Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • 3D-Visualisoinnin tulostaminen 

  Arolainen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli avata 3D-tulostamisen prosessi kokonaisuudessaan. Työssä tutkittiin mitä esineen tulostaminen vaatii, mitä asioita pitää huomioida mallinnuksessa ja esineen suunnittelussa. Tutkin myös mikä ...
 • 2D-animaation tuottaminen Blenderissä : 2D-animointi 3D-ohjelmistolla 

  Majasalmi, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein päättötyöni Riihimäkeläisen drag-artisti Jukka K:n esityksen tausta-animaatioksi. Esitys oli parodia vuoden 2015 euroviisuvoittajan esityksestä, minkä takia animaation ulkoasu pyrittiin kopioimaan mahdollisimman ...
 • Rich media -prosessi 

  Kiviniitty, Jari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lopputyöni aihe on rich media -prosessin kehittäminen media-alan yritykselle. Tarve tälle tulee siitä, että digitaaliset, monimutkaisemmat mainokset yleistyvät kiihtyvää tahtia, ja on ajankohtaista ennakoida ja ottaa kiinni ...
 • Mobiilipelin toteuttaminen Unity-kehitysympäristössä : Android-käyttöjärjestelmälle 

  Erkkilä, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Mobiilipelimarkkinoiden kasvaessa yleinen kiinnostus mobiilipelien kehitykseenkin on kasvussa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua mobiilipelin toteuttamiseen käyttäen Unity-kehitysympäristöä, sen sisältämine ...
 • Videon multiformaatijakeluun tähtäävä workflow 

  Arkko, Eero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työskentelen MTV:n Katsomon sisällöntuotannon puolella, tästä syystä ai-heekseni valikoitui videon multiformaattijakelu ja sen työvaiheet. MTV Katsomo ei tilannut opinnäytetyötä, vaan teen sen Hämeen ammattikorkea-koululle. ...
 • MICROSOFT SYSTEM CENTER 2012 CONFIGURATION MANAGER : Käyttäminen työasemien vakioinnissa 

  Pöhö, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoite oli perehdyttää kirjoittaja ja lukija Microsoft Sys-tem Center Configuration Manager 2012-ohjelmistoon ja sen avulla tehtä-viin ohjelmistojakeluihin. Opinnäytetyössä tehtävässä esimerkissä korostuu ...
 • 3D-pelihahmo Unity-pelimoottorissa 

  Virolainen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  3D-pelihahmon luominen ja käyttöönotto on laaja prosessi, joka vaatii useiden tekniikkojen ja ohjelmistojen osaamista. Mielestäni aiheesta puuttuu kattava selvitys, jonka avulla voidaan säästää aikaa ja ymmärtää prosessi ...
 • Multimedian tuottaminen ja jakaminen Kainuussa 

  Malinen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli hahmottaa lukijalle monikameratuotantoon perustuvan suoratoiston eli streamauksen eri vaiheita ja erilaisia tekniikoita. Opinnäytetyö perustuu YouTuben avulla tuotettavaan suoratoistoon, ...
 • Responsiivinen web-sivusto ja yrityksen visuaalinen identiteetti 

  Mannila, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö esittelee websivuston suunnittelun ja toteuttamisen nykyaikaiset kannettavat päätelaitteet huomioiden. Työn toiminnallisena osuutena rakennettiin WordPress-julkaisujärjestelmää käyttäen pienyrityksen valmis ...
 • jQuery-ohjelmakirjaston käyttäminen 

  Nykänen, Pete (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö perehtyi JavaScript -ohjelmakirjasto jQueryn käyttämiseen webohjelmointiprojekteissa. jQuery-ohjelmakirjaston ominaisuuksien ohella opinnäytetyössä sivutaan myös HTML-rakenteita, JavaScript-tekniikoita ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu kosketusnäytöllisille mobiililaitteille 

  Bergman, Jan-Erik (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena on käyttöliittymän toteuttaminen kosketusnäytöllisille mobiililaitteille. Työllä ei ole toimeksiantajaa, vaan tein opinnäytetyön oman kiinnostukseni pohjalta. Opinnäytetyössä tutkitaan kuinka hyvä ...
 • Paina vihreää nappia! : Internetin asiointi- ja tiedonhakupalveluiden käytön esteitä valittujen erityisryhmien näkökulmasta 

  Tuominen, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Esteettömyys ja saavutettavuus julkisissa asiointi- ja tiedonhakupalveluissa on noussut julkiseen keskusteluun, varsinkin kun palveluita yhä kiihtyväm-pään tahtiin siirretään verkkoon. Julkishallinnon SADe-ohjelman myötä ...
 • 2D-selainpelin suunnittelu ja ohjelmointi 

  Kuusisto, Jan (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö syntyi halusta ohjelmoida ja suunnitella ohjelmia, ja kiinnostuksesta peleihin, sekä tarpeesta tuottaa käytettävyyteen ja pelattavuuteen painottunut työ videopelistä; tällaisia töitä ei tämän opinnäytetyön ...
 • Käyttöliittymäsuunnittelu kontinkäsittelyjärjestelmän monitorointiin 

  Oja, Sampsa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja visualisoida kontinkäsittelyjärjestelmän käyt-tötietoon perustuva monitoroinnin mobiili käyttöliittymä Konecranes Satamat-liiketoimintayksikölle. Työn keskeisimpinä tavoitteina ...
 • HAMK Panoraamakuvasovellus : Google Maps APIa soveltaen 

  Kaikkonen, Enni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi HAMK Teknologiateollisuuden KT-keskus, Mediaverstas. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten HAMK Viestinnän tilaama, Google Maps APIa soveltava, 360 asteen panoraamakuvasovellus ...

Näytä lisää