Uusimmat viitteet

 • Geometrisen astiaston suunnittelu ja mukin prototyypin valmistaminen 

  Karhu, Mira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on keraamisen astiaston suunnittelu geometrisiä muotoja hyödyntäen. Projekti alkaa suunnittelutyöllä, jossa aluksi havainnoidaan, miten erilaisia muotoja voidaan hyödyntää astiastossa. Tavoitteena on ...
 • Tiedolliset vaikuttimet suunnitteluprosessissa : Kuosisuunnitelmia Nouki Designille 

  Pouttu, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii kuosin suunnittelun käytännön vaiheita vaatetusbrändi NOUKIlle. Lähtökohta opinnäytetyöhön oli tekijän oma kiinnostus kuosisuunnitteluun. Työssä tutkittiin suunnittelutyön taustalla vaikuttavia tietoisia ...
 • Oman tyylin etsiminen 101:n kuosin kautta 

  Paavola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on oman tyylin etsiminen kuosisuunnittelussa. Tavoitteena on selvittää omaa tyyliä, kehittää ammattitaitoa ja luoda samalla kuosipankki myöhempää käyttöä varten. Opinnäytetyön käytännön osuutena ...
 • Inspiraationa tuohipallo - toiminnallinen vapaa-ajan laukku 

  Supponen, Eeva (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on suunnitella naisten vapaa-ajan laukku, joka täyttää toiminnallisen laukun ominaisuudet ja jonka muotoilullisena inspiraationa on toiminut tuohipallo ja sen rakenne. Opinnäytetyön tavoitteena on ...
 • Lasten Äänimuseo-teoksen suunnitteluprosessi : Case: Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE ja Mediamuseo Rupriikki 

  Palvanen, Miisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja suunnitellaan Lasten Äänimuseo-teos kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn toimeksiannosta. Yksilöllinen Äänimuseo-teos on suunniteltu ja toteutettu aiemmin yhdessä mediasuunnittelija Matti Niinimäen ...
 • Ekologisen vaatteen elinkaari ja tekstiilijätteiden käyttäminen materiaalina 

  Leppäkoski, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee ekologisen vaatteen elinkaarta ja tekstiilijätteen syntymistä ja sen käsittelyn haasteita Suomessa. Työn tavoitteena oli tutkia tekstiilijätteen syntymistä, käsittelyä ja hyödyntämistä materiaalina ...
 • Metallibändien naislaulajien esiintymisasujen piirteet ja ominaisuudet 

  Halonen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan viiden eri metallibändin naislaulajan esiintymisasujen erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Työssä eritellään asujen värejä, materiaaleja, silhuetteja ja leikkauksia, sekä yksittäisiä ...
 • Voimauttava henkilökohtainen projekti 

  Levanen, Janita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee voimauttavan henkilökohtaisen muotoiluprojektin tekoa. Henkilökohtainen projekti pohjautuu mielenterveydellisiin diagnooseihin, ja opinnäytetyössä tutustutaan teorioihin, joiden kautta muotoilija ...
 • Tuohi jalkineen koron päällismateriaalina 

  Jussila, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan tuohta jalkineen koron päällismateriaalina. Tavoitteena on löytää tapoja parantaa tuohen ominaisuuksia koron päällismateriaalina ja lisätä tuohikorollisten jalkineiden laatua ja kestävyyttä ...
 • All-Cellulose Shoe : Novel Wood-Based Materials in Footwear 

  Kinnunen, Saara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of the thesis was to test novel wood-based materials in footwear. The thesis was conducted within the Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) project funded by Tekes. DWoC is a multidisciplinary ...
 • Kankaan tuotekehittäminen erikoisolosuhteisiin K&H Annala Oy:lle 

  Koski, Marjo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen ainoan huonekalukankaita valmistavan yrityksen K&H Annala Oy:n kanssa. Työn aiheena oli suunnitella ja tuotteistaa kangasmallisto erikoisolosuhteisiin innovatiivisesta, Italiassa ...
 • Pianosta Kirjoituspöydäksi : Kirjoituspöydän suunnittelu vanhan käyttökelvottomaksi jääneen pianon osista 

  Riihonen, Ilkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunnitellaan kirjoituspöytä, johon käytetään virityskelvotonta pianoa sen aihiona ja osina. Tavoitteena on toteuttaa pianon tilaajana toimivalle pianon omistajalle ergonomisesti, käyttäjälähtöisesti ja ...
 • Katse sisäänpäin – Pohtiva taidedialogi omakuvan takana 

  Nyberg, Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä havainnollistetaan taiteellinen prosessi symbolisen omakuvan takana. Työn tavoitteena oli löytää taidenäkökulmaa teokseen esikuvien ja introspektion kautta. Opinnäytetyön pohjustuksessa tutustutaan teoksen ...
 • Värikirjaston konsepti : Millainen on sisustussuunnittelijan värikirjasto ja sen työskentelymetodi? 

  Mäenpää, Taru (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on värikirjastotyökalun konseptointi sisustussuunnittelijan työvälineeksi asiakaskohtaamisissa. Työn taustalla oli tarve parantaa sisustussuunnittelijan ja asiakkaan välistä kommunikaatiota sekä ...
 • Kotimaisen neuletuotannon selvitystyö 

  Turunen, Päivikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muotoilijaopintojeni tähtäimenä on ollut oman yrityksen perustaminen ja yrityksen neuletuotannon käynnistäminen. Jatkuvasti kasvavan kysynnän vuoksi opinnäytetyössä selvitettiin neuleen valmistuttamista ja sen mahdollisuuksia ...

Näytä lisää