Uusimmat viitteet

 • Antureiden datan lukeminen 

  Neuvonen, Miikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään Digipaali-hankkeelle tehtyä prototyyppiä anturidatan saamisesta ja lähettämisestä tietokantaan. Antureiden datan saaminen tapahtui Raspberry Pi 3 b-laitteella ja ohjelman ohjelmointikielenä toimi ...
 • Web-saavutettavuus 

  Saapunki, Anniina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella esteellisten käyttäjäryhmien huomiointia palveluiden saavutettavuuden kannalta. Tavoitteen saavutta- miseksi on opinnäytetyön alussa tarkasteltu mitä esteelliset ...
 • Jira Service Deskin kehittäminen : Case: Ambientia Group Oy 

  Pekonen, Juho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti Jiraa ja Jira Service Deskiä. Tämän jälkeen opinnäytetyö syventyy käytettyihin lisäosiin ja itse muutoksiin Jira Service Desk -projektiin liittyen. Tarkoituksena on selkeyttää ...
 • Rekrytointipeli 

  Hutri, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän projektin tarkoituksena oli tehdä rekrytointipeli, missä kysymyksiin vastaamalla ammattikoulusta kiinnostunut nuori löytäisi hänelle sopivimman koulutusalan. Työn toimeksiantajana toimi Forssan ammatti-instituutti. Minulla ...
 • Network development : Transition from Private IP (MPLS) towards Internet based solutions 

  Lax, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The commissioner of this thesis project was Konecranes. The purpose of this project was to develop the Konecranes network towards a new direction of Internet based solutions and to solve existing problems in the current ...
 • Automaattinen päätelaitteiden konfigurointi ohjelmisto : Tietoliikennelaitteiden konfiguroinnin ja käyttöönoton automatisointi 

  Salo, Joonas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli automatisoida Elisa Oyj:n yritysasiakkaiden päätelaitteiden (CPE) käyttöönotto. Työn tavoitteeksi muodostui palvelimella automaattisesti ajettava tietokoneohjelmisto, joka ohjelmoitaisiin ...
 • Artificial neural networks 

  Korpi, Nika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Goal of the thesis is to take a closer look at how artificial neural networks (ANN) work. ANNs is a challenging subject and at a quick glance even a mystery, which was also the motivation for the subject. In this thesis ...
 • Lähiverkon dokumentointi 

  Toivonen, Ismo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin laadukkaan lähiverkkodokumentaation suunnittelun ja toteutuksen käytäntöjä, sekä tiedon ylläpidon ongelmakohtia niin teknisesti, kuin myös organisaatioiden välisten vastuiden kannalta. ...
 • Asiakkuuden ja asiakkaan käsitteen yhdistäminen IoT-laitteiden laitehallintaan 

  Virta, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on yhdistää asiakkuus ja asiakkaan kä-site jo olemassa olevaan IoT-laitteiden laitehallintaan. Työn toimeksianta-jana toimii UnSeen Technologies Oy. Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, ...
 • Tuotekuvan tärkeys mainoksessa ja sen toteuttaminen 

  Heino, Kimmo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan hyvän tuotekuvan toteuttamista valokuvaajan näkökulmasta. Työssä keskitytään tuotekuvan kannalta oleellisiin elementteihin, valotukseen, kennoon sekä eniten valokuvauksessa käytettyihin ...
 • Asiakaskonsoli kahden rajapinnan integraatiota hyödyntäen 

  Tuppurainen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa asiakaskonsolin ensimmäinen versio Louhi Networksille heidän verkkokauppaansa. Määritellyt ominai-suudet, mitä ensimmäinen versio tulee pitämään sisällään, on asiakkaan tili- ja ...
 • Web-sovelluksen teko Djangolla 

  Vuori, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin web-sovelluksien kehittämiseen tarkoitettuun Django-sovelluskehykseen ja sen käyttämään Python-ohjelmointikieleen. Näiden lisäksi työssä käytiin läpi yleisesti mitä web-sovellukset ovat ...
 • Monitehot tutuiksi : Verkko-oppimateriaalin kokoaminen Articulate Storyline 2 -ohjelmaa käyttäen 

  Lindfors, Helene (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Specsavers Learning and Development (L&D) Pohjois-Euroopan Akatemia. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Akatemialle hyödyllinen verkko-oppimateriaali moniteholinsseistä Pohjois-Euroopan ...
 • Kaksivaiheinen tunnistautuminen tekstiviestiyhdyskäytävän avulla 

  Kylmälä, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa PHP-pohjaisen websovelluksen sisäänkirjautumisen tietoturvaa. Työssä rakennettiin toimiva tekstiviestiyhdyskäytävä ja sitä käyttävä kaksivaiheisen tunnistautumisen vaativa ...
 • Zigbee ja Mesh-tietoverkot 

  Alatensiö, Rolle (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä Opinnäytetyö on tehty Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön pyynnöstä. Tarkoituksena oli tutkia Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen kampuksella sijaitsevaa ZigBee-verkkoa. Tutkimus sisälsi ...

Näytä lisää