Uusimmat viitteet

 • Mielikuvamarkkinointia hevosalalle 

  Väntsi, Heli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ toteutettiin, jotta saataisiin selvitettyä millaisia mielikuvia hevosala herättää ja miten näitä mielikuvia voitaisiin hyödyntää alan toimissa ja markkinoinnissa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Uudistuva ...
 • #100lyhdettälinnuille 

  Nummi, Satu-Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lintujen ruokinnan omavaraisuutta Suomessa voitaisiin kasvattaa tarjoamalla linnuille enemmän esimerkiksi kauraa. Tämän työn tarkoituksena oli saada ihmiset kiinnostumaan kauran viljelystä pienellä alalla. Kauran kasvatus ...
 • Olki viljatilan sivutuotteena 

  Jokela, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn toimeksianto on peräisin Sastamalassa sijaitsevalta Jaamalan tilalta. Kyseessä on noin 162 hehtaarin viljelypinta-alan viljatila, jolta on jo useiden vuosien ajan korjattu olkea talteen myyntitarkoituksessa ...
 • Riistatilan perustaminen - Case Kettulan tila 

  Myllö, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kaupallista metsästystä ja riistataloutta Suomessa. Samanaikaisesti oli tarpeen määritellä mahdollinen segmentti ja kysyntä tällaiselle palvelulle. Työn tarkoituksena oli laatia ...
 • Alennetun kylvötiheyden vaikutukset moderneilla kauralajikkeilla 

  Lehmuskanta, Ville-Waltteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Boreal Kasvinjalostus Oy:n kanssa, jonka toimesta järjestettiin Jokioisilla kenttäkoe. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tuota kenttäkoetta tutkien miten modernit kauralajikkeet ...
 • Sikasuihkun asennus ja sen tuomat hyödyt lihasikalassa 

  Mattila, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli rakentaa Päivölän tilan lihasikalaan sikasuihkujär-jestelmä. Sikasuihkun tarkoituksena on ohjata sikaa jaottelemaan karsi-nansa helpommin kolmeen osaan, joihin se luonnossakin jaottelisi oman reviirinsä. ...
 • Pienyrittäjän mahdollisuudet 3D-tulostuspalvelun tarjoajana Kanta-Hämeen maaseutualueella 

  Blomqvist, Mandi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa Kanta-Hämeen maaseutualueella toimivien yhdistysten, yrittäjien sekä yksityisten toimijoiden kiinnostuksesta ja asenteista 3D-tulostusmenetelmällä valmistettuihin tuotteisiin. ...
 • Vanhan tuotantorakennuksen saneeraaminen lampolaksi Tapanin tilalla 

  Tapani, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, onko vanhan tuotantorakennuksen saneeraaminen kannattavaa ja mitä saneeraamisessa tulisi ottaa huomioon. Opinnäytetyössä tarkastellaan vaadittavia toimenpiteitä ja niihin ...
 • Kultakasvun viljelykoe ohralla 

  Ahlqvist, Kristian (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnoida Kultakasvun käytön vaikutuksia ohralla. Työn toimeksiantaja on Maatalousyhtymä Ahlqvist. Toimeksiantajan tavoitteena oli selvittää käytännön viljelyssä Kultakasvu-käsittelyn ...
 • Opetusmaatilan hyödyntäminen opetuksessa : Case Mustiala 

  Komulainen, Anu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa opetusmaatilan potentiaalia opetuskäytössä sekä lisätä sen käyttöä opetuksessa. Työn tavoite on myös pyrkiä hyödyntämään opetusmaatilaa, niin sen töitä kuin suunnittelu- ja kehittämist ...
 • Suomen Ratsastajainliiton merkkijärjestelmän uudistaminen 

  Porthan, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Ratsastajainliiton merkkijärjestelmän uudistamisen välineeksi. Työn tarkoituksena oli kerätä kokoon sellaista tietoa, jota voitaisiin hyödyntää merkkijärjestelmän uudistamisessa ja ...
 • Erilaiset eläinten käsittelyjärjestelmät emolehmätiloilla 

  Toivanen, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää emolehmätiloilla käytössä olevien käsittelyjärjestelmien tilanne ja selvittää minkälaisia käsittelyjärjestelmiä tiloilla kaivataan, jotta käsittelyjärjestelmien ja toimeksiantajan ...
 • Pikkuporsaiden painonkehitysseuranta syntymästä 30-kiloisiksi 

  Ahlqvist, Kristina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla yorkshire-puhdasrotupahnueiden ja maatiainen + yorkshire-risteytyspahnueiden painonkehitystä, kasvunopeutta ja päiväkasvuja porsailla syntymästä 30 kg asti. Työn ...
 • Suomenhevosen vuosisata koululaisten kuvallisissa töissä 

  Kankkunen, Tarja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteessä tarkastellaan hevosen, erityisesti suomenhevosen, representaatioita suomalaisten koululaisten kuvataideopetuksen puitteissa noin sadan vuoden aikana tekemissä oppilastöissä. Kuinka suomenhevoset esiintyvät ...
 • Sukupuolilajitellun siemenen vaikutus vasikan elinvoimaisuuteen : Poikimavaikeudet, epämuodostumat, vasikkakuolleisuus ja vasikoiden kaksosuus 

  Hellberg, Teija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sukupuolilajitellun siemenen vaikutusta vasikan elinvoimaisuuteen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Faba Osk, joka toimitti aineiston tutkittavaksi. Suomessa keinosiemennys on ...

Näytä lisää