Uusimmat viitteet

 • Ohje työnjohtajalle työvaiheen suunnitteluun ja toteutukseen osana hanketta : Perustustyöt ja talvibetonointi 

  Sorvisto, Jenni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on ohje työnjohtajalle työvaiheen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä esimerkkiaiheena kirjoittajan tämän hetkinen työvaihe: perustustyöt. Tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa paitsi omaa osaamistani ...
 • Kipsilevyseinä märkätilassa 

  Ruottinen, Esko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössäni perehdyttiin märkätilan kipsilevyseinärakenteisiin. Kipsilevyä käytetään eniten rakennuslevynä märkätiloissa sen edullisuuden ja asennushelppouden vuoksi. Työn tarkoituksena oli tuoda esille kipsilevyseinän ...
 • Aliurakoitsijoiden omavalvonnan kehittäminen : Case: Rakennus Oy Seppo Turunen 

  Hakasaari, Samuli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rakennus Oy Seppo Turuselle työvaiheenluovutuskaavakkeet linjasaneeraustyömaille. Rakennus Oy Seppo Turusella ei aikaisemmin ollut yhtenäistä luovutuskäytäntöä, jonka johdosta ...
 • Rakentamisen tuotannon suunnittelu ja ohjaus : Portfolio 

  Saarikoski, Kalle (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein opinnäytetyönäni portfolion rakennusmestarin opinnoistani. Portfoliossa kerron rakentamisesta eri aihealueittain, kuitenkin tarkastellen kaikkea ensisijaisesti korjausrakentamisen näkökulmasta. Työn tarkoituksena on ...
 • Rakentamisen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 

  Achrén, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennusmestarin tehtäviä rakennustyömaalla. Olen työskennellyt NHK Rakennus Oy:n palveluksessa työnjohtoharjoittelijana, As Oy Eevankodin työmaalla. Kyseessä on Rakennusmestari (AMK) ...
 • Louhintatöiden työaikamenekit ja vaikuttimet 

  Heikkilä, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kallioteknisten työvaiheiden työaikamenekkeihin ja -vaikuttimiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Jokioisten Maanrakennus Oy, joka teettää nämä työvaiheet aliurakointina. Työn ...
 • Luja-hormielementtien varastoinnin kehitys 

  Halttunen, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihe annettiin minulle kyseltyäni työpaikallani Lujabetoni Oy:ssä mahdollisia kehittämisen kohteita. Perehtyessäni minulle annettuun aiheeseen huomasin nopeasti, että työlleni on selkeästi tarvetta. Käytyäni ...
 • Hankintasuunnitelman ja -aikataulun laadinta, seuranta ja sen vaikutukset työmaan toimintaan 

  Oksa, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihe lähti liikkeelle omasta aloitteestani. Aloitin työskentelemään Rakennus Oy Antti J. Aholan työnjohdossa noin vuosi sitten. Hetken työskenneltyäni huomasin, kuinka tärkeää hankinta on rakennus-projektissa. ...
 • NCC:n työmaan tehtävänjakolistan päivitys 

  Kulmala, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on NCC:n tehtävänjakolistan päivitys. Tehtävänjakolista toimii johtamisen työkaluna projekteissa, sillä listalla jaetaan vastuut projektihenkilöstön kesken. Listan tulee palvella projektia ...
 • Putkisaneeraustyömaan laadunvarmistus 

  Kinnari, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä selvitetään laatu käsitteenä, tarvittavat laatutoimenpiteet laatuvaatimusten saavuttamiseksi ja tuotannon varmistamiseksi tehtävät laadunvarmistustoimenpiteet
 • Yrityksen asennustoiminnan toimintamallin kehittäminen tehtäväsuunnitelman avulla 

  Hakarinne, Kimmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin Koskisen Oy:n taloteollisuusyksikölle. Tavoitteena oli pohtia asennustoiminnan toimintamallia lisäkerroskohteissa. Työn tuloksena oli tarkoitus laatia työkaluja, joilla asennustoiminnan ...
 • Ormax-kattopesuaineet : Tuotekehitys ja myynnin käynnistys 

  Kuoppa, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee Ormax-kattopesuaineiden tuotekehitystä ja myynnin käynnistystä. Työ on tehty Ormax Monier Oy:lle, joka on markkinajohtaja tiilikatteissa Suomessa. Työn tavoite on dokumentoida Ormax-kattopesuaineiden ...
 • Portfolio: Esitys koulussa sekä työssäoppimisessa oppimistani asioista 

  Ojaniemi, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyönäni tein portfolion. Työn tarkoituksena on osoittaa, että olen oppinut koulussa opetetut asiat ja osaan hyödyntää sekä kehittää niitä työelämässä. Portfoliota tehdessäni käytin hyväkseni omaa tietämystäni ...
 • Kerrostalotyömaan itselleluovutuksen kehittäminen 

  Viitapohja, Katariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on kerrostalotyömaan itselleluovutuksen toteutuksen kehittäminen tilaajalle siten, että se palvelee yritystä paremmin, sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyössä käsitellään luovutusprosessin ...
 • Pientalotyömaan kosteudenhallintaohje 

  Isotalus, Risto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Suomen rakennusmassassa on paljon kosteuden aiheuttamaa korjaustarvetta. Vauriot syntyvät suunnittelun, työmaan kosteudenhallinnassa tapahtuvien virheiden ja huollon puutteiden seurauksena. Osa vaurioista aiheutuu myös ...

Näytä lisää