Uusimmat viitteet

 • Taloudellinen loppuselvitys ja jälkilaskenta : As. Oy Tampereen Luminary, maanrakennusurakka 

  Rantanen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein opinnäytetyöni Destia Oy:n Länsi-Suomen tulosyksikölle, syksyllä 2016 alkaneesta, As. Oy Tampereen Luminary maanrakennusurakan jälkilaskennasta sekä taloudellisesta loppuselvityksestä. Itse olin kyseisessä urakassa ...
 • Märkätilasaneerauksen laadunvarmistus 

  Pohjavirta, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihe on märkätilasaneerauksen laadunvarmistus. Opinnäytetyössä käydään läpi tärkeimmät kohdat ja rakenteet märkätilasaneerauksen laadun varmistamiseksi. Näistä tärkeimpänä vedeneristys, joka on ollut ...
 • Puun ja betonin yhdistäminen asuinkerrostalorakentamisessa 

  Valkama, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puuta ja betonia yhdistetään asuinkerrostalorakentamisessa yhä enem-män. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mikä on järkevin tapa yhdistää puuta ja betonia asuinkerrostalorakentamisessa, jotta saadaan hyödynnettyä ...
 • Teräsverkon asennustyön kehittäminen tierakentamisessa 

  Kumpulainen, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja on Lemminkäinen Infra Oy. Opinnäytetyö on kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on vastata tutkimuskehityskysymyksiin, luoda kolme asennustyösuunnitelmaa ja koota hajallaan olevaa tietoa ...
 • Tiesuolalogistiikka 

  Haltia, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy. Opinnäytetyö on kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa tilaajalle visuaalinen hallintajärjestelmä tiesuolan materiaalivirtojen seuraamiseen. Työn lähteenä ...
 • Teräsrunkoisen hallin jännitysten mittaus 

  Vihonen, Olli-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskuksen tutkimusyksikölle. Työssä valmistettiin venymäliuskamittausmenetelmä valmiiseen teräsrunkohalliin. Mittauspisteet valittiin Jani Hyyryläisen opinnäytetyössään luoman ...
 • Korjausrakennushankkeen rakennesuunnittelu 

  Poikonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen Adventtikirkon hallinto- koulu-rakennuksen korjausrakennushanketta rakennesuunnittelun osalta. Tavoitteena on tuottaa korjausrakennushankkeesta rakennesuunnitelmat, sekä rakennelaskelmat. ...
 • Betonielementtipiirustuspohjat Tekla Structures-ohjelmistoon 

  Hakala, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan vaiheita Tekla Structuren betonielementtipiirustuspohjien teosta rakennesuunnittelua tekevälle insinööritoimisto Päijät-Suunnittelu Oy:lle. Työn tavoitteena on tuottaa elementtipiirustuspohjat ...
 • Toteumamittausohjeen laadinta 

  Lahtinen, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lemminkäinen Oyj:n nykyiset käytännöt toteumamittausten tekemisistä ja mittausten tulosten käsittelystä. Selvityksen pohjalta oli tarkoitus laatia toteumamittausohje. ...
 • Paikallavaluholvin työohje 

  Jasim, Mustafa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Paikallavalurakentaminen mahdollistaa monimuotoisten suunnitelmien toteuttamisen. Paikalla valettu välipohja vaatii runkovaiheessa enemmän työnjohdollisia toimia, mutta hyvin suunniteltuna ja toteutettuna siitä saadaan ...
 • Teräslevyjen paksuussuuntaiset ominaisuudet, Z-levyt ja lamellirepeily 

  Vanhala, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena on tuoda esille lamellirepeily ilmiö ja kuinka sitä voidaan ehkäistä. Olennaisena esiin nousee Z-levyn mitoittaminen, joissa kiinnitetään huomiota levyn paksuussuuntaisiin ominaisuuksiin. Opinnäytetyön ...
 • Lasiterassin suunnitteluohje 

  Viitanen, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasiterassien rakentaminen on yleistynyt Suomessa. Lasiterassihanke on syytä aloittaa huolellisella suunnittelulla, sillä suunnitteluvaiheen merkitys on huomattava koko lasiterassihankkeen onnistumisen kannalta. Lasiterassin ...
 • Betonointitöiden jälkilaskennan kehittäminen : Sillankorjauksen reunapalkkitöiden urakkalaskennan ja prosessin mallinnuksen tarkentaminen jälkilaskennan avulla 

  Dahl, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Destia Oy:n toimeksiannosta urakkalaskennan käytäntöjä ja laskennan tarkkuutta yhtiön sillankorjaushankkeissa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten urakkalaskennassa tehty kulujen ...
 • Haitta-aineiden vaikutus työmaan kulkuun 

  Markus, Lari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty Consti Korjausurakoinnille nopeuttamaan työmaan edistymistä ja olemaan työkaluna työmaan henkilöstölle. Consti Korjaus-urakointi tekee pääasiassa liiketilojen ja toimitilojen saneerausta pääkaupunkiseudulla, ...
 • Väestönsuojan tietomallinnus : Tekla Structures 

  Kotilainen, Annika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi insinööritoimisto Honkanen & Huumonen Oy. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli Tekla Structures – ohjelmiston soveltuvuuden tutkiminen väestönsuojien ja väestönsuojaelementtien suunnitteluun ...

Näytä lisää