Uusimmat viitteet

 • Uniikkivaate kanvaasina – Tabula plena 

  Suomi, Sara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kahden asiakastyönä valmistetun kasvivärjätyn leningin suunnittelu- ja valmistusprosessin. Asiakastyön, kuten koko opinnäytetyönkin pääosassa on uniikkivaatteen printti. Opinnäytetyö ...
 • Muotoilijan Osaamistarpeet Monialaisessa Tuotekehitysprosessissa 

  Turtiainen, Liisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli kertoa muistisairaille tarkoitetun Memoera-helppokäyttölaitteen ulkomuodon tuotekehityksestä ja etsiä monialaisen monialaisen tuotekehitysprojektin muotoilijan osaamistarpeet. Memoera on ...
 • Muotoilun menetelmien käyttö kurssisuunnittelussa kansalaisopistossa 

  Kormano-Suokko, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoite oli tuottaa muotoilun menetelmistä suositukset kansalais-opiston kurssisuunnitteluun. Suunnittelun painopiste on pehmeiden materiaalien käsityöaiheen kurssisuunnittelussa. Opinnäytetyö on toiminnallinen ...
 • Vastuullisesti tuotetun nahan jäljillä : Yhteistyöyrityksenä PIHKA collection 

  Mattsson, Roosa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytteessä pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat teollisesti tuotetun nahan vastuullisuuteen. Aihetta lähestytään nahkatehtaiden toiminnan ja niitä ohjailevan lainsäädännön, kuten REACH-asetuksen, kautta. ...
 • Kati Gers Design : Brändin rakentaminen yritykselle 

  Gers, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on brändin rakentaminen tulevalle yritykselle ja sen lippulaivatuotteeksi tarkoitetun mukin suunnitteleminen. Brändin rakentaminen vie vuosia, mutta työn tavoitteena on luoda suuntaviivat tulevalle ...
 • Naistenvaatekonsepti miesten kauluspaitojen uudelleenkäytöstä kustomoinnin keinoin: Altered Collar 

  Haikonen, Mari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli muotoilla tekijän omalle toiminimelle piensarjatuotantoon tuleva naistenvaatekonsepti uudelleenkäyttämällä miesten kauluspaitoja ja kustomoimalla niitä eri keinoin. Opinnäytetyössä suunniteltiin ...
 • Oversized-vaatteet suunnittelun lähtökohtana 

  Huttunen, Anna-Liina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan oversized-vaatteita ilmiönä: niiden historiaa, kiinnostavuutta ja viestinnällistä merkitystä niin suunnittelijan kuin kuluttajankin näkökulmasta. Opinnäytetyön aiheen tutkiminen nousi ...
 • Pukeudu satuun : Lasten roolivaatteiden suunnittelu Hämeenlinnan kaupunginkirjastolle 

  Käki, Aino (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja valmistettiin satuhahmoihin perustuvia lasten roolivaatteita Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Pikkuväen kirjastoon. Roolivaatteiden tarkoitus on lisätä lasten viihtyvyyttä kirjastossa ja ...
 • Kampuskahvilan palvelupaketti, asiakaslähtöinen suunnittelu 

  Rantaharju, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda palvelumuotoilun menetelmin toimiva, asiakaslähtöinen palvelupaketti kampuskahvilalle. Asiakaslähtöinen tieto palvelupaketin luomiseen hankittiin kahdella verkkokyselyllä. Työssä ...
 • Designyrityksen liiketoiminnan kehittäminen vaatebisneksessä 

  Nieminen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ tutkii liiketoiminnan kehittämistä design-vetoisissa vaatetusalan yrityksissä. Työssä on erityisesti huomioitu edellisistä tutkimuksista saatua tietoa, jonka mukaan luovan alan yrityksille haasteellisia asioita ovat ...
 • Beesit banaanit ja valkosipulit : Käyttäjien kokemuksia kuuloapuvälineiden muotoilusta 

  Laiho, Aino (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli käyttäjien kokemukset kuuloapuvälineiden muotoilusta. Sen tavoitteena oli selvittää käyttäjien mielipiteitä kuulon apuvälineiden ulkonäöstä. Kuulon apuvälineillä tarkoitettiin tässä tapauksessa ...
 • Arvolupauksen konseptointi omalle hääpukuyritykselle 

  Heino, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii arvolupauksen laatimista tekijän tulevalle yritykselle. Työn lähtökohtana oli perehtyä yrityksen toimintaan vaikuttavaan tärkeään asiaan, joka yleensä jää perustamisvaiheessa vähemmälle huomiolle. Työssä ...
 • Vaatteen pitkäikäisyyden jäljillä 

  Nikola, Salla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on vaatteen pitkäikäisyyden tutkiminen. Työn päätavoitteena on selvittää mitkä seikat vaikuttavat vaatteen pitkään ikään. Työn lähtökohtana oli tekijän halu osaltaan löytää ratkaisuja nykypäivän ...
 • Luontokokemus sisätiloissa tuolijumpaten : elämysvideon prototyyppi 

  Kuusisto, Iines (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on kehittää ikäihmisiä liikunnallisesti osallistava ja heille luontokokemuksen sisätiloissa tarjoava konsepti. Työn toimeksiantaja on Lahden vanhusten asuntosäätiö sr:n Palvelukeskus Onnelanpolku. ...
 • Yrityksen vetovoimaisuuden kasvattaminen : Case: Vaaterekki 

  Aukee, Emilia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ideoita design-vaatelainaamo Vaaterekin brändin rakentamisen tueksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. Lisäksi työssä perehdyttiin jakamistalouden ilmiöön. Yhteistyöhön ...

Näytä lisää