• ConExting-keskusteluseinän toteuttaminen Odoo-teknologialla 

   Lattu, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprise Resource Planning, ERP), sekä sitä, miten Odoota hyödyntäen toteutettiin ConExting-keskusteluseinä. Opinnäytetyön ...
  • Google Cloud Platform & IoT Core 

   Korhonen, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä yleisesti, mikä on Google Cloud Platformin IoT Core ja miten sen ja IoT-laitteen välille luodaan yhteys. Työn toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut, ...
  • Mobiilipelin kehittäminen Androidille Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

   Kuikka, Roope (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mobiilipeli Android-käyttöjärjestelmälle käyttäen Unreal Engine 4 -pelimoottoria. Tutkimusongelmat, joihin opinnäytetyössä keskityttiin, olivat pelin kontrollointi mobiililaitteen ...
  • Smart Parks : Digital Tools to Collect and Share Information Related to Parks 

   Schütz, Simon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis approaches a problem to bring technology into public parks in a way that visitors can interact with each other. The HAMK Built Environment Landscape department attempts to reach exactly this kind of solution ...
  • Development of Revision Application for Android Devices 

   Jauhiainen, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis was to investigate and display how to develop a revision application for Android devices. Work has been restricted so that application must be developed using C#-code language and revision material ...
  • Neuvotteluhuoneiden varaustilannetta tarkkailevan pluginin kehittäminen Confluence-järjestelmään 

   Koivula, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle lisäosa eli plugin Atlassianin Confluence-järjestelmään. Plugin tarkkailee asiakkaan toimiston neuvotteluhuoneiden varaustilanteita käyttämällä Zimbra-järjestelmän ...
  • Viivakoodin lukeminen Ionic-ohjelmistokehyksellä 

   Kunnas, Karoliina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kauppavalmennus Oy, joka on valmentanut kauppoja hävikin vähentämiseen vuodesta 2013. Yritys tarjoaa asiakkailleen sovelluksen, joka muun muassa kokoaa myynti- ja hävikkiraportit yhteen. ...
  • Needed Skills for Utilizing Open Data in Business : Using Open Data as a Support of Business 

   Schöni, Aleardo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to introduce the topic of open data and to present the needed skills for utilizing open data in business. The paper was established for the Smart Service research unit in Häme University of ...
  • Verkkokaupan toteuttaminen WooCommercella 

   Pahkuri, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli perehtyä WordPress-järjestelmän WooCommerce-lisäosaan ja sen käyttämiseen verkkokauppa-alustana. Työssä pyrittiin dokumentoimaan WooCommerce-verkkokaupan pystyttäminen ...
  • Virtuaalitodellisuus opetuskäytössä 

   Eloranta, Jaakko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tutkittiin virtuaalitodellisuutta yleisellä tasolla ja selvitettiin, kuinka sitä voitaisiin hyödyntää opetuskäytössä Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa. Työn toimeksiantajana toimi HAMKin StudioC3. Tavoitteena oli ...
  • Ääniliitännäisten ohjelmointi, FL Studio ja sen vertailu muihin ääniohjelmistoihin 

   Tuominen, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa toimiva äänenvoimakkuutta säätelevä liitännäinen, perehtyä erittäin syvällisesti FL Studio -ääniohjelmistoon sekä tutkia sen mahdollisia eroavuuksia ja sekä työn jälkeä muihin sitä ...
  • F#-ohjelmointikielellä tehdyn kirjaston kutsuminen : C#-ohjelmointikielellä tehdyssä sovelluksessa 

   Korpela, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään funktionaalista ohjelmointia F#-ohjelmointikielen avulla C#-ohjelmoijan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli toteuttaa F#-ohjelmointikieltä käyttäen kirjasto .NET-ympäristöön, jota kutsutaan ...
  • Responsiivisten verkkosivujen toteuttaminen: Case Twebs Oy 

   Raatikainen, Taneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata opinnäytetyön tekijän Taneli Raatikaisen omistaman yrityksen (Twebs Oy) verkkosivujen muokkaamisprosessia, jossa yritettiin luoda asiakkaalle helppokäyttöiset ja eri laitteille skaalautuvat ...
  • Sähköinen tilausjärjestelmä tukkukaupassa 

   Huuhtanen, Jyri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoite on selvittää, mikä on sähköinen tilausjärjestelmä ja mitä parannuksia ja uusia ominaisuuksia nykyaikainen hyvä ja toimiva tilausjärjes-telmä tarvitsee tukkukaupan näkökulmasta. Työn toimeksiantajalla Yritys ...
  • Valtorin palveluluettelon rakenne ja ylläpito osana toiminnanohjausjärjestelmää 

   Rinta-Marttila, Oskari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Valtion tieto- ja viestintätekniikka-keskus, josta käytetään nimeä Valtori. Opinnäytetyön tavoitteena on teh-dä ohjemuotoinen selostus Valtorin palveluportaalin palveluluettelon yl-läpidosta, ...
  • Raspberry Pi IoT-laitteena 

   Juhola, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Raspberry Pi -tietokoneesta ja USB-vaa’asta laite, jolla mitataan esineiden painoa ja lähetetään tieto Li-nux-palvelimelle. Toimeksiantaja oli Funity Oy. Teoriaosuudessa esitellään ...
  • Windows Server 2012 -palvelimen standardiperusteinen koventaminen 

   Silvola, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tehtiin Windows Server 2012 -palvelimen standardiperusteisen koventamisohjeistus eli palvelimen tietoturvamäärityksien tarkistaminen ja muuttaminen oletusmäärityksistä tietoturvallisempiin määrityksiin. ...
  • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

   Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
  • Langaton tiedonsiirto UHF-taajuudella : Kotiautomaatio 

   Juntunen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli langaton tiedonsiirto UHF-taajuudella, ja työn toimeksiantajana toimi Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja koota olemassa olevaa tietoa ...
  • Web-sovelluksen rakentaminen ja elinkaaren hallinta OutSystemsissa 

   Salo, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin web-applikaation elinkaaren hallintaa, aina sen ideoinnista eläköitymiseen asti. Käytännöntyön tarkoituksena oli rakentaa yksinkertainen, helposti hallittava ja jatkokehitettävä applikaatio Hämeen ...