Uusimmat viitteet

 • Viisas liikkuminen : Riihimäen kampuksen kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 

  Vähäkuopus, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen kampukselle turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma. Työ sai alkunsa liikennealan lehtorin Janne Raution ideasta ja viisaan liikkumisen ...
 • Suojatiekäyttäytyminen maantieympäristössä 

  Kärnä, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkittiin, miten autoilijat noudattivat tieliikennelain 32 §:ssä määrättyä väistämisvelvollisuutta maantieverkon suojateillä ja pyrittiin tunnistamaan niitä suojatien tai suojatiealueen ominaisuuksia, joilla ...
 • Ajosimulaattorin soveltuvuus ja mahdollisuudet liikennesuunnittelun työvälineenä 

  Pekkala, Roni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ajosimulaattorien mahdollisuuksia liikennesuunnittelun apuvälineenä. Työssä käytettiin ajosimulaattorina Eepsoft-ohjelmaa, suunnitteluvaiheessa sekä rakennusvaiheessa olevan Lahden ...
 • Autoliikenteen mallin luominen Imatran kaupungille 

  Alppisara, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Imatran kaupungin alueen kattava autoliikenteenmallin luominen. Työn on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä Imatran kaupunki. Tilaajan edustajan työn toimeksiantajana toimi Imatran kaupungin ...
 • Laadun määritelmä ja mittarit valvomotyössä : Kirjallisuuskatsaus 

  Lignell, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kirjallisuuslähteistä määritelmiä valvomotyön laadulle ja mahdollisille laadun mittareille valvomotyössä. Työn tilaajana on Finrail Oy, valtionyhtiö, joka tuottaa rataverkon ...
 • Liittymälaskentojen nykytila ja kehittäminen 

  Käki, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia liikenteen käsinlaskentojen tilaajien ja toteuttajien tyytyväisyyttä laskennan laatuun ja ominaisuuksiin. Lisäksi työssä selvitetään alan kiinnostusta avointa laskentadatapankkia kohtaan, ...
 • Väistämisvelvollisuuden määrittäminen taajamassa : Case Riihimäki 

  Känkänen, Kimi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia väistämisvelvollisuuksien määrittämistä taajamaympäristössä ja selkeyttää tunnetusti ulkopaikkakuntalaiselle hankalaa Riihimäen liikennettä. Lisäksi tutkittiin STOP-merkkien ja ...
 • 6–14-vuotiaiden vakavat liikenneonnettomuudet ja liikennekasvatus vuosiluokilla 1–6 

  Heikkilä, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko peruskoulun liikennekasvatuksella ja 6–14-vuotiaille tapahtuneilla vakavilla liikenneonnettomuuksilla yhteisiä piirteitä. Esimerkiksi onko käytetty liikennekasvatusmateriaali ...
 • Kadun eri ratkaisujen vaikutukset ylläpitokustannuksiin 

  Willman, Rasmus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan katujen ylläpitokustannuksia Helsingin kaupungissa. Työn toimeksiantajana on Helsingin kaupunki. Ohjaajina toimivat Helsingin kaupungin ylläpitoinsinööri Tuomas Lautaniemi ja Hämeen ...
 • Työmaan liikenteen ohjauksen laadunmittauksen nykytila ja käyttäjäkysely 

  Muttilainen, Joonas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tutkia Liikenneviraston ja ELY-keskuksien toimeksiannosta työmaiden liikenteen ohjauksen laadunmittauksen nykytilaa ja tehdä käyttäjäkysely. Työhön kuuluu laadunmittauksen nykytilanteen selvittäminen, ...
 • Etätyön liikenteellisten vaikutusten arviointi 

  Jormalainen, Topi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia etätyön liikenteellisiä vaikutuksia sekä tämän myötä etätyötä ilmiönä. Etätyön niin sanottu kolmas aalto lähti ennakoitua myöhemmin liikkeelle, mutta ilmiö on voimistunut viime vuosina. ...
 • Fiksu koulumatka Hämeenlinnassa : Turvallisen ja kestävän liikkumisen työkalupakin käyttöönotto Hämeenlinnan kouluissa 

  Tuominen, Jonne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Hämeenlinnan kaupungille Ismo Hannulan ohjauksessa. Työn tarkoituksena oli pilotoida Antti Uddin opinnäytetyössä "Turvallisen ja kestävän liikkumisen työkalupakki Hämeenlinnan kouluille" (2017, ...
 • Nopeusnäyttötaulujen vaikutus ajonopeuksiin 

  Linna, Mira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten nopeusnäytön vaikutus näkyy ajonopeuksissa laitteen ohittamisen jälkeen ja miten ympäristö vaikuttaa siihen. Lisäksi tutkittiin, onko näytön vaikutus suurimmillaan heti näytön ...
 • Pyöräliikenneonnettomuudet Helsingissä 2007-2016 

  Härme, Matias (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Polkupyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen on monen kaupungin keskeisiä liikenteellisiä tavoitteita Suomessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi yksi tärkeimmistä keinoista on kehittää kaupunkien pyöräilyolosuhteita. Tässä ...
 • Riihimäen keskusta-alueen liikenteellisen kehittämisen lähtökohdat 

  Mäntymaa, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Riihimäen keskustan pysäköintiä, katuverkostoa sekä kävelykeskustan aluetta. Riihimäen kaupungilla on käynnistymässä keskustan kehittämishanke, johon tämä opinnäytetyö luotiin lähtöaineistoksi. ...

Näytä lisää