Uusimmat viitteet

 • Sairion Sydämessä : Paikkasidonnaisen yhteisötaideteoksen suunnittelu co-design menetelmällä 

  Pearlman, Mimmi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli paikkasidonnaisen taideteoksen osallistava suunnittelu. Tarkoituksena oli suunnitella taideteos Sairionrannan meluaitaan osallistamalla loppukäyttäjät, eli Sairion asuinalueen asukkaat mukaan ...
 • Pedilen-lestien käyttö mittatilausjalkineissa 

  Perepelkina, Natalia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kenkälestien valmistus Pedilen Rigid Foam -kemikaalista. Työssä keskityttiin kenkälestin tuottamiseen ortopedisellä valmistusmenetelmällä ja sen ominaisuuksien havainnoimiseen mittatilausjalkineiden ...
 • Visuaalinen ohjeisto päivittäiskorttien suunnittelun tueksi : Case: Papershop 

  Kotiranta, Peppi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin Papershop-paperikaupan oman tuotannon päivittäiskorteille visuaalinen ilme sekä sen käyttöä neuvova visuaalinen ohjeisto. Papershop-paperikaupan yhteydessä toimii yrityksen oma painostudio, ...
 • 3D-mallinnusosaajan kompetenssin kehitys 

  Kemppainen, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitys. Opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa 3D-mallinnuksen kompetenssin kehitystä erityyppisten 3D-projektien ja -tehtävien avulla, jotka on tehty vuosien 2015–2017 ...
 • Urbaani STOMPER: Step Up -mallisto : Tuotekehitys ja reflektointi 

  Salminen, Heta (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on urbaaniin vapaa-aikaan keskittyvän jalkinemalliston suunnittelu. Työllä on kaksi päätavoitetta: suunnitella urbaani vapaa-ajan jalkinemallisto tuotekehityksen periaattein sekä opinnäytetyön tekijän ...
 • Kirjailu laukkumalliston pääelementtinä : Laukkumalliston tuotekehitysprojekti 

  Mattsson, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella naisille kaunis, yksinkertainen, helposti muunneltava ja toimiva high end -sektorille kohdennettu kuuden mallin laukkumallisto. Lähtökohtana työssä toimi aiemmin suunniteltu ...
 • Designia kahvikupin ääressä 

  Takala, Amanda; Kataja, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin designin ja kulttuurikahvilan yhdistelmän konseptointia. Idea lähti ystäväpiirin yhteisestä haaveesta perustaa monialainen yritys, joka olisi restonomille, kulttuurituottajalle ja kahdelle ...
 • Geometrisen astiaston suunnittelu ja mukin prototyypin valmistaminen 

  Karhu, Mira (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on keraamisen astiaston suunnittelu geometrisiä muotoja hyödyntäen. Projekti alkaa suunnittelutyöllä, jossa aluksi havainnoidaan, miten erilaisia muotoja voidaan hyödyntää astiastossa. Tavoitteena on ...
 • Tiedolliset vaikuttimet suunnitteluprosessissa : Kuosisuunnitelmia Nouki Designille 

  Pouttu, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii kuosin suunnittelun käytännön vaiheita vaatetusbrändi NOUKIlle. Lähtökohta opinnäytetyöhön oli tekijän oma kiinnostus kuosisuunnitteluun. Työssä tutkittiin suunnittelutyön taustalla vaikuttavia tietoisia ...
 • Oman tyylin etsiminen 101:n kuosin kautta 

  Paavola, Hanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on oman tyylin etsiminen kuosisuunnittelussa. Tavoitteena on selvittää omaa tyyliä, kehittää ammattitaitoa ja luoda samalla kuosipankki myöhempää käyttöä varten. Opinnäytetyön käytännön osuutena ...
 • Inspiraationa tuohipallo - toiminnallinen vapaa-ajan laukku 

  Supponen, Eeva (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on suunnitella naisten vapaa-ajan laukku, joka täyttää toiminnallisen laukun ominaisuudet ja jonka muotoilullisena inspiraationa on toiminut tuohipallo ja sen rakenne. Opinnäytetyön tavoitteena on ...
 • Lasten Äänimuseo-teoksen suunnitteluprosessi : Case: Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE ja Mediamuseo Rupriikki 

  Palvanen, Miisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja suunnitellaan Lasten Äänimuseo-teos kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn toimeksiannosta. Yksilöllinen Äänimuseo-teos on suunniteltu ja toteutettu aiemmin yhdessä mediasuunnittelija Matti Niinimäen ...
 • Ekologisen vaatteen elinkaari ja tekstiilijätteiden käyttäminen materiaalina 

  Leppäkoski, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee ekologisen vaatteen elinkaarta ja tekstiilijätteen syntymistä ja sen käsittelyn haasteita Suomessa. Työn tavoitteena oli tutkia tekstiilijätteen syntymistä, käsittelyä ja hyödyntämistä materiaalina ...
 • Metallibändien naislaulajien esiintymisasujen piirteet ja ominaisuudet 

  Halonen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan viiden eri metallibändin naislaulajan esiintymisasujen erilaisia piirteitä ja ominaisuuksia. Työssä eritellään asujen värejä, materiaaleja, silhuetteja ja leikkauksia, sekä yksittäisiä ...
 • Voimauttava henkilökohtainen projekti 

  Levanen, Janita (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee voimauttavan henkilökohtaisen muotoiluprojektin tekoa. Henkilökohtainen projekti pohjautuu mielenterveydellisiin diagnooseihin, ja opinnäytetyössä tutustutaan teorioihin, joiden kautta muotoilija ...

Näytä lisää