Uusimmat viitteet

 • Hyönteistalouden paikalliset mahdollisuudet 

  Teerikorpi, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohdealueella, Kangasalan Sahalahdella, elintarviketeollisuus, maa- ja puutarhatuotanto ovat keskittyneet pienelle alueelle. Kohdealueella syntyy alueellisesti merkittäviä määriä erilaisia ravinnerikkaita ...
 • Käyttäjäkunnossapito ja sen implementointi tehtaalle 

  Oksanen, Leo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikan opinäytetyössä syvennytään käyttäjäkunnossapitoon. Opinäytetyössä tehtiin ja implementoitiin käyttäjäkunnossapitomalli elintarviketehtaalle. Opinnäytetyö ...
 • Laatikkoruokalinjan kypsennyshävikin pienentäminen 

  Saarenkivi, Riina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Liha ja Säilyke Oy. Työn tarkoituksena oli saada pienennettyä laatikkoruokalinjan kypsennyshävikkiä tutkimalla tehtaalla valmistettavien laatikkoruokien kypsennysprosessien lämpötiloja. ...
 • UTZ-sertifikaatti osana yrityksen liiketoimintaa 

  Mattila, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvitteellisen yrityksen liiketoiminnan kehittäminen UTZ-sertifikaatin avulla. UTZ on maailman suurin kestävän kaakaotuotannon sertifiointiohjelma. Työn aihe sai alkunsa, kun suklaata valmistava ...
 • Teollinen raskifermentaatio : Maitohappobakteerien orgaanisten happojen stabiilius 

  Petrov, Dimitri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kiinnitettiin huomiota nykyleipomoissa yleistyvien ruis-raskin valmistamiseen tarkoitettujen fermentorien toimintaan. Eräässä keskisuuresta leipomosta automaation astetta tuotannossa on järjestel-mällisesti ...
 • Hävikin kartoittaminen kokolihaleikkeleiden valmistuksessa 

  Sulander, Meri-Sisko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja vertailla erään lihajalosteita valmistavan yrityksen kokolihaleikkeleiden valmistuksessa syntyviä kypsennys- ja siivutushävikkejä sekä pohtia niiden vähentämiskeinoja. ...
 • Konttisekoittimen optimointi 

  Brandes, Jasmin (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yritykselle Maustepalvelu Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, kuinka paljon tuotteiden sekoitusaikoja voidaan lyhentää alkuperäisestä ilman tuotteiden ominaisuuksien muuttumista. Toisena ...
 • Uuden pakkauskoneen käyttöönotto 

  Alho, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli uuden pakkauskoneen käyttöönotto ja työn toimeksiantajana toimi MP Maustepalvelu Oy, joka sijaitsee Hämeenlinnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laitteen aikataulun mukainen käyttöönotto sekä ...
 • Chian siemenistä valmistettava kastikepohja koirille 

  Roberts, Emma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä kasvipohjaisten ruokien suosio on noussut hurjasti ja ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi ostamansa ruoan alkuperästä ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Koiranruokamarkkinoilla on paljon ...
 • Hyvien tuotantotapojen kehittäminen elämysjuustolaan 

  Riihimäki, Iina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elintarvikehuoneiston työtapaohje on työskentelyn apuna olevaa ohjeistusta, jolla voidaan helpottaa hygieenisten työtapojen noudattamista ja omavalvonnan päivittymistä. Tämän työn tarkoituksena oli luoda kasvavalle ...
 • Puutarhasivuvirrat hyönteisten tuotannossa 

  Järveläinen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin osana hanketta nimeltä ArvoBio. Hankeen päätavoitteena on edistää kiertotaloutta puutarhatuotannossa kehittämällä uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi sekä tehostamalla sivuvirtojen hyötykäyttöä. ...
 • Pienpanimolaitteiston hankinta ja ylösajo 

  Viitanen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli pienpanimolaitteiston hankinta ja ylösajo. Työn tilaajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia Hämeen ammattikorkeakoulun ...
 • Rejektivesilannoitteen mahdollisten kontaminaatioreittien ja -syiden selvittäminen ja mikrobiologisen pikamenetelmän soveltuvuus rejektivesilannoitteen laadunhallintaan 

  Keskinen, Päivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin rejektivesilannoitteen mahdollisia kontaminaatioreittejä ja -syitä sekä mikrobiologisen pikamenetelmän soveltuvuutta rejektivesilannoitteen laadunhallintaan. Työn toimeksiantaja oli St1 ...
 • Jääherkku : Tuotekehitys 

  Tavisalo, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja valmistaa kasvisraaka-aineista mahdollisimman terveellinen jäätelönomainen valmiste. Toimeksiantajan toiveena oli, ettei tuotteeseen lisättäisi sokeria ja siinä käytettäisiin ...
 • Pienmaidonjalostuksen uuden hyvien hygieniakäytänteiden oppaan tuomat muutokset alalle 

  Kansikas, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka yhtenäistetään käytäntöjä pienjuustoloiden tarkastuksissa, jotta elintarvikealan toimijan ja valvovan viranomaisen työ helpottuu. Samalla tutkittiin uuden hyvien hygieniakäytänteiden ...

Näytä lisää