Uusimmat viitteet

 • Kadun eri ratkaisujen vaikutukset ylläpitokustannuksiin 

  Willman, Rasmus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan katujen ylläpitokustannuksia Helsingin kaupungissa. Työn toimeksiantajana on Helsingin kaupunki. Ohjaajina toimivat Helsingin kaupungin ylläpitoinsinööri Tuomas Lautaniemi ja Hämeen ...
 • Työmaan liikenteen ohjauksen laadunmittauksen nykytila ja käyttäjäkysely 

  Muttilainen, Joonas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tutkia Liikenneviraston ja ELY-keskuksien toimeksiannosta työmaiden liikenteen ohjauksen laadunmittauksen nykytilaa ja tehdä käyttäjäkysely. Työhön kuuluu laadunmittauksen nykytilanteen selvittäminen, ...
 • Etätyön liikenteellisten vaikutusten arviointi 

  Jormalainen, Topi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia etätyön liikenteellisiä vaikutuksia sekä tämän myötä etätyötä ilmiönä. Etätyön niin sanottu kolmas aalto lähti ennakoitua myöhemmin liikkeelle, mutta ilmiö on voimistunut viime vuosina. ...
 • Fiksu koulumatka Hämeenlinnassa : Turvallisen ja kestävän liikkumisen työkalupakin käyttöönotto Hämeenlinnan kouluissa 

  Tuominen, Jonne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Hämeenlinnan kaupungille Ismo Hannulan ohjauksessa. Työn tarkoituksena oli pilotoida Antti Uddin opinnäytetyössä "Turvallisen ja kestävän liikkumisen työkalupakki Hämeenlinnan kouluille" (2017, ...
 • Nopeusnäyttötaulujen vaikutus ajonopeuksiin 

  Linna, Mira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten nopeusnäytön vaikutus näkyy ajonopeuksissa laitteen ohittamisen jälkeen ja miten ympäristö vaikuttaa siihen. Lisäksi tutkittiin, onko näytön vaikutus suurimmillaan heti näytön ...
 • Pyöräliikenneonnettomuudet Helsingissä 2007-2016 

  Härme, Matias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Polkupyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen on monen kaupungin keskeisiä liikenteellisiä tavoitteita Suomessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi yksi tärkeimmistä keinoista on kehittää kaupunkien pyöräilyolosuhteita. Tässä ...
 • Riihimäen keskusta-alueen liikenteellisen kehittämisen lähtökohdat 

  Mäntymaa, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Riihimäen keskustan pysäköintiä, katuverkostoa sekä kävelykeskustan aluetta. Riihimäen kaupungilla on käynnistymässä keskustan kehittämishanke, johon tämä opinnäytetyö luotiin lähtöaineistoksi. ...
 • Automaattinen liikennevalvonta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella 

  Forsell, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen siirreltävän automaattisen liikennevalvonnan tuloksia. Alueisiin kuuluu Hyvinkää, Mäntsälä, Porvoo, Tuusula ja Vantaa. Jokaiselta alueelta on valittu kaksi ...
 • Vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden kehitys Suomen kasvukäytävällä 

  Ojala, Niklas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vaihtoehtoisten liikenne-polttoaineiden tulevaa kehitystä sekä edellytyksiä Suomen kasvukäytä-vän alueella, ja pohtia alueen eri toimijoiden vaikutuksia vaihtoehtois-ten polttoaineiden ...
 • Tietomallipohjaisen liikenteen esi- ja yleissuunnitteluprosessin tehostaminen : Case: Tammelan lähtötietomalli 

  Tammisto, Rico (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa liikenteen tietomallipohjaista esi- ja yleissuunnitteluprosessia kehittämällä lähtöaineistojen käsittelyä. Uusi teknologia mahdollistaa ajantasaisten lähtötietojen hankkimisen ...
 • Liityntäpysäköinnin suunnittelu valtatien 3 liittymäalueelle Riihimäellä ja Hyvinkäällä 

  Kauppinen, Jouni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu mahdollisuutta rakentaa liityntäpysäköinti autoille ja polkupyörille valtatien 3 linja-autopysäkkien yhteyteen Riihimäellä ja Hyvinkäällä. Työn tilaaja oli Riihimäen – Hyvinkään kauppakamari. ...
 • Tilapäisiä liikennejärjestelyjä vaativien lupien käsittely sähköisessä asiointipalvelussa 

  Koskela, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Vantaan kaupungin katualueiden lupakäsittelyn nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Katualueiden lupakäsittely on osa Vantaan kaupungin kadunpitoa, joka kuuluu Vantaan kuntatekniikan keskukseen. ...
 • Havaintoja suunnittelutyön yhteydessä 

  Cavenius, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä katu- ja rakennussuunnitelmat Puro-laaksonpihasta sekä kirjata erilaisia havaintoja siihen liittyen. Kohde si-jaitsee Espoossa Niipperi II kaava-alueella, jolloin työntilaajana toimi Es-poon ...
 • Liikenneturvallisuusselvitys case Lammin Betoni 

  Kangasmaa, Kirsi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevan Paarmamäentien ja erityisesti Lammin Betonin tehdasalueen liikennettä ja liikenneturvallisuutta. Lammin Betonin tehdasalue on laajentunut vuosien myötä ja ...
 • Työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien simulointi PTV VISSIM:llä : Kantatie 51 - Länsiväylä 

  Nieminen, Keijo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on mallintaa ja arvioida Destia Oy:n urakoiman hankkeen - Länsimetron liityntäyhteydet - työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien suunnitteluratkaisujen toimivuus käyttäen apuna PTV Vissimin ...

Näytä lisää