohäntäpeuraa metsästetään Suomessa jousella ja kiväärillä. Idea tähän aiheeseen ...
 • Kuusentaimien kasvuulähtö ensimmäisen kasvukauden aikana 

  Hakala, Anni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli tutkimus kuusentaimien kasvuunlähdöstä ensimmäisen kasvukauden aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, kuinka hyvin keväällä 2017 istutetut ruotsalaiset kuusentaimet (Picea Abies) ovat lähteneet ...
 • Laadunvarmistusmatriisin kehittäminen yleisimmistä runko- ja julkisivuvaiheen työvaiheista uudisrakentamisessa 

  Kaunisto, Kerttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy haluaa kehittää laadunvarmistusta, jotta työt tehtäisiin kerralla oikein ja vältyttäisiin takuukorjauksilta. Opinnäytetyön tavoitteena onkin kehittää laadunvarmistusmatriisi runko- ja ...
 • Työmaavesien hallintasuunnitelman kehittäminen rakennusyrityksessä 

  Kantonen, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin NCC Suomi Oy:lle. Työn aiheena oli rakennustyömaan vedenhallintaan tutustuminen ja sen kehittäminen. Tavoitteena työlle oli tutustua perusteellisesti työmaavesien päästöihin, niihin vaikuttaviin ...
 • Avointen aineistojen hyödynnettävyys pienen metsätilan arvonmäärityksessä sekä sukupolvenvaihdoksen suunnittelu 

  Hannonen, Sauli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää, voiko maksutta saatavilla olevia metsävaratietoja hyödyntää pienen metsätilan arvonmäärityksessä ja tehdä samalla laskelmat sukupolvenvaihdosta varten. Varsinaista tilaajaa työllä ei ollut, ...
 • Hyvien tuotantotapojen kehittäminen elämysjuustolaan 

  Riihimäki, Iina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elintarvikehuoneiston työtapaohje on työskentelyn apuna olevaa ohjeistusta, jolla voidaan helpottaa hygieenisten työtapojen noudattamista ja omavalvonnan päivittymistä. Tämän työn tarkoituksena oli luoda kasvavalle ...
 • Kouvolan kaupunki ja ilmastonmuutos : Tulevaisuuden haasteet muuttuvassa ilmastossa 

  Suorsa, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksianto saatiin Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluilta. Opinnäytetyön toimeksianto syntyi Kouvolan kaupungin tarpeesta löytää paikallisiin oloihin sopivia keinoja ilmastonmuutokseen ...
 • 19:n Suomessa viljellyn omenalajikkeen hedelmäpuunsyövän kestävyys 

  Karlstedt, Irene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Neonectria ditissima -sieni aiheuttaa omenapuussa kasvitautia nimeltä hedelmäpuunsyöpä. Suomessa tautia esiintyy runsaana ainakin Ahvenanmaalla ja rannikkoalueilla. Ilmaston muuttuessa yhä lauhemmaksi ja sateisemmaksi sekä ...
 • Puistometsien hoitoprosessin kehittäminen suunnittelusta toteutukseen 

  Tikkanen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa Tampereen kaupungin puistometsien hoitoprosessin nykytilaa ja kehittää tähän liittyviä osa-alueita. Kehitystarpeet määriteltiin teemahaastatteluissa saatujen vastausten pohjalta. Opinnäy-tetyön ...
 • Robotiikan hyödyntäminen palkanlaskennassa : Case: luottamustoimen palkkioiden maksaminen 

  Ilkka, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten luottamustoimen palkkioiden maksamisprosessia tulisi ja voitaisiin kehittää, jotta siinä voitaisiin päästä hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa eli RPA:ta. ...

Näytä lisää