Uusimmat viitteet

 • Kuivaketju10-valvonta elinkaarihankkeissa 

  Heinonen, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työn toimeksiantajan, Green Building Partners Oy:n sisäistä toimintamallia Kuivaketju10-toimintamallin valvonnassa. Valvontaa tehdään rakentamisen elinkaarihankkeissa. Kuivaketju10 ...
 • Hissikuilun päivitys muutoshankkeessa : Asunto Oy Lahden Marleena 

  Kämppi, Ina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä haluttiin perehtyä hissikuilun rakentamiseen olemassa olevaan kiinteistöön ja tutkia vaihtoehtoista työtapaa hissikuilun toteuttamiselle. Opinnäytetyössä käydään läpi nykypäivän määräykset sekä ...
 • Custom-Componenttien valmistus sandwich-elementin aukotuksien detaljointiin 

  Arminen, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Tekla Structures -ohjelmistolla ulkoseinän aukotuskomponentteja Päijät-Suunnittelu Oy:n käyttöön. Komponentit tuli kehittää toimimaan yhdessä ohjelman sandwich -seinäkomponentin ...
 • Laskentatyökalu katujen päällysrakenteen korjausvelan selvittämiseksi : Case: Hämeenlinnan kaupunki 

  Aartolahti, Rosaliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää laskentatyökalu katuinfran korjausvelan selvittämiseen. Tilaajana toimi Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakenne, kunnossapito- ja rakentamispalvelut. Tavoitteena oli myös testata ...
 • Rakennusrekisterin päivitys Kuhmalahden rantaosayleiskaava-alueella 

  Niinivirta, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö koostaa Kangasalan rakennusvalvonnalle suoritetun Kuhmalahden rakennusrekisteriprojektin toimintamallin ja tulokset. Projektin tavoitteena oli ajantasaistaa Kuhmalahden rakennusrekisteri rantaosayleiskaavan ...
 • Rakentamisen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 

  Honkasalo, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennusalan työnjohtajan tehtäviä rakennustyö-maalla ja työmaan perustamisen aikana. Työnantajani on Rakennus Jalonen Oy, joka on osa Jalonen-Yhtiöt konsernia. Työtehtäväni on työmaamestari. ...
 • Kerrostalon maanvastaisten rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu 

  Kieksi, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia kerrostalon maanvastaisten rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa rakennusfysikaalisen simuloinnin avulla. Tutkittavat rakenteet olivat 1950 ja 1960-luvuilla yleisesti käytettyjä ...
 • Sisäilmastolliset tekijät rintamamiestalon perusparannuksen lähtökohtina 

  Koskenoja, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esittää perusparantamattoman rintamamiestalon sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä sekä laskennallisesti osoittaa sisäilmastolliset olosuhteet. Tavoitteena oli koota yhteen keinoja, jotka ...
 • Teollisuusrakennuksen ulkoseinärakenteen korjaussuunnittelu : Teräsohutlevypintainen tuulettumaton elementtirakenne 

  Koskenoja, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vanhan teollisuusrakennuksen ulkoseinärakenteen korjaus ja energiatehokkuuden parantaminen. Työn aihealuetta käsiteltiin sekä teoreettisesti että soveltaen kohdekiinteistöön. Työn tulokset palvelevat ...
 • IT-betonin todellisen muottipaineen määrittäminen ja nousu-nopeuden sovittaminen muotin kapasiteettiin 

  Romu, Juhani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää IT-betonia käytettäessä sen todellinen muottiin kohdistuva valupaine. Työ tehtiin YIT:n Triplan työmaalla yhteistyössä Peri Suomi Oy:n sekä Rus-kon betonin kanssa. Työstä saatavilla ...
 • Yhteisten tietomallintamiskäytäntöjen potentiaali rakennesuunnittelun tehostamisessa 

  Pelkonen, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pohtia, miten Tekla Structuresin ominaisuuksia ja tietomallintamisen etuja saadaan hyödynnettyä rakennesuunnittelutoimistossa ja miten yrityksen sisäiset käytännöt ja yhteiset toimintatavat ...
 • Umpiperäkäytävän savunpoisto 

  Matikainen, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia ratkaisukeinoja umpiperäkäytävän savunpoistoon sekä tehdä umpiperäkäytävän yleisluontoinen savunpoiston suunnitteluohje suunnittelijoille. Opinnäytetyön aihe saatiin Päijät-Hämeen ...
 • Tekniikkalaatat ja tekniikka väliseinät 

  Lehtoranta, Jenni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla tekniikkalaatta ja tekniikkaseinä ra-kenneratkaisua kolo-ontelolaatta ja perinteiseen hormielementti ratkai-suun. Tekniikkaelementit ovat suhteellisen tuore ratkaisu rakennustuote-m ...
 • Pientalohankkeiden kustannusten hallinta 

  Sariola, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pientalohankkeiden kustannusten muodostumista ja niiden muodostumiseen vaikuttamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suunnitelma Jomik Oy:n pientalohankkeiden kustannusten ...
 • Rakennushankkeen kosteudenhallinta 

  Laitinen, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää kosteudenhallintaan liittyviä ajankohtaisia määräyksiä, Kuivaketju10 -toimintamallin pääperiaatteet sekä miten ajankohtaiset määräykset ja vaatimukset otetaan huomioon koko ...

Näytä lisää