Uusimmat viitteet

 • Höyry- ja nestesavustuksen vertailu makkaran valmistuksessa 

  Sivula, Miia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Huhtahyvät Oy. Opinnäytetyö toteutettiin Huhtahyvät Oy:ssä, Kankaanpäässä sekä Hämeen ammattikorkeakoululla Visamäessä. Työn tarkoitus oli vertailla höyrysavustusuunilla ja nestesavustusuunilla ...
 • Rehuna käytettyjen sivuvirtojen säilöntä vakumoimalla : Mäski ja perunapulppa 

  Kallio, Helena (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli selvittää, miten vakumointimenetelmä soveltuu mäskin ja perunapulpan säilöntään ja miten säilöntäaika vaikuttaa laatutekijöi-hin, taustalla oli HAMK:n ArvoBi-hanke. Tavoitteena oli selvittää, voitai-siinko ...
 • Sianlihalajitelmien vakiointi 

  Toivonen, Riina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja oli HKScan Finland Oy. Työssä tutkittiin sianlihalajitelmien valmistusta jatkojalostusta varten. Lajitelmista valmistetaan eri rasvapitoisuuksien omaavia sekoituksia, jotta asiakas voi käyttää lajitelmia ...
 • Yhdistetyssä bioetanoli- ja biokaasutuotannossa syntyvän mädätysjäännöksen prosessoiminen lannoitetuotteiksi : Mädätysjäännöksen pH-säädön vaikutus Escherichia coli -bakteeriin ja lannoitetuotteiden typpipitoisuuteen 

  Onikki, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasureaktorin mädätysjäännöksen pH-säädön vaikutuksia Escherichia coli -bakteeriin ja lannoitetuotteiden – konsentroitu rejektivesi ja kiinteä maanparannusaine – typpipitoisuuteen. Työn ...
 • Hyönteistalouden paikalliset mahdollisuudet 

  Teerikorpi, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohdealueella, Kangasalan Sahalahdella, elintarviketeollisuus, maa- ja puutarhatuotanto ovat keskittyneet pienelle alueelle. Kohdealueella syntyy alueellisesti merkittäviä määriä erilaisia ravinnerikkaita ...
 • Käyttäjäkunnossapito ja sen implementointi tehtaalle 

  Oksanen, Leo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikan opinäytetyössä syvennytään käyttäjäkunnossapitoon. Opinäytetyössä tehtiin ja implementoitiin käyttäjäkunnossapitomalli elintarviketehtaalle. Opinnäytetyö ...
 • Laatikkoruokalinjan kypsennyshävikin pienentäminen 

  Saarenkivi, Riina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Liha ja Säilyke Oy. Työn tarkoituksena oli saada pienennettyä laatikkoruokalinjan kypsennyshävikkiä tutkimalla tehtaalla valmistettavien laatikkoruokien kypsennysprosessien lämpötiloja. ...
 • UTZ-sertifikaatti osana yrityksen liiketoimintaa 

  Mattila, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvitteellisen yrityksen liiketoiminnan kehittäminen UTZ-sertifikaatin avulla. UTZ on maailman suurin kestävän kaakaotuotannon sertifiointiohjelma. Työn aihe sai alkunsa, kun suklaata valmistava ...
 • Teollinen raskifermentaatio : Maitohappobakteerien orgaanisten happojen stabiilius 

  Petrov, Dimitri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kiinnitettiin huomiota nykyleipomoissa yleistyvien ruis-raskin valmistamiseen tarkoitettujen fermentorien toimintaan. Eräässä keskisuuresta leipomosta automaation astetta tuotannossa on järjestel-mällisesti ...
 • Hävikin kartoittaminen kokolihaleikkeleiden valmistuksessa 

  Sulander, Meri-Sisko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja vertailla erään lihajalosteita valmistavan yrityksen kokolihaleikkeleiden valmistuksessa syntyviä kypsennys- ja siivutushävikkejä sekä pohtia niiden vähentämiskeinoja. ...
 • Konttisekoittimen optimointi 

  Brandes, Jasmin (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yritykselle Maustepalvelu Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, kuinka paljon tuotteiden sekoitusaikoja voidaan lyhentää alkuperäisestä ilman tuotteiden ominaisuuksien muuttumista. Toisena ...
 • Uuden pakkauskoneen käyttöönotto 

  Alho, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli uuden pakkauskoneen käyttöönotto ja työn toimeksiantajana toimi MP Maustepalvelu Oy, joka sijaitsee Hämeenlinnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laitteen aikataulun mukainen käyttöönotto sekä ...
 • Chian siemenistä valmistettava kastikepohja koirille 

  Roberts, Emma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä kasvipohjaisten ruokien suosio on noussut hurjasti ja ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi ostamansa ruoan alkuperästä ja siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Koiranruokamarkkinoilla on paljon ...
 • Hyvien tuotantotapojen kehittäminen elämysjuustolaan 

  Riihimäki, Iina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elintarvikehuoneiston työtapaohje on työskentelyn apuna olevaa ohjeistusta, jolla voidaan helpottaa hygieenisten työtapojen noudattamista ja omavalvonnan päivittymistä. Tämän työn tarkoituksena oli luoda kasvavalle ...
 • Puutarhasivuvirrat hyönteisten tuotannossa 

  Järveläinen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin osana hanketta nimeltä ArvoBio. Hankeen päätavoitteena on edistää kiertotaloutta puutarhatuotannossa kehittämällä uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi sekä tehostamalla sivuvirtojen hyötykäyttöä. ...

Näytä lisää