Uusimmat viitteet

 • Virtuaalitodellisuus ja virtuaalitodellisuusmatkailu 

  Muhonen, Eetu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutustua virtuaalitodellisuusmatkailuun ja testata sen toimivuutta käytännössä. Tavoitteena oli myös oppia lisää erittäin mielenkiintoisesta aiheesta ja esitellä lukijalle virtuaalitodellisuutta sekä ...
 • Windows-alijärjestelmä Linux 

  Tukiainen, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää mikä on Windows-alijärjestelmä Linux, miten se on toteutettu, mitä sillä voi tehdä ja kenelle se sopii. Työn toimeksiantaja työn tekijä. Työn teoriapohjana käytettiin Microsoftin ...
 • Voimankäytön tapahtumailmoitus mobiilisovelluksella 

  Rajala, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata prosessia, jossa selvitettiin turvallisuusalalla toimivan yrityksen lakisääteisen tapahtumaraportoinnin toteuttamista sähköisesti älypuhelimen avulla. Työn aikana tutkittiin, kuinka ...
 • CSS-ohjelmistokehysten vertailu 

  Kopperi, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä vaihtoehtoa Bootstrapille, joka on suosituin front-endissä käytettävä CSS-ohjelmistokehys. Työhön valittiin kahdeksan suosituinta CSS-ohjelmistokehystä, jotka olivat Bootstrapin ohella ...
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta palveluna 

  Vina, Miina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää pilvipalveluna toteutetun identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmistä käytettävien käsitteiden merkitystä sekä tietoturvan ja tietosuojan kannalta käyttöönoton suunnittelussa ...
 • Windows Powershellin hyödyntäminen Windows Server- ja AD-ympäristössä 

  Pahkuri, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää miten PowerShelliä voi hyödyntää Windows Server- ja AD-ympäristössä. Näiden lisäksi pyrittiin selvittämään ja kokeilemaan miten PowerShelliä voi hyödyntää ...
 • IoT-alustojen vertailu: Google Cloud Platform ja Amazon Web Services 

  Orkola, Sami (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla kahta pilvipalvelun tarjoajaa Google Cloud Platformia ja Amazon Web Serviceä ja erityisesti niiden IoT-alustoja. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät ...
 • Videotiedostojen varmuuskopiointi ja tiedonsiirto PK-multimediatoimistossa 

  Aramo, Roope (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia varmuuskopiointia, tietoturvaa ja niihin kuuluvia asioita yleisellä tasolla ja tarjota kyseisistä aiheista helposti ymmärrettävä kokonaisuus lukijalle. Työn toimeksiantajana toimi Hämeen ...
 • Verkkosivujen tietoturvallisuuden testaaminen ja parantaminen 

  Lehtinen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on verkkosivujen tietoturvallisuuden testaaminen ja parantaminen. Opinnäytetyössä kerrotaan lukijalle yleisimmistä kotisivuja vastaan kohdistuvista uhista, sekä siitä kuinka hyökkäykset yleensä ...
 • Aktiivihakemiston salasanojen auditointi 

  Kuittinen, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin salasana-auditointiin Windows-aktiivihakemistoympäristössä. Tavoitteena oli tutustua menetelmiin, joilla salasana-auditointi toteutetaan. Työssä sovellettiin vuonna 2017 julkaistuja uusia ...
 • Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihto : Muutokset jakeluverkkoyhtiön toiminnassa 

  Hellas, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sähkön vähittäismarkkinoiden nykyistä tiedonvaihtomallia sekä tulevaa keskitettyä tiedonvaihtoratkaisua, Datahubia. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten keskitetty ...
 • Microsoft Officen ilmaisten vaihtoehtojen esittely ja vertailu 

  Helminen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä ja vertailla Microsoft Officen ilmaisia vaihtoehtoja sekä pohtia voiko niillä korvata Microsoft Officen koti- tai yrityskäytössä. Työn teoriaosuudessa käytiin läpi PC:n, ...
 • Avoimen terveys- ja väestötietoaineiston visualisointi Power BI -sovelluksella 

  Huikuri, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Avoin data on kuluvan vuosikymmenen ilmiö. Käsite avoin data viittaa yleensä julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin. Myös tämä opinnäytetyö tarkastelee julkishallinnon tietoaineistoja ja kartoittaa hyötyjä, joita ...
 • Käyttäjähallintaominaisuuden implementointi WordPress-sivustolle : Sisällönhallinta sivustolla 

  Lintusalo, Samo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa DigiTrail-hankkeen WordPress-sivustoon käyttäjähallintaominaisuus, jonka kautta tuotetaan sivustolle sisältöä. Tavoitteena oli, että ominaisuuden kautta todennettu käyttäjä pystyy lisäämään ...
 • Dockerin hyödyntäminen korkeakouluopetuksessa 

  Anttonen, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Hämeen ammattikorkeakoululle lähestymistapa, joka tukisi BYOD-toimintamallia ja ratkaisisi osittain palvelimien resurssien riittämättömyysongelmat sekä ajasta ja paikasta riippuvaisen ...

Näytä lisää