Uusimmat viitteet

 • Turvatuotteiden käyttö veritapaturmien ennaltaehkäisyssä : Osastotunti akuuttiosaston henkilökunnalle 

  Achrén, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Turvatuotteiden käyttö vähentää merkittävästi veritapaturmia ja lisää työ- ja potilasturvallisuutta. Turvatuotteiden käyttöön ollaankin siirtymässä lisääntyvissä määrin terveydenhuollossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Hiljainen lapsi – Kasvuympäristön vaikutus lapsen puheen kehityksen viivästymiseen 

  Sillgren, Tuuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin lapsen kasvuympäristö on yhteydessä puheen kehityksen viivästymiseen. Tavoitteena oli, että työ tarjoaisi lasten puheen kehitystä arvioiville tietoa siitä, mikä voi ...
 • Ikääntyneen päihteidenkäyttäjän kohtaaminen kotihoidossa 

  Österlund, Miisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päihdeasiakkuudet kotihoidossa ovat lisääntyneet. Henkilökunta koki osaamisensa puutteelliseksi ja kohtaamiset epämiellyttäviksi. Tilaajaorganisaation tavoitteena oli tarjota lisäkoulutusta mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä ...
 • Kun kahdesta tulee kolme : Parisuhteen ja seksuaalisuuden tukeminen ensisynnyttäjillä 

  Tähtivalo-Halme, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas, joka antaa tuleville vanhemmille tietoa ja vinkkejä parisuhteesta, seksuaalisuudesta ja synnytyksestä palautumisesta. Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina toimi ...
 • Nuorten kannabiksen käyttö Suomessa vuosina 2007-2017 

  Arasalo, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kannabis on Suomessa ja maailmalla eniten käytetty laiton päihde. Suomessa käyttää vuosittain kannabista noin 200 000 ihmistä. Suurin kannabista käyttävä ikäryhmä on 25-34- vuotiaat. Kannabiksen yleisin käyttötapa on polttaa ...
 • Opas: "Ohjeita vainajan omaisille" 

  Närvänen, Heini; Salmi, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää ”Ohjeita vainajan omaisille” -opasta Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Tavoitteena oli saada aikaan käyttökelpoinen opas läheisensä menettäneelle. Sairaalan edellinen opas ei täyttänyt ...
 • Ihopistonäytteenotto-opas hoitajille 

  Männistö, Taru; Saarinen, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvallinen opas hoitajille aikuisen ihopistonäytteenotosta yhteistyössä Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksen kanssa. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, miten suoritetaan ...
 • Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidon tarpeen arviointi kotihoidossa 

  Ylä-Jussila, Kirsi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää äkillisesti sairastuneen ikääntyneen hoidon tarpeen arviointia kotihoidossa. Tavoitteena oli aikaisempien tutkimustulosten, alan kirjallisuuden ja Nurmijärven kotihoidon ...
 • Naisen tuen tarve raskaudenkeskeytyksen jälkeen 

  Vuorinen, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ei-toivottu raskaus asettaa naisen usein keskelle kriisiä. Raskaudenkeskeytyksen jälkeinen psyykkinen prosessi on jokaisella eripituinen ja erilainen. Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa, kuinka tilanteessa tulisi tuntea tai ...
 • Hevosavusteisen toiminnan vaikutukset autismikirjoisen lapsen terveyteen ja hyvinvointiin 

  Lehtonen, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hevosavusteinen toiminta on Green Care-kehyksen alle kuuluvaa toimintaa, jossa hevosta hyödyntäen voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaista terapia- ja kuntoutustoimintaa. Opinnäytetyössä selvitettiin, millä tavoin hevosavusteinen ...
 • Suositellut ehkäisyvalmisteet : Runsaasti päihteitä käyttävän naisen raskauden ehkäisy 

  Koskinen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää päihteitä käyttäville naisille annettua ehkäisyneuvontaa Päihdesairaalassa. Tavoitteena oli tuottaa kirjallinen potilasopas, jota sairaalan hoitohenkilökunta voi jatkossa ...
 • Omahoitajuuden merkitys lapsen psykiatrisen hoitosuhteen alussa hoitajien kokemana 

  Järvinen, Tiia; Koikkalainen, Roope (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia omahoitajuuden merkityksestä lapsen psykiatrisen hoitosuhteen alussa. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ...
 • Raskausajan ravitsemusopas 

  Tyni, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ajankohtaiset raskaana olevan ravitsemussuositukset. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä terveydenhoitajille ravitsemusohjauksen tueksi konkreettinen opas. Opinnäytetyön ...
 • Leikki- ja kouluikäisten lasten kokemukset leikistä sairaalassa 

  Kuosmanen, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsi voi joutua olemaan sairaalassa pitkiäkin aikoja, jolloin hänen kasvunsa ja kehityksensä tulisi turvata myös sairaalassa oloajan. Lapsen tarve leikkiä ja toimia itselleen ominaisella tavalla, ei poistu hänen ...
 • Monikulttuurisuuden huomioiminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hoitotyössä : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Mattila, Mirka-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Turun yliopistollisen keskussairaalan lasten ja nuorten klinikka. Tarkoituksena oli selvittää, mitä tekijöitä sairaanhoitajan tulee ottaa huomioon työskennellessään eri kulttuureita ...

Näytä lisää