Uusimmat viitteet

 • Robotiikan hyödyntäminen palkanlaskennassa : Case: luottamustoimen palkkioiden maksaminen 

  Ilkka, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten luottamustoimen palkkioiden maksamisprosessia tulisi ja voitaisiin kehittää, jotta siinä voitaisiin päästä hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa eli RPA:ta. ...
 • Organisaation muutos ja henkilöstön osallistaminen Kantasairaalahankkeessa 

  Vähäkangas, Iida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, jonka keskussairaala sijaitsee Hämeenlinnassa. Tällä hetkellä käynnissä on Kantasairaalahanke, jossa tarkoituksena on rakentaa uusi sairaala. Työssä ...
 • Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön sosiaalisen median käytön aloitussuunnitelma 

  Rasimus, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön toimeksiantona ja sen tavoitteena oli kartoittaa säätiökäyttöön sopivia sosiaalisen median palveluja ja luoda käytön aloitussuunnitelma valitulle sosiaalisen ...
 • Korkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä vuokratyöstä 

  Jussila, Janita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  TIIVISTELMÄ Tämä opinnäytetyö kertoo jo hyvin yleisestä työn teettämisen muodosta: vuokratyöstä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vuokratyötä ja sen aiheuttamia mielipiteitä korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. ...
 • Uuden palvelun tarvekartoitus Optikko Kirkassilmälle 

  Lahtinen, Maaret (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin tilaustyönä Forssassa ja Loimaalla toimivalle optikko Kirkassilmä Oy:lle. Opinnäytetyön suunnittelupalaverissa nousi esille ajatus uudesta palvelusta, jossa optikko- ja silmälääkäripalvelut ...
 • Linjaliikenteen kannattavuuden seuranta : Yritys X 

  Rajala, Heidi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajayrityksen ajosarjojen kannattavuutta ja asiakkaiden maksutapaprofiilia. Tutkimuksessa tarkastellaan toimeksiantajayrityksen 11:stä ajosarjaa syyskuusta marraskuuhun ...
 • Ohjeistus kriisiviestintään sosiaalisessa mediassa 

  Juusela, Jenny (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK. Tavoitteena oli sekä teorian että case -tapauksien avulla selvittää, miten toimeksiantajan kuuluisi sosiaalisessa mediassa tapahtuvan riskin/kriisin ...
 • Digitaalisuus työelämän ja ihmisen tekemän työn muuttajana : DigiReWork-valmennuksen vaikutus yksilötasolla 

  Järvinen, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Hämeen Ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön DigiReWork-hanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa paikallisia matkailun ja valmistavan teollisuuden pk-yritysten henkilöstön ...
 • Lean ja tehotunti : Case: Valtion talous- ja henklöstöhallinnon palvelukeskus 

  Vähämäki, Vilma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, eli Palkeet. Työn tarkoituksena oli kerätä tietoa Palkeiden Hämeenlinnan toimipisteen palveluryhmissä työskentelevien henkilöiden ...
 • Asiakasohjauksien tekeminen henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusyksikköön 

  Nieminen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustana on vakuutusliiketoiminnan tuloksen parantaminen OP Etelä-Hämeessä lisääntyvän henkilöasiakkaiden vahinkovakuutus-myynnin avulla. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan myös muiden kuin vain vahinkovakuutuksen ...
 • Finanssialan digitalisaatio ja sen vaikutukset pieneen pankkiin 

  Tuominen, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi POP Pankki, Kurikan osuuspankin Tampereen konttori. Tavoitteena oli selvittää finanssialan tulevaisuuden näkymiä digitalisaation näkökulmasta, ja miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan ...
 • Työnhakijakokemus muuttuneessa rekrytointiympäristössä 

  Jaanu, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on käsitelty työnhakijakokemusta muuttuneen rekrytointiympäristön näkökulmasta. Viimeaikaiset Linkedin-pohdinnat työnhakijakokemukseen liittyen eri blogeissa, sekä HR alan julkaisuissa olivat nostaneet ...
 • Reaaliaikaiseen taloushallintoon siirtyminen tilitoimistossa : Case: Arol Finance Oy 

  Koskinen, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka tilitoimistossa on toteutettu projekti siirtyä perinteisestä kirjanpidosta reaaliaikaista taloushallintoa hyödyntäväksi asiantuntijayritykseksi. Työ tehtiin Visma Solutions ...
 • Tietotyön rutiinien automatisointi : Ohjelmistorobotiikka 

  Rassa, Niki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on tietotyön rutiinien automatisointi. Osana opinnäytetyötäni tutkin, miten paljon on mahdollista automatisoida tietotyöhön liittyviä päivittäisiä toimenpiteitä taloushallinnon sekä toiminnanohjauksen ...
 • Joukkorahoitus startup-yrityksen rahoitusmuotona 

  Uutela, Jussi-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä on joukkorahoitus sekä miksi ja miten sitä haetaan. Tuotoksena opinnäytetyö on opas startup-yrityksille joukkorahoitukseen. Keskeistä tässä opinnäytetyössä on esitellä ...

Näytä lisää