• Oracle-tietokanta ja sen varmistusmenetelmät : Oracle-tietokannan varmistus 

   Silvola, Kari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoite oli selvittää, mikä on tietokanta sekä tutkia Oracle-tietokannan erilaisia varmistusmenetelmiä. Tavoitteena oli saada selville, millainen varmistusmenetelmä on toimivin erilaisissa tilanteissa ja miten ne ...
  • Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän käyttöönotto Virtuaalisairaala-hankkeessa 

   Järveläinen, Jasperi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan asiakkuudenhallintajärjestelmän (Customer Relationship Management), CRM käyttöönottoprojektia HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. CRM-järjestelmä ...
  • Leväreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuuden toteuttaminen työpöytäsovellukseen 

   Koskela, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät Palvelut -tutkimusyksikkö, joka kehittää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja palveluja. Tavoitteena oli toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun ...
  • Neuvottelutilakalenterisovelluksen jatkokehitys 

   Haimila, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli jatkokehittää olemassa olevaa Android-pohjaista neuvottelutilakalenterisovellusta lisäämällä siihen uusia toimintoja. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ambientia Group Oy. Työn teoriaosassa käsitellään ...
  • REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI specification (OAS 2.0) avulla 

   Saarikko, Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan REST-rajapintojen suunnittelua ja toteutusta OpenAPI specification-version 2.0 avulla. Työssä selvitetään mitä seikkoja tulisi huomioida, kun rajapintoja suunnitellaan ja tulisiko suunnittelu ...
  • Lohkoketjujen hyödyntäminen 

   Himanen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tavoite oli selventää mistä lohkoketjuissa on kyse: mitä lohkoketjut varsinaisesti ovat ja mihin niitä käytetään. Työssä annetaan läpileikkaus lohkoketjututkimuksen tämänhetkiseen tilaan ja arvioita tulevaisuuden ...
  • IoT - haavoittuvuudet ja tietoturva 

   Jänisvaara, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Opinnäytetyön päätarkoituksena on ollut HAMK:n lnternet of Things (IoT) -aihealueeseen liittyvän tiedon ja osaamisen ...
  • IBM Bluemix IoT- prototyyppien kehittämisalustana 

   Korpela, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät Palvelut -tutkimusyksikölle IBM Bluemixia IoT-prototyyppien kehittämis-alustana. Työn tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa siitä, kuinka IoT-laite ...
  • Oracle-tuotteiden käyttäminen virtuaaliympäristössä : Käyttöoikeusehtojen vaikutus lisenssien lukumäärään 

   Sohlberg, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Oraclen lisensointiehdoista ja niiden vaikutuksista tarvittavien lisenssien lukumäärään, kun Oraclen omistamia eri ohjelmistoja käytetään, joko Oraclen omien tai kolmansien ...
  • Oppimispelit työelämän koulutuksissa 

   Hjelm, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää oppimispelien hyö-dyntämisen mahdollisuuksia työelämän koulutuksissa. Tavoitteena oli tuottaa demo oppimispelistä sekä testata kouluttamista oppimispelin avulla. Opinnäytetyön ...
  • OAuth 2.0 ja Authorization code grant : Demosovellus: Spot-A-Hit 

   Tastula, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua OAuth 2.0 -autorisointiprotokollaan luomalla yksinkertainen web-sovellus nimeltään Spot-A-Hit, joka luodaan Javan Spring-sovelluskehyksen Spring Boot -lisäosan avulla. Sovelluksen ...
  • Microsoft Dynamics AX:n tietokannan tutkiminen ja integrointi Power BI:lla 

   Puumalainen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön integraatio Microsoftin tuotteiden Power BI ja AX välille, jotta BI -ohjelmalla päästään raportoi-maan ja tutkimaan AX:n tietokannassa olevia tietoja ja hyödyntämään si-tä ...
  • Valtion talousarvion avoin data seurannassa ja ennustamisessa : Case: Suomen Pankki 

   Marin, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn taustalla oli Suomen Pankin ennustetoimiston tarve kehittää talousarviodatan käyttöä ennuste- ja seurantatyössä. Kehitystyö toteutettiin avoimen talousarviodatan käyttöönottona Power BI-välineellä. Välineellä toteutettiin ...
  • Sovelluksen julkaisu AppExchange-kauppapaikassa 

   Leinonen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää oman sovelluksen AppExchange-kauppapaikassa julkaisun vaatimat toimenpiteet. Tavoitteena oli julkaista varsinainen sovellus sekä kehittää julkaisuprosessi omille sovelluksille ...
  • Freeware-varmuuskopiointiohjelmien vertailu Windows 10:llä 

   Virtanen, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa lukijalle varmuuskopioinnista yleisesti sekä esitellä ja vertailla erilaisia varmuuskopiointiohjelmia Windows 10-käyttöjärjestelmällä. Tietokoneen olisi aina hyvä olla varmuuskopioituna ...
  • Microsoft Bot Frameworkin käyttö oppilaitoksessa 

   Laine, Otto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön idea tuli Hämeenlinnan ammattikorkeakoululta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko Microsoft Bot Frameworkilla tehtyjä botteja käyttää oppilaitoksessa, joko oppilaitosta hyödyntävänä tuotteena ...
  • Mobiilipelin beetatestaus 

   Vuorela, Jarno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia beetatestausprosessia ja -menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta mobiilipelien kehitykseen. Työ perustuu Aatos Median toimeksiantoon, jonka ideana oli toteuttaa yrityksen tulevan ...
  • Microsoft Dynamics NAVin tietokannan ja Power BIn integraatio 

   Tammela, Jimi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoitus on raportoida prosessi, jossa saadaan toimiva yhteys Dynamics NAV 2016 ohjelmiston ja Microsoft Power BI ohjelmiston välille Hämeen Ammattikorkeakoulun verkkoympäristössä. Työn tilaaja on HAMK. Raportointi ...
  • Verkkopalvelun jatkokehittäminen : Case designweekkuopio.com 

   Pimiä, Jyrki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehitysprojektina toteutetussa opinnäytetyössä tarkasteltiin toimeksiantaja Itä-Suomen Muoto ry:n hallinnoiman sivuston nykytilaa sekä pohdittiin suuntaviivoja kahden Design Week Kuopio -tapahtuman ajan toimineen sivuston ...
  • CSS-esiprosessorien vertailu : Sass, Less ja Stylus 

   Valtonen, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päätavoitteina oli tutkia, mitä CSS-esiprosessointi tarkoittaa ja mitä lisäarvoa CSS-esiprosessorit voivat tuottaa CSS-tyyliohjeiden käsittelyyn. Lisäksi siinä vertailtiin keskenään kolmea suosittua ...