• 3D-sound programming with Microsoft DirectX : Surround sound in practice 

   Niskanen, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tehty opinnäytetyö käsittää tietokoneohjelman, joka soittaa 3D-ääniefektejä. Ohjelma on toteutettu pääohjelman ja erillisten 3D-ääniefekti plug-in-tiedostojen muodossa. Kuvaus ohjelmasta löytyy tästä opinnäytetyön ...
  • Active Directoryn Group Policyjen parhaat käytännöt : case Palmia 

   Salminen, Teppo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Helsingin kaupungin Palmia liikelaitos. Tämä opinnäytetyö tehtiin, koska Palmialla otettiin käyttöön Windows 8 -käyttöjärjestelmä tablet-tietokoneissa ja uusi käyttöjärjestelmä tarvitsi ...
  • AD-migraation koordinointi : Case MTT 

   Juhala, Anniina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida, miten MTT:n Active Directory -migraatioprojektin toteutusvaihe koordinoitiin ja miten taattiin migraatioprosessin sujuvuus käyttäjän ja migraation toteuttajien näkökulmasta. ...
  • Advanced Group Policy Management Case Oulun Tietotekniikka 

   Kela, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli liikelaitos Oulun Tietotekniikka, joka on osa Oulun kaupunkiorganisaatiota. Työn tavoitteena oli asentaa ryhmäkäytäntöjen hallintatyökalu Advanced Group Policy Management toimeksiantajan ...
  • Aktiivihakemiston salasanojen auditointi 

   Kuittinen, Joona (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin salasana-auditointiin Windows-aktiivihakemistoympäristössä. Tavoitteena oli tutustua menetelmiin, joilla salasana-auditointi toteutetaan. Työssä sovellettiin vuonna 2017 julkaistuja uusia ...
  • Algorithmic Trading Technology and Strategy Research on Financial Markets 

   Barca Linares, Victor (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Due to the financial digitalization, the human intervention in many operations both functional and those aimed to make profit in the market are likely to be substituted by algorithms and automated processes. This thesis ...
  • Ambientian projektimallin konseptointivaiheessa käytettävien ohjelmien vertailu 

   Palos, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä vertailtiin kolmea verkkopalveluiden ja –sovellusten konseptointiin tarkoitettua ohjelmistoa. Työn toimeksiantajana oli sähköisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Ambientia Oy. Opinnäytetyön aiheena ...
  • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

   Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
  • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

   Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
  • Android-sovelluksen kääntäminen PhoneGap-monialustasovellukseksi 

   Rekola, Saku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ambientia Oy. Työn tavoitteena oli kääntää olemassa oleva LVI-Numero Oy:lle tehty Android-sovellus iOS- ja Windows Phone 8 -alustoille. Kääntämiseen käytetään Apache Cordovaa, joka ...
  • Android-tietoturva 

   Pösö, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tietopaketti jonka avulla lukija saa tarpeelliset tiedot oman Android-laitteensa suojaamiseen ja tuntee myös mahdollisia uhkia. Työ sisältää myös pienen antivirussovellusten testauk-sen ...
  • Asiakasohjeistuksen kehittäminen : Case: MMD Networks Oy 

   Jauhiainen, Taneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajan asiakasohjeituksia ja samalla tutkia sosiaalista mediaa ja sen käyttöä yrityksissä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi MMD Networks Oy. Teoriaosuudessa ...
  • Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, Case Yli-Lurin tila 

   Pörhölä, Tuija (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pasi Pörhölä, joka toimii yrittäjänä Yli-Lurin tilalla Hämeenlinnan Hauholla, Ilmoilassa. Kyseessä on viljatila. Lisäksi yrittäjä suorittaa muun muassa klapikoneurakointia, ...
  • Asiakastuen palveluprosessin kehittäminen : Case Acute 

   Toivola, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Acuten asiakastuen palvelunlaadun nykytila sekä tarjota kehitysehdotuksia asiakaspalveluprosessin parantamiseksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Acute FDS Oy, joka on ...
  • AutoFutur-ohjelman ominaisuudet ja tietojen synkronointi pilvipalvelussa: case Varaosamiehet Oy 

   Kalliomäki, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
   AutoFutur-toiminnanohjausohjelma on tärkein sovellus Varaosamiehet Oy:n päivittäisessä toiminnassa. Kyseisen ohjelman tunteminen Tampereen toimipisteessä on ensiarvoisen tärkeää, koska kyseinen toimipiste on Varaosamiesten ...
  • Avaimet käteen -nettisivut sisällönhallintajärjestelmällä 

   Kumpulainen, Pia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty, mitä tulee huomioida siirrettäessä sisällönhallintaa asiakkaan tehtäväksi. Mediatavast on kasvava yritys ja asiakkaita tulee koko ajan lisää, minkä vuoksi sivustojen päivitys siirrettiin ...
  • Avoimen datan mahdollisuudet matkailuyritysten liiketoiminnalle 

   Kukkamäki, Joni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulun älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Sen tehtävänä on kehittää digitaalisuuden käyttöä palveluliiketoiminnassa sekä tuottaa yhteistoimintaverkoston kanssa soveltavaa ...
  • Avoimen lähdekoodin toiminnanohjaus- ja asiakkuuden-hallintajärjestelmien vertailu 

   Hiltunen, Jouni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja vertailla kahta avoimen lähdekoodin asiakkuudenhallintajärjestelmää sekä toiminnanohjausjärjestelmää, jotka valittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantaja ...
  • Avoimen terveys- ja väestötietoaineiston visualisointi Power BI -sovelluksella 

   Huikuri, Nina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Avoin data on kuluvan vuosikymmenen ilmiö. Käsite avoin data viittaa yleensä julkishallinnon avoimiin tietoaineistoihin. Myös tämä opinnäytetyö tarkastelee julkishallinnon tietoaineistoja ja kartoittaa hyötyjä, joita ...
  • Bluetooth-sovelluksen kehittäminen androidille 

   Isaksson, Aatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattava katsaus Bluetoothiin ja Android-mobiilikehitykseen. Työn toimeksiantajana oli Hämeen am-mattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Opinnäytetyön teoriaosuus ...