Uusimmat viitteet

 • Oracle-tietokanta ja sen varmistusmenetelmät : Oracle-tietokannan varmistus 

  Silvola, Kari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoite oli selvittää, mikä on tietokanta sekä tutkia Oracle-tietokannan erilaisia varmistusmenetelmiä. Tavoitteena oli saada selville, millainen varmistusmenetelmä on toimivin erilaisissa tilanteissa ja miten ne ...
 • Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän käyttöönotto Virtuaalisairaala-hankkeessa 

  Järveläinen, Jasperi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan asiakkuudenhallintajärjestelmän (Customer Relationship Management), CRM käyttöönottoprojektia HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. CRM-järjestelmä ...
 • Leväreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuuden toteuttaminen työpöytäsovellukseen 

  Koskela, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät Palvelut -tutkimusyksikkö, joka kehittää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja palveluja. Tavoitteena oli toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun ...
 • Neuvottelutilakalenterisovelluksen jatkokehitys 

  Haimila, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli jatkokehittää olemassa olevaa Android-pohjaista neuvottelutilakalenterisovellusta lisäämällä siihen uusia toimintoja. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ambientia Group Oy. Työn teoriaosassa käsitellään ...
 • REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI specification (OAS 2.0) avulla 

  Saarikko, Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan REST-rajapintojen suunnittelua ja toteutusta OpenAPI specification-version 2.0 avulla. Työssä selvitetään mitä seikkoja tulisi huomioida, kun rajapintoja suunnitellaan ja tulisiko suunnittelu ...
 • Lohkoketjujen hyödyntäminen 

  Himanen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoite oli selventää mistä lohkoketjuissa on kyse: mitä lohkoketjut varsinaisesti ovat ja mihin niitä käytetään. Työssä annetaan läpileikkaus lohkoketjututkimuksen tämänhetkiseen tilaan ja arvioita tulevaisuuden ...
 • IoT - haavoittuvuudet ja tietoturva 

  Jänisvaara, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Opinnäytetyön päätarkoituksena on ollut HAMK:n lnternet of Things (IoT) -aihealueeseen liittyvän tiedon ja osaamisen ...
 • IBM Bluemix IoT- prototyyppien kehittämisalustana 

  Korpela, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät Palvelut -tutkimusyksikölle IBM Bluemixia IoT-prototyyppien kehittämis-alustana. Työn tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa siitä, kuinka IoT-laite ...
 • Oracle-tuotteiden käyttäminen virtuaaliympäristössä : Käyttöoikeusehtojen vaikutus lisenssien lukumäärään 

  Sohlberg, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Oraclen lisensointiehdoista ja niiden vaikutuksista tarvittavien lisenssien lukumäärään, kun Oraclen omistamia eri ohjelmistoja käytetään, joko Oraclen omien tai kolmansien ...
 • Oppimispelit työelämän koulutuksissa 

  Hjelm, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää oppimispelien hyö-dyntämisen mahdollisuuksia työelämän koulutuksissa. Tavoitteena oli tuottaa demo oppimispelistä sekä testata kouluttamista oppimispelin avulla. Opinnäytetyön ...
 • OAuth 2.0 ja Authorization code grant : Demosovellus: Spot-A-Hit 

  Tastula, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua OAuth 2.0 -autorisointiprotokollaan luomalla yksinkertainen web-sovellus nimeltään Spot-A-Hit, joka luodaan Javan Spring-sovelluskehyksen Spring Boot -lisäosan avulla. Sovelluksen ...
 • Microsoft Dynamics AX:n tietokannan tutkiminen ja integrointi Power BI:lla 

  Puumalainen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön integraatio Microsoftin tuotteiden Power BI ja AX välille, jotta BI -ohjelmalla päästään raportoi-maan ja tutkimaan AX:n tietokannassa olevia tietoja ja hyödyntämään si-tä ...
 • Valtion talousarvion avoin data seurannassa ja ennustamisessa : Case: Suomen Pankki 

  Marin, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn taustalla oli Suomen Pankin ennustetoimiston tarve kehittää talousarviodatan käyttöä ennuste- ja seurantatyössä. Kehitystyö toteutettiin avoimen talousarviodatan käyttöönottona Power BI-välineellä. Välineellä toteutettiin ...
 • Sovelluksen julkaisu AppExchange-kauppapaikassa 

  Leinonen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää oman sovelluksen AppExchange-kauppapaikassa julkaisun vaatimat toimenpiteet. Tavoitteena oli julkaista varsinainen sovellus sekä kehittää julkaisuprosessi omille sovelluksille ...
 • Freeware-varmuuskopiointiohjelmien vertailu Windows 10:llä 

  Virtanen, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa lukijalle varmuuskopioinnista yleisesti sekä esitellä ja vertailla erilaisia varmuuskopiointiohjelmia Windows 10-käyttöjärjestelmällä. Tietokoneen olisi aina hyvä olla varmuuskopioituna ...

Näytä lisää