Uusimmat viitteet

 • Kerrostalon maanvastaisten rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu 

  Kieksi, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia kerrostalon maanvastaisten rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa rakennusfysikaalisen simuloinnin avulla. Tutkittavat rakenteet olivat 1950 ja 1960-luvuilla yleisesti käytettyjä ...
 • Sisäilmastolliset tekijät rintamamiestalon perusparannuksen lähtökohtina 

  Koskenoja, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esittää perusparantamattoman rintamamiestalon sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä sekä laskennallisesti osoittaa sisäilmastolliset olosuhteet. Tavoitteena oli koota yhteen keinoja, jotka ...
 • Teollisuusrakennuksen ulkoseinärakenteen korjaussuunnittelu : Teräsohutlevypintainen tuulettumaton elementtirakenne 

  Koskenoja, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vanhan teollisuusrakennuksen ulkoseinärakenteen korjaus ja energiatehokkuuden parantaminen. Työn aihealuetta käsiteltiin sekä teoreettisesti että soveltaen kohdekiinteistöön. Työn tulokset palvelevat ...
 • IT-betonin todellisen muottipaineen määrittäminen ja nousu-nopeuden sovittaminen muotin kapasiteettiin 

  Romu, Juhani (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää IT-betonia käytettäessä sen todellinen muottiin kohdistuva valupaine. Työ tehtiin YIT:n Triplan työmaalla yhteistyössä Peri Suomi Oy:n sekä Rus-kon betonin kanssa. Työstä saatavilla ...
 • Yhteisten tietomallintamiskäytäntöjen potentiaali rakennesuunnittelun tehostamisessa 

  Pelkonen, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pohtia, miten Tekla Structuresin ominaisuuksia ja tietomallintamisen etuja saadaan hyödynnettyä rakennesuunnittelutoimistossa ja miten yrityksen sisäiset käytännöt ja yhteiset toimintatavat ...
 • Umpiperäkäytävän savunpoisto 

  Matikainen, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia ratkaisukeinoja umpiperäkäytävän savunpoistoon sekä tehdä umpiperäkäytävän yleisluontoinen savunpoiston suunnitteluohje suunnittelijoille. Opinnäytetyön aihe saatiin Päijät-Hämeen ...
 • Tekniikkalaatat ja tekniikka väliseinät 

  Lehtoranta, Jenni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla tekniikkalaatta ja tekniikkaseinä ra-kenneratkaisua kolo-ontelolaatta ja perinteiseen hormielementti ratkai-suun. Tekniikkaelementit ovat suhteellisen tuore ratkaisu rakennustuote-m ...
 • Pientalohankkeiden kustannusten hallinta 

  Sariola, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pientalohankkeiden kustannusten muodostumista ja niiden muodostumiseen vaikuttamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suunnitelma Jomik Oy:n pientalohankkeiden kustannusten ...
 • Rakennushankkeen kosteudenhallinta 

  Laitinen, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää kosteudenhallintaan liittyviä ajankohtaisia määräyksiä, Kuivaketju10 -toimintamallin pääperiaatteet sekä miten ajankohtaiset määräykset ja vaatimukset otetaan huomioon koko ...
 • Paalun sivuvastuksen mittaaminen 

  Yli-Marttila, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä oli tarkoitus kehittää mittausmenetelmä, jolla voidaan mitata maan antamaa sivuvastusta yhden paalun tapauksessa kuormitettaessa paalua sivusuunnassa staattisesti. Työn teettäjänä oli SSAB Europe Oy. Työssä kehitettiin ...
 • Märkästabilointi 

  Muttonen, Oskari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön laatimisen tarkoituksena oli selvittää märkästabiloinnin hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa sekä selvittää mitä käytännön eroja sillä on Suomessa käytettyyn kuivastabilointiin verrattuna. Työ kertoo Suomen ...
 • Vuokra-asuntokiinteistön kehityshanke : Kolkekannaksentie 1 

  Vestman, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli vuokra-asuntokiinteistön kehityshankkeen prosessin kuvaaminen. Työn tilaajana toimi Espoon Asunnot Oy, ja esimerkkikohteena oli Kolkekannaksentie 1 -kiinteistö. Kyseinen kiinteistö on elinkaarensa ...
 • 3D-Koneohjausmallien suunnitteluohje suunnittelijoille 

  Lindberg, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin PT Pohjanteko Oy:n toimeksiannosta. Lopputyön aiheena oli tehostaa 3D-koneohjauksen käyttöä alihankkijoilla. Koneohjauksen epätäydellinen käyttö johtuu pääosin siitä, että emme ole aikaisemmin ohjeistaneet ...
 • Ranta-Kartanon hulevesien käsittelyratkaisut 

  Siilin, Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tutustua Lahden Ranta-Kartanon maanrakennus-urakan yhteydessä oleviin hulevesitaskuihin ja biopidätysaltaaseen ja niiden rakennustapoihin, sekä mahdollisesti esille tulleisiin ongelmiin. Destia Oy ...
 • Rakennusten kosteusteknisten vaatimusten hallinta : Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta ja Kuivaket-ju10-toimintajärjestelmän tarkastelu osana Peab Oy:n uudisrakentamista 

  Jokitalo, Juho-Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tutkia ympäristöministeriön uutta kosteudenhallinta-asetusta rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta ja sen mahdollisia muutoksia vanhoihin rakentamismääräyksiin ja niiden osaan C2 kosteus. Toisena ...

Näytä lisää