Uusimmat viitteet

 • Tilitoimiston hinnoittelun uudistaminen 

  Nurmi, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tilitoimiston kustannuksia ja hinnoittelun eri vaihtoehtoja. Tavoitteena oli selvittää palvelun tuottamisesta johtuvat kustannukset, jotta voitiin kehittää kannattava sekä ...
 • Henkilöstön osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto 

  Koro, Katariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia henkilöstön osaamisen hallinnan tietojärjestelmän käyttöönottoa ja kuinka sitä voitaisiin käyttää mahdollisimman paljon hyödyksi kuntaorganisaatiossa. Toimeksiantajana toimi ...
 • VALMENTAVA JOHTAMINEN KEHITYSKESKUSTELUISSA : Valmentavan esimiehen pelikortit 

  Hirvonen, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ymmärtää valmentavaa johtamista keskittyen yksilöiden valmentamiseen erityisesti esimiehen ja alaisen kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa onnistumisen kannalta, lähiesimiestyön näkökulmasta. ...
 • Yhtiömuodon muuttaminen toiminimestä osakeyhtiöksi 

  Eklund, Jyri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää toiminimiyrittäjälle, minkälaisia hallinnollisia ja verotuksellisia eroja on toiminimen ja osakeyhtiön välillä, ja kuinka yhtiömuodon muutos tapahtuu. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Digitaalinen asiakaskokemus golfkentän markkinoinnissa : Case: Tawast Golf 

  Peltomaa, Maija-Leena (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää Tawast Golfin digitaalista asiakaskokemusta viestintäkanavien kautta. Tawast Golf on Hämeenlinnassa sijaitseva 18-reikäinen golfkenttä. Työn lopputuloksena yritykselle luodaan ...
 • Luontomatkailijoille suunnattujen tapahtumien kartoitus ja kansainvälistäminen Kanta-Hämeen alueella 

  Jokinen, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä luontomatkailijoille sopivia tapahtumia Kanta-Hämeen alueella on, ja miten tapahtumia voitaisiin kansainvälistää. Opinnäytteen toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulun ...
 • Urakan hinnoittelu ja urakkakohtainen kannattavuuden seuranta : Kiinteistö- ja laitehuolto M. Klemola Oy 

  Klemola, Marjut (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa työkalu urakan hinnoitteluun ja urakkakohtaiseen kannattavuuden seurantaan. Toimeksiantajana työlle oli Kiinteistö- ja laitehuolto M. Klemola ...
 • Elämänturvakartoitin ja asiakaskokemus : Case LähiTapiola Loimi-Häme 

  Tonder, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia, miten asiakastarpeiden selvittämiseen kehitetty työkalu Elämänturvakartoitin vaikuttaa asiakaskokemukseen LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä. Aihetta tarkastellaan ...
 • Yrityksen jakautuminen omistajanvaihdoksen esitoimena 

  Lepola, Sirpa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ajankohtaista tietoa yrityksen jakautumisesta omistajanvaihdosta edeltävänä toimenpiteenä. Tutkimuksessa selvitettiin syitä jakautumiselle, eri jakautumistapojen eroja ja ...
 • Raportoinnin tehtävät ja aikataulut Palkeissa 

  Haara, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sähköistä taloushallintoa, sen raportointia sekä esitellään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen, Palkeiden, Raportointi, konsernikirjanpito ja rekisterit -ryhmälle ...
 • Verkkokaupan mahdollisuudet digitalisoituvassa toimintaympäristössä : Case: Kultasepänliike Tuomaskulta 

  Salo, Julia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat verkkokaupan mahdollisuudet digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja luoda strateginen ohjeistus toimeksiantaja kultasepänliike Tuomaskullan verkkokaupan ...
 • Tuoteryhmän lanseeraus uudelle kohdeyleisölle 

  Iwendorff, Karri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen, jonka produktiivinen osa on Atom Airsoft yrityksen lanseeraaminen larp kohdeyleisölle ja osallistuminen Ropecon 2017 tapahtumaan. Projektin tavoite on lisätä yrityksen näkyvyyttä uusille ...
 • Ohjeistus yrityksen verkkosivujen hakukoneoptimointiin: Torvinen Showtekniikka 

  Valve, Marisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan hakukoneoptimointiin ja asiakaskartoitukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kattava ohjeistus yrityksen hakukoneoptimointiin. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys keskittyy yleisesti ...
 • Marjamäen yritysalueen vaikuttavuus kuntatalouteen 

  Matoniemi, Aki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Marjamäen yritysalueen tulovaikutusta Lempäälän kuntatalouteen. Tavoitteena on selvittää euromääräinen kokonaissumma, joka koostuu vuosittain saatavista tonttimyyntituloista, ...
 • Tulorekisterin käyttöönoton vaikutukset palkanlaskentaprosessiin Palkeissa 

  Nummela, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää 1.1.2019 voimaan tulevan kansallisen tulo-rekisterin (jäljempänä tulorekisteri) aiheuttamat muutokset Palkeiden palkanlaskentaprosessiin. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, ...

Näytä lisää