Uusimmat viitteet

 • Ääniliitännäisten ohjelmointi, FL Studio ja sen vertailu muihin ääniohjelmistoihin 

  Tuominen, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa toimiva äänenvoimakkuutta säätelevä liitännäinen, perehtyä erittäin syvällisesti FL Studio -ääniohjelmistoon sekä tutkia sen mahdollisia eroavuuksia ja sekä työn jälkeä muihin sitä ...
 • F#-ohjelmointikielellä tehdyn kirjaston kutsuminen : C#-ohjelmointikielellä tehdyssä sovelluksessa 

  Korpela, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään funktionaalista ohjelmointia F#-ohjelmointikielen avulla C#-ohjelmoijan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli toteuttaa F#-ohjelmointikieltä käyttäen kirjasto .NET-ympäristöön, jota kutsutaan ...
 • Responsiivisten verkkosivujen toteuttaminen: Case Twebs Oy 

  Raatikainen, Taneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata opinnäytetyön tekijän Taneli Raatikaisen omistaman yrityksen (Twebs Oy) verkkosivujen muokkaamisprosessia, jossa yritettiin luoda asiakkaalle helppokäyttöiset ja eri laitteille skaalautuvat ...
 • Sähköinen tilausjärjestelmä tukkukaupassa 

  Huuhtanen, Jyri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoite on selvittää, mikä on sähköinen tilausjärjestelmä ja mitä parannuksia ja uusia ominaisuuksia nykyaikainen hyvä ja toimiva tilausjärjes-telmä tarvitsee tukkukaupan näkökulmasta. Työn toimeksiantajalla Yritys ...
 • Valtorin palveluluettelon rakenne ja ylläpito osana toiminnanohjausjärjestelmää 

  Rinta-Marttila, Oskari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Valtion tieto- ja viestintätekniikka-keskus, josta käytetään nimeä Valtori. Opinnäytetyön tavoitteena on teh-dä ohjemuotoinen selostus Valtorin palveluportaalin palveluluettelon yl-läpidosta, ...
 • Raspberry Pi IoT-laitteena 

  Juhola, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Raspberry Pi -tietokoneesta ja USB-vaa’asta laite, jolla mitataan esineiden painoa ja lähetetään tieto Li-nux-palvelimelle. Toimeksiantaja oli Funity Oy. Teoriaosuudessa esitellään ...
 • Windows Server 2012 -palvelimen standardiperusteinen koventaminen 

  Silvola, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tehtiin Windows Server 2012 -palvelimen standardiperusteisen koventamisohjeistus eli palvelimen tietoturvamäärityksien tarkistaminen ja muuttaminen oletusmäärityksistä tietoturvallisempiin määrityksiin. ...
 • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

  Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
 • Langaton tiedonsiirto UHF-taajuudella : Kotiautomaatio 

  Juntunen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli langaton tiedonsiirto UHF-taajuudella, ja työn toimeksiantajana toimi Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja koota olemassa olevaa tietoa ...
 • Web-sovelluksen rakentaminen ja elinkaaren hallinta OutSystemsissa 

  Salo, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin web-applikaation elinkaaren hallintaa, aina sen ideoinnista eläköitymiseen asti. Käytännöntyön tarkoituksena oli rakentaa yksinkertainen, helposti hallittava ja jatkokehitettävä applikaatio Hämeen ...
 • Microsoft-aktiivihakemisto moniasiakasympäristössä case: Calpro 

  Laakso, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn toimenksiantajana toimi Calpro Oy. Calpro tuottaa ICT-palveluja omistaja-asiakkailleen, suurimpana Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä. Sote-uudistuksen ja kunnallisen yhtiöittämisen seurauksena on ...
 • Bluetooth-sovelluksen kehittäminen androidille 

  Isaksson, Aatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattava katsaus Bluetoothiin ja Android-mobiilikehitykseen. Työn toimeksiantajana oli Hämeen am-mattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
 • SARKK-käyttäjähallinta 

  Koivisto, Jaana (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan käyttäjähallinnan rakentamista sähköisen arkistoinnin järjestelmään. Tavoitteena on rakentaa roolipohjainen käyttäjähallinta, joka olisi mahdollisimman joustava, helppokäyttöinen ja pitkäikäinen. ...
 • Oracle-tietokanta ja sen varmistusmenetelmät : Oracle-tietokannan varmistus 

  Silvola, Kari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoite oli selvittää, mikä on tietokanta sekä tutkia Oracle-tietokannan erilaisia varmistusmenetelmiä. Tavoitteena oli saada selville, millainen varmistusmenetelmä on toimivin erilaisissa tilanteissa ja miten ne ...
 • Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän käyttöönotto Virtuaalisairaala-hankkeessa 

  Järveläinen, Jasperi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan asiakkuudenhallintajärjestelmän (Customer Relationship Management), CRM käyttöönottoprojektia HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. CRM-järjestelmä ...

Näytä lisää