Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • Vihivaunujen käytön optimointi : Vihivaunujen käyttöasteen parantaminen käytön laajentamisella sisälogistiikassa 

  Lähde, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö on tehty Teknos Oy:n Rajamäen tehtaan tilauksesta. Teknos Oy on päivittämässä Rajamäen tehtaalla olevia vihivaunujärjestelmiään, ja päivityksen yhteydessä vihivaunujen käyttöä halutaan laajentaa. Op ...
 • Tuotantotoimiston kehitys : Toimintojen uudelleen organisointi 

  Salo, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli suomalainen logistiikka- ja hankinta-alan yritys. Toimeksiantaja oli merkittävä toimija suomalaisessa päivittäistavarakaupassa. Työn taustalla oli asiakaskunnassa tapahtuneet ...
 • Kappaletavararahdin tarjousformaattien vertailu 

  Lahtinen, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on peräisin työelämässä esiin tulleesta haasteesta vertailla eri kuljetusyhtiöiden tarjouksia. Tarjousten rakenteet poikkeavat toisistaan ja niiden vertailu asiakkaan näkökannalta on työlästä ja vaatii ...
 • Asiakkaan varastointiprosessien kehittäminen 

  Lepistö, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin logistiikkakeskukseen, jossa Transval Group toimii operatiivisena toimijana. Opinnäytetyössä tutkittiin asiakkaan varastointiprosesseja ja tuotiin esille prosessien ongelmakohdat ja kehitettiin niille ...
 • Varastoautomaation kannattavuuslaskenta 

  Ali-Kippari, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Etelä-Suomessa sijaitsevan teknisentukkukaupan varastoautomaation laajennusta. Yritys työllistää Suomessa noin 1000henkilöä. Varastolla on henkilöstöä noin 100-henkilöä riippuen sesongista. Työn ...
 • Hankintaprosessin ja hankintaorganisaation kehittäminen 

  Sillsten, Sebastian (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeyrityksen liiketoiminta on kasvanut nopeasti, joka on korostanut hankintojen merkitystä kohdeyrityksessä. Nykyistä hankintaprosessia ei koeta riittävän hyvin toimivaksi, eikä toimittajayhteistyötä pystytä kehittämään ...
 • Varaston vastaanoton läpimenoajan optimointi 

  Linna, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin suomalaiselle urheiluvälineiden maahantuojalle ja tukkurille. Toimeksiantajan ongelma oli pitkä vastaanoton läpimenoaika, jonka korjaamiseen yrityksen omat resurssit eivät toimeksiannon aikana riittäneet. ...
 • Logistisen ketjun uudelleen suunnittelu : Case Tekme Oy 

  Leino, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tekme Oy, joka on Hämeenlinnan kaupungin omistama osakeyhtiö. Tekme Oy tuottaa ruokapalveluita Kaurialan keskuskeittiöltä. Päivittäin valmistetaan yli 15 000 ruoka-annosta alueen kouluille ...
 • Walki Oy Valkeakosken tulologistiikkatutkimus 

  Rantasalo, Katriina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Walki Oy Valkeakosken tehtaille ja työn tarkoituksena oli kartoittaa tulologistiikkaprosessissa ilmeneviä virheitä ja ongelmatilanteita. Lähdeaineistona käytettiin useita alan teoksia ja ...
 • Datan keruu lähiruokatukun kuljetuksista : LähiPuoti Remes Oy 

  Matinaro, Mikko-Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tavoitteena oli saada kokonaiskuva datan keruun mahdollisuuksista elintarvikekuljetuksissa sekä tutkia, miten kerättyä dataa kannattaisi visualisoida. Tutkimuksessa keskityttiin langattomaan tiedon keruuseen ...
 • Lähetysvaraston layoutin ja varastopaikkajärjestelmän suunnittelu 

  Aaltonen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan putkitehtaalle, jossa valmistetaan teräsputkea peltirainasta. Työssä tutkittiin putkitehtaan lähetysvarastoa. Työn tarkoituksena oli tutkia lähtötilannetta putkitehtaan ...
 • Varaston tavaravirranhallinnan kehittäminen : K-Citymarket Oy:n käyttötavara 

  Erkkilä, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Keslog Oy:lle ja sen tarkoituksena oli tarkastella ja kehittää K-Citymarket Oy:n tavaravirran hallintaa varaston näkökulmasta. Työn tavoitteena oli parantaa käyttötavaravaraston kustannustehokkuutta ...
 • Kuljetusten tulevaisuus Forssan seudulla 

  Pura, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa kuljetusten tulevaisuudenkuva Forssan seudulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Alueelliset järkivih-reät innovaatiot -hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Laura Vainio. Forssan ...
 • Konttikuljetuksen kustannusrakenteen muodostuminen : Konttien vientikuljetukset 

  Suominen, Hannu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia konttikuljetuksen kustannusrakenteen muodostumista konttien vientikuljetuksissa. Työ rajattiin koskemaan konttien vientilaivausten kustannuksia lähtevän sataman terminaalista, saapuvan ...
 • Prosessianalyysi ja käsiteltävä kokonaismateriaali 

  Jussila, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin jakelukeskuksen kierrätyshalliin. Opinnäytetyöllä oli kaksi tavoitetta, joissa selviää kierrätyshallin käsiteltävän materiaalin kokonaismäärä tunti- ja päiväkohtaisella syklillä sekä prosessianalyysi ja ...

Näytä lisää