Uusimmat viitteet

 • Putkitehtaan H1- ja H2-tuotantolinjojen loppupäiden kehittäminen 

  Aaltonen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan putkitehdas. Työn tarkoitus oli kehittää putkitehtaan H1- ja H2-putkituotantolinjoja siten, että niihin kohdistuvia linjan pysäytyksiä vähennetään. ...
 • Korkealujuusteräksen hitsaus konepajoissa 

  Viiala, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotimaisten konepaja yritysten tietämystä ja kokemuksia korkealujuusteräksen käytöstä ja perehtyä mahdollisiin ongelmiin ja mahdollisesti selvittää voisiko yrityksiä auttaa tarjoamalla ...
 • Kuljetinrungon valmistusmenetelmien kehitys ja tehostaminen 

  Lipponen, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään kuljetin rungon valmistusta ja valmistus menetelmien kehitystä. Etsin opinnäytetyötä suunnitellessani kumppania tai yritystä, jolle tämän tekisi. Omina kriteereinäni oli löytää yritys, jolla on ...
 • Kuljetinrungon valmistusmenetelmien kehitys ja tehostaminen 

  Lipponen, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään kuljetinrungon valmistusta ja valmistusmenetelmien kehitystä. Etsin opinnäytetyötä suunnitellessani kumppania tai yritystä, jolle tämän tekisi. Omina kriteereinäni oli löytää yritys, jolla on ...
 • Nelikopterin toiminta ja uuden runkorakenteen suunnittelu 

  Koivu, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein tämän opinnäytetyön omana projektina ja sen tavoitteena oli parantaa osaamistani suunnittelijana, sekä kehittää 3D-mallinnustaitojani. Valitsin aiheeksi nelikopterin, koska ne ovat lähivuosina kasvattaneet suosiota ...
 • Kevytsähköasemien mekaniikkasuunnittelu 

  Mäkelä, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ALTEN Finland, ja aiheen taustalla oli yrityksen halu parantaa kevytsähköasemien kokonaissuunnittelun kilpailukykyä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kevytsähköasemien ...
 • 5S-toimintamallin kehittäminen nostintuotannossa 

  Laine, Atte (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli kehittää 5S-toimintamallia Konecranes Finland Oy:n nostintuotannossa Hämeenlinnan nostintehtaalla. Konecranesilla käytetään Lean Six Sigma -menetelmiä prosessien ja liiketoiminnan ...
 • Erään toimittajan varastonkierron parantaminen 

  Taivalantti, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologiayritys Stera Technologies Oyllä oli havaittu erään tavarantoimittajan varastonkierron olevan hidas. Hidas kierto tarkoittaa hyllyssä pitkään käyttöä odottavia ostonimikkeitä ja suurta varastoon sitoutunutta ...
 • Planeettojen kaasukehien tutkimuslaitepaketin järjestelmäsuunnittelu 

  Meskanen, Matias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Avaruustutkimusluotainohjelmat sisältävät niin kutsuttuja tutkimuslaite-paketteja, joihin kuuluu useita, kulloiseenkin tutkimuskohteeseen tarvit-tavia laitteita. Ilmatieteen laitos on osallistunut missioihin muun muassa ...
 • Robottiavusteisen särmäyksen hankintaselvitys 

  Ylönen, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli ProLaser Oy Riihimäeltä. Työn tarkoituksena oli ottaa selvää, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun liite-tään robotti särmäyspuristimen yhteyteen. Lisäksi robotin hankintaa varten ...
 • Lakumattolinjan pakkauskoneen logiikan uusiminen 

  Vuorio, Keijo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli lakumattolinjan pakkauskoneen logiikan uusiminen Oy Halva Ab:lle Pitäjänmäkeen Helsinkiin. Tavoitteena oli uusia lakumattolinjan päässä sijaitsevan pakkauskoneen logiikkaohjain ja olla mukana ...
 • KUKA-robotin ohjelmointi 

  Herrero, Marcos (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on ollut perehtyä KUKA System Softwaren (KSS) ja KUKA Robot Language –kielen (KRL) käyttöön ohjelmoitaessa KUKA nivelvarsirobottia. Työn tilaajana on Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikön ...
 • 3D-tulostimen käyttöönotto ja opastus 

  Paso, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoululle Riihimäen kampukselle. Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa kampuksen uusi Formlabs Form 2 3D-tulostin. Työn toinen tavoite oli tuottaa tulostimen käyttöön ...
 • Prosessikehityssuunnitelma 

  Heino, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein tämän opinnäytetyön omalle työnantajalleni Hyvinkään Konetalo oy:lle. Toimeksi-anto tuli omalta esimieheltäni, joka toimii kohdeyrityksen toimitusjohtajana. Tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö kohdeyrityksen huollon ...
 • Rapatun seinäelementin eristystyön kustannustehokkuuden parantaminen 

  Tähtinen, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Parma Oy. Työn tavoitteena oli tutkia miten rapatun seinäelementin eristystyön kustannustehokkuutta pystyttäisiin parantamaan. Työssä havainnoidaan vanhaa työtapaa ja työympäristöä. ...

Näytä lisää