Uusimmat viitteet

 • Ketterästi ohjelmistokehitykseen 

  Mäkinen, Mariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi ohjelmistoprojektimalleja ja ketteriä menetelmiä paneutuen laajemmin Scrumiin sekä Kanbaniin. Opinnäyteyön alussa on teoriaosuus, jossa kerrotaan yleisimmät ohjelmistopr ...
 • Videokompositointi pientuotannossa 

  Jumppainen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohdin erilaisia tapoja, joita voi käyttää saadakseen digitaalisen kompositoinnin avulla melko huonoistakin lähtökohdista hyvännäköisen videon oikeilla menetelmillä. Vertailen mitä vaihtoehtoja otoksen ...
 • Pelin tekoälyn suunnittelu : Ensimmäisen persoonan ammuskelupeli 

  Väisänen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli luoda toimintaopas aloittelevalle ensimmäisen persoonan räiskintäpelin tekoälyn suunnittelijalle. Samalla tutustuttiin yleisesti pelin suunnitteluun kuuluviin prosesseihin sekä Unity–pelimoottoriin. ...
 • Graphical Style in Video Games 

  Keo, Mary (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to examine common graphical styles used in video games to analyze the process of how these methods were used to create game content. The thesis briefly covers the history of video games, ...
 • Etsi Otto -Android-sovellus 

  Vehmas, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kuvataan sovelluskehitysprosessi, jonka tavoitteena oli luoda sovellus Android-käyttöjärjestelmälle Java-ohjelmointikielellä käyttäen Android Studio -kehitysympäristöä. Työssä käytetään hyväksi mm. tietojen lukemista ...
 • Shortest path bridging (SPB) (802.1aq) : Mac-in-Mac (802.1ah) 

  Ilomäki, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esitellä Shortest Path Bridging (SPB) (802.1aq) tietoliikennetekniikkaa ja erityisesti SPB:n mac-in-mac tekniikkaan pohjautuvaa SPB-M vaihtoehtoa. Tavoitteena on tuottaa tietoliikenneverkkojen ...
 • HTML5:n uudet ominaisuudet. [WebGL (Three.js), Web Storage, Geolocation, Drag and Drop, Canvas] : 3D demo-peli Sokkelo 

  Patchine, Semjon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  3D-grafiikka ja virtuaalinen todellisuus ovat olleet yhdessä yksi eniten tie-tokoneiden kehitystä eteenpäin vievistä voimista. Tänä päivänä netin si-vustoilla on oltava MultiMedian käyttöä (kuvaa, ääntä, videota ja ...
 • 360-videotekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa 

  Laitinen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  360-videotekniikka on jatkuvasti kehittyvä tekniikka, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana massiivisesti laitteiston kehittymisen sekä hintojen laskun myötä. 360-videoissa tulee olemaan omat rajoituksensa, mutta ...
 • Sisällönhallintajärjestelmä infonäytöille 

  Kari, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa infonäytön sisällönhallintajärjestelmän toteutuksen työprosessi ja se, mitä infonäytöllä ja sisällönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan. Käyn myös läpi sitä, missä infonäyttöjä ...
 • Talosuunnitteluohjelman käyttöliittymä 

  Nurminen, Nicholas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritys tarvitsi selaimeen sijoitettavan ohjelman, jolla asiakas pystyisi suunnittelemaan helposti omiin tarpeisiinsa soveltuvan piharakennuksen erilaisista elementtiosista. Tästä suunnitelmasta asiakkaan oli tarkoitus ...
 • Pelisuunnittelu ja -kehitys : Portfolio 

  Viksten, Ida (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdollisimman monia eri lähteitä ja mielipiteitä, ja luoda kattava tietokone- ja konsolipelejä, pelisuunnittelua ja pelikehitystä käsittelevä laaja kokonaisuus. Työn toteutuksen ...
 • Pelimoottori VR -sovelluksen alustana 

  Toivola, Sofia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tehdä selvitys virtuaalitodellisuudesta ja pelimoottoreista, jotka tukevat virtuaalitodellisuutta. Samalla tutustuttiin eri virtuaalitodellisuuslaitteistoihin. Käytännön osuuden tavoitteena oli tuottaa ...
 • Kodin automaatio 

  Sintonen, Simo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kodin automaatiojärjestelmän pystyttäminen, käyttöönotto, järjestelmäkuvauksen luominen ja järjestelmän tuovan hyödyn arviointi lämmityksen energiankulutuksen näkökulmasta hyvinkääläiselle ...
 • Data layer 

  Rekola, Olli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Customer Experience Digital Data Layerin hyödyntämismahdollisuuksia. Opinnäytetyö tehtiin Alma Mediapartnersille, ja asiaa tutkittiin Etuovi.com-sivun tarpeisiin, joka on yksi yrityksen ...
 • Käyttöliittymän suunnittelu : Tablettitietokoneen hyödyntäminen työmaalla 

  Mäkinen, Eetu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli käyttöliittymän suunnittelu työmailla käytettäviin mobiililaitteisiin. Mobiililaitteiksi rajattiin tablettitietokoneet, joiden käyttöjärjestelmänä on iOS ja Android, niiden käyttökelpoisuuden ...

Näytä lisää