Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Lasten seksuaalikasvatus 1. ja 2. luokalla : Luento terveydenhoitajille koulussa toteutettavan seksuaalikasvatuksen tueksi 

  Turan, Dilan; Lähde, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen ja työelämälähtöisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Akaan kaupungin terveydenhoitajille luento lasten seksuaalikasvatuksesta 1. ja 2. luokalla. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Akaan ...
 • Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen uudistamiskypsässä metsässä 

  Oksala, Saku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoite oli selvittää paikkatietoaineistojen hyödyntämiskelpoisuus uudistuskypsässä metsässä. Paikkatietoaineistoja hyödynnetään nykyisin paljon, joten niiden tarkkuus oli hyvä selvittää. Työssä tarkasteltiin ...
 • Saaristometsien puunkorjuun ja -kuljetuksen erityispiirteet 

  Heino, Samuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda esille merien ja järvien saaristometsien puunkorjuun ja -kuljetuksen erityispiirteitä. Eli mitä erityisiä ja ominaisia piirteitä saaristokorjuussa ja -kuljetuksessa on. Puunkorjuun ja ...
 • Yhdistysten nuorisojäsenhankinnan kehittäminen - Case Luonto-Liitto 

  Heikkilä, Santeri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia opinnäyteyön tilaajan, Luonto-Liitto ry:n nuorisojäsenten hankinnan tilaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jäsenhankintakeinoja, niiden toimivuutta ja kartoittaa nuorten mielipiteitä ...
 • Visakoivun kylvö ja sen onnistuminen 

  Koskinen, Oskari; Luomajärvi, Pia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää visakoivikon perustamista kylvämällä ja arvioida sen onnistumista. Visakoivun kylvöä ei yleensä suositella, joten aineistoa aiheesta löytyy niukasti. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Puutarhasivuvirtojen hyödyntäminen kuivaustekniikoilla 

  Männistö, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on selvittää eri kuivaustekniikoiden soveltuvuus valittujen puutarhasivuvirtojen prosessointiin, prosessoinnin liiketoimin-tamahdollisuudet, palvelun konseptointi ja arvoanalyysi. Työ toteutettiin ...
 • ”Neuvontaa, ohjausta ja koordinointia asiakkaan omista lähtökohdista.” : Palveluohjaus osana työttömyysturvan ratkaisuasiantuntijan työtä 

  Mäenpää, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kelan Keskisen vakuutuspiirin työttömyysturvaryhmän kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin työttömyysturvan ratkaisuasiantuntijoiden kokemuksia palveluohjauksesta ja -neuvonnasta. ...
 • Envrionmental Impact of Industrial Hemp 

  Shpendi, Gramoz (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  With the current environmental situation worldwide and greenhouse gases caused by major industries the future seems bleak and there is a need for alternative renewable raw resources to replace our nonrenewable resources. ...
 • Hakkuukone- ja tehdasmittauksen väliset mittaerot kuusitukkitoimitusten tilavuudessa 

  Pasonen, Risto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päijänteen metsänhoitoyhdistys toimittaa vuosittain noin 110 000 kuutiota kuusitukkia kotimaan mekaaniselle metsäteollisuudelle, lähinnä keskisuomalaisille sahoille. Kuusitukin määrää todennetaan tässä toimintaketjussa ...
 • Ventrogluteaalinen injektio : opas opiskelijoille 

  Kokkonen, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opettajille opetusväline, jossa oppaan muodossa kerrotaan ventrogluteaalisesta injektionannosta. Tavoitteena oli luoda aiheesta opas, jossa ...
 • Kohti turvallista lääkehoitoa ikääntyneiden laitoshoitoyksikössä havainnoinnin avulla 

  Ronkainen, Kirsi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lääkehoitopoikkeamat ovat merkittävä uhka potilasturvallisuudelle. Lääkehoidon riskitekijöiden tunnistaminen ja lääkehoitopoikkeamia ennaltaehkäisevien toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto ovat tärkeässä asemassa ...
 • Kuvapuhelimen käytön opas Tampereen kaupungin kotihoitoon 

  Jokinen, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valtakunnallisesti teknologiaa tuodaan yhä vahvemmin osaksi kotihoitoa. Yksi viimeisimmistä kotihoidoissa käyttöönotetuista teknologisista ratkaisuista on kuvapuhelimen välityksellä tapahtuva etähoiva. Tämän opinnäytetyön ...
 • 3D-teknologiat ja tietojenkäsittely : 3D-tulostus, 3D-skannaus ja 3D-mallinnus 

  Vähämäki, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tietojenkäsittelijöille suunnattua tietoa 3Dteknologioista, joita ovat 3D-tulostus, 3D-skannaus ja 3D-mallinnus. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi 3D-teknologioita ja niiden historiaa. ...
 • Kantahämäläisten järjestötoimijoiden näkemyksiä sote-uudistuksesta 

  Alapartanen, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on ennakoida, millä tavoin sote-uudistus vaikuttaa järjestöjen toimintaan kantahämäläisten järjestötoimijoiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastelukohteena on, millä tavoin järjestöjen toimintaa tulisi ...
 • Leikin kautta kohti osallisuutta 

  Nääppä-Rantanen, Birgitta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa painotetaan yhtenä arvope-rustan yleisperiaatteena ja lasten laaja-alaisen osaamisen pohjana. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, mitä lapset leikkivät päiväkodissa ...

Näytä lisää