• Porsaspesien vaikutus porsaiden hyvinvointiin Nikanor Oy:n sikalassa 

   Ranta, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää, vaikuttavatko erilaiset porsaspesät porsaiden hyvinvointiin, kasvuun ja porsaskuolleisuuteen Nikanor Oy:n sikalassa. Suurimpana ongelmana kyseisessä sikalassa on imevien porsaiden suuri ...
  • Selvitys erikoiskasvinviljelytilan luomuun siirtymisestä kannattavuuden näkökulmasta 

   Jokinen, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuutta erikoiskasvinviljelytilan siirtymisestä luonnonmukaiseen tuotantoon. Suomalaisen maatalouden kannattavuus on laskenut viime vuosien aikana ja viljelijöiden on selvitettävä ...
  • Yksivuotisten rikkakasvien torjunta luonnonmukaisessa viljelyssä 

   Jäntti, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyö perustuu HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla tehtyyn rikkakasvikokeeseen. Kokeessa tutkitaan yksi- ja monivuotisten rikkakasvien esiintymistä sekä runsastumista usean vuoden aikana. ...
  • Salaojituksen kannattavuuden arviointi Hirvilammen tilalle 

   Paakkala, Otto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, onko salaojittaminen kannattavaa nykyisillä viljan markkinahinnoilla. Salaojituksen kannattavuutta arvioidaan sekä saatujen lisätuottojen ja -säästöjen avulla että investoinnin ...
  • Asumisjärjestelyjen vaikutus maatilan sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen 

   Pakkanen, Outi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää asumisjärjestelyjen vaikutus maatilan sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen. Työn tilaajana oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) Saaren kartanon toimipiste. Tutkimus tehtiin ...
  • Kuinka saan parhaiten hyötyä ProAgriasta? 

   Kataja, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö keskittyy ProAgria Etelä-Pohjanmaan tämän hetkisen asiakashyödyn ja -tarpeiden kartoittamiseen. Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Opinnäytetyössä perehdytään organisaation ...
  • Ruo'on käyttö maanparannusaineena Härkmerissä 

   Jaakkola, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyjä ruo᾽osta on maanparannusaineena Kristiinankaupungin Härkmerissä sijaitsevilla perunapelloilla. Aikaa työlle on annettu noin vuosi, jonka alussa ruokoa on niitetty, ...
  • Vermon ravikoulu : Asiakastyytyväisyys ja palvelukonseptin kehittäminen 

   Lepistö, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Raviurheilu on Suomen toiseksi seuratuin urheilulaji, ja hevosharrastus pääsee mukaan Suomen kymmenen suosituimman harrastuksen jouk-koon. Erilaisia ratsastuskoulutoimintaan keskittyneitä toimijoita Suomessa on noin 500, ...
  • Miten haluan oppia : Tutkimus nuorten opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä Osaran maaseutuopetusyksikössä 

   Danielsson, Carita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ammattikoulutuksen reformin voimaantulo vuoden 2018 alusta tuo opiskelijan kannalta muutoksia koulutuksen toteutumiseen. Lähiopetus vähenee ja opintojen suorittaminen koulutussopimuksella työpaikoilla lisääntyy. Opinnoista ...
  • Pieneläinhoitolan perustaminen maatilarakennukseen 

   Elo, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuus perustaa pieneläinhoitola vanhaan maatilarakennukseen. Taustalla tutkimuksen aloittamiseen on ollut henkilökohtainen mielenkiinto aihetta ja aihepiiriä kohtaan, tein siis ...
  • Tallin toimintojen kehittäminen : Case: Kartanonkylän talli 

   Heilakka, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä kehittämissuunnitelma on tehty täysihoitopalveluita Ypäjällä tarjoavan Kartanonkylän tallin tilaamana. Nuori yrittäjä halusi ulkopuolista näkökulmaa tallin kehittämiseen ja tulevaisuuden visiointiin. Pääpainona työssä ...
  • Yliopistollisessa hevossairaalassa hoidettujen varsapotilaiden tulevaisuus 

   Sihvola, Noora (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkitaan hevossairaalassa hoidettujen varsapotilaiden menestymistä niiden uralla. Hevossairaalassa hoidetaan vuosittain useampia vastasyntyneitä ja hieman vanhempia varsoja. Opinnäytetyön toimeksiantaja ...
  • Maatalousyrittäjien asiakastyytyväisyys työterveyshuollon tilakäyntiin Länsi-Suomessa 

   Koskela, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   TIIVISTELMÄ Maatalousyrittäjän työterveyshuolto tukee viljelijän jaksamista ja työhyvinvointia. Työterveyshuolto on tärkeä osa ennalta ehkäisevää terveydenhoitoa. ProAgria Länsi-Suomen toimeksiantona suoritettiin ...
  • Suomenpienhevonen opetuskäytössä 

   Kyöstilä, Pinja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomenpienhevosen asemaa ja kysyntää opetuskäytössä. Työn keskiössä on erityisesti opetuskäyttö ratsastuskouluissa, mutta tutkimusosassa on huomioitu myös esimerkiksi ajo-opetusta ...
  • Eri ruislajiketyyppien satokomponenttien vertailu ja vaikutus sadontuotantoon 

   Mäki, Salla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat syysrukiin tärkeimmät satokomponentit ja vertailla niiden vaikutusta sadontuotantoon. Työssä selvitettiin, missä satokomponenteissa lajiketyyppien väliset erot sadontuotannossa ...
  • Sikojen rautavalmisteet : Tarvitseeko nopeammin kasvava sika enemmän rautaa? 

   Alanko, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sikojen rautavalmisteita on monia, tässä työssä vertailtiin muutamaa käytössä olevaa variaatiota. Työntoimeksiantajan HKScan Finland Oy:n tavoitteena oli selvittää, tarvitseeko nopeammin kasvava porsas enemmän rautaa kuin ...
  • Emolehmätilan investointi Pelto-Seppälän tilalla 

   Koivu, Anna-Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella Pelto-Seppälän emolehmätilan investointiin liittyviä kysymyksiä. Tarkastelu on rajattu käsittämään eläinmäärän lisäystä ja pellon käytön suunnittelua säilörehun tuotannon ja ...
  • Tapahtumamarkkinointi Saaren kartanolla : Joulumaa-tapahtuman näkyvyyden merkitys koulutuksen järjestäjän näkökulmasta 

   Päivähonka, Jenni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Mäntsälä Saaren kartanon yksikön järjestämän Joulumaa tapahtuman markkinoinnin tarkastelu sekä tapahtuman näkyvyyden merkityksen korostaminen koulutuksen ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Norra-hevosrehuista 

   Oksanen, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mielipiteitä ja käyttökokemuksia Norra-hevosrehuista, sekä niiden markkinoinnista ja myynnistä. Kyseessä on melko uusi rehusarja, josta ei ole aikaisemmin laadittu asiakastyytyväis ...
  • Herneen esikasviarvon huomioiminen kevätvehnän typpilannoituksessa 

   Saukkola, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää minkälaisia esikasvihyötyjä herne tuo kevätvehnälle lannoituksen kannalta. Opinnäytetyön aineistona käytettiin alan kirjallisuutta, sekä Mustialassa kasvukaudella 2016 suoritettua ...