Uusimmat viitteet

 • Maanvaraisen laatan mitoitus Robot Structural Analysis -ohjelmistolla 

  Lindell, Miika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on luoda toimiva ohje maanvaraisen laatan mitoitukseen Autodesk Robot Structural Analysis -ohjelmistolla. Lisäksi ohjelmiston laskennan luotettavuutta tutkitaan vertailemalla niitä käsin tehtyihin ...
 • Väestönsuojan perusmuurin routaeristeen käyttö osana perusmuurin laudoitusta 

  Rantala, Esa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä verrataan kolmen eri laudoitusmenetelmän eroja. Menetelmiä verrattiin toisiinsa käytettävän kriteerinä työn kestoa ja materiaalikustannuksia. Työn tavoitteena on löytää kustannustehokas toimintamalli ...
 • Seinämäisen palkin mitoitusohje 

  Koivu, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Vahanen Suunnittelupalvelut Oy. Idea työhön tuli Vahaselta ja heidän tarpeestaan saada mitoituspohjia suunnittelun tehostamiseksi. Työn tavoitteena oli tehdä seinämäisiä palkkeja koskeva ...
 • 12–16-kerroksisen rakennustyömaan paloturvallisuuden toteutus rakennustyömaalla 

  Karhu, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on kerätä ja esitellä korkean työmaan paloturvallisuuden ratkaisut työn tilaajan, Hartela Etelä-Suomi Oy:n, työmaalle, Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2. Työmaalla käytetään ohjeistusta ...
 • 1990-luvun hirsitalon energiatehokkuuden parantaminen 

  Väänänen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 1990-luvulla valmistuneen hir- sirakennuksen energiatehokkuutta ja sen parantamista rakenneratkaisuja muuttamatta. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti kohti ...
 • Jäykistys ja kiepahduksen hallinta Lapwall Leko -kattoelementillä 

  Perikangas, Martti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia liimapuurunkoisen hallin pääkannattimien kiepahdustuentaa sekä katon kokonaisjäykistystä kertopuu-runkoisella LapWall Leko -kattoelementillä sekä luoda tähän liittyvä suunnittel ...
 • Saneerauskohteen tehtäväsuunnitelma työnjohtoharjoittelijoiden tueksi 

  Sipronen, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tilattiin NCC:n toimesta. Tavoitteena oli luoda tehtäväsuunnitelma saneerauskohteesta työnjohtoharjoittelijoiden tueksi, että minkälaista saneerauskohteessa työskentely on, mitä on hyvä tiedostaa ennakkoon ja ...
 • 1980-LUVULLA RAKENNETUN PIENTALON ULKOSEINÄRAKENTEEN LISÄERISTYSTYÖN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 

  Lahti, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valitsin opinnäytetyön aiheen omasta kiinnostuksesta tutkia vanhan pien-talon energiansäästötapoja ja energiasaneeraustyön taloudellista kannat-tavuutta. Työ on rajattu selvittämään 1980-luvulla rakennetun tyypillisen ...
 • Rakennusliikkeen määrä- ja kustannuslaskennan kehittäminen 

  Korhonen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhtenäinen ja kustannustehokas määrä- ja kustannuslaskentajärjestelmä Rakennusliike Asko Kokkonen Oy:lle. Yritykseen hankittiin Quanttos Oy:n määrä- ja kustannuslaskenta ohjelman ...
 • Kuivaketju10-valvonta elinkaarihankkeissa 

  Heinonen, Jonna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työn toimeksiantajan, Green Building Partners Oy:n sisäistä toimintamallia Kuivaketju10-toimintamallin valvonnassa. Valvontaa tehdään rakentamisen elinkaarihankkeissa. Kuivaketju10 ...
 • Hissikuilun päivitys muutoshankkeessa : Asunto Oy Lahden Marleena 

  Kämppi, Ina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä haluttiin perehtyä hissikuilun rakentamiseen olemassa olevaan kiinteistöön ja tutkia vaihtoehtoista työtapaa hissikuilun toteuttamiselle. Opinnäytetyössä käydään läpi nykypäivän määräykset sekä ...
 • Custom-Componenttien valmistus sandwich-elementin aukotuksien detaljointiin 

  Arminen, Heikki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Tekla Structures -ohjelmistolla ulkoseinän aukotuskomponentteja Päijät-Suunnittelu Oy:n käyttöön. Komponentit tuli kehittää toimimaan yhdessä ohjelman sandwich -seinäkomponentin ...
 • Laskentatyökalu katujen päällysrakenteen korjausvelan selvittämiseksi : Case: Hämeenlinnan kaupunki 

  Aartolahti, Rosaliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää laskentatyökalu katuinfran korjausvelan selvittämiseen. Tilaajana toimi Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakenne, kunnossapito- ja rakentamispalvelut. Tavoitteena oli myös testata ...
 • Rakennusrekisterin päivitys Kuhmalahden rantaosayleiskaava-alueella 

  Niinivirta, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö koostaa Kangasalan rakennusvalvonnalle suoritetun Kuhmalahden rakennusrekisteriprojektin toimintamallin ja tulokset. Projektin tavoitteena oli ajantasaistaa Kuhmalahden rakennusrekisteri rantaosayleiskaavan ...
 • Rakentamisen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 

  Honkasalo, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennusalan työnjohtajan tehtäviä rakennustyö-maalla ja työmaan perustamisen aikana. Työnantajani on Rakennus Jalonen Oy, joka on osa Jalonen-Yhtiöt konsernia. Työtehtäväni on työmaamestari. ...

Näytä lisää