• Ohjaajien näkemyksiä kuntouttavan työtoiminnan sisällöstä : Että toiminta pysyisi järkevänä 

   Jalasto, Simo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn toimeksiantaja on Samaria rf. Hämeenlinna. Työssä selvitetään ohjaajien ajatuksia kuntouttavan työtoiminnan sisällöstä. Kuntouttavassa työtoiminnassa on mukana pitkäaikaistyöttömiä, jotka tulevat toimintaan ...
  • Sisäilmastolliset tekijät rintamamiestalon perusparannuksen lähtökohtina 

   Koskenoja, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esittää perusparantamattoman rintamamiestalon sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä sekä laskennallisesti osoittaa sisäilmastolliset olosuhteet. Tavoitteena oli koota yhteen keinoja, jotka ...
  • Teollisuusrakennuksen ulkoseinärakenteen korjaussuunnittelu : Teräsohutlevypintainen tuulettumaton elementtirakenne 

   Koskenoja, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli vanhan teollisuusrakennuksen ulkoseinärakenteen korjaus ja energiatehokkuuden parantaminen. Työn aihealuetta käsiteltiin sekä teoreettisesti että soveltaen kohdekiinteistöön. Työn tulokset palvelevat ...
  • Pohjantähden tarina 

   Kivilahti, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä tutkitaan tarinallistamista vakuutusyhtiössä sekä asiakkaiden mielikuvia yhtiöstä. Työ on tehty Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähdelle, jossa itse työskentelen. Tavoitteena oli kartoittaa, millaisia ...
  • ”On löytänyt paikkansa se suru” : Läheisen itsemurhan aiheuttamasta kriisistä selviytyminen ja Surunauha ry:n vapaaehtoisena toimimisen vaikutus selviytymisprosessissa 

   Koivuniemi, Iida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää läheisen itsemurhan aiheuttamasta kriisistä selviytymistä ja Surunauha ry:n vapaaehtoisena toimimisen vaikutuksia selviytymisen prosessissa. Tavoitteena oli tuottaa ...
  • Hyönteistalouden paikalliset mahdollisuudet 

   Teerikorpi, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön kohdealueella, Kangasalan Sahalahdella, elintarviketeollisuus, maa- ja puutarhatuotanto ovat keskittyneet pienelle alueelle. Kohdealueella syntyy alueellisesti merkittäviä määriä erilaisia ravinnerikkaita ...
  • Vermon ravikoulu : Asiakastyytyväisyys ja palvelukonseptin kehittäminen 

   Lepistö, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji, ja hevosharrastus pääsee mukaan Suomen kymmenen suosituimman harrastuksen jouk-koon. Erilaisia ratsastuskoulutoimintaan keskittyneitä toimijoita Suomessa on noin 500, ...
  • IT-betonin todellisen muottipaineen määrittäminen ja nousu-nopeuden sovittaminen muotin kapasiteettiin 

   Romu, Juhani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli selvittää IT-betonia käytettäessä sen todellinen muottiin kohdistuva valupaine. Työ tehtiin YIT:n Triplan työmaalla yhteistyössä Peri Suomi Oy:n sekä Rus-kon betonin kanssa. Työstä saatavilla ...
  • Älykkäät vaatteet ja niiden hyödyntäminen työympäristössä 

   Koro, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua älykkäisiin vaatteisiin ja pohtia miten älykkäitä vaatteita voitaisiin hyödyntää työympäristössä. Materiaaleina käytettiin alaan liittyviä uutisia ja muita artikkeleita. Työn ...
  • Tietoisuustaidot osana sosiaali- ja terveysalan työntekijän kompetenssia 

   Komsi, Milla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tietoisuustaitoja osana sosiaali- ja terveysalan työntekijän kompetenssia. Tutkimuksen informantit olivat vaativaa ihmissuhdetyötä tekeviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka ...
  • Laatujohtaminen leipomossa 

   Lindeberg, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin keskisuurelle leipomoalan yritykselle olemassa olevan laatujärjestelmän käytettävyyden ja hyödynnettävyyden pa-rantamiseksi. Yrityksen vientileipomolla on asiakasvaatimuksena sertifioitu laadunhallin ...
  • Engineering Principles and Design Procedures of a Detached House in Finland 

   Zahid Hasan Rubel, Md (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this Bachelor’s thesis was to design a detached house in Finland. In general, construction designing work becomes quite familiar and easier for the structural engineers with their experiences over time. In ...
  • Vapaaehtoistyön toimintamallin kehittäminen Suomen Syöpäpotilaat ry:lle 

   Natunen, Tytti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kehittämistyö toteutettiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n (SSP) tilauksesta. SSP:llä ei ennestään ollut sosiaalisessa mediassa toimivien potilasverkostojen ulkopuolista vapaaehtoistoimintaa. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Minna ...
  • Henkilöstövuokrauksen mielikuvat Suomessa 

   Hietala, Tiia-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa vuokratyön mielikuvista Suomessa sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta. Lisäksi näiden kahden kohderyhmän näkemyksiä haluttiin verrata toisiinsa. ...
  • Maanmuokkauksen kehitys ja vaikutukset taimikon tiheyteen Keski-Lapissa 

   Lehtinen, Aape (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö oli tutkimus maanmuokkauksen vaikutuksista taimikon runkolukuun Keski-Lapissa. Tutkimus käsitteli taimikoninventoinnin seurauksena saatuja tuloksia suunnilleen koko Sodankylän kunnan alueelta. Työn tilaajana ...
  • Kesätyöntekijöiden massarekrytoinnin toimivuus Pirkanmaan Osuuskaupassa 

   Haapaniemi, Katri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia massarekrytoinnin toimivuutta Pirkanmaan Osuuskaupassa. Kyseistä rekrytointimenetelmää on käytetty jo vuonna 2017, ja haluttiin selvittää uudelleen, mitä mieltä hakijat ovat kyseisestä ...
  • Struviitin saostus virtsasta, lietelannasta ja rejektivedestä 

   Peltonen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Struviitti on fosfaattimineraali, jota voidaan käyttää lannoitteena väkilannoitteiden tapaan. Struviittia voidaan saostaa erilaisista jätevesistä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää struviitin saostusprosessin ...
  • Käyttäjäkunnossapito ja sen implementointi tehtaalle 

   Oksanen, Leo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikan opinäytetyössä syvennytään käyttäjäkunnossapitoon. Opinäytetyössä tehtiin ja implementoitiin käyttäjäkunnossapitomalli elintarviketehtaalle. Opinnäytetyö ...
  • Pukeudu satuun : Lasten roolivaatteiden suunnittelu Hämeenlinnan kaupunginkirjastolle 

   Käki, Aino (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja valmistettiin satuhahmoihin perustuvia lasten roolivaatteita Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Pikkuväen kirjastoon. Roolivaatteiden tarkoitus on lisätä lasten viihtyvyyttä kirjastossa ja ...
  • Web-sovelluksen teko Djangolla 

   Vuori, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin web-sovelluksien kehittämiseen tarkoitettuun Django-sovelluskehykseen ja sen käyttämään Python-ohjelmointikieleen. Näiden lisäksi työssä käytiin läpi yleisesti mitä web-sovellukset ovat ...