Uusimmat viitteet

 • DeltaV-vesiprosessin käyttöönotto ja kehitys 

  Partala, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli käyttöönottaa ja kehittää DeltaV-automaatiojärjestelmällä toimiva vesiprosessi opetuskäyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu. Työ pohjautuu Aimo Tikan vuonna ...
 • Kysyntäjousto akkupohjaisissa älykkäissä sähköverkoissa 

  Rantanen, Juha-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin valmistavan teollisuuden yritykselle. Työn tavoitteena oli tuottaa yleiskuva markkinoilla olevista sähköenergian akkupohjaisista varastointimahdollisuuksista, joita voitaisiin soveltaa suuremmissa ...
 • Sorvaussolun robotin uusiminen 

  Koskela, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa automaation ja robotiikan mahdollisuuksista sekä hankinta- ja ylläpitokustannuksista konepajateollisuudessa toimivalle Komas Oy:lle. Opinnäytetyössä esitellään lyhyesti ...
 • Lentokonevaakojen kalibroinnin automatisointi 

  Lento, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ilmavoimien Varikon Akkreditoitu Kalibrointilaboratorio, joka kuuluu Suomen Puolustusvoimien 3. Logistiikkarykmenttiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella automatisoitu ...
 • OPC-tiedonsiirron rakentaminen : Siemensin ja Metso DNA:n välille 

  Kilpeläinen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Ekokemin Riihimäen toimipisteessä. Työn tarkoituksena oli tuoda uudelta muovijalostamolta prosessin käyntitietoja OPC-tiedonsiirtoa hyödyntäen sekä piirtää prosessin valvomonäyttöjä päävalvomon ...
 • Sinkityslinjan lämpökäsittelyuunin kaasujen säätöinstrumenttien uusiminen 

  Oksanen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty terästehtaan sinkityslinjan lämpökäsittelyuunille tehdyt maakaasun ja polttoilman säätöön liittyvät instrumentoinnin muutokset. Työ on tehty SSAB Europelle. Työssä on lisäksi selvitetty ...
 • Oikosulkumoottorin valinta ja mitoitus 

  Parviainen, Esa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sähkömoottori on erilaisten mekaanisten liikeratojen tuottajana oikein valittuna, mitoitettuna ja suojattuna erittäin energiatehokas laite. Useat sähkö- ja automaatioalalle valmistuneet ”uudet” asentajat ovat kovin vähän ...
 • IoT-järjestelmä harjoituskäyttöön 

  Kautto-Seinäjokinen, Vili (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö lähti Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön tarpeesta saada opetusmateriaalia IoT:tä eli asioiden internetiä varten. IoT on laaja käsite, josta on lukuisia eri määritelmiä. Niiden yhteisten ...
 • Lämpölaitoksien varavoimakäyttöjen ohjausjärjestelmän toteutus 

  Nieminen, Aki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn on tilannut Jämsän Aluelämpö Oy. Jämsän Aluelämpö Oy:n Hallin lämpölaitoksen alueelle valmistuu uusi 4 MW:n biolämpölaitos helmikuussa 2017. Uuteen laitokseen asennettiin myös toinen varavoimakone turvaamaan ...
 • Konttilukin punnitusjärjestelmä 

  Artikainen, Harri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty punnitusalan yritykseen. Työn päätarkoituksena oli tehdä asennusohje, miten Kalmarin konttilukkiin asennetaan kontin punnitusjärjestelmä. Asennusohjeelle oli selvä tarve, koska antureiden kysyntä ...
 • Särmäyksen automatisointi 

  Ranta, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tutkittua tietoa särmäyksen automaation mahdollisuuksista ja verrata niitä manuaalisärmäykseen. Toimeksiantajana oli Amada-koneiden maahantuoja Ama-Prom Finland Oy. Opinnäytetyössä ...
 • Tuotantokoneen hallintalaitteen käyttöliittymän suunnittelu 

  Viljanen, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella käyttöliittymä Metalpak Oy:n pienen kansilinjan ohjaustarpeisiin. Kansilinjassa oli vanha S5 –sarjan logiikka ja iso ohjauspaneeli, jossa oli nappuloita ja kytkimiä joka lähtöön. ...
 • Kulunvalvontajärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

  Viertola, Eetu-Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tavoitteena oli valmistaa kulunvalvontalaite, joka tunnistaa pääovesta sisään kulkevat henkilöt, sekä aulassa olevasta kääntöportista kulkevat henkilöt, suunta yksilöitynä. Tunnistus tapahtuisi RFID-tageilla, jotka alueella ...
 • Teollisuushallin valaistuksen suunnittelu, energiatehokkuuden arviointi ja investointilaskelma 

  Aho, Jari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin TKM TTT Finland Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä valaistussuunnitelma 2500m2 tuotantotilaan, sekä tutkia mahdollisesti saavutettavaa energian- ja huoltokustannusten säästöä. Näiden ...
 • Terätehtaan kiinteistöautomaation modernisointi ja energianhallinta 

  Matikainen, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään kiinteistöautomaation teoriaa ja osallistutaan Valkeakoskella sijaitsevan Valmet Technologies Oy:n jauhimia valmistavan Terätehtaan kiinteistöautomaation modernisoinnin projektiin samalla ...

Näytä lisää