Uusimmat viitteet

 • 3D-teknologiat ja tietojenkäsittely : 3D-tulostus, 3D-skannaus ja 3D-mallinnus 

  Vähämäki, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tietojenkäsittelijöille suunnattua tietoa 3Dteknologioista, joita ovat 3D-tulostus, 3D-skannaus ja 3D-mallinnus. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi 3D-teknologioita ja niiden historiaa. ...
 • Tietojärjestelmäprojekti: : Case kampanjasuunnittelun työvälineen kehittäminen 

  Lintunen, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää hyvä projektin hallinnan ja -kehittämisen malli, joka sopi keskeneräiseen järjestelmäympäristöön. Projekti päätettiin perustaa, koska uusituvat toiminnanohjaus-, master datan- ja ...
 • Aistirajoittuneisuuden huomioiminen palveluiden vuorojonotusratkaisuissa 

  Heljo, Ilkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia ja ratkaista aistirajoitteisten ihmisten kohtaamia ongelmia palvelujonotustilanteissa ja pyrkiä kehittämään palvelujonotuksen ongelmien ratkaisuja aistirajoittuneille ihmisille sopiviksi. ...
 • Liikuntalajitietokannan suunnittelu ja toteutus mikropalveluna 

  Pohja, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön on tilannut Ambientia Oy. Ambientia järjestää jokavuotisen liikuntatapahtuman, joka on suunniteltu motivoimaan työntekijöitä työpäivän aikana tapahtuvaan liikuntaa. Tapahtumaa varten kehitetty sovellus ...
 • Pelikehitys Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

  Koskinen, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yksinkertainen, mutta toimiva peli PC-alustalle käyttäen Unreal Engine 4-pelimoottoria ja sen työkaluja, mutta työn tarkoituksena oli myös selvittää, kuinka helppoa aloittelijan ...
 • ASP.NET Core 2.0 Web-API Ubuntu 16.04 -palvelimella 

  Porrassalmi, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa yksinkertainen, autentikoinnin sisältävä web-API Ubuntu-palvelimelle käyttäen ASP.NET Corea kehittämiseen. Tutkimuskysymykset joihin työssä keskityttiin, olivat mikä on ASP.NET Core, ...
 • Puheterapiaa tukevan mobiilipelin kehittäminen 

  Ukkonen, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mobiilipeliä puheterapian avuksi. Keskeisiin tavoitteisiin kuului prototyypin kehittäminen ja jatkokehityksen suunnittelu sekä pelin hyödyllisyyden arviointi puheterapian ...
 • MEAN Software Stack : MEAN-stack and its relative strengths and weaknesses relative to its competitors 

  Nevalainen, Toni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to research the features and the relative strengths and weaknesses of MEAN software stack compared to its competitors. The thesis didn’t have a commissioner and instead was done in intent to ...
 • Unity 3D:n soveltuvuus rakennussuunnitteluun : Pelimoottorin ominaisuuksien hyödyntäminen rakennussuunnittelun apuvälineenä 

  Thomsen, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia ulkopuolisen sovelluksen käyttämiseen rakennussuunnittelun apuvälineenä. Vertex suunnitteluohjelmalla suunniteltu rakennus siirretään pelimoottoria hyödyntävälle ...
 • Virtuaalitodellisuus ja virtuaalitodellisuusmatkailu 

  Muhonen, Eetu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutustua virtuaalitodellisuusmatkailuun ja testata sen toimivuutta käytännössä. Tavoitteena oli myös oppia lisää erittäin mielenkiintoisesta aiheesta ja esitellä lukijalle virtuaalitodellisuutta sekä ...
 • Windows-alijärjestelmä Linux 

  Tukiainen, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää mikä on Windows-alijärjestelmä Linux, miten se on toteutettu, mitä sillä voi tehdä ja kenelle se sopii. Työn toimeksiantaja työn tekijä. Työn teoriapohjana käytettiin Microsoftin ...
 • Voimankäytön tapahtumailmoitus mobiilisovelluksella 

  Rajala, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata prosessia, jossa selvitettiin turvallisuusalalla toimivan yrityksen lakisääteisen tapahtumaraportoinnin toteuttamista sähköisesti älypuhelimen avulla. Työn aikana tutkittiin, kuinka ...
 • CSS-ohjelmistokehysten vertailu 

  Kopperi, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä vaihtoehtoa Bootstrapille, joka on suosituin front-endissä käytettävä CSS-ohjelmistokehys. Työhön valittiin kahdeksan suosituinta CSS-ohjelmistokehystä, jotka olivat Bootstrapin ohella ...
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta palveluna 

  Vina, Miina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää pilvipalveluna toteutetun identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmistä käytettävien käsitteiden merkitystä sekä tietoturvan ja tietosuojan kannalta käyttöönoton suunnittelussa ...
 • Windows Powershellin hyödyntäminen Windows Server- ja AD-ympäristössä 

  Pahkuri, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää miten PowerShelliä voi hyödyntää Windows Server- ja AD-ympäristössä. Näiden lisäksi pyrittiin selvittämään ja kokeilemaan miten PowerShelliä voi hyödyntää ...

Näytä lisää