Uusimmat viitteet

 • Kiertotaloudesta liiketoimintaa -opas 

  Torkkel, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiertotaloudesta puhutaan tällä hetkellä ympäri maailmaa ja se luo yrityksille uutta liiketoimintaa ja uusia kasvumahdollisuuksia. Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille, mutta toimeksiantaja ...
 • Kouvolan kaupunki ja ilmastonmuutos : Tulevaisuuden haasteet muuttuvassa ilmastossa 

  Suorsa, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksianto saatiin Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluilta. Opinnäytetyön toimeksianto syntyi Kouvolan kaupungin tarpeesta löytää paikallisiin oloihin sopivia keinoja ilmastonmuutokseen ...
 • Jätehuollon perusmaksu Kiertokapulan toiminta-alueelle 

  Kangassalo, Sasmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tilaaja, Kiertokapula Oy on 12 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö, jonka pääasiallisena tavoitteena on järjestää yhdyskunta- ja biojätteen jätehuolto toimintaalueellansa. Kiertokapula perii toiminnan kattamiseksi jätemaksua, ...
 • Riihimäen kaupungin vieraslajikartoitus 

  Sparf, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Riihimäellä on käynnissä Siisti Riksu –kampanja, jonka yhtenä pääteemana 2017–2018 on vieraslajit. Kaupungissa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä ihmisten vieraslajitietoisuuden lisäämiseksi ja torjunnan tehostamiseksi. ...
 • Työvalmennuskeskus Aktiivin kierrätyssuunnitelma 

  Jalasjoki, Tuija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Forssan kaupungin alaisuu-dessa toimiva Työvalmennuskeskus Aktiivi, joka työllistää vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Opinnäytetyön tavoitteena oli erityisryhmien kierrättämään ...
 • Etäluettavien vesimittareiden luentatietoon liittyviä vastuukysymyksiä 

  Hakonen, Sini (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Forssan vesihuoltoliikelaitos on asentanut kuluttaja-asiakkailleen yhteensä noin 3 700 radioaaltojen avulla kaukoluettavaa vesimittaria. Ensimmäisenä tämän kokoluokan laitoksena Suomessa Forssassa on mietittävä myös ...
 • Lajittelun tehostaminen kerrostaloissa 

  Lehti, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö keskittyy jätteiden lajitteluun kerrostaloissa Porissa. Tavoitteena on ollut vähentää sekajätteen määrää ja lisätä muiden jätelajien määriä. Tavoitteena on pysyvä muutos jätteiden lajitteluun. Monen päätöksen ...
 • Ravinteiden kierrättämisen ja energiatehokkuuden parantaminen Suonenjoen, Orimattilan ja Mikkelin yhdyskuntajätevesilaitoksilla 

  Pirttilä, Tanja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilasi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Työn tarkoituksena on tarkastella Suonenjoen, Orimattilan ja Mikkelin jätevedenpuhdista-moita ja haastattelujen pohjalta pohtia puhdistamoilla tehtyjä tai tehtäviä muutoksia. ...
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluyhteistyö jätteenkuljettajan näkökulmasta 

  Syrjä, Satu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus oli toimeksianto Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä. Yhtiö tuottaa jätehuollon palveluita 17 kunnan alueella Pirkanmaalla. Pirkanmaan Jätehuollon alueella tehdään 12 000 jäteastian ...
 • Pk-yrityksen säännöllisen ympäristötyön aloittaminen ja seuranta 

  Nikkola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietopohjaa yrityksen aktiiviselle ympäristötyölle. Työn tilaaja oli Seppälän Koulukuvat Oy, jonka ympäristötyön aloittamisen ja aktiivisen jatkamisen tukena työ toimii. Aktiivista ...
 • Bitumikermijätteen kierrätys 

  Haapanen, Veikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan bitumikermijätteen kierrätystä ja sen hyötyjä kiertotalouden edistämiseksi. Opinnäytetyön tilaajana oli AL-Katot Oy, joka on Etelä-Suomen alueella toimiva vesikattourakoitsija. Tarkoituksena on ...
 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän markkinatutkimus Tampereella 

  Tolppa, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ekokompassi on kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, virastoille ja tapahtumille. Ekokompassin saatavuus on lähivuosien aikana tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi. Toiminnan ...
 • Haukien habitaatinvalinta pienissä metsäjärvissä : Merkintä-takaisinpyyntiaineiston analysointi paikkatietomenetelmillä 

  Nykänen, Sabrina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Helsingin yliopiston KESKALA-hankkeen (Kestävän kalastuksen periaate kalakantojen hoidossa) tutkimusjärvien haukipopulaatioita on tutkittu pitkään merkintä-takaisinpyyntimenetelmällä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Kompostoinnin kehittäminen : Case Stara 

  Moisio, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Helsingin kaupungin palveluliikelaitoksen, eli Staran, aumakompostoinnin kehittämisen mahdollisuuksia.Tutkimus kohdistui pohjoisessa aluetoimistossa tehtävään kasvijätteen kompostointiin. ...
 • Puujärven peruskartoitus 2015 

  Skurnik, Sharon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lohjan Puujärvellä toimii Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry, joka on seurannut järven tilaa jo 1960-luvulta lähtien. Vesiensuojeluyhdistys aloitti projektin, jonka tarkoituksena olisi saada käsitys Puujärven kokonaisvaltaisesta ...

Näytä lisää