Uusimmat viitteet

 • Aktiivihakemiston salasanojen auditointi 

  Kuittinen, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin salasana-auditointiin Windows-aktiivihakemistoympäristössä. Tavoitteena oli tutustua menetelmiin, joilla salasana-auditointi toteutetaan. Työssä sovellettiin vuonna 2017 julkaistuja uusia ...
 • Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihto : Muutokset jakeluverkkoyhtiön toiminnassa 

  Hellas, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sähkön vähittäismarkkinoiden nykyistä tiedonvaihtomallia sekä tulevaa keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua, Datahubia. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten keskitetty ...
 • Microsoft Officen ilmaisten vaihtoehtojen esittely ja vertailu 

  Helminen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä ja vertailla Microsoft Officen ilmaisia vaihtoehtoja sekä pohtia voiko niillä korvata Microsoft Officen koti- tai yrityskäytössä. Työn teoriaosuudessa käytiin läpi PC:n, ...
 • Avoimen terveys- ja väestötietoaineiston visualisointi Power BI -sovelluksella 

  Huikuri, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Avoin data on kuluvan vuosikymmenen ilmiö. Käsite avoin data viittaa yleensä julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin. Myös tämä opinnäytetyö tarkastelee julkishallinnon tietoaineistoja ja kartoittaa hyötyjä, joita ...
 • Käyttäjähallintaominaisuuden implementointi WordPress-sivustolle : Sisällönhallinta sivustolla 

  Lintusalo, Samo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa DigiTrail-hankkeen WordPress-sivustoon käyttäjähallintaominaisuus, jonka kautta tuotetaan sivustolle sisältöä. Tavoitteena oli, että ominaisuuden kautta todennettu käyttäjä pystyy lisäämään ...
 • Dockerin hyödyntäminen korkeakouluopetuksessa 

  Anttonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Hämeen ammattikorkeakoululle lähestymistapa, joka tukisi BYOD-toimintamallia ja ratkaisisi osittain palvelimien resurssien riittämättömyysongelmat sekä ajasta ja paikasta riippuvaisen ...
 • Verkkokaupan alennuskuponkijärjestelmä 

  Jussinniemi, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten toteuttaa verkkokaupan alennuskuponkijärjestelmä. Lisäksi työssä pohdittiin alennuskuponkien ominaisuuksia ja niiden ominaisuuksien tuomia haasteita suunnittelussa ja toteutuksessa. ...
 • Älykkäät vaatteet ja niiden hyödyntäminen työympäristössä 

  Koro, Kristiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua älykkäisiin vaatteisiin ja pohtia miten älykkäitä vaatteita voitaisiin hyödyntää työympäristössä. Materiaaleina käytettiin alaan liittyviä uutisia ja muita artikkeleita. Työn ...
 • Ohjelmistokehitysprojektien ohjelmistoriskit 

  Murtomäki, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vastauksia ohjelmistokehitysprojektien riskienhallinnan kehittämiseksi, tutkimalla ohjelmistoprojekteissa käytettävien ohjelmistojen riskejä. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään ...
 • Tietokoneiden sovelluksien automaattinen asennus VMware AirWatch -ohjelmistolla 

  Leppänen, Petri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja on Ambientia Group Oy ja aiheena työasema-asennuksien automatisointi paikallisiin tietokoneisiin VMware AirWatch ohjelmiston avulla. Keskeisenä tehtävänä on määritellä VMware Air-Watch -ohjelmistoon ...
 • Opettajan digitaitojen kehitysohjelma : Case Lapua 

  Hämäläinen, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio etenee nyt vauhdilla suomalaisissa peruskouluissa. Lapuan kaupungissa on viime vuosina panostettu koulujen tekniseen infrastruktuuriin. Hankittuja resursseja ei silti hyödynnetä riittävästi ja opettajien ...
 • System Center Configuration Manager -toiminnan automatisointi ja tehostaminen 

  Luodonpää, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee työasemahallintaympäristön toiminnan automatisointia ja tehostamista. Käytettävänä hallintatuotteena on Microsoftin System Center Configuration Manager. Käytettävän tuotteen määritteli opinnäytetyön ...
 • Verkkokaupan toivelistaominaisuuden kehitys Django -ohjelmistokehyksellä : case Levykauppa Äx 

  Liljedahl, Veeti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä oli tarkoitus kehittää toivelistaominaisuus Levykauppa Äx:n jo valmiina olevaan verkkokauppaan. Levykauppa Äx:llä oli tarve parantaa verkkokauppaansa, ja tämä työ oli osana verkkokaupan kehitysohjelmaa. Tässä ...
 • Projektinhallinta leanin avulla : Case: Oy Capnova Ltd 

  Kolu, Kimmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Oy Capnova Ltd (myöhemmin Capnova tai asiakasyritys), jossa työskentelin asiantuntijatehtävissä opinnäytetyön kirjoittamishetkellä. Capnova on vuonna 2000 perustettu tamperelainen IT-alan ...
 • ConExting-keskusteluseinän toteuttaminen Odoo-teknologialla 

  Lattu, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprise Resource Planning, ERP), sekä sitä, miten Odoota hyödyntäen toteutettiin ConExting-keskusteluseinä. Opinnäytetyön ...

Näytä lisää