Uusimmat viitteet

 • Kiinteistöbudjetointiprosessin kehittäminen koulutuskuntayhtymä Tavastialle 

  Saarela, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä koulutuskuntayhtymä Tavastian ongelmat kiinteistöbudjetoinnin prosessissa johtuvat ja löytää siihen ratkaisut. Tutkimuksessa käydään läpi Tavastian kiinteistöbudjetoinnin ...
 • Innovatiiviset julkiset hankinnat resurssiviisauden näkökulmasta 

  Ahlgren, Päivi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan lakiin julkisista hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista 2016/1397. Tätä lakia uudistettiin vuoden 2017 alusta alkaen. Lakiuudistuksen tarkoituksena oli keventää kilpailutusta ja nostaa ...
 • Palveluiden tuotteistaminen : Autoliikkeen lisäpalvelun tuotteistamissuunnitelma 

  Ervasti, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tekeminen lähti toimeksiantajan tarpeesta kehittää toimintaansa. Toiminnan kehittämistä lähdettiin toteuttamaan lisäpalveluiden muodossa, jotka parantavat asiakaspalvelua tulevaisuudessa. Työ toteutettiin ...
 • M Road Oy: Arvo-ja laatudokumentti 

  Röynä, Mira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on yrityksen arvot ja laatutekijät. Opinnäytetyön tutkimuksellinen näkökulma syntyy konstruktiivisesta tutkimuksesta sekä kyselystä ja tiimityöskentelystä. Työssä tutustutaan tarkasti arvojen ja ...
 • Verkkonäkyvyyden parantaminen hakukonemarkkinoinnilla 

  Laurila, Krista (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas hakukonemarkkinointia toteuttavalle taholle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mainostoimisto Precis oy, ja heidän asiakkaansa kauppakeskus Tuulonen hyödyntää työtä. Opinnäytetyön ...
 • TYÖNANTAJAKUVA TOIMIVASSA REKRYTOINTIPROSESSISSA : Case: OP Etelä-Häme 

  Skogberg, Vilma (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten rahoitusalan yrityksessä rekrytointiprosessia voitaisiin kehittää ja millainen on toimiva rekrytointiprosessi. Tutkimuskohteena oli nimenomaa nykyisen rekrytointiprosessin ...
 • Hämeenlinnan seudun nuorten asiakaskokemus Nordeasta 

  Saarinen, Ada (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Nordean Hämeenlinnan palvelukonttori. Tavoitteena oli selvittää, miten Nordean uusi visio asiakaskokemuksesta toteutuu paikallisten nuorten näkökulmasta, ja miten sitä voitaisiin ...
 • Strategian toteutumisen mittaaminen : Case: Uusioaines Oy 

  Broman, Paula (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Uusioaines Oy. Työn tavoitteena oli havainnoida Uusioaineksen tämän hetken strategian mittaustilannetta sekä nykyisten mittareiden toimivuutta. Työn on tarkoitus toimia pohjana strategisten ...
 • Palkanlaskennan elinkaari : Työohje L&T:lle 

  Tiainen-Senol, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin Lassila & Tikanoja OyJ:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Lassila & Tikanojan palkanlaskennan työohjeiden nykytilanne ja selvittää, millainen uuden ...
 • Hinnoittelun kehittämisen perusteita henkilöstöpalveluyritykselle : Case Seuturekry Oy 

  Yrjölä, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kustannuslaskennan ja kannattavuuden sekä hinnoittelun perusteita henkilöstöpalveluja välittävässä yrityksessä. Tutkimuksen päämääränä oli tuottaa perusteita case yrityksessä aloitettavalle ...
 • Taloushallinnon kulujen pienentäminen prosessitoimintojen tehostamisella ja automatisoinnilla : Case: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet 

  Haapalahti, Riia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi tekijän omasta kiinnostuksesta taloushallinnon erilaisten prosessien automatisointia kohtaan. Lisäksi aiheen uutuus lisäsi mielenkiintoa. Toimeksiantajalla on ohjelmistorobotiikkaan liittyviä ...
 • Myynnin onnistumiseen vaikuttavat tekijät elektroniikkamyymälässä 

  Parviainen, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on myyntityö ja sen sisältämät tekijät. Työn tavoitteena on etsiä myyntityön tekemisessä vaikuttavia tekijöitä sekä myyjän ominaisuuksien että myyntityön toteuttamisen kannalta. Myyntityötä on ...
 • Miten saada myynti kasvuun? Henkilökohtaisen myynnin kehittäminen. 

  Lehtonen, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä henkilökohtaisen myynnin kehittämiseen ja tätä kautta toimeksiantajan asiakaspalvelupisteen myynnin kasvattamiseen. Työn toimeksiantajana toimi Kanta-Hämeessä sijaitsevan finanssialan ...
 • Pienlainayhtiöiden kulutusluotot vertailussa OPn kulutusluottoihin : Case: OP Etelä-Häme 

  Pitkänen, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja vertailla OPn vakuudettomia kulutusluottoja pienlainayhtiöiden tarjoamiin kulutusluottoihin. Työssä pyrittiin löytämään vastauksia siihen, miksi asiakkaat monesti ottavat korkeakorkoisia ...
 • Yritystoiminnan siirtäminen Viroon : tieto-opas yritykselle 

  Hurmola, Rosa-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Viron hyödyistä erityisesti kasvavien pienyritysten kohdalla on ollut paljon keskustelua. Liiketoiminnan kasvua tukeva verotus ja yrittäjäystävälliseksi kehuttu kulttuuri on vetänyt jo pitkään suomalaisyrityksiä ...

Näytä lisää