Uusimmat viitteet

 • Vienti Brasiliaan : Pk-yritykset 

  Ikonen, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia viennin vaatimuksia Brasiliaan ja ottaa huomioon erityisesti pk-yritysten näkökulma. Työn tilaaja oli Hämeen ammattikorkeakoulu. Työ toteutettiin kansainvälistä kauppaa edistävälle ...
 • Yritys X:n hit-rate tutkimus 

  Arola, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen avulla on tarkoitus löytää syitä, miksi Yritys X:n liikkeeseen tulleista asiakkaista, jotka tekevät ostoksen eli hit-rate prosentti on alhainen. Yritys X on asiakaspalvelua painottava vähittäiskauppa, ...
 • Sähköisen taloushallinnon käyttö Omni Yrityspalvelut Oy:n asiakasyrityksissä 

  Ylhäinen, Paula (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sähköisen taloushallinnon käyttöä toimeksiantajana toimineen Omni Yrityspalvelut Oy:n asiakasyrityksissä. Tutkimuksen lähtökohtina oli selvittää, mitä hyötyä asiakasyritykset ovat ...
 • Palkanlaskennan opas uusille palkanlaskijoille 

  Saartila, Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kattava, selkeä ja helppolukuinen opas palkanlaskennan perusteista aloittavalle työntekijälle. Opas on suunniteltu yhdessä toimeksiantajan tilitoimisto Yrityspalvelu ProTilit Oy:n ...
 • Palautekäytäntöjen kehittäminen Seppälässä 

  Varhala, Ida-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Seppälän palautekäytäntö-jä aloittamalla seitsemästä myymälästä. Seppälä on suomalainen per-heyritys, joka myy naisten, miesten ja lasten vaatteita, kenkiä ja kosme-tiikkaa. ...
 • Imagon luominen ja sosiaalisen median hyödyntäminen aloittavan sivutoimisen yrityksen markkinoinnissa 

  Mäntylä, Marja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä opinnäytetyöllä oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli luoda pohja aloittavan yrityksen imagolle. Toisena tavoitteena oli yrityksen markkinoinnin suunnittelu, joka tässä vaiheessa keskittyi sosiaalisen median ...
 • Pk-yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta : Budjetoinnin käyttöönotto 

  Anttila, Asta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajayrityksen käyt-töön soveltuva budjetointimalli. Yritys tarvitsi talouden suunnitteluun ja seurantaan työkalun, jolla he voivat tulevaisuudessa tarkkailla menojaan ...
 • Nuorten pankin valintaan vaikuttavat tekijät ja digitalisaatio 

  Rämö, Katri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on saada vastaukset tutkimusongelmiin. Päätutkimusongelma on, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten pankin valintaan. Alakysymyksiä ovat, miten nuoret kokevat pankkipalveluiden digitalisoitumisen, ja ...
 • Yrityksen perustaminen Lean service creation -menetelmän avulla 

  Mallander, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aihe on yrityksen perustaminen Lean service creation -menetelmän avulla. Menetelmästä on tehty työkortit, joita käytetään tutkimuksen pohjana. Työn tilaaja on toiminnan aloittava yritys, TiQ Bags Oy. ...
 • Perehdytysopas SSAB Europe Oy:lle 

  Helminen, Reetta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajan perehdytysprosessia, tavoitetta lähdettiin saavuttamaan luomalla perehdytysopas Lean-ajattelun pohjalta. SSAB Europe OY:n putkituotteiden toimitustuelta puuttui ohjeisto, ...
 • Jatkuva parantaminen kaupan päivittäisjohtamisessa : Case: K-Extra Sammonkatu 

  Sorsa, Sointu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa päivittäistavarakauppaan (PT-kauppa) K-Extra Sammonkadulle jatkuvan parantamisen toimintamalli. K-Kauppaan on tehty henkilökunnalle henkilöstökysely, jonka pohjalta heille on ...
 • Miksi pienyritys ajautuu konkurssiin? 

  Hänninen, Teppo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Konkurssi on monelle yrittäjälle traumaattinen kokemus ja sen seuraukset niin taloudellisesti kuin henkisesti voivat olla yrittäjälle ylitsepääsemättömät. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miksi pienyritys menee ...
 • Tapahtuman markkinointiviestintäsuunnitelma : Case: W17 Vimma Design Show & Showroom 

  Pyrä, Linda (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on rakentaa toimiva markkinointiviestintäsuunnitelma W17 VIMMA Design Show & Showroom –tapahtumalle. Opinnäytetyö ja sen tuotos markkinointiviestintäsuunnitelma pyrkii luomaan teoreettisen ja ...
 • Pääomalainan kirjanpitokäsittely 

  Nikander, Anne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aiemmin pääomalaina esitettiin tilinpäätöksessä vieraassa pääomassa. Uuden tammikuussa 2016 voimaantulleen kirjanpitolain mukaan pääomalaina voidaan tietyin edellytyksin esittää tilinpäätöksessä oman pääoman eränä. ...
 • Kansainvälisen kaupan arvonlisäverokäsittelyn selkeyttäminen Case: Yritys X 

  Viitamäki, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeitä vuokaavioita toimeksiantajayrityksen vientihenkilöille ja myös avuksi muille myynti- ja ostotyötä tekeville henkilöille arvonlisäverotukseen liittyvistä seikoista. Myynti- ja ...

Näytä lisää