Uusimmat viitteet

 • Suomenhevosen vuosisata koululaisten kuvallisissa töissä 

  Kankkunen, Tarja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteessä tarkastellaan hevosen, erityisesti suomenhevosen, representaatioita suomalaisten koululaisten kuvataideopetuksen puitteissa noin sadan vuoden aikana tekemissä oppilastöissä. Kuinka suomenhevoset esiintyvät ...
 • Sukupuolilajitellun siemenen vaikutus vasikan elinvoimaisuuteen : Poikimavaikeudet, epämuodostumat, vasikkakuolleisuus ja vasikoiden kaksosuus 

  Hellberg, Teija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sukupuolilajitellun siemenen vaikutusta vasikan elinvoimaisuuteen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Faba Osk, joka toimitti aineiston tutkittavaksi. Suomessa keinosiemennys on ...
 • Ratsastajan profiili Suomessa 

  Saarela, Salli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia ratsastajia Suomessa on ja mitä ratsastuspalveluita he tarvitsevat, sekä vertailla eri alueiden ratsastajia keskenään. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kohtaavatko ...
 • Märehtimisaktiivisuusseurannan hyödyntäminen lypsykarjatilalla 

  Sihvola, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Lelyn Qwes-HR-LD-aktiivisuusmittausjärjestelmän hyödyntämisestä lypsykarjan märehtimisaktiivisuuden seurannassa. Työssä haluttiin selvittää märehtimisaktiivisuuden hyödyntämistä ...
 • Vanhat leipäjuuret ja niiden maut : Leipäjuurien inventointi ja makuerot 

  Leppänen, Netta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teollisesti valmistetun suomalaisen leiväntuotannon voidaan katsoa alkaneen 1850-luvulla kauppamyllyjen myötä. Edeltävien sukupolvien talollisilla oli omat tiinut, joissa säilytettiin leipäjuurta ja valmistettiin ...
 • Lely Qwes HR-LD -aktiivisuusmittaus apuna kiiman seurannassa 

  Suppola, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Lely Qwes HR-LD – aktiivisuusmittausjärjestelmän hyödynnettävyydestä karjan kiimanseurannassa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi NHKdairy Oy. NHKdairy Oy vastaa Lelyn ...
 • Laatusonni-kehitysohjelman asiakastyytyväisyys 

  Vuorenpää, Anne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan 86 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa. Suomalaisen naudanlihantuotannon omavaraisuusaste on vain 80 %, minkä takia tulisi etsiä keinoja, joilla kotimaista naudanlihantuotantoa voisi ...
 • Lineaarinen profilointi lämminveriratsujen rakennearvostelussa 

  Gröhn, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella lineaarisen profiloinnin tuottamia tuloksia vuosilta 2015-2016. Aineisto saatiin Suomen Hippos ry:ltä, joka toimi tämän työn toimeksiantajana. Tulokset talletettiin ...
 • Puna-apilasäilörehun vaikutus maidontuotantoon 

  Korjus, Milja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puna-apila on nurmipalkokasvi, jonka typensidontakyvyn ansiosta on mahdollista saada säästöä alati kasvavissa ostolannoitekustannuksissa. Lisäksi se omaa hyvän esikasviarvon. Viljely tapahtuu seoksissa yleensä heinäkasvien ...
 • Valkuaisomavaraisuuden nostaminen Mikkolan tilalla 

  Mikkola, Eero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Mikkolan tilalle sopivia keinoja ja kasveja nostaa tilan valkuaisomavaraisuutta. Tilan valkuaisomavaraisuudessa on monia keinoja lisätä valkuaiskasvien viljelyä. Työn toimeksiantajana ...
 • Ilmasta näkee paremmin - Multikopterit apuna peltoviljelyn kehittämisessä 

  Susi, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia multikoptereiden käytön yleisyyttä peltoviljelyn kehittämisen välineenä suomalaisilla kasvinviljelytiloilla, tietotasoa multikoptereista sekä ajatuksia alan tulevaisuuden näkymistä. Työn ...
 • Kotoisten valkuaisrehujen käytön vertailua lypsylehmien ruokinnassa 

  Valkama, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa tietoa kotoisten valkuaiskasvien käytöstä lypsylehmien ruokinnassa ja siten osaltaan edistää Suomen valkuaisomavaraisuutta. Tarkoituksena oli myös tarkastella valkuaisruokinnan ...
 • Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön maatilalla : Case: Riihilahden tila 

  Joutsimatka, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheen sain Riihilahden tilalta, kun maatila osallistui vuonna 2016 aurinkosähkön yhteishankintaan. Yhteishanke sai minut kiinnostumaan aurinkosähköntuotannosta, ja päätin että teen siitä opinnäytetyöni. ...
 • Kissojen ravitsemukselliset tarpeet ja raakaruokinta 

  Koskela, Katariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kissan ravitsemuksellisia tarpeita, pohtia raakaruokinnan sopivuutta kissoille ja selvittää tarvetta kissan raakaruokintasovellukselle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii ...
 • Lypsylehmien ruokinnan vertailu Nummiston tilalla 

  Nummila, Jere (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla kohdetilan ruokintaa eri rehuilla optimaalisen ja kustannustehokkaan ruokinnan löytämiseksi. Työssä keskitytään kaupallisten valkuaisrehujen kustannuksiin ja niistä saataviin ...

Näytä lisää