Uusimmat viitteet

 • Kiinteistöautomaatio : Suunnittelun haasteena ja kunnossapidon tulevaisuutena 

  Haverinen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kiinteistöautomaatiojärjestelmien nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Työn lähtökohtana tutustuttiin kiinteistöautomaation tiedonsiirtoon ...
 • Mobiilirobotin tuotannonaikainen laadunhallinta 

  Sovala, Juhani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suoritettiin innovatiivisen ja hieman erilaisen tuotteen tuotannon laadunhallintaa. Mahdollisuuden tähän tarjosi ti-laajayritys toimeksiannollaan. Tavoitteena oli kehittää menetelmä mo-biilirobotin ...
 • Vaihteenlämmityksen ohjausjärjestelmä 

  Koivisto, Perttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tampereen raitiotieallianssille, joka suunnittelee ja rakentaa uutta raitoitiejärjestelmää Tampereelle. Opinnäytetyössä tutkitaan rautatien vaihteenlämmityksen ohjausauto-maatiota. Sitä sovelletaan ...
 • Tuotteistus VME-solmujen korvauksesta ACN MR G2:lla 

  Kinnari, Jami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Valmet Automation Oy Tampereella. Työn tavoitteena oli tehdä kustannustehokas ja nykyaikainen ratkaisu kaikkien vielä käytössä olevien VME-pohjaisten järjestelmien korvaukseen. Tuotteistuksen ...
 • PAINEILMAVERKOSTON SUUNNITTELU JA HANKINTA 

  Heittola, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin nykyaikainen paineilmaverkosto täysin uuteen tuotantolaitokseen. Työssä käsiteltiin paineilmalle asetettuja vaatimuksia, sekä määritettiin paineilmaverkoston laitteiden mitoitus ...
 • Sähkökeskusten ja komponenttien turvallisuuden varmistaminen lämpökameralla : Teoria, käytännöt ja toimenpiteet 

  Penttilä, Kimmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sandvik Mining and Construction Oy tilasi tämän opinnäytetyön ylläpitääkseen korkeaa sähköturvallisuustasoa ja komponenttien kestävyyttä. Turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensisijaisia prioriteetteja koneiden tuottamisessa ...
 • Lämpötilan vaikutus suojalaitteiden toimintaan 

  Karjala, Jonne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tehtiin Liikennevirastolle ja Winco Oy:lle, joka toimii Länsi- ja Etelä-Suomen alueilla rautateiden sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnos-sapitäjänä. Tarkoituksena oli selvittää rautatievaihteiden lämmitysjärjestelmään ...
 • Tulevaisuuden sähköasema-ammattilainen 

  Koskela, Topias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Empower PN Oy:lle ja sen tavoitteena oli saada lopputuloksena koulutustarvekartoitus ja -suunnitelma Empower PN Oy:n sähköverkkodivisioonaan. Opinnäytetyössä kartoitettiin asiakaskyselyn avulla ...
 • Työstökoneiden sopimushuollot : Sopimushuoltojen ohjauksen kehittäminen 

  Aatsinki, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työstökoneiden sopimushuoltojen ohjauksen kehittämistä. Tilaajana toimii Wihurin Teknisen Kaupan Työstökoneet liike-toiminta-alue, jonka päätoimialana on Yamazaki Mazak CNC-metallintyöstökoneiden ...
 • Mobiilin, itsenäisen LNG-höyrystimen automatisointi 

  Talola, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kehittää sähkö- ja automaatiojärjestelmä uuteen 0–5MW:n mobiiliin kaasuntoimitusjärjestelmään, jolla on tarkoitus tarjota metaanikaasua putkiverkoston ulkopuolisiin kohteisiin. Tällaista kokonaisuutta ...
 • Kiinteistövalvonnan tehostaminen tuotantolaitoksessa energiatehokkaammaksi järjestelmäksi 

  Lindfors, Kim (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkisteltiin tilaajan SSAB Europen Oy:n kiinteistövalvontaa Hämeenlinnan tuotantohallissa ja ilmanvaihdon tehostamista hallintokonttori 1:sessä sekä seurattiin, kuinka kiinteistövalvonnalla voidaan ohjata lämpöenergioita ...
 • Sähköasennuksien ohjeistusmallin suunnittelu ja laadinta 

  Jaakkola, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metso Mineralsilla kehitetään koko ajan tela-alustaisia liikuteltavia murskausyksiköitä, joten ohjeistuksien pitäminen ajan tasalla on haasteellista ja aikaa vievää työtä. Metsolla ollaan ottamassa käyttöön kaapeleiden ...
 • Robotisoidun hiomakonesolun käytettävyyden parantaminen 

  Juurtti, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää tilaajan Jame-Shaft Oy:n robotisoidusta hiomasolusta automaattisen ajon pysähtymiseen johtavia ongelmakohtia, jotka ratkaisemalla voitiin parantaa solun käytettävyyttä ja tehostaa sen ...
 • Muovifilmin tuottaminen automatisoidulla ekstruusioprosessilla ja laadunvalvonta konenäön avulla 

  Haikonen, Manu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin periaatesuunnitelma, jossa on selvitetty, mikä olisi paras tapa toteuttaa automaattinen laadunvalvontajärjestelmä, jolla tuotantotilanteessa valvoa ekstruusiopäällystyksessä käytettävää sulaa ...
 • Lämmitysjärjestelmän datankeruu ja analysointi 

  Partanen, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi esineiden internetin perusteita ja kehitettiin sovellus prosessiarvojen tallentamiseen pilvipalveluun. Sovelluksen on tarkoitus tulla Pirkanmaan liiton rahoittamaan Tarkalla ohjauksella ...

Näytä lisää