Uusimmat viitteet

 • Kultakasvun viljelykoe ohralla 

  Ahlqvist, Kristian (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida Kultakasvun käytön vaikutuksia ohralla. Työn toimeksiantaja on Maatalousyhtymä Ahlqvist. Toimeksiantajan tavoitteena oli selvittää käytännön viljelyssä Kultakasvu-käsittelyn ...
 • Opetusmaatilan hyödyntäminen opetuksessa : Case Mustiala 

  Komulainen, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa opetusmaatilan potentiaalia opetuskäytössä sekä lisätä sen käyttöä opetuksessa. Työn tavoite on myös pyrkiä hyödyntämään opetusmaatilaa, niin sen töitä kuin suunnittelu- ja kehittämist ...
 • Suomen Ratsastajainliiton merkkijärjestelmän uudistaminen 

  Porthan, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Ratsastajainliiton merkkijärjestelmän uudistamisen välineeksi. Työn tarkoituksena oli kerätä kokoon sellaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää merkkijärjestelmän uudistamisessa ja ...
 • Erilaiset eläinten käsittelyjärjestelmät emolehmätiloilla 

  Toivanen, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää emolehmätiloilla käytössä olevien käsittelyjärjestelmien tilanne ja selvittää minkälaisia käsittelyjärjestelmiä tiloilla kaivataan, jotta käsittelyjärjestelmien ja toimeksiantajan ...
 • Pikkuporsaiden painonkehitysseuranta syntymästä 30-kiloisiksi 

  Ahlqvist, Kristina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla yorkshire-puhdasrotupahnueiden ja maatiainen + yorkshire-risteytyspahnueiden painonkehitystä, kasvunopeutta ja päiväkasvuja porsailla syntymästä 30 kg asti. Työn ...
 • Suomenhevosen vuosisata koululaisten kuvallisissa töissä 

  Kankkunen, Tarja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteessä tarkastellaan hevosen, erityisesti suomenhevosen, representaatioita suomalaisten koululaisten kuvataideopetuksen puitteissa noin sadan vuoden aikana tekemissä oppilastöissä. Kuinka suomenhevoset esiintyvät ...
 • Sukupuolilajitellun siemenen vaikutus vasikan elinvoimaisuuteen : Poikimavaikeudet, epämuodostumat, vasikkakuolleisuus ja vasikoiden kaksosuus 

  Hellberg, Teija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sukupuolilajitellun siemenen vaikutusta vasikan elinvoimaisuuteen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Faba Osk, joka toimitti aineiston tutkittavaksi. Suomessa keinosiemennys on ...
 • Ratsastajan profiili Suomessa 

  Saarela, Salli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia ratsastajia Suomessa on ja mitä ratsastuspalveluita he tarvitsevat, sekä vertailla eri alueiden ratsastajia keskenään. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kohtaavatko ...
 • Märehtimisaktiivisuusseurannan hyödyntäminen lypsykarjatilalla 

  Sihvola, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Lelyn Qwes-HR-LD-aktiivisuusmittausjärjestelmän hyödyntämisestä lypsykarjan märehtimisaktiivisuuden seurannassa. Työssä haluttiin selvittää märehtimisaktiivisuuden hyödyntämistä ...
 • Vanhat leipäjuuret ja niiden maut : Leipäjuurien inventointi ja makuerot 

  Leppänen, Netta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teollisesti valmistetun suomalaisen leiväntuotannon voidaan katsoa alkaneen 1850-luvulla kauppamyllyjen myötä. Edeltävien sukupolvien talollisilla oli omat tiinut, joissa säilytettiin leipäjuurta ja valmistettiin ...
 • Lely Qwes HR-LD -aktiivisuusmittaus apuna kiiman seurannassa 

  Suppola, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Lely Qwes HR-LD – aktiivisuusmittausjärjestelmän hyödynnettävyydestä karjan kiimanseurannassa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi NHKdairy Oy. NHKdairy Oy vastaa Lelyn ...
 • Laatusonni-kehitysohjelman asiakastyytyväisyys 

  Vuorenpää, Anne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan 86 miljoonaa kiloa naudanlihaa vuodessa. Suomalaisen naudanlihantuotannon omavaraisuusaste on vain 80 %, minkä takia tulisi etsiä keinoja, joilla kotimaista naudanlihantuotantoa voisi ...
 • Lineaarinen profilointi lämminveriratsujen rakennearvostelussa 

  Gröhn, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella lineaarisen profiloinnin tuottamia tuloksia vuosilta 2015-2016. Aineisto saatiin Suomen Hippos ry:ltä, joka toimi tämän työn toimeksiantajana. Tulokset talletettiin ...
 • Puna-apilasäilörehun vaikutus maidontuotantoon 

  Korjus, Milja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puna-apila on nurmipalkokasvi, jonka typensidontakyvyn ansiosta on mahdollista saada säästöä alati kasvavissa ostolannoitekustannuksissa. Lisäksi se omaa hyvän esikasviarvon. Viljely tapahtuu seoksissa yleensä heinäkasvien ...
 • Valkuaisomavaraisuuden nostaminen Mikkolan tilalla 

  Mikkola, Eero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää Mikkolan tilalle sopivia keinoja ja kasveja nostaa tilan valkuaisomavaraisuutta. Tilan valkuaisomavaraisuudessa on monia keinoja lisätä valkuaiskasvien viljelyä. Työn toimeksiantajana ...

Näytä lisää