Uusimmat viitteet

 • Kuljetusyrityksen käyttämät sovellukset ja tietojärjestelmät 

  Kuronen, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Kuljetus Kilpiän, MMK-Kuljetuksen, MMK-Powerin ja Kymen Konepalvelun käyttämät ohjelmistot ja tietojärjestelmät. Yrityksellä ei ole selvitystä kaikista käytössä olevista ohjelmistoista. ...
 • Windows-palvelimen hyödyntäminen kotiympäristössä 

  Merisalo, Teemu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä Windows-palvelimen asennusprosessi mediapalvelinkäyttöön kotiympäristöön. Samalla selvitettiin, minkälaisia valmiita ratkaisuja kaupallisesti on jo tarjolla ja vertailla niitä ...
 • Pelihahmon 3D-mallintaminen sculptaus tekniikalla : Katsaus toimivan 3D-mallin luomisesta pelimoottoria varten 

  Happonen, Simo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on perehtyä pelihahmojen 3D-mallinnusprosessiin. Työ syventyy 3D-mallinnuksen taustalla piilevän teorian lisäksi, erityisesti viime vuosien aikana yleistyneeseen sculptaus tekniikkaan ja sitä ...
 • Peliympäristön suunnittelueditori 

  Happo, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni lähestytään pelien kenttäsuunnittelua modulaarisesta näkökulmasta, kehittämällä peliympäristön suunnittelueditoria. Tätä varten käydään läpi modulaarisuuden toimintaa pelien ulkopuolella ja peleissä. ...
 • Langattoman lähiverkon kuuluvuus- ja kattavuusmittaukset, sekä sijoitussuunnittelu 

  Suominen, Sampsa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa langattoman lähiverkon mittauksia ja sen perusteella esittää ja suunnitella ratkaisuja langattomien lähiverkkojen toteuttamiseen. Työssä pyrittiin etsimään ja analysoimaan langattomien ...
 • Ohjelmistopäivitysten testauksen automatisointi 

  Sirviö, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin eräälle teollisuusalan yritykselle. Yrityksellä on käytössä laitteisto, jolle tehdään useita ohjelmistopäivityksiä vuodessa. Yritykselle oli muodostumassa ongelmaksi eri ohjelmistopäivitysten ...
 • Tietotekniikan vaikutus terveyteen : Uni, istuminen ja ajattelu 

  Tuulensuu, Henrik (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnollistaa ja tutkia kuinka tietotekniikka on vaikuttanut ja vaikuttaa ihmisten terveyteen ja mielentilaan. Tekstissä käydään läpi tietotekniikan suurimpia haittoja ja hyötyjä terveyteen ...
 • Laitekannanhallinta käyttäen radioaaltotunnistusta 

  Vanhala, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia erilaisia kehitysehdotuksia asiakasyrityksen käyttöönottaman RFID-systeemin sekä inventaarion automatisoinnin pa-rantamiseksi. Tarkoituksena oli tutkia useita eri tapoja parantaa käyt-töönotetun ...
 • Lidl house neuvotteluhuoneiden verkko- ja varausjärjestelmä 

  Niemi, Miki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Lidl Suomi KY:n uuden pääkonttorin neuvotteluhuoneissa käytettyyn varausjärjestelmään sekä sitä tukevaan verkkoinfrastruktuuriin. Projektin tavoitteena oli luoda käyttäjäystävällinen ...
 • Dynaamisia metatietoja hallinoiva sovellus Vaadin-kehyksellä 

  Heleä, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi suomalainen ohjelmistotalo Triplan Oy, joka on erikoistunut julkishallinnon asian- ja dokumenttienhallin-nan järjestelmiin. Heidän päätuotteensa, Tweb, joka on selainkäyttöinen asian- ...
 • Profinet nosturiautomaatiossa 

  Nikander, Jarno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa korvaavat PROFINET-komponentit nykyisen PROFIBUS-väylän tilalle.Toimeksiantaja oli Konecranes Finland Oy / Port Cranes ja referenssinä käytettiin Konecranesin omaa ...
 • Ketterästi ohjelmistokehitykseen 

  Mäkinen, Mariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi ohjelmistoprojektimalleja ja ketteriä menetelmiä paneutuen laajemmin Scrumiin sekä Kanbaniin. Opinnäyteyön alussa on teoriaosuus, jossa kerrotaan yleisimmät ohjelmistopr ...
 • Videokompositointi pientuotannossa 

  Jumppainen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohdin erilaisia tapoja, joita voi käyttää saadakseen digitaalisen kompositoinnin avulla melko huonoistakin lähtökohdista hyvännäköisen videon oikeilla menetelmillä. Vertailen mitä vaihtoehtoja otoksen ...
 • Pelin tekoälyn suunnittelu : Ensimmäisen persoonan ammuskelupeli 

  Väisänen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli luoda toimintaopas aloittelevalle ensimmäisen persoonan räiskintäpelin tekoälyn suunnittelijalle. Samalla tutustuttiin yleisesti pelin suunnitteluun kuuluviin prosesseihin sekä Unity–pelimoottoriin. ...
 • Graphical Style in Video Games 

  Keo, Mary (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to examine common graphical styles used in video games to analyze the process of how these methods were used to create game content. The thesis briefly covers the history of video games, ...

Näytä lisää