Uusimmat viitteet

 • Jääherkku : Tuotekehitys 

  Tavisalo, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja valmistaa kasvisraaka-aineista mahdollisimman terveellinen jäätelönomainen valmiste. Toimeksiantajan toiveena oli, ettei tuotteeseen lisättäisi sokeria ja siinä käytettäisiin ...
 • Pienmaidonjalostuksen uuden hyvien hygieniakäytänteiden oppaan tuomat muutokset alalle 

  Kansikas, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka yhtenäistetään käytäntöjä pienjuustoloiden tarkastuksissa, jotta elintarvikealan toimijan ja valvovan viranomaisen työ helpottuu. Samalla tutkittiin uuden hyvien hygieniakäytänteiden ...
 • Pesukeskuksen operatiivinen käyttöönotto ja sen onnistumista tukevat menestystekijät 

  Seurujärvi, Sara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Turengin jäätelötehtaan vanha pesukeskus oli turvallisuus- ja laaturiski. Pesukeskus oli myös kapasiteetiltaan riittämätön nykyisille tuotantomäärille. Turenkiin päätettiin rakentaa uusi, nykyaikaisempi ja turvallisempi ...
 • Kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan vaikutus Salon ja Hämeenlinnan kaupunkien yleisten leikkikenttien kuntoon 

  Luoto, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on kuluttajaturvallisuusvalvonnan vaikutuksen arviointi leikkikenttien kuntoon ja turvallisuuteen, eli tarkemmin sanottuna kunnan terveystarkastajan tekemän työn hyödyllisyys leikkikenttien turvallisuuden ...
 • Kasviperäisen valmisruokatehtaan suunnitteluopas ja laatukäsikirja 

  Jokimaa, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa painettuun muotoon kasviperäisten valmisruokien tuotantolaitokselle yleislaatukäsikirja ja suunnitteluopas, joka kattaa eurooppalaistason laatu- ja hygieniavaa-timukset ...
 • Yhdistetyn bioetanoli- ja biokaasutuotantoprosessin rejektien hallinta ja hyötykäyttö 

  Sippola, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli St1 Biofuels Oy, joka on suomalaisen St1 energiayhtiön omistama tytäryhtiö. St1 Biofuels tuottaa bioetanolia liikennekäyttöön RE85-polttoaineeksi ja bensiinin sekoitteeksi. Työ toteutettiin ...
 • Laboratorion referenssimateriaalin valmistus ja käyttöönotto 

  Mäkelä, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin ja otettiin käyttöön referenssimateriaali käytettäväksi akkreditoitujen liukoisuustestien laadunvalvonnassa. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Materiaalien ...
 • Olkibiosuodin maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämisessä ja ravinnekierron tehostamisessa 

  Lohela, Piritta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää olkibiosuodinkäsittelyn vaikutusta ojaveden ravinnepitoisuuksiin sekä oljen toimivuutta suodinkäytössä. Työ oli osa Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön -hanketta (Ravinneresurssi). ...
 • Biokaasulaitoksen sijainnin optimointi paikkatietoanalyysin avulla 

  Parkkila, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään optimisijaintia maaseudun raaka-aineita käyttävälle biokaasulaitokselle. Opinnäytetyö suoritettiin paikkatietoanalyysinä, joka rajattiin koskemaan Jyväskylän eteläpuoleista ...
 • FSSC 22000 ELINTARVIKETURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN EDELLYTYKSET JA TOTEUTUS PIENELLE ELINTARVIKEYRITYKSELLE 

  Roukala, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  FSSC 22000 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on standardi, jonka pohjana on vuonna 2005 julkaistu ISO 22000 -standardi. ISO 22000 -standardia täydennettiin teknisellä lisäosalla TS 22002-1:2009 ja FSSC ...
 • Rasvoittuvuuserot eri lammasroduilla 

  Knuuttila, Maija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimeksiantajana oli kymenlaaksolainen pienteurastamo, joka käsit-telee pääasiassa lampaita. Työn tarkoituksena oli verrata rasvoittuvuuseroja eri rotujen välillä. Toimeksiantajaa kiinnosti rasvoittuneisuus, koska ...
 • Jätepuun EoW-menettely teollisuuslaitoksen raaka-aineen käsittelyssä 

  Pekki, Liisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jätepuuta syntyy arviolta 3–5 milj. t/a metsä-, puunjalostus-, pakkaus- ja rakennusteollisuuden toiminnan yhteydessä. Jätepuun vuosittaista kokonaismäärää on hankala arvioida. Osa jätepuuvirroista luokitellaan jätteen ...
 • Lihan luontainen mureuttaminen 

  Virtanen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia pastöroimattoman soijakastikkeen mureuttavaa vaikutusta suikaloidussa lihatuotteessa. Työn tavoitteena oli selvittää, saadaanko lihatuotteesta mureampaa lisäämällä marinadiin ...
 • Pilot-biokaasureaktori maitotilalle 

  Haavisto, Toni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ravinteiden kierrätys ja ravinnevalumien vähentäminen vesistöön ovat keinoja Itämeren tilan parantamiseksi. Käytännön toimenpiteitä näiden saavuttamiseksi ovat muun muassa biokaasun tuotanto ja kerääjäkasvien käyttö ...
 • Aloitus- ja lopetusvesityöntöjen optimointi : Hämeenlinnan Osuusmeijerissä 

  Konttori, Iida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tarkoituksena oli optimoida maidon- ja kermanvalmistuslinjojen sekä raakamaitolinjojen aloitus- ja lopetusvesityönnöt niin, että mahdollisimman vähän käyttökelpoista raaka-ainetta joutuisi työntöjen mukana viemäriin. ...

Näytä lisää