Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Hyönteistalouden paikalliset mahdollisuudet 

  Teerikorpi, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohdealueella, Kangasalan Sahalahdella, elintarviketeollisuus, maa- ja puutarhatuotanto ovat keskittyneet pienelle alueelle. Kohdealueella syntyy alueellisesti merkittäviä määriä erilaisia ravinnerikkaita ...
 • Vermon ravikoulu : Asiakastyytyväisyys ja palvelukonseptin kehittäminen 

  Lepistö, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji, ja hevosharrastus pääsee mukaan Suomen kymmenen suosituimman harrastuksen jouk-koon. Erilaisia ratsastuskoulutoimintaan keskittyneitä toimijoita Suomessa on noin 500, ...
 • IT-betonin todellisen muottipaineen määrittäminen ja nousu-nopeuden sovittaminen muotin kapasiteettiin 

  Romu, Juhani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää IT-betonia käytettäessä sen todellinen muottiin kohdistuva valupaine. Työ tehtiin YIT:n Triplan työmaalla yhteistyössä Peri Suomi Oy:n sekä Rus-kon betonin kanssa. Työstä saatavilla ...
 • Älykkäät vaatteet ja niiden hyödyntäminen työympäristössä 

  Koro, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua älykkäisiin vaatteisiin ja pohtia miten älykkäitä vaatteita voitaisiin hyödyntää työympäristössä. Materiaaleina käytettiin alaan liittyviä uutisia ja muita artikkeleita. Työn ...
 • Tietoisuustaidot osana sosiaali- ja terveysalan työntekijän kompetenssia 

  Komsi, Milla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tietoisuustaitoja osana sosiaali- ja terveysalan työntekijän kompetenssia. Tutkimuksen informantit olivat vaativaa ihmissuhdetyötä tekeviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka ...
 • Laatujohtaminen leipomossa 

  Lindeberg, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin keskisuurelle leipomoalan yritykselle olemassa olevan laatujärjestelmän käytettävyyden ja hyödynnettävyyden pa-rantamiseksi. Yrityksen vientileipomolla on asiakasvaatimuksena sertifioitu laadunhallin ...
 • Engineering Principles and Design Procedures of a Detached House in Finland 

  Zahid Hasan Rubel, Md (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this Bachelor’s thesis was to design a detached house in Finland. In general, construction designing work becomes quite familiar and easier for the structural engineers with their experiences over time. In ...
 • Vapaaehtoistyön toimintamallin kehittäminen Suomen Syöpäpotilaat ry:lle 

  Natunen, Tytti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistyö toteutettiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n (SSP) tilauksesta. SSP:llä ei ennestään ollut sosiaalisessa mediassa toimivien potilasverkostojen ulkopuolista vapaaehtoistoimintaa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna ...
 • Maanmuokkauksen kehitys ja vaikutukset taimikon tiheyteen Keski-Lapissa 

  Lehtinen, Aape (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli tutkimus maanmuokkauksen vaikutuksista taimikon runkolukuun Keski-Lapissa. Tutkimus käsitteli taimikoninventoinnin seurauksena saatuja tuloksia suunnilleen koko Sodankylän kunnan alueelta. Työn tilaajana ...
 • Kesätyöntekijöiden massarekrytoinnin toimivuus Pirkanmaan Osuuskaupassa 

  Haapaniemi, Katri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia massarekrytoinnin toimivuutta Pirkanmaan Osuuskaupassa. Kyseistä rekrytointimenetelmää on käytetty jo vuonna 2017, ja haluttiin selvittää uudelleen, mitä mieltä hakijat ovat kyseisestä ...
 • Henkilöstövuokrauksen mielikuvat Suomessa 

  Hietala, Tiia-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa vuokratyön mielikuvista Suomessa sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta. Lisäksi näiden kahden kohderyhmän näkemyksiä haluttiin verrata toisiinsa. ...
 • Struviitin saostus virtsasta, lietelannasta ja rejektivedestä 

  Peltonen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Struviitti on fosfaattimineraali, jota voidaan käyttää lannoitteena väkilannoitteiden tapaan. Struviittia voidaan saostaa erilaisista jätevesistä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää struviitin saostusprosessin ...
 • Käyttäjäkunnossapito ja sen implementointi tehtaalle 

  Oksanen, Leo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikan opinäytetyössä syvennytään käyttäjäkunnossapitoon. Opinäytetyössä tehtiin ja implementoitiin käyttäjäkunnossapitomalli elintarviketehtaalle. Opinnäytetyö ...
 • Pukeudu satuun : Lasten roolivaatteiden suunnittelu Hämeenlinnan kaupunginkirjastolle 

  Käki, Aino (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja valmistettiin satuhahmoihin perustuvia lasten roolivaatteita Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Pikkuväen kirjastoon. Roolivaatteiden tarkoitus on lisätä lasten viihtyvyyttä kirjastossa ja ...
 • Web-sovelluksen teko Djangolla 

  Vuori, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin web-sovelluksien kehittämiseen tarkoitettuun Django-sovelluskehykseen ja sen käyttämään Python-ohjelmointikieleen. Näiden lisäksi työssä käytiin läpi yleisesti mitä web-sovellukset ovat ...

Näytä lisää