Uusimmat viitteet

 • Lisälämmöneristyksen vaikutus tuuletustilalliseen yläpohjaan 

  Kotonen, Niklas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on lisälämmöneristyksen vaikutus tuuletustilalliseen yläpohjaan. Työssä tutkittiin kolmea omakotitaloa, joiden lämmitysmuotona on suora sähkölämmitys. Tutkittavat talot ovat harjakattoisia ja ...
 • 1970- luvun pientalon energiatehokkuus 

  Bifeldt, Tapani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella 1970-luvulla rakennetun pientalon rakennetta, energiatehokkuutta ja sen mahdollisia ongelmakohtia. Sen tavoitteena on suunnitella korjaavia toimenpiteitä, arvioida nykyisen ...
 • Maanrakennusalan yritystietokanta : www.infrApp.fi 

  Wallenius, Ville; (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia infra-alalle puhelinsovellus tai in-ternetsivut, joiden avulla työvoiman löytäminen helpottuisi. Tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö uudenlaisella tavalla yhteistyössä toisen ...
 • Palo-osastointidetaljit Pohjolan Design-Talo Oy:ssä 

  Mella-Aho, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite on tuottaa rakennedetaljit pientalorakentamisessa usein vastaan tuleviin, palo-osastointia vaativiin tilanteisiin. Työssä käydään läpi myös yleiset rakentamista ohjaavat palomääräykset sekä joitakin ...
 • Laskennan Prosessikuvaus 

  Ojanperä, Sara (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Jatke Oy:n Uusimaa-Häme alueen toimitilayksikölle. Jatke Oy on vuonna 2009 perustettu rakennuskonserni, jonka toimenku-vaan kuuluu asuntotuotanto, saneeraus, toimitilarakentaminen ja kiinteis-tökehitys. Työn ...
 • Julkisivu- ja parvekekorjausten käyttöikätavoitteiden toteutuminen 

  Ylén, Tomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, toteutuuko korjauksien tavoitteellinen käyttöikä kiviainespintaisissa parveke- ja julkisivurakenteissa. Opinnäytetyössä tarkastellaan Vahanen Oy:n suunnittelemien korjauskohteiden ...
 • Tietomallinnusprosessi Deltapalkille 

  Lindgren, Sari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja kerrotaan, miten deltapalkkia mallinnetaan Tekla Structuren avulla Peikko Finland Oy:lle. Työn tavoitteena on löytää sellaisia keinoja,jotka nopeuttavat ja helpottavat deltapalkin ...
 • Taloudellinen loppuselvitys ja jälkilaskenta : As. Oy Tampereen Luminary, maanrakennusurakka 

  Rantanen, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tein opinnäytetyöni Destia Oy:n Länsi-Suomen tulosyksikölle, syksyllä 2016 alkaneesta, As. Oy Tampereen Luminary maanrakennusurakan jälkilaskennasta sekä taloudellisesta loppuselvityksestä. Itse olin kyseisessä urakassa ...
 • Märkätilasaneerauksen laadunvarmistus 

  Pohjavirta, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aihe on märkätilasaneerauksen laadunvarmistus. Opinnäytetyössä käydään läpi tärkeimmät kohdat ja rakenteet märkätilasaneerauksen laadun varmistamiseksi. Näistä tärkeimpänä vedeneristys, joka on ollut ...
 • Puun ja betonin yhdistäminen asuinkerrostalorakentamisessa 

  Valkama, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puuta ja betonia yhdistetään asuinkerrostalorakentamisessa yhä enem-män. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mikä on järkevin tapa yhdistää puuta ja betonia asuinkerrostalorakentamisessa, jotta saadaan hyödynnettyä ...
 • Teräsverkon asennustyön kehittäminen tierakentamisessa 

  Kumpulainen, Jani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja on Lemminkäinen Infra Oy. Opinnäytetyö on kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on vastata tutkimuskehityskysymyksiin, luoda kolme asennustyösuunnitelmaa ja koota hajallaan olevaa tietoa ...
 • Tiesuolalogistiikka 

  Haltia, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy. Opinnäytetyö on kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa tilaajalle visuaalinen hallintajärjestelmä tiesuolan materiaalivirtojen seuraamiseen. Työn lähteenä ...
 • Teräsrunkoisen hallin jännitysten mittaus 

  Vihonen, Olli-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyö tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun Ohutlevykeskuksen tutkimusyksikölle. Työssä valmistettiin venymäliuskamittausmenetelmä valmiiseen teräsrunkohalliin. Mittauspisteet valittiin Jani Hyyryläisen opinnäytetyössään luoman ...
 • Korjausrakennushankkeen rakennesuunnittelu 

  Poikonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen Adventtikirkon hallinto- koulu-rakennuksen korjausrakennushanketta rakennesuunnittelun osalta. Tavoitteena on tuottaa korjausrakennushankkeesta rakennesuunnitelmat, sekä rakennelaskelmat. ...
 • Betonielementtipiirustuspohjat Tekla Structures-ohjelmistoon 

  Hakala, Juuso (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan vaiheita Tekla Structuren betonielementtipiirustuspohjien teosta rakennesuunnittelua tekevälle insinööritoimisto Päijät-Suunnittelu Oy:lle. Työn tavoitteena on tuottaa elementtipiirustuspohjat ...

Näytä lisää