Uusimmat viitteet

 • Ohjeistus kriisiviestintään sosiaalisessa mediassa 

  Juusela, Jenny (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK. Tavoitteena oli sekä teorian että case -tapauksien avulla selvittää, miten toimeksiantajan kuuluisi sosiaalisessa mediassa tapahtuvan riskin/kriisin ...
 • Digitaalisuus työelämän ja ihmisen tekemän työn muuttajana : DigiReWork-valmennuksen vaikutus yksilötasolla 

  Järvinen, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Hämeen Ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön DigiReWork-hanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa paikallisia matkailun ja valmistavan teollisuuden pk-yritysten henkilöstön ...
 • Lean ja tehotunti : Case: Valtion talous- ja henklöstöhallinnon palvelukeskus 

  Vähämäki, Vilma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, eli Palkeet. Työn tarkoituksena oli kerätä tietoa Palkeiden Hämeenlinnan toimipisteen palveluryhmissä työskentelevien henkilöiden ...
 • Asiakasohjauksien tekeminen henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusyksikköön 

  Nieminen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustana on vakuutusliiketoiminnan tuloksen parantaminen OP Etelä-Hämeessä lisääntyvän henkilöasiakkaiden vahinkovakuutus-myynnin avulla. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan myös muiden kuin vain vahinkovakuutuksen ...
 • Finanssialan digitalisaatio ja sen vaikutukset pieneen pankkiin 

  Tuominen, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi POP Pankki, Kurikan osuuspankin Tampereen konttori. Tavoitteena oli selvittää finanssialan tulevaisuuden näkymiä digitalisaation näkökulmasta, ja miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan ...
 • Työnhakijakokemus muuttuneessa rekrytointiympäristössä 

  Jaanu, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on käsitelty työnhakijakokemusta muuttuneen rekrytointiympäristön näkökulmasta. Viimeaikaiset Linkedin-pohdinnat työnhakijakokemukseen liittyen eri blogeissa, sekä HR alan julkaisuissa olivat nostaneet ...
 • Reaaliaikaiseen taloushallintoon siirtyminen tilitoimistossa : Case: Arol Finance Oy 

  Koskinen, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka tilitoimistossa on toteutettu projekti siirtyä perinteisestä kirjanpidosta reaaliaikaista taloushallintoa hyödyntäväksi asiantuntijayritykseksi. Työ tehtiin Visma Solutions ...
 • Tietotyön rutiinien automatisointi : Ohjelmistorobotiikka 

  Rassa, Niki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on tietotyön rutiinien automatisointi. Osana opinnäytetyötäni tutkin, miten paljon on mahdollista automatisoida tietotyöhön liittyviä päivittäisiä toimenpiteitä taloushallinnon sekä toiminnanohjauksen ...
 • Joukkorahoitus startup-yrityksen rahoitusmuotona 

  Uutela, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä on joukkorahoitus sekä miksi ja miten sitä haetaan. Tuotoksena opinnäytetyö on opas startup-yrityksille joukkorahoitukseen. Keskeistä tässä opinnäytetyössä on esitellä ...
 • Pinterest yrityksen viestintäkanavana: Case Weecos Oy 

  Valento, Maisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka Pinterestiä voidaan käyttää osana yrityksen viestintää ja markkinointia. Tarkoituksena oli selvittää, miten toimeksiantajayritys voisi saada Pinterestin avulla lisää myyntiä ...
 • Rakentamisaikaisen ilmoitusmenettelyn toimintaprosessin kehitys Lapis Rakennus Oy:ssä 

  Priimak, Anita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän toimeksiantajana oli Lapis Rakennus Oy. Yritys toimii rakennusalalla, ostamalla vanhoja toimistorakennuksia ja saneeraamalla niistä asuinhuoneistoja. Yrityksellä ei ole omia rakennusalan työntekijöitä, ...
 • Henkilöstön koulutuskustannukset, koulutusvähennys ja koulutussuunnitelma : Case: palvelualan asiantuntijayritys 

  Lehikoinen, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toimeksiantona palvelualan asiantuntijayritykselle tehty opinnäytetyö käsittelee henkilöstön koulutuskustannuksia, verotuksessa tehtävää koulutusvähennystä ja henkilöstön koulutussuunnitelmaa. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Onnibus.com Asiakkuuksien hallinta 

  Lehtinen, Pieti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onnibus.com on Tampereella sijaitseva kaukoliikennepalveluyritys. Se tarjoaa laadukasta palvelua alhaisin hinnoin ja sen linja-autokalusto on laadukkainta mitä markkinoilla on tarjota. Onnibus on nopea, halpa ja ...
 • Opas talouden päivittäisjohtamiseen terveydenhuoltoalan yrityksen esimiehelle 

  Hankela, Jenny-Stina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oppaan työstäminen lähti tarpeesta kehittää terveydenhuoltoalan yrityksen yksiköiden esimiesten talousjohtamista. Tämä terveydenhuoltoalan yritys toimii yli 30 paikkakunnalla Suomessa. Kehittämistyön tarkoituksena on ...
 • PK-yritysten kansainvälistyminen ja verkostoituminen: Case e-Oppi 

  Tiensuu, Alpo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen liittyviä hyötyjä, haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli ...

Näytä lisää