Uusimmat viitteet

 • Asumisjärjestelyjen vaikutus maatilan sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen 

  Pakkanen, Outi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää asumisjärjestelyjen vaikutus maatilan sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen. Työn tilaajana oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) Saaren kartanon toimipiste. Tutkimus tehtiin ...
 • Kuinka saan parhaiten hyötyä ProAgriasta? 

  Kataja, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö keskittyy ProAgria Etelä-Pohjanmaan tämän hetkisen asiakashyödyn ja -tarpeiden kartoittamiseen. Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Opinnäytetyössä perehdytään organisaation ...
 • Ruo'on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä 

  Jaakkola, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä ruo᾽osta on maanparannusaineena Kristiinankaupungin Härkmerissä sijaitsevilla perunapelloilla. Aikaa työlle on annettu noin vuosi, jonka alussa ruokoa on niitetty, ...
 • Vermon ravikoulu : Asiakastyytyväisyys ja palvelukonseptin kehittäminen 

  Lepistö, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji, ja hevosharrastus pääsee mukaan Suomen kymmenen suosituimman harrastuksen jouk-koon. Erilaisia ratsastuskoulutoimintaan keskittyneitä toimijoita Suomessa on noin 500, ...
 • Miten haluan oppia : Tutkimus nuorten opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä Osaran maaseutuopetusyksikössä 

  Danielsson, Carita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattikoulutuksen reformin voimaantulo vuoden 2018 alusta tuo opiskelijan kannalta muutoksia koulutuksen toteutumiseen. Lähiopetus vähenee ja opintojen suorittaminen koulutussopimuksella työpaikoilla lisääntyy. Opinnoista ...
 • Pieneläinhoitolan perustaminen maatilarakennukseen 

  Elo, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuus perustaa pieneläinhoitola vanhaan maatilarakennukseen. Taustalla tutkimuksen aloittamiseen on ollut henkilökohtainen mielenkiinto aihetta ja aihepiiriä kohtaan, tein siis ...
 • Tallin toimintojen kehittäminen : Case: Kartanonkylän talli 

  Heilakka, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kehittämissuunnitelma on tehty täysihoitopalveluita Ypäjällä tarjoavan Kartanonkylän tallin tilaamana. Nuori yrittäjä halusi ulkopuolista näkökulmaa tallin kehittämiseen ja tulevaisuuden visiointiin. Pääpainona työssä ...
 • Yliopistollisessa hevossairaalassa hoidettujen varsapotilaiden tulevaisuus 

  Sihvola, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan hevossairaalassa hoidettujen varsapotilaiden menestymistä niiden uralla. Hevossairaalassa hoidetaan vuosittain useampia vastasyntyneitä ja hieman vanhempia varsoja. Opinnäytetyön toimeksiantaja ...
 • Suomenpienhevonen opetuskäytössä 

  Kyöstilä, Pinja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomenpienhevosen asemaa ja kysyntää opetuskäytössä. Työn keskiössä on erityisesti opetuskäyttö ratsastuskouluissa, mutta tutkimusosassa on huomioitu myös esimerkiksi ajo-opetusta ...
 • Eri ruislajiketyyppien satokomponenttien vertailu ja vaikutus sadontuotantoon 

  Mäki, Salla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat syysrukiin tärkeimmät satokomponentit ja vertailla niiden vaikutusta sadontuotantoon. Työssä selvitettiin, missä satokomponenteissa lajiketyyppien väliset erot sadontuotannossa ...
 • Sikojen rautavalmisteet : Tarvitseeko nopeammin kasvava sika enemmän rautaa? 

  Alanko, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sikojen rautavalmisteita on monia, tässä työssä vertailtiin muutamaa käytössä olevaa variaatiota. Työntoimeksiantajan HKScan Finland Oy:n tavoitteena oli selvittää, tarvitseeko nopeammin kasvava porsas enemmän rautaa kuin ...
 • Emolehmätilan investointi Pelto-Seppälän tilalla 

  Koivu, Anna-Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella Pelto-Seppälän emolehmätilan investointiin liittyviä kysymyksiä. Tarkastelu on rajattu käsittämään eläinmäärän lisäystä ja pellon käytön suunnittelua säilörehun tuotannon ja ...
 • Maatalousyrittäjien asiakastyytyväisyys työterveyshuollon tilakäyntiin Länsi-Suomessa 

  Koskela, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  TIIVISTELMÄ Maatalousyrittäjän työterveyshuolto tukee viljelijän jaksamista ja työhyvinvointia. Työterveyshuolto on tärkeä osa ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa. ProAgria Länsi-Suomen toimeksiantona suoritettiin ...
 • Tapahtumamarkkinointi Saaren kartanolla : Joulumaa-tapahtuman näkyvyyden merkitys koulutuksen järjestäjän näkökulmasta 

  Päivähonka, Jenni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Mäntsälä Saaren kartanon yksikön järjestämän Joulumaa tapahtuman markkinoinnin tarkastelu sekä tapahtuman näkyvyyden merkityksen korostaminen koulutuksen ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Norra-hevosrehuista 

  Oksanen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mielipiteitä ja käyttökokemuksia Norra-hevosrehuista, sekä niiden markkinoinnista ja myynnistä. Kyseessä on melko uusi rehusarja, josta ei ole aikaisemmin laadittu asiakastyytyväis ...

Näytä lisää