Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Windows-alijärjestelmä Linux 

  Tukiainen, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää mikä on Windows-alijärjestelmä Linux, miten se on toteutettu, mitä sillä voi tehdä ja kenelle se sopii. Työn toimeksiantaja työn tekijä. Työn teoriapohjana käytettiin Microsoftin ...
 • ALTERNATIVE POWERSOURCES USED IN RUSSIA 

  Snitovskii, Aleksandr (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  The main goals of the thesis were to analyse the real situation of power sources in Russia and to estimate what was already being used in the country. Another goal was to discuss their efficiency. The thesis includes the ...
 • Kuivaketju10-valvonta elinkaarihankkeissa 

  Heinonen, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työn toimeksiantajan, Green Building Partners Oy:n sisäistä toimintamallia Kuivaketju10-toimintamallin valvonnassa. Valvontaa tehdään rakentamisen elinkaarihankkeissa. Kuivaketju10 ...
 • Automaattinen päätelaitteiden konfigurointi ohjelmisto : Tietoliikennelaitteiden konfiguroinnin ja käyttöönoton automatisointi 

  Salo, Joonas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli automatisoida Elisa Oyj:n yritysasiakkaiden päätelaitteiden (CPE) käyttöönotto. Työn tavoitteeksi muodostui palvelimella automaattisesti ajettava tietokoneohjelmisto, joka ohjelmoitaisiin ...
 • Artificial neural networks 

  Korpi, Nika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Goal of the thesis is to take a closer look at how artificial neural networks (ANN) work. ANNs is a challenging subject and at a quick glance even a mystery, which was also the motivation for the subject. In this thesis ...
 • Elenia Lämmön viestintä ja mielikuvat 

  Keski-Nisula, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten toimeksiantajan viestintä vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan toimeksiantajasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Elenia Lämpö Oy ja tutkimus toteutettiin toimeksiantajan tarpeesta. ...
 • Liikkuvan ajoneuvon satelliittivastaanottimien toimivuus 

  Eskola, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli hankkia tietoa liikkuvassa ajoneuvossa käytettävien satel-liittipaikannuksessa käytettävien vastaanottimien tarkkuutta. Lähtökohtana oli opinnäytetyön tilaajan Carement Oy:n tarve päivittää ...
 • Tahdonvastaisessa hoidossa olevan aikuisen hoitomyöntyvyys : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Ojala, Elias; Hurskainen, Robert (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tahdonvastaisessa hoidossa olevan aikuisen hoitomyöntyvyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoittaa hoitomyöntyvyydestä tehtyjä tutkimuksia. Tutkimusmenetelmänä olemme ...
 • Changing Perceptions of Tourism as a Respectable Career Choice for Omani Women 

  Räisänen, Jaana (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tourism in Oman is projected to offer 500 000 new jobs by 2040, but the sector has challenges in attracting local employees, especially women. Tourism is widely not perceived as a respectable career choice for women in the ...
 • Meijerialan koulutuksen työelämälähtöisyys 

  Kaunisto, Jyri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa meijerialan koulutusta tarjoaa vain Hämeen ammatti- instituutin meijerialan osaamisalan yksikkö Hämeenlinnassa. Koulutuksen tarjoajan vastuulla on kouluttaa uudet meijeristit vastaamaan työelämän asettamiin ...
 • Vihreä kädenjälki : Kädenjälkiajattelun toimivuus viheralalla 

  Kudjoi, Katriina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vihreä kädenjälki on positiivinen vastakohta ekologiselle jalanjäljelle. Jalanjälki keskittyy mittaamaan luonnonvarojen kulutusta eli sitä haittaa jota toiminnallamme aiheutamme ympäristöllemme, kun taas kädenjälki lähestyy ...
 • Tyypin 2 diabetesta sairastava ikäihminen tehostetussa palveluasumisessa : Ohje väliarvion kirjoittamiseen 

  Björn, Riika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohje ikääntyneen tyypin 2 diabeetikon väliarvion kirjoittamiseen. Väliarvio kuvaa asukkaan tämän hetkistä toimintakykyä ja hoidon tarpeita sekä auttaa hoitajaa ...
 • Voimankäytön tapahtumailmoitus mobiilisovelluksella 

  Rajala, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata prosessia, jossa selvitettiin turvallisuusalalla toimivan yrityksen lakisääteisen tapahtumaraportoinnin toteuttamista sähköisesti älypuhelimen avulla. Työn aikana tutkittiin, kuinka ...
 • Hissikuilun päivitys muutoshankkeessa : Asunto Oy Lahden Marleena 

  Kämppi, Ina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä haluttiin perehtyä hissikuilun rakentamiseen olemassa olevaan kiinteistöön ja tutkia vaihtoehtoista työtapaa hissikuilun toteuttamiselle. Opinnäytetyössä käydään läpi nykypäivän määräykset sekä ...
 • Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja toteutus : Case: PTS Finland Oy 

  Karhu, Riina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli markkinoinnin suunnittelu sekä toteutus henkilökuljetustoimialalla aloittaneelle startup- yritykselle, PTS Finland Oy:lle. Työn toimeksianto saatiin yrityksen operatiiviselta johtajalta, ...

Näytä lisää