Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • Hankintaprosessin ja hankintaorganisaation kehittäminen 

  Sillsten, Sebastian (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kohdeyrityksen liiketoiminta on kasvanut nopeasti, joka on korostanut hankintojen merkitystä kohdeyrityksessä. Nykyistä hankintaprosessia ei koeta riittävän hyvin toimivaksi, eikä toimittajayhteistyötä pystytä kehittämään ...
 • Varaston vastaanoton läpimenoajan optimointi 

  Linna, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin suomalaiselle urheiluvälineiden maahantuojalle ja tukkurille. Toimeksiantajan ongelma oli pitkä vastaanoton läpimenoaika, jonka korjaamiseen yrityksen omat resurssit eivät toimeksiannon aikana riittäneet. ...
 • Logistisen ketjun uudelleen suunnittelu : Case Tekme Oy 

  Leino, Niina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tekme Oy, joka on Hämeenlinnan kaupungin omistama osakeyhtiö. Tekme Oy tuottaa ruokapalveluita Kaurialan keskuskeittiöltä. Päivittäin valmistetaan yli 15 000 ruoka-annosta alueen kouluille ...
 • Walki Oy Valkeakosken tulologistiikkatutkimus 

  Rantasalo, Katriina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Walki Oy Valkeakosken tehtaille ja työn tarkoituksena oli kartoittaa tulologistiikkaprosessissa ilmeneviä virheitä ja ongelmatilanteita. Lähdeaineistona käytettiin useita alan teoksia ja ...
 • Datan keruu lähiruokatukun kuljetuksista : LähiPuoti Remes Oy 

  Matinaro, Mikko-Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tavoitteena oli saada kokonaiskuva datan keruun mahdollisuuksista elintarvikekuljetuksissa sekä tutkia, miten kerättyä dataa kannattaisi visualisoida. Tutkimuksessa keskityttiin langattomaan tiedon keruuseen ...
 • Lähetysvaraston layoutin ja varastopaikkajärjestelmän suunnittelu 

  Aaltonen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin SSAB Europe Oy:n Hämeenlinnan putkitehtaalle, jossa valmistetaan teräsputkea peltirainasta. Työssä tutkittiin putkitehtaan lähetysvarastoa. Työn tarkoituksena oli tutkia lähtötilannetta putkitehtaan ...
 • Varaston tavaravirranhallinnan kehittäminen : K-Citymarket Oy:n käyttötavara 

  Erkkilä, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Keslog Oy:lle ja sen tarkoituksena oli tarkastella ja kehittää K-Citymarket Oy:n tavaravirran hallintaa varaston näkökulmasta. Työn tavoitteena oli parantaa käyttötavaravaraston kustannustehokkuutta ...
 • Kuljetusten tulevaisuus Forssan seudulla 

  Pura, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa kuljetusten tulevaisuudenkuva Forssan seudulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Alueelliset järkivih-reät innovaatiot -hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Laura Vainio. Forssan ...
 • Konttikuljetuksen kustannusrakenteen muodostuminen : Konttien vientikuljetukset 

  Suominen, Hannu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia konttikuljetuksen kustannusrakenteen muodostumista konttien vientikuljetuksissa. Työ rajattiin koskemaan konttien vientilaivausten kustannuksia lähtevän sataman terminaalista, saapuvan ...
 • Prosessianalyysi ja käsiteltävä kokonaismateriaali 

  Jussila, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin jakelukeskuksen kierrätyshalliin. Opinnäytetyöllä oli kaksi tavoitetta, joissa selviää kierrätyshallin käsiteltävän materiaalin kokonaismäärä tunti- ja päiväkohtaisella syklillä sekä prosessianalyysi ja ...
 • Kuluttajaselvitys lähiruoan verkkokaupasta 

  Karjalainen, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajat olivat LähiPuoti Remes Oy:n Kim-mo Remes sekä Oy Matkahuolto Ab:n Janne Reiman. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokonaiskuva kuluttajien kiinnostuksesta lähiruoan verkkokauppaa ...
 • Texvex monistuu : Case Sampola 

  Karppanen, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoitus oli kartoittaa ja konseptoida Texvex-työpajamuotoista poistotekstiilipankkia ja kehittää sitä. Opinnäytetyössä keskittyttiin uuden toimipisteen käynnistämisen ja uuden toimijan alun helpottamiseen. Opinnäytetyön ...
 • Myyntivaraston optimoitu layout 

  Turunen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Saint-Gobain Rakennustuotteisiin kuuluva Gyprocin kipsilevytehdas. Gyproc on tunnettu tuotemerkki rakennusalalla ja sen päätuotteet ovat rakentamisessa käytetyt kipsipohjaiset ...
 • Kuljetusten rooli jakelun palvelutason määrittelyssä 

  Kaitala, Vesa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko nykyisillä rakenteilla mahdollista nopeuttaa kuljetuksia esimerkiksi jättöpaikkojen järjestystä muuttamalla tai ajoreittien muutoksilla. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Alma ...
 • Meijerin sisälogistiikkaprosessien kartoitus 

  Hägg, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoituksena oli Valio Oy:n Riihimäen meijerin varastoprosesseja kartoittamalla ja arvioimalla luoda aineisto, jonka avulla voitaisiin selvittää syitä yrityksen varastosaldoissa esiintyviin virheisiin ja puuttua ...

Näytä lisää