• Oppimispelit työelämän koulutuksissa 

   Hjelm, Marika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää oppimispelien hyö-dyntämisen mahdollisuuksia työelämän koulutuksissa. Tavoitteena oli tuottaa demo oppimispelistä sekä testata kouluttamista oppimispelin avulla. Opinnäytetyön ...
  • OAuth 2.0 ja Authorization code grant : Demosovellus: Spot-A-Hit 

   Tastula, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua OAuth 2.0 -autorisointiprotokollaan luomalla yksinkertainen web-sovellus nimeltään Spot-A-Hit, joka luodaan Javan Spring-sovelluskehyksen Spring Boot -lisäosan avulla. Sovelluksen ...
  • Microsoft Dynamics AX:n tietokannan tutkiminen ja integrointi Power BI:lla 

   Puumalainen, Jenna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön integraatio Microsoftin tuotteiden Power BI ja AX välille, jotta BI -ohjelmalla päästään raportoi-maan ja tutkimaan AX:n tietokannassa olevia tietoja ja hyödyntämään si-tä ...
  • Valtion talousarvion avoin data seurannassa ja ennustamisessa : Case: Suomen Pankki 

   Marin, Anna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn taustalla oli Suomen Pankin ennustetoimiston tarve kehittää talousarviodatan käyttöä ennuste- ja seurantatyössä. Kehitystyö toteutettiin avoimen talousarviodatan käyttöönottona Power BI-välineellä. Välineellä toteutettiin ...
  • Sovelluksen julkaisu AppExchange-kauppapaikassa 

   Leinonen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää oman sovelluksen AppExchange-kauppapaikassa julkaisun vaatimat toimenpiteet. Tavoitteena oli julkaista varsinainen sovellus sekä kehittää julkaisuprosessi omille sovelluksille ...
  • Freeware-varmuuskopiointiohjelmien vertailu Windows 10:llä 

   Virtanen, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa lukijalle varmuuskopioinnista yleisesti sekä esitellä ja vertailla erilaisia varmuuskopiointiohjelmia Windows 10-käyttöjärjestelmällä. Tietokoneen olisi aina hyvä olla varmuuskopioituna ...
  • Microsoft Bot Frameworkin käyttö oppilaitoksessa 

   Laine, Otto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön idea tuli Hämeenlinnan ammattikorkeakoululta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko Microsoft Bot Frameworkilla tehtyjä botteja käyttää oppilaitoksessa, joko oppilaitosta hyödyntävänä tuotteena ...
  • Mobiilipelin beetatestaus 

   Vuorela, Jarno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia beetatestausprosessia ja -menetelmiä sekä niiden soveltuvuutta mobiilipelien kehitykseen. Työ perustuu Aatos Median toimeksiantoon, jonka ideana oli toteuttaa yrityksen tulevan ...
  • Microsoft Dynamics NAVin tietokannan ja Power BIn integraatio 

   Tammela, Jimi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoitus on raportoida prosessi, jossa saadaan toimiva yhteys Dynamics NAV 2016 ohjelmiston ja Microsoft Power BI ohjelmiston välille Hämeen Ammattikorkeakoulun verkkoympäristössä. Työn tilaaja on HAMK. Raportointi ...
  • Verkkopalvelun jatkokehittäminen : Case designweekkuopio.com 

   Pimiä, Jyrki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehitysprojektina toteutetussa opinnäytetyössä tarkasteltiin toimeksiantaja Itä-Suomen Muoto ry:n hallinnoiman sivuston nykytilaa sekä pohdittiin suuntaviivoja kahden Design Week Kuopio -tapahtuman ajan toimineen sivuston ...
  • CSS-esiprosessorien vertailu : Sass, Less ja Stylus 

   Valtonen, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päätavoitteina oli tutkia, mitä CSS-esiprosessointi tarkoittaa ja mitä lisäarvoa CSS-esiprosessorit voivat tuottaa CSS-tyyliohjeiden käsittelyyn. Lisäksi siinä vertailtiin keskenään kolmea suosittua ...
  • Symantec Ghost Solution Suite -ohjelman käyttö työympäristössä 

   Sipronen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutustua Symantecin Ghost Solution Suite -ohjelmistoon, luoda sille asennus- ja käyttöopas myöhempää tarvetta varten, sekä toteuttaa muutaman työaseman varmuuskopiointi Ghostia käyttäen. Työ ...
  • Hakukoneoptimoitujen ja Facebook-ystävällisten sivujen toteutus Wordpress-alustalla : Kolmen SEO-lisäosan testaus ja vertailu 

   Rajala, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn toimeksiantajana oli pienyritys Fysioterapia Loposen Lapasesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalle selkeät, hakukoneoptimoidut verkkosivut. Työn tarkoituksena oli saada selville, mikä hakukoneoptimoinnin ...
  • Gitlab-järjestelmän versionhallintatyökalut tietojenkäsittelyn opetuksessa 

   Kaukoharju, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Tavoitteena oli tutkia Gitlab-versionhallintapalvelua ja selvittää, miten tämän palvelun työkaluja voitaisiin soveltaa ...
  • Internet-sivujen luominen WordPress -alustalla Azure pilvipalveluita hyödyntäen : Case: Riihimäen Liikuntapalvelut 

   Kortesalmi, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn toimeksiantaja oli Riihimäen kaupungin liikuntapalvelut, joka suunnitteli tarjoavansa asukkaillensa tietoa Riihimäen kaupungin seuroista mobiilisovelluksen avulla. Toimeksiantaja toivoi mobiilisovelluksen sisältävän ...
  • Hunajapurkkien käyttö tietoturvassa 

   Korpinen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua hunajapurkeiksi kutsuttuihin ansoihin, etsiä nykyaikana toimivia Hunajapurkkiratkaisuja, ottaa käyttöön sopivia ohjelmistoja ja tutkia niiden keräämiä tuloksia. Työn teoriaosassa ...
  • Sähköpostijärjestelmän toipumissuunnitelma Elisa Appelsiini Oy:n asiakkaalle 

   Andelin, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa sähköpostiympäristön toipumissuunnitelma Elisa Appelsiinin asiakkaalle projektina. Tarkoituksena oli perehtyä toipumissuunnitelmaan projektina sekä Microsoftin Exchange Server 2013 ...
  • Mobiilianalytiikan oppimateriaalin kehitys tietojenkäsittelyn koulutukselle 

   Pulkki, Lasse (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Koulutusohjelma sisältää Mobile Analytics kurssin, jota varten opinnäytetyö tehdään. Tämä kurssi on osa Mobile Programming ...
  • Pelien tekoälyn toteutus Unity-pelimoottorilla 

   Petramaa, Jimi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, kuinka tekoälyä voidaan toteuttaa Unity-pelimoottorilla tehtyihin peleihin. Työn tavoitteena on demonstroida yksinkertaisilla esimerkeillä pelien tekoälyä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa ...
  • Eri palveluntarjoajien IoT-alustojen vertailu : IBM Watson IoT & Bluemix, Microsoft Azure IoT Hub ja PTC Thingworx 

   Anttila, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut –tutkimusyksikkö. Sen tavoitteena on kehittää digitalisuuden käyttöönottoa palveluliiketoiminnassa ja kehittää yhteistoimintaverkoston ...