Uusimmat viitteet

 • Maanrakennuskoneiden 3D-Koneohjausjärjestelmät 

  Halme, Matias; (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee 3D-koneohjausjärjestelmän käyttöä maanraken-nuskoneissa. Idea aiheesta syntyi molempien töiden kautta, sillä molem-pien työpaikoilla 3D-koneohjausjärjestelmien käyttö on jo arkipäivää. Keskitymme ...
 • Maanrakennuskoneiden 3D-koneohjausjärjestelmät : Case Rehakka 

  Suhonen, Ossi; (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee 3D-koneohjausjärjestelmän käyttöä maanrakennuskoneissa. Idea aiheesta syntyi molempien töiden kautta, sillä molempien työpaikoilla 3D-koneohjausjärjestelmien käyttö on jo arkipäivää. Keskitymme ...
 • Laadunvarmistusmatriisin kehittäminen yleisimmistä runko- ja julkisivuvaiheen työvaiheista uudisrakentamisessa 

  Kaunisto, Kerttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy haluaa kehittää laadunvarmistusta, jotta työt tehtäisiin kerralla oikein ja vältyttäisiin takuukorjauksilta. Opinnäytetyön tavoitteena onkin kehittää laadunvarmistusmatriisi runko- ja ...
 • Työmaavesien hallintasuunnitelman kehittäminen rakennusyrityksessä 

  Kantonen, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin NCC Suomi Oy:lle. Työn aiheena oli rakennustyömaan vedenhallintaan tutustuminen ja sen kehittäminen. Tavoitteena työlle oli tutustua perusteellisesti työmaavesien päästöihin, niihin vaikuttaviin ...
 • Kaksikerroksisen puurakenteisen tilaelementtitalon rakennelaskelmat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 

  Pekkala, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tilaaja ja toimeksiantaja oli Älvsbyhus-konserni, joka asetti opin-näytetyön tavoitteeksi selvittää, voiko tilaajan käytössä olevilla rakenneratkaisuilla toimittaa kaksikerroksisia tilaelementtirakenteisia pien-taloja ...
 • Stabilointiosaston asiakkuuksien hallinta 

  Lindell, Jesse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsitteli asiakkuuksien ja asiakasprosessien hallintaa ja niiden kehittämistä. Käsiteltävät osa-alueet keskittyivät eri asiakkuuksien kohteluun sekä asiakasprosessin kulkuun. Työ aloitettiin käsittelemällä ...
 • Uudisrakennuksen Joutsenmerkki 

  Mannersalo, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uudisrakennuksen Joutsenmerkillä ohjataan rakennushankkeeseen ryhtyviä tai muita rakennushankkeeseen osallistuvia täyttämään tärkeimmät suunnitteluun, rakentamiseen ja rakennusmateriaaleille liittyvät vaatimukset, joilla ...
 • Sisävaihetöiden työjärjestys asuinkerrostalotuotannossa 

  Obraztsov, Alexey (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin SRV Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Kohdetyömaana oli Keravalla sijaitseva Ornon työmaa. Opinnäyte-työn aiheena tutkittiin sisätyövaiheiden työjärjestyksen vaihtoehtoja ja vertailtiin ...
 • Liikenteenohjaus palvelut -yksikön sisäinen kehittäminen 

  Passila, Jyrki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tilaajana toimii Destia Oy. Työn tavoitteena oli selvittää Liikenteenohjauspalvelut-yksikön (LOP) nykytilanne, millainen sen kalustollinen kyky suorittaa projekteja on, mikä sen taloudellinen tilanne on ja mistä ...
 • Lisälämmöneristyksen vaikutus tuuletustilalliseen yläpohjaan 

  Kotonen, Niklas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on lisälämmöneristyksen vaikutus tuuletustilalliseen yläpohjaan. Työssä tutkittiin kolmea omakotitaloa, joiden lämmitysmuotona on suora sähkölämmitys. Tutkittavat talot ovat harjakattoisia ja ...
 • 1970- luvun pientalon energiatehokkuus 

  Bifeldt, Tapani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 1970-luvulla rakennetun pientalon rakennetta, energiatehokkuutta ja sen mahdollisia ongelmakohtia. Sen tavoitteena on suunnitella korjaavia toimenpiteitä, arvioida nykyisen ...
 • Maanrakennusalan yritystietokanta : www.infrApp.fi 

  Wallenius, Ville; (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia infra-alalle puhelinsovellus tai in-ternetsivut, joiden avulla työvoiman löytäminen helpottuisi. Tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö uudenlaisella tavalla yhteistyössä toisen ...
 • Palo-osastointidetaljit Pohjolan Design-Talo Oy:ssä 

  Mella-Aho, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite on tuottaa rakennedetaljit pientalorakentamisessa usein vastaan tuleviin, palo-osastointia vaativiin tilanteisiin. Työssä käydään läpi myös yleiset rakentamista ohjaavat palomääräykset sekä joitakin ...
 • Laskennan Prosessikuvaus 

  Ojanperä, Sara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Jatke Oy:n Uusimaa-Häme alueen toimitilayksikölle. Jatke Oy on vuonna 2009 perustettu rakennuskonserni, jonka toimenku-vaan kuuluu asuntotuotanto, saneeraus, toimitilarakentaminen ja kiinteis-tökehitys. Työn ...
 • Julkisivu- ja parvekekorjausten käyttöikätavoitteiden toteutuminen 

  Ylén, Tomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, toteutuuko korjauksien tavoitteellinen käyttöikä kiviainespintaisissa parveke- ja julkisivurakenteissa. Opinnäytetyössä tarkastellaan Vahanen Oy:n suunnittelemien korjauskohteiden ...

Näytä lisää