Uusimmat viitteet

 • Ohjelmistopäivitysten testauksen automatisointi 

  Sirviö, Ville (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin eräälle teollisuusalan yritykselle. Yrityksellä on käytössä laitteisto, jolle tehdään useita ohjelmistopäivityksiä vuodessa. Yritykselle oli muodostumassa ongelmaksi eri ohjelmistopäivitysten ...
 • Tietotekniikan vaikutus terveyteen : Uni, istuminen ja ajattelu 

  Tuulensuu, Henrik (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on havainnollistaa ja tutkia kuinka tietotekniikka on vaikuttanut ja vaikuttaa ihmisten terveyteen ja mielentilaan. Tekstissä käydään läpi tietotekniikan suurimpia haittoja ja hyötyjä terveyteen ...
 • Laitekannanhallinta käyttäen radioaaltotunnistusta 

  Vanhala, Lauri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia erilaisia kehitysehdotuksia asiakasyrityksen käyttöönottaman RFID-systeemin sekä inventaarion automatisoinnin pa-rantamiseksi. Tarkoituksena oli tutkia useita eri tapoja parantaa käyt-töönotetun ...
 • Lidl house neuvotteluhuoneiden verkko- ja varausjärjestelmä 

  Niemi, Miki (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Lidl Suomi KY:n uuden pääkonttorin neuvotteluhuoneissa käytettyyn varausjärjestelmään sekä sitä tukevaan verkkoinfrastruktuuriin. Projektin tavoitteena oli luoda käyttäjäystävällinen ...
 • Dynaamisia metatietoja hallinoiva sovellus Vaadin-kehyksellä 

  Heleä, Santtu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi suomalainen ohjelmistotalo Triplan Oy, joka on erikoistunut julkishallinnon asian- ja dokumenttienhallin-nan järjestelmiin. Heidän päätuotteensa, Tweb, joka on selainkäyttöinen asian- ...
 • Profinet nosturiautomaatiossa 

  Nikander, Jarno (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa korvaavat PROFINET-komponentit nykyisen PROFIBUS-väylän tilalle.Toimeksiantaja oli Konecranes Finland Oy / Port Cranes ja referenssinä käytettiin Konecranesin omaa ...
 • Ketterästi ohjelmistokehitykseen 

  Mäkinen, Mariina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi ohjelmistoprojektimalleja ja ketteriä menetelmiä paneutuen laajemmin Scrumiin sekä Kanbaniin. Opinnäyteyön alussa on teoriaosuus, jossa kerrotaan yleisimmät ohjelmistopr ...
 • Videokompositointi pientuotannossa 

  Jumppainen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä pohdin erilaisia tapoja, joita voi käyttää saadakseen digitaalisen kompositoinnin avulla melko huonoistakin lähtökohdista hyvännäköisen videon oikeilla menetelmillä. Vertailen mitä vaihtoehtoja otoksen ...
 • Pelin tekoälyn suunnittelu : Ensimmäisen persoonan ammuskelupeli 

  Väisänen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli luoda toimintaopas aloittelevalle ensimmäisen persoonan räiskintäpelin tekoälyn suunnittelijalle. Samalla tutustuttiin yleisesti pelin suunnitteluun kuuluviin prosesseihin sekä Unity–pelimoottoriin. ...
 • Graphical Style in Video Games 

  Keo, Mary (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to examine common graphical styles used in video games to analyze the process of how these methods were used to create game content. The thesis briefly covers the history of video games, ...
 • Etsi Otto -Android-sovellus 

  Vehmas, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä kuvataan sovelluskehitysprosessi, jonka tavoitteena oli luoda sovellus Android-käyttöjärjestelmälle Java-ohjelmointikielellä käyttäen Android Studio -kehitysympäristöä. Työssä käytetään hyväksi mm. tietojen lukemista ...
 • Shortest path bridging (SPB) (802.1aq) : Mac-in-Mac (802.1ah) 

  Ilomäki, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on esitellä Shortest Path Bridging (SPB) (802.1aq) tietoliikennetekniikkaa ja erityisesti SPB:n mac-in-mac tekniikkaan pohjautuvaa SPB-M vaihtoehtoa. Tavoitteena on tuottaa tietoliikenneverkkojen ...
 • HTML5:n uudet ominaisuudet. [WebGL (Three.js), Web Storage, Geolocation, Drag and Drop, Canvas] : 3D demo-peli Sokkelo 

  Patchine, Semjon (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  3D-grafiikka ja virtuaalinen todellisuus ovat olleet yhdessä yksi eniten tie-tokoneiden kehitystä eteenpäin vievistä voimista. Tänä päivänä netin si-vustoilla on oltava MultiMedian käyttöä (kuvaa, ääntä, videota ja ...
 • 360-videotekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa 

  Laitinen, Tommi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  360-videotekniikka on jatkuvasti kehittyvä tekniikka, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana massiivisesti laitteiston kehittymisen sekä hintojen laskun myötä. 360-videoissa tulee olemaan omat rajoituksensa, mutta ...
 • Sisällönhallintajärjestelmä infonäytöille 

  Kari, Jukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa infonäytön sisällönhallintajärjestelmän toteutuksen työprosessi ja se, mitä infonäytöllä ja sisällönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan. Käyn myös läpi sitä, missä infonäyttöjä ...

Näytä lisää