Uusimmat viitteet

 • Kohopenkin ja maalajin vaikutukset mansikan kasvuun ja kehitykseen 

  Laine, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kohopenkin korkeuden ja kahden eri maa-lajin vaikutuksia mansikan kasvuun ja kehitykseen. Työn tilaaja on Luon-nonvarakeskus. Aineisto on kerätty kesällä 2017 Piikkiöön perustetusta ...
 • Suomessa käytettävät yleisimmät leikkokukat 

  Leskinen, Mirka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä lajeja nykyään kaupataan Suomessa leikkokukkina, mitä eri lajikeryhmiä leikkokukilla on ja miten leikkokukkia käsitellään kaupan portaassa ja kuluttajalla. Työn tavoitteena oli ...
 • Omenalajikkeet taimihinnastoissa vuosina 1900–1949 

  Heikkilä, Jenni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Suomen taimistoissa 1900-luvun alkupuoliskolla myytyjä omenalajikkeita sekä taimistojen sijainteja. Yhtenä ajatuksena oli mahdollisuus löytää harvinaisempia lajikkeita ja niiden ...
 • Kasvualustan vaikutus kuntan rikkaruohottumiseen 

  Knut, Aini (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kunttaa eli metsänpohjamattoa halutaan käyttää myös sellaisilla paikoilla, joissa maaperä ei ole kuntan lajistolle luontainen. Tällöin pohjamaan ja kuntan välissä olisi hyvä käyttää jotakin sopivaa alustaa. ...
 • Kasvutunneleiden ilmasto-olosuhteet vadelman viljelyssä : Kasvukauden 2016 mittaukset Lepaalla 

  Rosenqvist, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Hämeen ammattikorkeakoulu ja työssä mitattiin kasvutunneleiden ilmasto-olosuhteita vadelman viljelyssä. Tutkimus suoritettiin keräämällä mittauslaitteiden avulla tietoa kausihuoneen ilmastosta ...
 • Puskaradiosta markkinointiin : Mannisen perunatila 

  Manninen, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Mannisen perunatilan potentiaalisten asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Lisäksi pohdin työssäni markkinointisuunnitelman teoriaa ja sovellan tietoa pohtiessani erilaisia markkinointikeinoja ...
 • Evaluation of the properties of Finnish hops 

  Ruth, Paul (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The Natural Resource Institute of Finland maintains the Plant Genetic Resources collection (PGR) on hops. Two of the accessions are planted at the Elonkierto exhibition park in Jokioinen and eight at HAMK Mustiala. Luke ...
 • Kuka ny ei marjoista tykkäis : Pirkanmaalaispihojen marjapensaita - koristekäytön lisääminen ja hyvinvointi 

  Rainti, Marjo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tulevaisuuden puutarhassa tärkeää on pienikin määrä itse tuotettua ruokaa, terveellistä ja elämyksellistä. Puutarha on monimuotoinen, monikäyttöinen tila, jossa vuorottelevat rakennetut alueet luonnonmukaisten alueiden ...
 • Puutarha- ja luonnontuotteiden myynti luontokeskuksissa kansallispuistojen porteilla : Matkailukohde kauppapaikkana 

  Nihtilä, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää puutarha- ja luonnontuotteiden myyntiä matkailukohteessa ja pohtia tuotteiden tulevaisuuden mahdollisuuksia. Matkailukohteiksi valittiin Suomen luontokeskukset, jotka yleensä sijaitsevat ...
 • 19:n Suomessa viljellyn omenalajikkeen hedelmäpuunsyövän kestävyys 

  Karlstedt, Irene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Neonectria ditissima -sieni aiheuttaa omenapuussa kasvitautia nimeltä hedelmäpuunsyöpä. Suomessa tautia esiintyy runsaana ainakin Ahvenanmaalla ja rannikkoalueilla. Ilmaston muuttuessa yhä lauhemmaksi ja sateisemmaksi sekä ...
 • Mansikan taimien markkinatutkimus 

  Moilanen, Katja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mansikka on Suomen tärkein marjakasvi. Vuonna 2016 sen vuotuinen satomäärä oli 12 miljoonaa kiloa ja viljelypinta-ala yli 3500 ha. Mansikan taimista kuitenkin vain alle viidesosa on kotimaista tuotantoa. Tämän työn ...
 • Hiilidioksidin tuotanto kasvihuoneessa kalkin ja typpihapon neutralointireaktiolla 

  Östergård, Linda (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on selvittää voiko kasvihuoneen hiilidioksidilan-noituksen tehdä reaktiolla, jossa kalkki neutraloidaan typpihapolla ja jonka lopputuotteena syntyy hiilidioksidia. Työn aihe on saatu Hämeen ...
 • Mikrolisäysaloitusten käytäntöjen luominen Kinnalan Taimistolle : Esimerkkinä Prunus cerasus 'Suklaakirsikka' 

  Keulas, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli luoda toimiva ohjeistus Kinnalan Taimis-ton tarpeisiin mikrolisäysviljelmien aloitusvaiheen työstä. Ohjeistus luo-tiin oppaan muotoon. Opinnäytetyössä tehtiin mikrolisäysaloitus Prunus cerasus ...
 • Taimisipulin lajikekoe : Vertailussa sipulilajikkeita luonnonmukaiseen tuotantoon 

  Taavila, Hilla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin taimisipulin (Allium cepa L. var. cepa) käyttöä sipulin luonnonmukaisessa viljelyssä testaamalla viittä varastointiin soveltuvaa sipulilajiketta. Työn toimeksiantaja oli Luonnonvarakeskus, ...
 • Monimuotoiset marjakasvit 

  Vaahtera, Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monimuotoiset marjakasvit on kolmesta artikkelista muodostuva kokonaisuus, jonka tavoitteena on esitellä marjakasveja eri näkökulmista. Ensimmäinen artikkeli on katsaus karviaisen historiaan ja jalostukseen Suomessa. ...

Näytä lisää